Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапропонований зміст Національної стратегії поводження з відходами

Запропонований зміст Національної стратегії поводження з відходами
Сторінка1/8
Дата конвертації07.06.2017
Розмір0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Запропонований зміст Національної стратегії поводження з відходами
Запропонована структура НСПВ включає: основну частину щодо стратегічних цілей та організаційної структури поводження з відходами в країні та стратегії по потоках відходів розміщені у додатках.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

Запропонований зміст розділів може бути змінений відповідно до поточного розгляду та аналізу засобів.


Національна стратегія поводження з відходами

 1. Вступ

  1. Загальні положення НСПВ

  2. Підхід

  3. Структура Стратегії

 2. Огляд сучасного поводження з відходами в Україні

  1. Поточна нормативно-правова база

  2. Поточна інституційна структура

  3. Утворення відходів та сучасні методи управління

  4. Імпорт та експорт відходів в та з території України

  5. Поточна схема фінансування

  6. Ключові занепокоєння відносно поточної системи та методів управління відходами

 3. Макроекономічні прогнози та прогнози утворення відходів

 4. Загальні принципи та цілі Стратегії

  1. Стратегічні принципи

  2. Стратегічні цілі

 5. Спеціальні цілі для потоків відходів, заходів, витрат та відповідальних суб’єктів

  1. Муніципальні відходи (Додаток 1)

(зокрема, зелені відходи, біовідходи, відділення відходів з полігонів, що біологічно розкладаються, специфічних фракцій відходів)

  1. Промислові відходи (Додаток 2)

  2. Будівельні відходи (Додаток 3)

  3. Небезпечні відходи (Додаток 4)

  4. Відходи сільського господарства (Додаток 5)

  5. Специфічні види відходів (Додаток 6)

   1. Відходи упаковки

   2. Відходи електричного та електронного обладнання

   3. Батарейки та акумулятори

   4. Транспортні засоби, зняті з експлуатації

   5. Осад стічних вод

   6. Медичні відходи

   7. Інше

 1. Основні результати

  1. Попередження утворення відходів

  2. Підготовка до повторного використання та переробка

  3. Компостування

  4. Паливо з відходів

  5. Утилізація

  6. Обробка

  7. Видалення

  8. Нанесена екологічна шкода за минулі роки

 2. Принципові зміни законодавства

  1. Узгодження з Директивами ЄС

  2. Законодавча база, необхідна для імплементації стратегії

 3. Схеми розширеної відповідальності виробника та економічні інструменти

 4. Посилення інституцій з управління відходами

  1. Структура, функції, вимоги до потужностей та ресурси

  2. Процедури: дозволи, звітування, виконання

 5. Імплементація стратегії

  1. Відповідальні структури

  2. Програма імплементації

  3. Витрати на імплементацію та їхній вплив на національну економіку

  4. Регіональні плани управління відходами

  5. Моніторинг імплементації

 6. Періодичний перегляд та оновлення Національної стратегії та Плану

 7. Таблиця пріоритетів національних дій

Додаток 1: Стратегія поводження з твердими муніципальними відходами

Передмова

Короткий огляд

A.
Пріоритет (рос. приоритет, англ. priority, нім. Priorität f) -
Муніципаліте́т (з нім. Munizipalität, що походить від лат. municipium, від munis - «тягар» і capio - «приймаю») - термін, який залежно від контексту може означати: орган місцевого самоврядування; приміщення, яке займає орган місцевого самоврядування; адміністративну одиницю найнижчого рівня у Франції та багатьох інших країнах.
Загальна характеристика ситуації


1. Сучасний стан поводження з ТПВ в Україні

2. Основні проблеми - необхідність змін

3. Основа для дій - Основні рушійні сили змін і основні принципи

Б. Наше бачення

4. Зміна нашої поведінки: Стратегія поводження з твердими побутовими відходами для України

В.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Руші́й (рос. движитель; англ. driver, mover, propeller, Vehicle propulsion, нім. Bewegungsantrieb m, Antriebsvorrichtung f, Triebwerk n, Antrieb m) - пристрій, засіб для надання руху певній сутності: транспортному засобу, двигуну, мотору; сила, що спонукає до чого-небудь, сприяє росту або розвиткові чогось.
Побутові відходи Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Компоненти поводження з ТПВ


5.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Запобігання


6. Операції збирання і вивезення ТПВ

7. Повторне використання та підготовка до повторного використання

8. Перероблення - в тому числі біологічне оброблення

9. Інші види утилізації

10. Остаточне видалення

Г. Горизонтальні аспекти

11.
Склада́ння (ви́робу) - технологічний процес утворення з'єднань складових виробу (поєднання, координування і фіксація деталей у вузли, а вузлів у готовий виріб).
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Планування поводження з відходами


12. Інституційні аспекти (тобто функції та обов'язки)

13. Освіта і підвищення рівня обізнаності

14.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Фінансові аспекти


15. Управління системою даних стосовно відходів

Д. Реалізація та моніторинг

16. Показники ефективності

17. Моніторинг виконання

Майбутнє


  1   2   3   4   5   6   7   8 • Національна стратегія поводження з відходами Вступ Загальні положення
 • Поточна інституційна структура Утворення відходів та сучасні методи управління Імпорт та експорт
 • Макроекономічні прогнози
 • Стратегічні цілі Спеціальні цілі для потоків відходів, заходів, витрат та відповідальних суб’єктів Муніципальні відходи (Додаток 1)
 • (зокрема, зелені відходи, біовідходи, відділення відходів з полігонів, що біологічно
 • Відходи сільського господарства (Додаток 5) Специфічні види відходів (Додаток 6)
 • Основні результати Попередження утворення відходів Підготовка до повторного використання
 • Нанесена екологічна шкода за минулі роки Принципові зміни законодавства Узгодження з Директивами ЄС
 • Посилення інституцій з управління відходами Структура, функції, вимоги до потужностей та ресурси
 • Програма імплементації Витрати на імплементацію та їхній вплив на національну економіку
 • Моніторинг імплементації Періодичний перегляд та оновлення Національної стратегії та Плану Таблиця пріоритетів
 • Додаток 1: Стратегія поводження з твердими муніципальними
 • 1. Сучасний стан поводження з ТПВ в Україні 2. Основні проблеми - необхідність
 • Б. Наше бачення 4. Зміна нашої поведінки: Стратегія поводження з твердими побутовими відходами
 • Компоненти
 • 7. Повторне використання та підготовка до повторного використання 8. Перероблення - в тому числі біологічне оброблення 9. Інші види утилізації
 • 10. Остаточне видалення Г. Горизонтальні
 • 12. Інституційні аспекти (тобто функції та обовязки) 13. Освіта і підвищення
 • 15. Управління системою даних стосовно відходів Д. Реалізація та моніторинг 16. Показники ефективності 17. Моніторинг виконання