Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапрос оферты

Запрос оферты
Сторінка1/14
Дата конвертації19.03.2017
Розмір1.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Руководителю предприятия

ЗАПРОС ОФЕРТЫ

1. Заказчик ПАО «ДТЭК ДНЕПРООБЛЭНЕРГО» проводит процедуру запроса оферт, в рамках чего приглашает Вас подать свою Оферту на выполнение работ/оказание услуг.

2. Срок выполнения работ/оказания услуг: в объемах согласно таблице №1.

п/п


Наименование работ/услуг

Место выполнения работ/оказания услуг

Утвержденные сроки выполнения работ/услуг

Задание на проектирование

1

Проектування по об’єкту "Заміна існуючого силового трансформатора 1Т, встановлення струмообмежувального реактора та модернізація з адаптуванням існуючих схем вторинної комутації на підстанції «ДГ-1»"

(Робочий проект)Днепропетровская обл.

г.Днепродзержинск

ул. Скалика, 4


2014 год

Приложение 1

*Покупатель оставляет за собой право скорректировать количество и объемы закупаемых работ/услуг и провести дополнительный запрос по улучшению условий оферты.

3. Материалы/механизмы: Подрядчика;

4. Условия оплаты: отсрочка платежа 90 календарных дней.

5. Дополнительные требования: обязательно вместе с офертой приложить копию документов, подтверждающих возможность выполнения заказываемых видов работ (Лицензии, Разрешения и т.п.).

6. Цена в оферте должна включать все затраты, связанные с выполнением работ, налоги.

7. В предложении должна быть указана следующая информация: • Стоимость выполнения работ;

 • Срок выполнения работ;

 • Срок гарантии;

 • Условия оплаты.

8. Приложением к данному запросу является Задание на проектирование (далее – ЗП). В случае если требуется получение дополнительной информации, необходимо обращаться в адрес ответственных лиц:

- начальник центральной службы подстанций – Гаркуша Андрей Константинович,

тел. (056) 313-53-21;

Команди́р частини (підрозділу) - посадова особа командного складу в збройних силах, на котру покладено командування (керівництво) підрозділом, частиною (кораблем), з'єднанням. У більшості країн світу командир є єдиноначальником і несе особисту відповідальність за постійну бойову і мобілізаційну готовність ввіреної йому частини (підрозділу).

- начальник центральной службы релейной защиты и электроавтоматики – Сапранков Вадим Аркадьевич, тел. (056)373-53-85.

ОКЛ (нім. Oberkommando der Luftwaffe, нім. OKL) - Верховне командування Люфтваффе Третього Рейху з 1937 по 1945. Формально ОКЛ підпорядковувалося Верховному командуванню Вермахту (ОКВ) (нім. Oberkommando der Wehrmacht (OKW)).

9. Для подтверждения соответствия информации в оферте, Заказчик, после окончания сроков подачи оферт, имеет право запросить документацию или другую информацию, подтверждающую соответствие требованиям ЗП и возможности выполнения работ. Обязательным будет являться предоставление сметной документации/калькуляций.

10. В своей оферте потенциальному контрагенту необходимо обязательно указать подтверждение полного соответствия условиям ЗП и гарантию предоставления документов, указанных в разделе 9 данного запроса оферт, в течение 3-х рабочих дней.

11. Дополнительные требования:

11.1. Состав рабочего проекта должен соответствовать требованиям ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.
Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.
Стоимость проектных работ должна быть обоснована расчетами, согласно требований ДСТУ Б.Д..1.1-7: 2013 «Правила визначення вартості проектно – вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».
Експерти́за (від лат. expertus - досвідчений, знавець) - розгляд, дослідження експертом-фахівцем якихось справ, питань, що потребують спеціальних знань. У найбільш загальному вигляді експертиза - це спосіб аналізу причинно-наслідкових зв'язків не тільки стосовно того, що вже відбулося, але й того, що очікується, має або може відбутися; це спосіб пізнання певної реальності у тих випадках, коли ця реальність не піддається прямому вимірюванню, обрахуванню і взагалі якому завгодно «об'єктивному дослідженню».
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.

11.2. Участник должен выполнить проектно–сметную документацию в формате програмного комплекса "Строительные технологии – Смета" (расширение *.sts.) с подтверджением цен на основные материалы и все оборудование от поставщиков (прайс-листы). Стоимость примененных ресурсов должна быть согласована с Заказчиком.

11.3. При расчете стоимости строительно-монтажных работ учесть:

- среднемесячная максимально-граничная заработная плата – 3400 грн/чел.-месяц, которая соответствует среднему разряду сложности работ 3,8;

- максимально-граничный размер суточных затрат при определении затрат на командирование работников:

- г.Днепропетровск – 100 грн./чел. сутки;

- районные центры Днепропетровской области – 70 грн./чел. сутки;

- прочие населенные пункты – 50 грн./чел. сутки;

- максимально-граничный размер затрат за найм жилья – 80 грн./чел. сутки.

11.4. Предусмотреть использование металлопродукции предприятий отечественного металлургического комплекса.

11.5. Предоставить подекадный календарный график.12. Коммерческое предложение разместить на ЭТП (электронная торговая площадка) до 08.00 час. 26.09.2014 по Киевскому времени.

Руководитель департамента

по высоковольтным сетям Ю.А. Вознюк


Затверджую:

Керівник департаменту по ВМ

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

________________ Ю.А. Вознюк

«____» ____________ 20 ____ р.Завдання на проектування

Заміна існуючого силового трансформатора 1Т, встановлення струмообмежувального реактора та модернізація з адаптуванням існуючих схем вторинної комутації на підстанції «ДГ-1».

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.

(підстанції 35-150 кВ)


з/п


Розділ завдання на проектування

Дані та передбачувані заходи

1

Ім'я та розташування об’єкту проектування

ПС «ДГ-1», м. Дніпродзержинськ, вул. Скаліка, 4.

2

Підстава для проектування

Планування виконання робіт за інвестиційною програмою ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на 2015 р.

3

Тип будівництва

Модернізація, технічне переоснащення.

4

Замовник об’єкту проектування

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», Запорізьке шосе, 22;

г, Дніпропетровськ, 49107, Україна;5

Інформація про генерального проектувальника

Визначити запроцедурою закупівлі відповідно діючого законодавства.

6

Спосіб виконання робіт

Підрядний;

7

Характер фінансування

Корегування інвестиційної програми ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» 2014 р.

8

Необхідність розрахунку ефективності інвестицій

Ефективність визначити за економічно обґрунтованою

ціною основного обладнання від різних виробників (не менше двох)9

Стадії проектування

Економічне обґрунтування та робочий проект в один етап

10

Клас наслідків і категорія складності

Визначити проектом

11

Послідовність будівництва

Не визначати

12

Особливі умови будівництва

Виконання робіт в умовах діючої електроустановки

13

Інженерні вишукування

На підставі вихідних даних замовника виконати розрахунки щодо можливості застосування існуючого обладнання при збільшенні потужності силового трансформатора. Визначити міри для зниження струму КЗ з встановленням струмообмежувального реактора обмотки НН (далі СОР)

Визначити характеристики ґрунтів в місці будівництва для вибору фундаментів під встановлення нового обладнання.

Виконати розрахунки електричних характеристик СОР.


14

Архітектурно-планувальні рішення

 1. Надати проектні рішення з перевлаштування фундаментів для встановлення нового обладнання;

 2. Надати проектні рішення з будівництва фундаментів для встановлення нового обладнання: елегазового вимикача (ЕВ) 150 кВ, трансформаторів струму (ТС) 150 кВ і струмообмежувальних реактора (СОР) сторони НН - 6 кВ;
  Фунда́мент - частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на основу, складену ґрунтами (природну) чи штучну . Фундаменти бувають безперервними - по периметру всіх стін, або переривчастими - у вигляді окремих стовпів і залізобетонних подушок, проміжки між якими засипають ґрунтом.
  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
  Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.


 3. Надати креслення з перевлаштування існуючого ошинування та заземлюючого контуру при встановленні нового обладнання;
  Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.


 4. При необхідності, виконати проектні рішення з перевлаштування фундаментів, металоконструкцій для встановлення допоміжного устаткування (наприклад:шаф вторинної комутації та інше);
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
  Металоконструкції (також: металеві конструкції, скор .: МК) - загальна назва конструкцій з металів і різних сплавів, використовуваних в різних галузях господарської діяльності людини: побудові будівель, виробництві верстатів, масштабних пристроїв, механізмів, апаратів тощо.


 5. Будівництво нових або перевлаштування існуючих захисних бар’єрів, огороджень у відповідності до п. 26 завдання на проектування;

15

Технічні рішення.

Робочий проект повинен передбачати:

  1. Демонтаж існуючого обладнання силового обладнання;

  2. Перевлаштування фундаментів за архітектурними рішеннями;

  3. Монтаж нового обладнання з адаптацією до нього існуючого ошинування та заземлюючого контуру;

  4. Модернізація існуючих пристроїв РЗА 1Т, перевлаштування схеми ВІ 1Т в ПРВВ ЕВ 150 кВ;

  5. Роботи для введення в експлуатацію15.1

Кількість і потужність силових трансформаторів

Збільшення потужності при заміні силового трансформатора 1Т типу ТДТН 25000/150У1 на новий тип ТДТН 40000/150У1;

15.2

Схеми ВРП 35-150 кВ, РП 6-10 кВ, схеми постійного струму та власних потреб.

Загальна схема ВРП 35 кВ, яка існує на підстанції не змінюється.

Загальна схема ВРП 150 кВ, яка існує на підстанції змінюється при встановленні ЕВ та ТС.

Загальна схема нормального режиму підстанції «ДГ-1» змінюються при встановлення СОР 1Т;


15.3

Типи застосовуваного обладнання

Тип обладнання визначити у економічному обґрунтуванні з економічно обґрунтованою ціною при оптимальному об’ємі робіт;

Релейний захист та автоматика (РЗА) силового трансформатора 1Т та елегазового вимикача (ЕВ) 150 кВ 1Т – мікропроцесорні модулі «Діамант»( модифікації визначити робочим проектом та узгодити з Замовником) або еквіваленти відповідно до вимог документу «Процедура №1. «Застосування єдиних стандартів по обладнанню, матеріалах та технологіям в електричних мережах» Дистрибуційних компаній ДТЕК, затвердженої 11. 02. 2014 р.15.4

Оперативний струм

Не змінюється.

15.5

Технічні рішення на ОПК та ЗРП

Визначити проектом при модернізації первинного обладнання.

15.6

Встановлення дугогасних реакторів

Не передбачено, залишити відповідно існуючої схеми первинних з’єднань підстанції.

15.7

Встановлення компенсуючих пристроїв

Не передбачено, залишити відповідно існуючої схеми первинних з’єднань.

15.8

Характеристика мереж 110-6кВ що підключаються

Схема первинних з’єднань 150 кВ змінюється при встановленні ЕВ та ТС.

Схема первинних з’єднань 6 кВ змінюється при встановленні СОР.15.9

Релейний захист та автоматика

У відповідності до вимог документу Дистрибуційних компаній ДТЕК «Процедура №1 «Застосування єдиних стандартів по обладнанню, матеріалам і технологіям в електричних мережах», виконати:

 1. В якості терміналу керування ЕВ 150кВ та резервного захисту силового трансформатора 1Т передбачити мікропроцесорний пристрій (МПП) «Діамант», модифікацію якого визначити проектом.
  Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
  Терміна́л (від лат. terminus - кінець, англ. terminal - кінцевий, заключний).
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


 2. В ланцюгах відключення ЕВ 1Т 150кВ використати два електромагніта відключення.

 3. Передбачити живлення основного та резервного електромагнітів відключення від різних автоматичних вимикачів оперативного струму.
  Електромагні́т (англ. electromagnet, нім. Elektromagnet m) - пристрій, що створює магнітне поле під час проходження електричного струму. Зазвичай електромагніт складається з обмотки і феромагнітного осердя, який набуває властивостей магніту при проходженні по обмотці струму.
  Автомати́чний вимика́ч - це контактний комутаційний апарат, що спроможний вмикати, проводити та вимикати струм, коли електричне коло у нормальному стані, а також вмикати, проводити протягом певного встановленого часу і вимикати струм при певному аномальному стані електричного кола.


 4. Виконати захист від тривало проточного струму електромагнітів включення та відключення.

 5. Не передбачати застосування релейну апаратуру, клеми, ключі та інше, що мають мініатюрні габарити, або не можуть профілактично обслуговуватися.

 6. Для розміщення терміналу та елементів схем керування ЕВ передбачити використання нової нетипової шафи релейного захисту та автоматики з прозорими дверима з фронтальної сторони, місце розташування якого визначити проектом після та узгодити з Замовником.
  Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.
  Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
  Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.


Типи апаратури, що передбачаються до використання у проекті,їх розташування у шафі текст пояснювальних написів попередньо узгодити з Замовником .
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.


 1. Передбачити встановлення ящика затискачів вторинних кіл трансформаторів струму 150 кВ на ВРП 150 кВ.

 2. Передбачити монтаж шаф вторинної комутації, кільця заводу пружин та обігріву ЕВ на ВРП 150 кВ.
  Пружи́на - деталь, призначена для поглинання, накопичення і віддавання механічної енергії за рахунок своєї пружної деформації.
  Фа́брика (англ. factory, plant, нім. Fabrik f)- промислове підприємство, засноване на використанні системи машин; форма великого машинного виробництва.


 3. Передбачити виконання кільця обігріву ЕВ з установкою автоматичних вимикачів із сторони живлення на ЩВП та індивідуальних вимикачів в шафах на ВРП 150 кВ.

 4. Передбачити виконання кільця заводу пружин з установкою роз’єднувачів-запобіжників з сигналізацією цілісності із сторони живлення на ЩПС та індивідуальних вимикачів в шафах на ВРП 150 кВ.

 5. РЗА трансформатора 1Т виконати з застосуванням окремих МПП «Діамант»:

- основного захисту трансформатора 1Т;

- основного захисту 35 кВ трансформатора 1Т;

- основного захисту 6 кВ (Т-61).

- автоматики ЕВ 150 кВ та резервного захисту 150 кВ трансформатора 1Т

з їх установкою в шафах. Місце установки шаф визначити проектом, попередньо узгодивши з Замовником.


 1. Модифікації МПМ «Діамант» і їх функції погодити з ЦСРЗА ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» на стадії проектування.

 2. Передбачити об’єднання усіх мікропроцесорні терміналів РЗА та ПА у локальну мережу для інтеграції у АСК ТП.

 3. Передбачити живлення від окремих автоматів ланцюгів оперативного струму пристроїв РЗА:

- основного захисту трансформатора 1Т;

- резервного захисту 150 кВ трансформатора 1Т;

- основного захисту 35 кВ трансформатора 1Т;

- основного захисту 6 кВ (Т-61);

- автоматики ЕВ 150 кВ;

- групи вихідних реле захисту. 1. Монтаж МПП «Діамант» та його зв’язків виконати з дотриманням вимог електромагнітної сумісності. Передбачити заходи по захисту аналогових та дискретних входів мікропроцесорного модулю «Діамант» від перешкод.

 2. Передбачити захист дискретних входів модулів «Діамант» від «землі» в ланцюгах оперативного струму = 220В;

 3. В зв’язку з організацією ПРВВ ЕВ 150 кВ ПС «ДГ-1» передбачити реконструкцію АПВ ПЛ-195, ПЛ-196 на ПС «Прометей», ПС «ДДТЕЦ» з перевлаштуванням дії ПРВВ ЕВ 150 кВ Т-1 ПС «ДГ-1» з підриву АПВ на заборону АПВ.

 4. Для забезпечення регулювання напруги силового трансформатора 1Т передбачити на ГЩУ монтаж блоку автоматичного регулювання напруги на базі мікропроцесорного пристрою Сіріус-2-РН (або еквівалент) з цифровим покажчиком положення РПН, місце розташування якого визначити проектом після узгодження з Замовником.
  Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
  Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
  Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.


 5. Схеми РЗА 1Т прив’язати до існуючої схеми центральної сигналізації ПС «ДГ-1».
  Центр (давн.-гр. - стрекало, осереддя) - # Середня частина чогось. геом. центр кола (кулі), точка, рівновіддалена від усіх точок кола (поверхні кулі). центр еліпса - точка перетину великої і малої осей його.


 6. Ланцюги вторинної комутації, що належать до схеми АВР реконструйованого захисту вводу 6 кВ силового трансформатора 1Т, прив’язати до існуючої схеми АВР секційного вимикача 6 кВ.

 7. Ланцюги вторинної комутації, що належать до схеми ЛЗШ реконструйованого захисту вводу 6 кВ силового трансформатора 1Т, прив’язати до існуючої схеми ЛЗШ-6кВ.

 8. Проектом передбачити організацію ПРВВ ЕВ 150кВ силового трансформатора 1Т ПС «ДГ-1» з дією на вихідні ланцюги існуючої схеми ВІ.

 9. Передбачити використання у ланцюгах дії пристроїв РЗА на комутаційні апарати вказівних реле типу РУ-21-1.

 10. Передбачити у ланцюгах дії пристроїв РЗА на комутаційні апарати накладки типу НКР-3 для виміру відключаючого імпульсу.

 11. В ланцюгах сигналізації використати світлосигнальну арматуру типу СКЛ-11.

 12. Передбачити заміну існуючих кабелів ланцюгів струму та напруги, керування та автоматики на нові екрановані з мідними жилами і негорючою ізоляцією;

 13. Проектом передбачити застосування мідного контрольного кабелю з екраном у не підтримуючій горіння оболонці, з перетином жил не менше 1,5 мм² для оперативних кіл та 2,5 мм² для ланцюгів струму та напруги, згідно розрахунку.
  Обслу́га - у військовій справі - група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, кулемет і інші види зброї і техніки; первинна (нижча) організаційна одиниця (підрозділ) у збройних силах багатьох держав.
  Перетин струмових ланцюгів обліку визначити проектом. Розрахунки надати у проекті.

 14. Передбачити розробку кабельного журналу з уточненою на місці довжиною кабелів та необхідною кількістю жил.

 15. Проектом передбачити застосування мідного екранованого кабелю для підключення дискретних і аналогових входів відповідних мікропроцесорних модулів захисту та автоматики, протиаварійної автоматики.

 16. Проектом передбачити укладання кабелю в землі в азбестоцементних або пластикових трубах згідно СНІП і ПУЕ. Виходи кабелю із землі і прокладку по конструкціях передбачити в металевих трубах або оцинкованих лотках.

 17. На етапі проектування, типи первинного обладнання, типи пристроїв РЗА та кабельної продукції погоджувати з замовником.
  Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.
  Цинк - хімічний елемент з атомним номером 30, проста речовина якого - крихкий блакитно-сірий метал. Цинк разом з кадмієм та ртуттю, за сучасною номенклатурою IUPAC утворюють 12 групу періодичної таблиці і за своїми хімічними властивостями близький до магнію в тому сенсі, що має ступінь окиснення +2.
  Ка́бель (рос. кабель, англ. cable, нім. kabel) - один чи більше ізольованих проводів (провідників), поміщених у оболонку, поверх якої залежно від умов прокладання та експлуатації може видозмінюватись захисне покриття, у яке може входити броня (див. кабель броньований)


 18. На етапі проектування, опитувальні листи на пристрої РЗА та кабельну продукцію погоджувати з замовником.
  Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.


 19. Розробка принципових та монтажних схем, які підлягають коригуванню.
  Монта́́ж (фр. montage) - комплекс робіт, що виконуються на місці експлуатації машини, з її складання, встановлення в робоче (проектне) положення, налагодження та здачу в експлуатацію.


 20. Передбачити проектом розрахунок вартості пуско-налагоджувальних робіт.

 21. Розрахунок вартості модернізації визначити робочим проектом.

Робочий проект погодити з ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО».

15.10

АСК ТП або телемеханіка, зв’язок

1.Передбачити підключення МПП «Діамант» до існуючого пристрою телемеханіки для передачі сигналів на диспетчерський пункт.

2.Кабельну продукцію, для підключення ланцюгів ТМ, використати типу КВВГЕнг (екрановану).15.11

Зовнішнє і внутрішнє освітлення

Реконструкція зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих світильників.

15.12

Основні вимоги до будівельних матеріалів, обробці і конструктивним рішенням будинків і споруд

Стандартні вимоги відповідно будівельних норм та правил.

15.13

Прокладка кабельних ліній

Необхідності прокладання додаткових ліній 6 кВ не передбачати.

15.14

Організація експлуатації

Організація експлуатації не змінюється.

15.15

Відстань від місця вивантаження обладнання та матеріалів, відвозу будівельних відходів, демонтованого обладнання.

Визначити проектом технічні рішення, технологію з демонтажу та монтажу силового трансформатора 1Т. Узгодити прийняті проектом рішення із замовником. При необхідності, врахувати витрати на узгодження, пересування важких негабаритних вантажів у кошторисної документації.

16

Необхідність розробки проектних рішень в декількох варіантах

Варіанти не розробляти. Робочий проект виконати на підставі обґрунтування за найменшою загальною вартістю основного, додаткового обладнання, матеріалів та робіт на підставі комерційних пропозицій виробників.

17

Необхідність розробки тимчасової схеми ел. постачання споживачів

Не розробляти.

18

Необхідність попередніх погоджень

Проектні рішення при проектуванні та кінцевий варіант робочого проекту повинні бути письмово узгоджені із Замовником.

19

Виготовлення демонстраційних матеріалів

Не потрібно.

20

Вимоги до обігріву та системам кондиціонування об'єкта

Виконати за технічними рішеннями виробника основного обладнання. Для систем клімату вторинних кіл нового трансформатора (РПН, охолодження) передбачати автоматичне регулювання оптимізації умов експлуатації, - температури, енергозберігаючого штучного освітлення, якщо такі рішення не передбачені заводом-виробником.

21

Вимоги до енергозбереження і енергоефективності

В проекті надати рішення, що дозволять знизити експлуатаційні витрати на власні потреби, а саме передбачити модернізацію освітлення з встановленням LED освітлення або іншого з низьким споживанням.

22

Вимоги до систем обліку

Проектом не передбачено.

23

Вимоги до благоустрою території

Кошторисом передбачити кошти на благоустрій та прибирання робочих місць.

Роботи з благоустрою запроектувати відповідно до вимог п.7.5 ДБН А.3.1-2009 «Організація будівельного виробництва».24

Вимоги захисту території та об'єктів

При необхідності адаптувати до існуючої системи охорони.

25

Вимоги екологічної безпеки

Розробити розділ Охорона навколишнього середовища згідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».

Проектом передбачити використання обладнання та матеріалів, які мають висновки санітарно-епідеміологічної експертизи згідно діючого законодавства України та сертифікати виробників на відповідність ISО 14001.26

Вимоги охорони праці та промислової безпеки

За технічними рішеннями виробника та діючим законодавством в Україні, враховуючі вимоги п. 14

27

Вимоги до розробки заходів з цивільного захисту (цивільної оборони)

Не розробляти

28

Вимоги до протипожежного захисту об'єкта

При необхідності, встановити системи протипожежного захисту згідно вимог

ДБД В.2.5-56-20010

Виконати забезпечення первинними засобами пожежогасіння згідно

НАПБ В.01.034.2005/111.

Забезпечити будівлю блискавкозахистом згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008

Забезпечити виконання загальних вимог згідно ДБН В 1.1-7-2002,

НАПБ В.01.056-2005/111.

29

Вимоги для розробки спеціальних заходів

При необхідності, визначити та узгодити при виконанні проекту.

30

Перелік будинків та споруд, які будуються у складі комплексу

Нова споруда під встановлення СОР, будівельна частина 1Т при необхідності

31

Кількість примірників ПКД та

У трьох примірниках на паперовому носії та один примірнику в електронному вигляді у за (формат файлів проектно-кошторисної документації, - Microsoft Office 10 та *pdf).
Примітки:Додаток № 1.Вимоги до проектної організації.

Додаток № 2. Вимоги до розробки та оформлення проектної документації.

Додаток № 3. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ що пред’являються до вимикачів 110 кВ, 150 кВ при будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК.

Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.

Додаток № 4. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ що пред'являються до трансформаторів струму 110-150кВ при будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК.

Додаток № 5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, запропоновані до мікропроцесорних пристроїв керування вимикачем (КВ) 110-150 кВ з функціями резервних струмових захистів приєднання при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК.

Додаток № 6. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, що пред'являються до пристроїв диференціального захисту трансформаторів (ДЗТ) при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК

Додаток № 7. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ,що пред’являються до захисту вводів СН (НН), управління комутаційними апаратами і моніторингу вимикача трансформатора при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистриб'юторських компаніях ДТЕК

Додаток №8.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, що пред’являються до пристроїв автоматичного регулювання РПН трансформаторів при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК

Додаток № 9. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, що пред'являються до шаф РЗА, які використовуються при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях

Додаток № 10. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, що пред’являються до контрольного кабелю для РЗА, який використовується при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК.

Додаток № 11. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ, що пред'являються до дроту монтажному, який використовується при модернізації, будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях

Додаток № 12. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ до струмообмежувальним реакторів 6 (10) кВ при будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК.

Додаток № 13 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ пред'являються до силових трансформаторів 110-150 кВ при будівництві та реконструкції електричних мереж в дистрибуційних компаніях ДТЕК.


Начальник ЦСПС А. К. Гаркуша

Начальник ЦСРЗА В.А. Сапранков
Вик. Чернов В.В.

тел.. (056) 373-52-27

Додаток 1
ВИМОГИ

до проектних організацій, які залучаються з метою розробки проектно-кошторисної документації для дистрибуційних компаній ТОВ «ДТЕК»

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 • 12. Коммерческое предложение разместить на ЭТП (электронная торговая площадка) до 08.00 час. 26.09.2014 по Киевскому времени.
 • Завдання на проектування