Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапровадження педагогічної технології викладання теми: „машини для основного І поверхневого обробітку грунту” Постановка проблеми

Скачати 215.66 Kb.

Запровадження педагогічної технології викладання теми: „машини для основного І поверхневого обробітку грунту” Постановка проблеми
Скачати 215.66 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації28.05.2017
Розмір215.66 Kb.
  1   2   3

УДК 631.34:633.1(07)

© 2005


Рудь А.В.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ТЕМИ: „МАШИНИ ДЛЯ ОСНОВНОГО І ПОВЕРХНЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ”
Постановка проблеми. Докорінні економічні та соціальні перетворення в Україні інтенсивно ведуть до формування ринкових відносин, які ставлять перед випускниками вищих аграрних навчальних закладів освіти підвищені вимоги щодо знань, вмінь та навичок зі свого фаху у цих нових умовах господарювання.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
Сучасне сільськогосподарське виробництво має високий рівень механізації, електрифікації та автоматизації виробничих процесів, які швидко модернізуються і вдосконалюються, а тому вивчення та освоєння нових конструкцій тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин і знарядь, а також механізації та автоматизації виробничих процесів у тваринництві фахівцями-аграріями має бути систематичним і продовжуватись впродовж всього періоду їх виробничої діяльності.
Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
Автоматиза́ція виробни́цтва - вищий рівень розвитку машинної техніки, коли регулювання й управління виробничими процесами здійснюються без участі людини, а лише під її контролем. Сучасний стан розвитку автоматизації виробництва привів до появи якісно нової системи технологічних машин з керуючими засобами, що базуються на застосуванні електронних обчислювальних машин, програмованих логічних контролерів, інтелектуальних засобів вимірювання і контролю, інформаційно об'єднаних промисловими мережами. Автоматизація виробництва - один з головних напрямів науково-технічного прогресу.
Автоматизація Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Не дивлячись на те, де має працювати випускник вищого навчального закладу аграрної освіти, будь-то селянська спілка, приватне орендне підприємство, відкрите чи закрите сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю, фермерське чи приватне господарство, він має стати носієм нового, передового, а в його роботі провідну роль має відігравати пошук і творча ініціатива.

Українська селянська спілка (також Селянська спілка) - «професійно-класова» організація, яка об'єднувала незаможне селянство в Україні 1917-1919. Спілка мала власне друковане видання - щоденну газету «Народна воля».
Орендне підприємство - це господарська одиниця, яка самостійно здійснює підприємницьку та іншу діяльність на основі строкового платного володіння і користування майном, переданим в оренду орендареві за договором.
Вищий навчальний заклад Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.


Каталог: library
library -> Конкурс щодо закупівлі робіт з будівництва об’єктів/елементів інфраструктури телекомунікаційних мереж, робіт з підключення абонентів
library -> Проект плану-графіка
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> “Інформаційні управляючі системи та технології” 080402 “Інформаційні технології проектування” Одеса 2010
library -> Введение в Slackware Linux Что такое Linux?
library -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
library -> Дипломної освіти» ват «укртелеком»
  1   2   3


Скачати 215.66 Kb.