Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗастосування комп’ютерних технологій у верстці та оформленні різних видів друкованого видання

Скачати 103.74 Kb.

Застосування комп’ютерних технологій у верстці та оформленні різних видів друкованого видання
Скачати 103.74 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.04.2017
Розмір103.74 Kb.
ТипКонтрольна робота
  1   2
  Навігація по даній сторінці:
 • Зміст


ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ „ УКРАЇНА”
Кафедра журналістики,

видавничої справи

та редагування

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з предмету «Основи редакційної майстерності»

на тему:

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЕРСТЦІ ТА ОФОРМЛЕННІ РІЗНИХ ВИДІВ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯВиконала:

студентка ІІІ курсу

група ЗВС-42

Микитенко Ф.-К.М.
Перевірив:

ВикладачКарпенко В.О.

Київ. 2007.Зміст
 • Вступ
 • Висновки
 • ЛітератураВСТУП

Випуск видавничої продукції (газет, журналів, книг і т.

Видавни́ча проду́кція - сукупність різноманітних за формою, змістом, зовнішнім виглядом, обсягом, характером інформації, структурою, періодичністю та призначенням видань, призначених до випуску або випущених видавцем (видавцями) за певний часовий період.

ін.) складний і тривалий процес (особливо, якщо це стосується книжкових видань), що складається із багатьох комплексів операцій, у виконанні яких бере широке коло фахівців.

Друковані видання існують понад 400 років. Два винаходи – шрифти і растри створили умови для багаторазового виготовлення однотипних примірників друкованої продукції, що складається з тексту та ілюстрацій.

Друка́рство - принцип одержання відбитків письмових знаків за допомогою тиснення. Отримані таким чином роботи можна використовувати у великих кількостях - що і стало суттю друкарства. До цього винаходу, на створення та відтворенням рукописних документів і книг мали монополію лише невелика кількість фахівців (особливо освічені ченці монастирях).

Проте тривалий час не було можливостей переробляти інформацію –це робила людина.

Залежно від технічної оснащеності видавництва, технічної складності видання й інших умов видавничий процес може виконуватися як за традиційною класичною схемою, так і з використанням КВС – комп’ютерних видавничих систем.

Основа будь-якого видавничого проекту це текст, з написання якого починається процес створення майбутнього продукту і який завершується на поліграфічному підприємстві випуском тиражу видання. Авторський оригінал опрацьовується редактором, коректором, подекуди перекладачем, рецензентом, консультантом, науковим редактором, літературним та художнім редакторами.

А́вторський руко́пис, авторський оригінал - рукописний чи машинописний текст документа, підготовлений автором для опублікування.

І лише художній та технічний редактори після вивчення матеріалу створюють ансамбль майбутнього видання, починаючи зі створення задуму оформлення – загальної уяви про композиційну і зображувальну основи видання.

На цій стадії визначаються формат видання, формат сторінки складання, гарнітура, кегль, накреслення основного шрифту, система рубрикацій та оформлення довідкових елементів, кількість ілюстрацій і техніка їх виконання, спосіб друку, зовнішнє оформлення, особливості брошурувально-палітурних робіт, основні та допоміжні матеріали.


У видавництві створюються оригінали зовнішнього та внутрішнього оформлення видання художнім редактором і художником. Весь створений ними матеріал редагують і затверджують авторського оригіналу в друкарню технічний редактор розмічає його і він стає видавничим оригіналом. У друкарні проходить відтворення видавничого оригіналу, оригіналів його зовнішнього і внутрішнього оформлення з виготовленням тиражу. Без високого рівня поліграфічних процесів видання не стане предметом мистецтва, як би добре воно не було оформлене.


Нині значна частина технологічних операцій, які досі були притаманні видавництвам, переноситься з поліграфічних підприємств у ті ж самі видавництва.

Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.

Готові фотоформи майбутнього видання (текстові та ілюстративні) з видавництва передаються у друкарню, де проводиться їх монтування, виготовляються друкарські форми і т.д.

Видавнича справа і поліграфія тривалий час вважалася непридатною для комп’ютерної автоматизації. Причиною цього була відсутність алгоритмів та формалізованого опису операції.

Поширення в Україні потужних персональних комп’ютерів (ПК) різних іноземних фірм з відповідним набором операційних систем, програмних оболонок і різних професійних текстів та систем дало змогу наблизити вітчизняну поліграфію до сучасної комп’ютерної підготовки видання.

Друка́рська фо́рма - скомплектований типографський набір, пластина, циліндр тощо, поверхня яких містить друкуючі та пробільні елементи. Призначена для багаторазового одержання друкарських відбитків. Взаємне розташування друкуючих і пробільних елементів визначає спосіб друку.

Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Поява комп’ютерів відкрила нову еру в переробленні інформації та її використанні. Відбувся величезний стрибок у розширенні інтелектуальних можливостей людини і всього людства – третій інформаційний переворот. Почалася індустріальна ера оброблення інформації та її застосування.

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

З’явилися різноманітні комп’ютерні технології, які широко використовуються в багатьох галузях науки, техніки і виробництва. Нині у видавничому процесі підготовка та оброблення авторських оригіналів неможливі без сучасних комп’ютеризованих систем (КВС), які на основі електроніки, комп’ютерної і лазерної техніки революціонізували цей процес.

Розвиток комп’ютерно-видавничих систем (КВС) дуже сильно впливає також на суміжні видавничо-поліграфічні процеси. Багато які процеси формного виробництва (наприклад, хімічне травлення при виготовленні кліше, виготовлення текстових форм на рядкоскладальних машинах – лінотипах та ін.) уже стали або стають анахронізмом. Їх заміняють нові, сучасні технології «computer-to-print», «computer-to-plate», «computer-to-press”, «computer-to-print» тощо. Цифрова технологія все більше поширюється, особливо після появи сканерів і цифрових фотоапаратів, коли стало можливим одержувати і обробляти інформацію (не тільки текстову, а й ілюстративну) в цифровому вигляді.

Кардинальні зміни торкнулися друкарських процесів та обладнання. Це знайшло відображення в появі цифрових технологій друку не тільки стосовно кольорових комп’ютерних принтерів, а й серійних друкарських машин.

Цифрова́ ка́мера, або цифрови́й апара́т - пристрій, що використовується для зйомки відео та створення фото-знімків або ж обох, в якому світлочутливим матеріалом є матриця або кілька матриць, що складаються з окремих пікселів, сигнал з яких представляється, обробляється і зберігається в самому апараті в цифровому вигляді.

Друкарська машинка Друка́рська маши́нка - клавіатурна машина, призначена для відтворення символів на папері.

У таких машинах фактично відбулося зрощування друкарських і формних процесів, чи то перенесення формних процесів у друкарську машину. Завдяки цим змінам стала можлива персоналізація кожного відбитка.

Початок нинішнього століття у поліграфії знаменує великі зміни у всіх способах друку, особливо в офсетному плоскому та флексографічному /5. 6. 7/, що посідають провідні місця у випуску видавничої продукції.

Сучасний стан видавничої поліграфічної справи у світі виглядає так:


 • “книговидавництво не лише не скорочується, а й невпинно росте;

 • на ринку інформації основним конкурентом книги стали не компакт-диски, а періодика, преса; її велика кількість і універсальність, легкість подачі матеріалу, стислість і структура, що полегшують сучасній людині сприйняття інформації; причому, найдорожча газета дешевша книги в м’якій обкладинці;

 • книга є найбільш ефективним інструментом передачі знань та ідей, а читання книги найбільш ефективно сприяє виробленню у людини переконань, стимулюванню його участі у житті суспільства; монографії та підручники (навчальні посібники) сприяють перетворенню інформації у фундаментальне наукове знання;

 • новації у сфері засобів масової комунікації не можна розглядати як загрозу традиційним засобам – усі вони існують разом і розвивають нові можливості видання книги та книгорозповсюдження /8/.

  Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.

  Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.За останні роки відбулися і значні зміни відносин у блоці видавництво-поліграфія. Складний, тривалий в часі й замкнений у цикл редакційно-видавничий процес, кінцевою метою якого є створення і випуск у світ певного продукту, сучасному видавцеві не вдається завершити без участі поліграфіста.

Сьогодні існувати одна без одної ці дві складові видавничо-полігафічної галузі практично не можуть. Перелічені зміни вплинули також на технологію видавничо-редакційного процесу.

Видавництва і поліграфічні підприємства повинні тісно співпрацювати, оскільки від цього залежить як якість випущених видань, так і створення друкованої продукції, що відповідає найвищим естетичним вимогам. Це стосується також літературного, наукового й інформаційного рівнів матеріалів, що публікуються на сторінках видань, форма їх видання, технічного та художнього оформлення видань.

Розділ І.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП”ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВЕРСТЦІ ТА ОФОРМЛЕННІ РІЗНИХ ВИДІВ ДРУКОВАНОГО ВИДАННЯ
Комп'ютерна верстка (англ. Desktop publishing або DTP) - поєднання персонального комп'ютера та спеціального програмного забезпечення для створення макету для друку в типографії або на принтері.
Користувач створює макет сторінки, що містить текст, графіку, фотографії та інші візуальні елементи. В залежності від необхідної кількості та якості матеріалів друк може відбуватися на принтері, ризографі або в спеціалізованих типографіях.
Для комп'ютерної верстки частіше за все використовуються програми QuarkXPress, Adobe InDesign, також можуть використовуватися Scribus, Microsoft Publisher, Apple Pages та інші.

Використовуючи термін Комп'ютерна верстка мають на увазі не лише створення макету сторінки (page layout) для книг та журналів, цей термін застосовується і до створення макетів рекламних оголошень, упаковки, дизайну виставкових стендів, роздаткових матеріалів тощо.


  1   2


Скачати 103.74 Kb.

 • Зміст