Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавдання для ргз по курсу

Скачати 45.39 Kb.

Завдання для ргз по курсу
Скачати 45.39 Kb.
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 45.39 Kb.
Тип Програма

Завдання для РГЗ по курсу «САПКІС»
(Перша частина на 30 завдань. Наступного тижня буде друга частина також на 30 завдань )

1. Реалізувати гру «П’ятнашки». Забезпечити можливість відліку часу гри та реалізувати таблицю рекордів через текстовий файл.
Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


2. Написати програму для підрахунку всіх натискань клавіш клавіатури, лівої та правої кнопки за період роботи комп’ютера. Для реалізації завдання використовувати системні пастки.

Після запуску програма згортається у системний трей.


3. Написати програму-імітатор аналогового годинника (з циферблатом та стрілками). Передбачити наявність секундної стрілки, зміну кольору циферблату за бажанням користувача, роботу програми з системним треєм. Для створення малюнку годинника використовувати метод Canvas
4. Створити програмний продукт «Обмін валют», котрий буде виконувати функції автоматичного переводу грошових одиниць у різні еквіваленти.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку.
Передбачити можливість роботи з 10-ма різними валютами. Зробити можливим поновлення курсів валют через Інтернет. Надати можливість збереження результатів у текстовий файл.
5. Реалізувати програму, котра буде являти собою калькулятор зі складними функціями:

  • Програма повинна відповідати наступним вимогам:

  • Робота зі стандартними математичними операціями (множення, ділення і т.д.).

  • Підтримка тригонометричних функцій.

  • Оперування великою кількістю математичних та фізичних констант.

  • Володіти вбудованою пам’яттю на 5 комірок.

  • Виконувати запрограмовані користувачем дії автоматично по шаблону.

  • Зберігати та відкривати отриманні результати з файлу.

  • Відсилати результати на друк.


6. Програма для підрахунку абзаців, речень, слів та букв в тексті. Також реалізувати підрахунок ком, знаків питання та оклику.
Фізи́чна ста́ла - фізична величина, яка має незмінне значення за визначених обставин в обраній системі одиниць.
Тригонометрія Тригономе́трія (від грец. τρίγονο - трикутник та μετρειν - вимірюю, тобто буквально вимірювання трикутників) - розділ елементарної математики, що лежить на перетині алгебри та геометрії і вивчає співвідношення між сторонами й кутами трикутників, дозволяючи проводити кутові обчислення через спеціально визначені функції кутів.
Знак питання (?) - розділовий знак, ставиться зазвичай в кінці речення для вираження питання чи сумніву.

7. Розробити редактор, для перевірки написання програмного коду HTML.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.
Програма повинна підсвічувати синтаксис: виділяти кожен вид тегів різним кольором, а текст завжди синім.
8. Програма для програвання медіа файлів у зворотному напрямі.
9. Реалізувати на ЕВМ алгоритм знаходження матриці сильної зв’язаності орієнтованого графа. Написати програму, котра знаходить матрицю сильної зв’язаності заданого користувачем графа (вершини, дуги, матриця суміжності). В програмі використовувати математичний метод знаходження матриці сильної зв’язаності ,тобто алгоритм Уоршела.
10. Написати програму, котра в собі буде поднювати конвектор величин різноманітних систем числення.
Матриця суміжності - один із способів представлення графа у вигляді матриці.
Орієнтований граф (коротко орграф) - (мульти) граф, ребрам якого присвоєно напрямок. Орієнтовані ребра називаються також дугами, а в деяких джерелах (Оре) і просто ребрами.
Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.
Передбачити можливість внесення нових співвідношень між величинами (оновлення бази). Реалізувати конвертування кожної величини на окремій вкладці.
11. За допомогою методу відтворення зображення на площі деякого компоненту (метод Canvas), створити імітацію перегонів визначеної кількості машин. Надати можливість обирати: тривалість перегонів, фаворитів, колір болідів. Реалізувати відміну від постійного оновлення форми кожної секунди, що значно ускладнює візуальне сприйняття.
12. Реалізувати програмний продукт «Фізичні константи». Подібна інформаційна система повинна поєднувати у собі текстову базу даних з константними величинами, короткою біографією видатних фізиків, їхніх фотопортретів. Також програма повинна проводити нескладні фізичні обчислення: знаходження прискорення, сили поверхневого натягу, силу струму тощо.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Поверхневий натяг Поверхне́вий на́тяг - фізичне явище, суть якого полягає в прагненні рідини скоротити площу своєї поверхні при незмінному об'ємі.

13. Написати програму кодер-декодер текстів. Надання можливості зашифровувати текст у графічне зображення і розшифровувати з допомогою ключів. Ключем може бути як пароль, так і звичайний файл-відмичка.
14. Створити гру «Імітація стрільби у тирі». Програма надає можливості: вибір зброї, наявність оптичного прицілу, обирання мішені, бонусні постріли за конкретних умов.
Приці́л - приладдя для наведення зброї на ціль, призначені для контролю положення каналу ствола у просторі стосовно точки прицілювання.
Імітацію реалізувати з допомогою методу Canvas. Використати звукові файли для наочності та реалістичності пострілу.
15. Створити програму для геометричних та алгебраїчних обчислень. Врахувати всі відомі константні величини. Можливості: диференціювання, інтегрування, стереометричні побудови (3d зображення). Використати OpenGl для побудови трьохмірного зображення. Об’єм, площа, тощо – все це повинна знаходити програма по заданим параметрам.
16. Створити програму для розв’язання систем лінійних рівнянь методом Гауса і Крамера.
Ме́тод Га́уса - алгоритм розв'язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь.
Лінійне рівняння - рівняння, обидві частини якого визначаються лінійними функціями. Найпростіший випадок має вигляд

17. Реалізувати гру «Хрестики-нолики». Передбачити два види гри: з комп’ютером та іншим користувачем.
18. Реалізувати гру в «Кості». Кубиків повинно бути 3, кожен з яких має шість граней: 1,2,3,4,5,6. Передбачити два види гри: з комп’ютером та іншим користувачем. Вести статистику кидків і надати можливість обирати параметри гри. Графічно відобразити з кубика після кидку з потрібними гранями.
19. Написати програму, яка показує реальний час у обраних містах світу.
20. Написати програму, для роботи з системним буфером обміну.
Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.
Програма повинна стартувати разом з ОС Windows, постійно знаходитися у системному треї, контролювати і розширювати системний буфер обміну: дозволяти зберігати в БО не один а багато об'єктів, а при вставці пропонувати всі допустимі варіанти.
21. Написати програми для трансляції текстових файлів (як одного файлу так і групи файлів) з одного кодування в інше.
22. Реалізувати програму для визначення дня Пасхи у довільному році. Крім того забезпечити підрахунок днів, котрі залишились до вказаної дати.
23. Створити програму для пошуку файлів та папок у ОС за вказаними параметрами: розширенням, датою створення, розміром, ім’ям та фрагментами тексту.
24. Написати програму для ведення власного щоденника: кожен окремий день зберігати у окремому файлі. Забезпечити пошук по даті створення запису та по фрагментам тексту.
25. Реалізувати відео програвач, який дозволяє зробити фото кадру та встановити його як заставку на робочий стіл.
26. Створити програму, котра надає інформацію про операційну систему: назва, дата інсталяції, час роботи після старту;
Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
інформацію про пристрої системного блоку: звукову карту, відео карту тощо;
Системний блок (англ. computer case) - корпус комп'ютера, функціональний елемент, який захищає внутрішні компоненти комп'ютера від зовнішнього впливу та механічних пошкоджень, підтримує необхідний температурний режим в середині системного блоку, екранує створені внутрішніми компонентами електромагнітні випромінення та є основою для подальшого розширення системи.
дозволяє прослідити всі запущені системні процеси та служби.
27. Написати власний диспетчер задач для Windows.
28. Реалізувати програму-редактор реєстру Windows: чищення реєстру, чищення Windows, деінсталяція програм.
29. Написати програму «Графічний редактор», котра буде підтримувати основні функції Paint і, крім того, добуде дозволяти відкривати фото і застосовувати до них фільтр «Негатив»
30. Створення текстовий редактор для прискорення введення тексту.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Редактор повинен використовувати раніше вживані слова, що починаються з тих же букв, що вводяться в даний момент.

Скачати 45.39 Kb.

2021