Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапропонувати доцільну модель процесу створення пз для таких програмних систем

Скачати 26.76 Kb.

Запропонувати доцільну модель процесу створення пз для таких програмних систем
Скачати 26.76 Kb.
Дата конвертації20.11.2019
Розмір26.76 Kb.
Положенцева Катерина. КНІТ-33 Запропонувати доцільну модель процесу створення ПЗ для таких програмних систем: Університетська система обліку та звітності, яка повинна замінити існуючу систему. Під час розробки університетської системи обліку та звітності було б доцільно використати модель на основі раніше створених компонент. Тому що розробники проекту знають про раніше створені програмні продукти, у складі яких є компоненти, які приблизно задовольняють вимоги розроблюваних компонентів.
Програ́мний проду́кт (англ. software product, software as a product (SaaP)) - програмне забезпечення, розроблене для вирішення задачі масового попиту та призначене для постачання користувачам. Програмний продукт відрізняється від просто програмного забезпечення максимально узагальненим набором вхідних даних, ретельним тестуванням, наявністю документації, гарантії та технічної підтримки.
Цей підхід заснований на наявності великої бази існуючих програмних компонентів, які можна інтегрувати в створювану нову систему. Скорочується кількість безпосередньо розроблюваних компонентів і зменшується загальна вартість створюваної системи. Разом з тим при використанні цього підходу неминучі компроміси при визначенні вимог; це може призвести до того, що закінчена система не буде відповідати всім вимогам замовника. Крім того, при проведенні модернізації системи (тобто при створенні її нової версії) відсутня можливість впливати на появу нових версій компонентів, що використовуються в системі, що значно ускладнює сам процес модернізації. Інтерактивна система перегляду розкладів руху залізничного транспорту для пасажирів.
Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.
Для розробки цієї системи можна використати каскадну модель розробки системи. Тому що результат кожного етапу повинен затверджуватися документально. Тоді наступний етап не може початися до завершення попереднього. Наприклад, на етапі проектування може виникнути необхідність уточнити системні вимоги або на етапі кодування можуть виявитися проблеми, які можна вирішити лише на етапі проектування.
Системні вимоги - стале поняття, яке використовується для опису характеристик, яким повинен відповідати цифровий пристрій (ПК, гральна консоль, мобільний телефон тощо) для коректної роботи певного програмного забезпечення.
Процес створення ПЗ не можна описати простою лінійною моделлю, оскільки вона неминуче містить послідовність повторюваних процесів. На останньому етапі можуть виявитися помилки, допущені, наприклад, на 1 етапі формування вимог. Можуть також виявитися помилки проектування та кодування, що може зажадати визначення нових функціональних можливостей системи. З іншого боку, система постійно повинна залишатися працездатною. Внесення необхідних змін в програмну систему може зажадати повторення деяких або навіть всіх етапів процесу створення ПЗ. Система управління гальмування автомобіля. Для створення системи управління гальмування автомобіля потрібно використати формальну модель розробки ПЗ.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Під час розробки цієї системи важливими є надійність та якість програмного продукту. Однією з переваг цієї моделі є саме мінімізація ризиків, що робить проект прозорим. в точній відповідності кінцевої програми специфікації, забезпечується тим, що дистанція між послідовними перетвореннями значно менше дистанції між специфікацією і програмою. Доведення коректності програмного коду для великих масштабованих систем зазвичай дуже довго, а часто просто не здійснимо.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
У цьому відношенні метод формальних перетворень, що складається з послідовності невеликих формальних кроків, вельми привабливий. Однак вибір для застосування відповідних формальних перетворень складний і неочевидний. ІІ. Пояснити, чому програми, створені відповідно до еволюційної моделі розробки складні для супроводу. Програми створені відповідно до цієї моделі складні для супроводу, так як при постійному втручанні замовника деякі етапи не документуються. Через ці зміни на різних етапах розробки, система стає погано структурованою. В подальшому це може призводити до помилок в програмному коді. Якщо постійно вносити корективи в програму, вона може бути надто нагромадженою, що може не задовольнити користувача та замовника. Ще одним недоліком є те, що для створення таких програм потрібні спеціальні технології розробки ПЗ або ж обмежені людські ресурси зайняті розробкою протягом довгого часу, що збільшує вартість кінцевого продукту.  


Скачати 26.76 Kb.