Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗастосування законів фізики в військовій справі

Застосування законів фізики в військовій справі
Дата конвертації22.04.2017
Розмір59.9 Kb.
ТипПлан-конспект

План-конспект


проведення інтегрованого уроку

з предметів захист Вітчизни та фізики

(розділи предметів вогнева підготовка та закони збереження в механіці )


Дата проведення уроку: _________________
Тема : Застосування законів фізики в військовій справі
Мета:

Освітня: формування розуміння процесів, які відбуваються

в оточуючому середовищі з погляду на це фізики, як науки, закріплення

раніше набутих знаннь.
Фізичний закон - наукове узагальнення, що ґрунтується на емпіричному спостереженні за поведінкою природних тіл, яке вважається універсальниим і незмінним фактом фізичного світу.
Військо́ва спра́ва - складний термін, який може мати такі значення: В широкому розумінні охоплює всі питання військової теорії і практики, пов'язані з військовим будівництвом, підготовкою і діями Збройних сил, у мирний і воєнний час, підготовки населення країни на випадок війни.


Розвиваюча: розвивати вміння аналізувати, узагальнювати,

прогнозувати, формувати практичну та комунікативну

компетентності, продовжити удосконалення навиків розвязування

задач з врахуванням теоретичних знань.

Виховна: формувати науковий світогляд учнів.
Девіз уроку:

«Теорія–полководець, практика – солдати».

Леонардо да Вінчі

(1452 -1519)
Навчальні питання: 1. Закон збереження імпульсу.
Науко́ва карти́на сві́ту (одне з основоположних понять в природознавстві) - особлива форма систематизації знань, якісне узагальнення і світоглядний синтез різних наукових теорій. Будучи цілісною системою уявлень про загальні властивості і закономірності об'єктивного світу, наукова картина світу існує як складна структура, що включає в себе як складові частини загальнонаукову картину світу і картини світу окремих наук (фізична картина світу, біологічна картина світу, геологічна картина світу). Картини світу окремих наук, у свою чергу, включають в себе відповідні численні концепції - певні способи розуміння і трактування будь-яких предметів, явищ і процесів об'єктивного світу, що існують у кожній окремій науці.
Закон збереження імпульсу - один із фундаментальних законів фізики, який стверджує, що у замкненій системі сумарний імпульс усіх тіл зберігається. Він звучить так: У замкненій системі геометрична сума імпульсів залишається сталою при будь-яких взаємодіях тіл цієї системи між собою.

2. Дульний гальмо-компенсатор, будова та принцип роботи.

3. Реактивний рух .
Ліцеїсти мають знати: Призначення і будова основних частин і механізмів автомата Калашникова, порядок роботи частин і механізмів при заряджанні автомата, веденні одиночного та автоматичного вогню.

Автома́т Кала́шникова, абр. АК - найпоширеніша у світі стрілецька зброя, найдоступніший автомат. В СРСР і в сучасній Росії вважається, що автомат створив кресляр конструкторського бюро з 7-річною освітою сільської школи старший сержант Михайло Калашников.

Ліцеїсти повинні вміти: Практично проводити неповне розбирання автомата

та збирання після неповного розбирання.


Матеріальне забезпечення: конспект уроку, комп’ютер, телевізор, електронне

доповнення конспекту, набір кульок для демонстрації закону збереження

імпульсу, рівноплечий важіль, гумова надувна кулька.
Завдання на самопідготовку: Опрацювати матеріал конспекту,

1) § 31, 32

2) Вправа 27 № 4-5

3) Придумати спосіб збільшення швидкості руху повітряної кульки

та забезпечення прямолінійності її польоту.

Актуалізація опорних знань:

1. Що називається імпульсом тіла?

2. Що таке імпульс сили?

Кулька повітряна - іграшка, найчастіше виготовлена з латексу, всередині якої повітря або газ (зазвичай гелій). Використання гелію зумовлене можливістю кульки відлетіти у небо або для декорування приміщення - кулька зависає під стелею.
Імпульс сили - векторна фізична величина, яка дорівнює добутку сили на час її дії.

3. Що ви можете сказати про імпульс сили та зміну імпульсу тіла?

4. Сформулювати та записати ІІ закон Ньютона

5. Сформулювати та записати ІІІ закон Ньютона

6. Імпульс якого автомобіля більший і чому? (слайд 4, 5, 6.)
1. Закон збереження імпульсу.
Виведення формули закону збереження імпульсу:
Група об’єднаних за певною ознакою тіл, на які не діють інші тіла або дія яких несуттєва за даних умов, називається замкнутою (ізольованою) системою.

Зауваження: В цій статті векторні величини позначаються жирним шрифтом, тоді як скалярні - курсивом.


У замкнутій системі діють усі фізичні закони.
Ізольо́вана термодинамі́чна систе́ма - ідеалізована термодинамічна система, яка не взаємодіє з навколишнім середовищем. Енергія та маса такої системи залишаються сталими, система не обмінюється з зовнішніми тілами ні енергією (у вигляді теплоти, випромінювання, роботи тощо), ні речовиною.
При взаємодії двох тіл справедливий ІІІ закон Ньютона:

У замкнутій системі сума імпульсів тіл за будь-яких взаємодій між ними залишається сталою.

Для двох тіл:Для n тіл:

(Слайд № 9,10,11)
Проведемо експеримент як доказ закону збереження імпульсу (дослід з

кульками - набір кульок для демонстрації закону збереження імпульсу)

Виконання закону збереження імпульсу при зіткненні кількох куль (Слайд № 12)

Відображення закону збереження імпульсу при стрільбі з гармати (Слайд № 13)


Тільки той , хто вміє розв’язувати задачі, по - справжньому розуміє фізику

Задача №1. (Слайд №15)  • З гармати, встановленої на гладенькій горизонтальній поверхні, під кутом 60 до горизонту вилітає снаряд з швидкістю 100 м/с. Яку швидкість набуде гармата після пострілу, якщо маса снаряду 20 кг, а маса гармати 2 т?


Задача №2 (Слайд №16)

{8c8cef32-c074-4d3e-aac0-cf3bb903be88}

Для чого при стрільбі необхідно щільно притискати приклад гвинтівки до плеча?


Задача №3 (Слайд №17)

рисунок30«Ліцеїст, якій був неуважний на уроках фізики і захисту Вітчизни ніжно притиснувся щокою до прикладу гвинтівки і натиснув спусковий гачок .
Спускови́й гачо́к - деталь ударно-спускового механізму ручної вогнепальної зброї, на яку безпосередньо діє стрілець для відкриття або припинення вогню. Для здійснення пострілу, стрілець натискає пальцем на хвіст спускового гачка, останній діє на шептало (безпосередньо або через проміжні деталі) і відбувається спуск курка або ударника з бойового зводу.
Після пострілу куля масою 10 г вилетіла з гвинтівки і понеслась шукати ціль зі швидкістью 800 м/с. А гвинтівка в результаті віддачі зі швидкістью 2 м/с відправила ліцеїста в нокаут. Обчислити масу гвинтівки, яка збила з ніг ліцеїста».
Відповідь: Ліцеїста нокаутовала його власна зброя масою в 4 кг. 555

Будь уважним на уроках – впевнено стій на ногах.


2. Дульний гальмо-компенсатор, будова та принцип роботи.

(Слайд №18)

(Слайд №19)

Як правило, дульний гальмо-компенсатор використовується в конструкціях стрілецької зброї і польових гармат. У процесі пострілу дульний гальмо-компенсатор змінює напрямок порохових газів і тим самим може посилити звук пострілу, чутний стрільцем або артилерійським розрахунком, а отже, знизити боєздатність особового складу.

Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал.
Стріле́цька збро́я - ствольна зброя для стрільби кулями та іншими видами патронів, наймасовіша з усіх видів сучасної зброї. В залежності від джерела енергії для метання набою розрізняють вогнепальну, пневматичну, механічну та електричну стрілецьку зброю.
По́рох (рос. порох, англ. powder, нім. Pulver n) - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього тиску (0,1-1000 МПа), виділяючи велику кількість газів з температурою 1200-3700 °С.
Застосування дульно гальмо-компенсатора особливо в артилерії може призвести до різкого збільшення гучності пострілу.

Застосування дульно гальмо-компенсатора особливо на артилерійських системах дозволяє зробити їх легше, зберігши при цьому їх потужність.

Артилері́йська систе́ма - сукупність функційно пов'язаних: артилерійської гармати або установки, артилерійських снарядів та різнорідних технічних засобів, які призначені для виконання вогневих завдань.
На бронетехніці - зменшити довжину відкату, що дає можливість встановити більш потужну артсистему в башту менших габаритів.

g:\урок фізики\800px-4-14_marines_in_fallujah.jpg (Слайд №20)
З застосуванням дульно гальмо-коппенсаторів пов'язаний ряд проблем: демаскування позиції при пострілі хмарою пилу (або снігу), виникнення позаду ДГК небезпечної для особового складу зони і т. п. Крім того, він робить відкат менш рівним, із-за чого на сучасних танкових гладкоствольних гармат від нього відмовилися на користь більшої точності стрільби.

Дульний гальмо-компенсатор, що встановлюється на стрілецьку зброю, також дозволяє зменшити підкидання ствола при пострілі і поліпшити точність автоматичного вогню і скоротити час на прицілювання після одиночного пострілу.

Наявність дульних гальм-компенсаторів і компенсаторів у зброї покращує результати стрільби чергами і зменшує віддачу.
c:\documents and settings\admin\рабочий стол\фізика\r8.jpg(Слайд №21)
Рух зброї назад під час пострілу називається віддачею. Тиск порохових газів у каналі ствола діє в усі боки з однаковою силою. Тиск газів на дно кулі змушує її рухатися вперед, а тиск на дно гільзи передається на затвор і викликає рух зброї назад. При віддачі утворюється пара сил, під дією якої дульна частина зброї відхиляється догори. Сила віддачі діє вздовж осі каналу ствола, а упор прикладу в плече і центр ваги зброї розташовані нижче спрямування цієї сили, тому при стрільбі дульна частина зброї відхиляється догори.

По́стріл - викидання кулі чи снаряду з каналу ствола під дією порохових газів, що утворюються при згорянні порохового заряду. Постріл відбувається за дуже малий проміжок часу (0,001-0,06 с).
Віддача стрілецької зброї відчувається у вигляді поштовху в плече, руку або в грунт. Дія віддачі зброї характеризується величиною швидкості та енергії, якою воно володіє при русі назад. Швидкість віддачі зброї приблизно у стільки разів менша від початкової швидкості кулі, у скільки разів куля легше зброї. Енергія віддачі у автомата Калашникова невелика і сприймається стріляючим безболісно. Правильне та одноманітне утримання зброї зменшує вплив віддачі і підвищує результативність стрільби.

Сила, що виникає при екстракції гільзи (Слайд №22)

Принцип роботи компенсатора та дульно-гальмо компенсатора автомата Калашнікова. (Слайд №23)


http://ohrana.ru/upload/iblock/a0d/a0d78ee384c367bc56bd3cce3d444dc0.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фізика\r8.jpg


http://www.dmazay.ru/037/mmg ak 103 5.jpgc:\documents and settings\admin\рабочий стол\фізика\r8.jpg
Види дульних гальмо-компенсаторів до вогнепальної стрілецької зброї (Слайд № 24)

Конструктивна схема зброї з збалансованою автоматикою (Слайд №25)3. Реактивний рух

Проводиться дослід з повітряною кулькою. З’ясовуємо особливість даного руху.

Реактивним називають рух, який відбувається внаслідок відділення частини системи тіл.

(Слайд №26)


Рефлексія (Слайд № 28)

Сьогодні на уроці я дізнався ….

Тепер я можу …Було цікаво…

Знання, отримані сьогодні на уроці, знадобляться...(стануть у пригоді)  • Тема
  • Ліцеїсти мають знати
  • Ліцеїсти повинні вміти
  • Завдання на самопідготовку
  • Актуалізація опорних знань
  • У замкнутій системі сума імпульсів тіл за будь-яких взаємодій між ними залишається сталою.
  • Дульний гальмо-компенсатор