Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗапроваджено механізм розкриття інформації на фондовому ринку для суб'єктів емітентів цінних паперів

Скачати 28.37 Kb.

Запроваджено механізм розкриття інформації на фондовому ринку для суб'єктів емітентів цінних паперів
Скачати 28.37 Kb.
Дата конвертації28.05.2017
Розмір28.37 Kb.

Запроваджено механізм розкриття інформації на фондовому ринку для суб'єктів - емітентів цінних паперів

Саморегулівним організаціям професійних учасників ринку цінних паперів


Асоціації українських банків
Лізі страхових організацій України
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Уча́сники ри́нку ці́нних папе́рів - емітенти, інвестори та особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.
Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» запроваджено механізм розкриття інформації на фондовому ринку для суб’єктів – емітентів цінних паперів.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 липня 2006 року №570 схвалено Концепцію розкриття інформації на фондовому ринку, якою впроваджено основні напрями розкриття інформації на фондовому ринку України, зокрема:

затвердження комплексного нормативно-правового акта - Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів;

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

безоплатність розміщення емітентом інформації та доступу до неї інвесторів в електронних засобах інформації (через мережу Інтернет);

безоплатність використання емітентом програмних засобів для підготовки регулярної та особливої інформації й подання до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Концепції розкриття інформації на фондовому ринку рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. №1591 затверджено Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, яке зареєстроване в Міністерстві юстиції України 5.12.2007р.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
за №97/13364 (далі - Положення).
1 березня 2007 року відповідно до Положення розпочала функціонування загальнодоступна інформаційна база даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, вільний доступ до якої здійснюється через веб-сайт у мережі Інтернет - www.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
stockmarket.gov.ua
.
Відповідно до основних напрямів, запроваджених Концепцією розкриття інформації на фондовому ринку, Комісією задекларовано право емітента на використання постійно поновлюваних програм з формування особливої та регулярної інформації, які можуть бути безкоштовно отримані емітентами на веб-сайті уповноваженої особи Комісії, за адресою www.smida.gov.ua.

Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2006р. №1658 уповноваженою особою, яка забезпечує функціонування загальнодоступної інформаційної бази даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, визначено Державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України».


Звертаємо увагу, що Комісія не уповноважувала інші підприємства, організації чи установи на розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та на розробку і забезпечення емітентів цінних паперів програмними засобами для підготовки регулярної та особливої інформації.
Враховуючи вищевикладене, Комісія звертається з проханням довести зазначену інформацію до відома суб’єктів розкриття інформації.

Керівник апарату Ю. Назаренко


Скачати 28.37 Kb.

  • Законом України
  • Закону України
  • Міністерстві юстиції України