Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2011-2012 н р., 11 клас

Скачати 75.56 Kb.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 2011-2012 н р., 11 клас
Скачати 75.56 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір75.56 Kb.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

2011-2012 н.р., 11 клас

(завдання виконуються протягом трьох годин)

Оцінювання: тестові завдання групи А – по 1 балу, разом – 15 балів;

тестові завдання групи Б – по 2 бали, разом – 30 балів;

практичні завдання: перше – 3 бали; друге – 4 бали;

третє – 5 балів; разом 12 балів.

Всього за олімпіаду – 57 балів.

Тестові завдання групи А (одна правильна відповідь).

 1. «Манільське» волокно виготовляють з листя: а) ананасів; б) бананів; в) льону; г) магнолії.

 2. Гормон, що має білкову природу: а) прогестерон; б) тироксин; в) адреналін; г) інсулін.

 3. Якщо певний ген впливає на формування декількох різних ознак, то це приклад: а) комплементарності; б) плейотропії; в) епістаз; ,г) полімерії.

 4. На стадії розмноження формуються: а) овогонії, б) овоцити І порядку, в) сперматоцити ІІ порядку, г) яйцеклітини, д) сперматиди.

 5. Виберіть гомогаметну стать у птахів: а) XX, б) XY.

 6. Епіфіз виділяє: а) паратгормон, б) вазопресин, в) соматотропін, г) тимозин, д) окситоцин, е) мелатонін.

 7. Якщо припустити, що в одного із видів голонасінних у клітинах кореня є 24 хромосоми, то в клітинах ендосперму та зародка цієї рослини хромосом буде відповідно: а) 24 та 24; б) 24 та 12; в) 12 та 24; г) 36 та 24; д) 36 та 12.

 8. Яка із цих земноводних тварин тільки для розмноження іде у воду: а) озерна жаба;
  Жаба озерна (Pelophylax ridibundus, синонім Rana ridibunda) - вид земноводних, що входять до підроду зелених (водяних) жаб (Pelophylax Fitzinger), роду Зелена жаба (Pelophylax), родини Жаб'ячі (Ranidae) ряду безхвостих земноводних (Anura).
  б) червяга ; в) джерлянка; г) тритон.

 9. Яка із цих рослин не утворює квітки: а) картопля; б) арахіс; в) вельвічія; г) береза бородавчаста; д) кукурудза.

 10. Вкажіть тварин, для яких характерний партеногенез. 
  а) інфузорії; б) джгутикові;  в)  скельні ящірки; г) малярійні плазмодії .

 11. Найбільша кількість аллелей одного гена,  в диплоїдних організмах дорівнює: а) 1; б) 2; в) 3; г) необмежена кількість.

 12. Виберіть приклад взаємодії алельних генів: а) епістаз;
  Алельні гени, алелі (від лат. allelos - протилежний) - парні гени, що займають одні й ті самі локуси гомологічних хромосом і визначають альтернативні взаємовиключені стани однієї і тієї самої ознаки. Трапляються в межах однієї популяції організмів та визначають різні фенотипи цих організмів.
  б) комплементарність; в) кодомінування; д) плейотропність.

 13. Визначення статі у всіх  організмів відбувається  за принципом: а) гетерогаметна  стать – самці, гомогаметна  самиці; б) гетерогаметна стать - самиці, гомогаметна  самці; в) диплоїдна стать   самиці, гаплоідна – самці;  г) немає вірної відповіді.

 14. Частота кросинговеру між двома зчепленими генами варіює в межах 
  а) від
   0 до 10 відсотків;  б) від 0 до 50 відсотків;  в) від 0 до 100 відсотків ; г) від 50 до 100 відсотків.

 15. У сім'ї Д. народилося 5 дівчаток. Яка вірогідність народження шостої  дитини – хлопчика? а)1/2; б)1/32; в)5 /32 г); 3/ 4

Тестові завдання групи Б (правильними можуть бути одна або декілька відповідей).

 1. З ектодерми хордових утворюються: а) нервова тканина; б) елементи органів чуття; в) епідерміс; г) печінка; д) статеві залози.

 2. Стовбурові клітини: а) диференційовані; б) поліпотентні; в) здатні до самопідтримки; г) стійкі до несприятливих чинників.

 3. Похідними амінокислот є такі гормони: а) соматотропін; б) адреналін; в) норадреналін; г) глюкагон; д) тироксин.

 4. Симпатична нервова система: а) підвищує частоту і силу скорочення серця;
  Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.
  Гонади (грец. Gonáo - породжую) - статеві залози, органи, що утворюють статеві продукти (яйцеклітини та сперматозоїди) у тварин.
  Нерво́ва ткани́на - тканина ектодермального походження і є системою спеціалізованих структур, що утворюють основу нервової системи і забезпечують умови для реалізації її функцій.
  Нервова система - цілісна морфологічна і функціональна сукупність різних взаємопов'язаних нервових структур, яка спільно з гуморальною системою забезпечує взаємопов'язану регуляцію діяльності усіх систем організму та реакцію на зміну умов внутрішнього та зовнішнього середовища.
  б) розширює трахею; г) зменшує секрецію травних залоз; д) розслабляє сечовий міхур.

 5. До замінних амінокислот належать: а) аланін, б) цистеїн, в) тирозин, г) валін, д) лейцин.

 6. До сполучних тканин відносять: а) епітелій, б) нервову, в) лімфу, г) сухожилки, д) хрящі, е) гладкі м’язи, є) нейроглію,

 7. Визначте, у якої тварин у слині наявні травні ферменти: а) ящірки живородної;
  Травні ферменти - хімічні речовини, що продукуються організмом для розщеплення білків, жирів та вуглеводів до простих речовин, які засвоюються організмом.
  Сполучна́ ткани́на - тканина живого організму, яка виконує опорну, захисну і трофічну функції. Складається з декількох видів клітин; переважно з фібробластів, волокон і основної тканинної речовини. Міжклітинна речовина добре виражена.
  б) карася сріблястого, в) тритона альпійського, г) жаби озерної, д) горбуші, е) варана, є) планарії молочнобілої,

 8. Насінний зачаток картоплі: а) восьмиклітинний семиядерний, б) восьмиядерний семиклітинний, в) восьмиядерний восьмиклітинний, г) семиядерний семиклітинний,

 9. Яких видів плодів НЕМА у рослин із родини Розові: а) яблуко;
  Тритон гірський або альпійський (Mesotriton alpestris) - єдиний вид тритонів роду Середній тритон, відомий своїм яскравим забарвленням.
  Карась сріблястий (Carassius gibelio) - риба родини коропові. Іноді розглядається як підвид карася китайського, Carassius auratus gibelio.
  б) горішок; в) суха кістянка; г) збірна сім’янка; д) біб; е) листянка.

 10. Флоема – це складний комплекс тканин, тому що до її складу входять: а) дерев’яні волокна; б) ситовидні трубки; в) трахеї; г) луб’яна паренхіма

 11. До складу видільної системи риб входить: а) сечовий міхур;
  Видільна, чи Екскреторна система в біології - сукупність органів, які виводять з організму надлишок води, продуктами обміну речовин, солі, а також отруйні речовини, які потрапили в організм ззовні чи утворилися в ньому.
  б) сечоводи; в) тазові нирки; г) тулубові нирки.

 12. Якщо клітину помістити в гіпертонічний розчин солі, спостерігатиметься: а) відшарування цитоплазми від клітинної стінки;
  Гіпертоні́чний ро́зчин (лат. solutio hypertonica) - розчин, осмотичний тиск якого вище нормального осмотичного тиску плазми крові або осмотичного тиску в рослинних або тваринних клітинах і тканинах.
  Клітинна стінка - досить твердий шар, що оточує клітину. Вона розташовується за межами цитоплазматичної мембрани (також відомої в деяких випадках, як клітинна мембрана) та забезпечує додаткову підтримку і захист.
  б) зростання внутріклітинного тиску; в) явище плазмолізу; г) явище деплазмолізу.

 13. У кого з рослин у життєвому циклі переважає гаметофіт: а) сфагнуму, б) орляка, в) маршанції, г) селагінели, д) саргасуму, е) кораліни, є) яблуні,

 14. Ембріонізація це: а) вплив однієї частини зародка на іншу; б) продовження ембріонального періоду; в) розвиток ембріона поза організмом; г) утворення однояйцевих близнюків

 15. Проміжними господарями стьожака широкого є: а) краби; б) ставковик; в) рачки циклопи; г) собаки; д) хижі риби;
  Хижі риби - риби, які поїдають інших риб, іноді жаб, мишей, а також інших тварин і птахів. У хижих риб великий рот озброєний численною кількістю гострих зубів. До категорії таких риб відносяться щука, судак, минь, окунь, білизна, сом, вугор, лосось та багато інших.
  е) людина.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. У таблиці наведені типи розщеплення за фенотипом при різних формах взаємодії алельних та неалельних генів. На основі цих даних встановіть генотипи батьківських організмів та розщеплення за генотипом:

Розщеплення за фенотипом

Генотипи батьківських організмів

Розщеплення за генотипом

1:1:1:19:3:3:11:2:13:113:32. На малюнку представлені організми з різним типом розвитку.

А) Б) В) Г)Д) Е) Ж) З)2.1. Заповніть таблицю:

Членистоногі з прямим розвитком

Членистоногі з метаморфозом

Неповний метаморфоз

Повний метатаморфоз


2.2. Заповніть таблицю

Буква і назва тварини

клас

ряд

2.3. Виберіть відповідь. Яке значення має розвиток з метаморфозом?:

1. Живильна функція; 2. Раціональне використання ресурсів; 3. Розселювання; 4. Зараження


3. На малюнку зображені етапи утворення бластул різних представників хордових

А) Б) В) Г)

Заповніть таблицю


А

Б

В

Г

Назва бластули

Представник хордових

Тип дробіння

Дайте відповідь на питання:

 1. Що таке бластула?

 2. Який тип поділу лежить в основі дробіння?

 3. Від чого залежить спосіб дробіння?


Скачати 75.56 Kb.

 • Оцінювання: тестові завдання групи А – по 1 балу, разом – 15 балів; тестові завдання групи Б – по 2 бали, разом – 30 балів;
 • Тестові завдання групи А (одна
 • Тестові завдання групи Б
 • 2. На малюнку представлені організми з різним типом розвитку.
 • 2.3. Виберіть відповідь.