Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавдання на лабораторну роботу №1 Використання табличної верстки для створення веб-сторінок Мета роботи

Завдання на лабораторну роботу №1 Використання табличної верстки для створення веб-сторінок Мета роботи
Дата конвертації29.03.2019
Розмір34 Kb.
Завдання на лабораторну роботу № 1 Використання табличної верстки для створення веб-сторінок Мета роботи. Оволодіти навичками табличної верстки для створення веб-сторінок. Робоче місце. Персональний комп’ютер під управлінням ОС Windows, обладнаний веб-браузером, редактором веб-сторінок (Microsoft FrontPage, Adobe Dreamweaver тощо), графічним редактором.
Коректу́ра (від лат. correctura - «виправлення», «поліпшення») - процес виправлення граматичних і технічних помилок та недоліків, як в текстовому, так і графічному матеріалах, підготовлених для розмноження друкарським (або будь-яким іншим) способом.
Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс, доступний в мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна переглянути у веб-браузері. Зазвичай, інформація веб-сторінки записана в форматі HTML, XHTML, або рідше Wml (для wap-сторінок).
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Adobe Dreamweaver (попередня назва Macromedia Dreamweaver) - HTML-редактор.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Короткі теоретичні відомості – див. окремо Порядок виконання роботи. Затвердити варіант завдання у викладача.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Обрати інструментарій розробки, зваживши його переваги та недоліки у порівнянні з аналогами.
Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.
Розробити прототип сайту згідно затвердженого завдання. До веб-сторінок висуваються наступні вимоги: Використання таблиць, масштабування областей сторінки відповідно до розмірів вікна браузера Графічне оформлення: рисунки, значки, анімація Текст різних стилів Стилі CSS DIV-шари Навігація Кілька пов’язаних сторінок однакового стилю: головна, автор, сторінка не існує. Головна сторінка повинна бути достатньо заповнена і мати завершений вигляд. Підготуватися до демонстрації роботи викладачу, скласти звіт. Вимоги до звіту. У звіті має бути відображено: Тематика сторінки Специфіка реалізації Особливості роботи з обраним редактором (знімки екрану) Зовнішній вигляд та код головної сторінки: html, css Висновки Контрольні питання Які підходи до проектування веб-сторінок Ви знаєте В чому їх відмінності та переваги Основні елементи мови HTML: призначення, використання Можливості сучасних редакторів веб-сторінок. Можливості сучасних графічних редакторів щодо створення веб-сторінок. Завдання на лабораторну роботу № 2 Використання форм та JavaScript у веб-сторінках Мета роботи. Оволодіти навичками створення інтерактивного інтерфейсу та веб-форм з використанням мови сценаріїв JavaScript. Робоче місце. Персональний комп’ютер під управлінням ОС Windows, обладнаний веб-браузером, редактором веб-сторінок, графічним редактором. Короткі теоретичні відомості – див. окремо. Порядок виконання роботи. Створити ще одну сторінку в рамках макету сайту, розробленого в ЛР №1, яка б містила форму для введення даних користувачем на 10-15 полів. Стиль оформлення – той самий. Призначення – реєстраційна форма. Перелік полів має узгоджуватись із обраною умовною спеціалізацією ресурсу. Використати не лише текстові поля, а й прапорці, випадаючі списки, перемикачі (див. приклад). В інтерфейс включити кнопку відправки введених даних на сервер, при натисканні якої введені дані перевіряються (напр., чи заповнене обов’язкове поле, коректність введених даних у поля адреси електронної пошти чи телефону, пароля тощо).
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Кількість полів для перевірки – 7-10.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
При наявності помилок введення повідомити про це користувача, бажано із зазначенням конкретної причини. Якщо перевірка пройде успішно – відобразити нову сторінку з відповідним інформаційним повідомленням. Підключити створену сторінку до розробленого макету сайту: додати посилання на неї з головної сторінки. Вимоги до звіту. У звіті має бути відображено: Перелік та опис полів, обраних для реалізації. Зовнішній вигляд та код створеної сторінки із формою. Висновки Контрольні питання: Які елементи мови HTML використовуються для створення форм введення даних Як викликається та виконується сценарій JavaScript Особливості мови. Яким чином сценарії JavaScript включаються на сторінку Як і для чого використовувати приховані поля Приклад реєстраційної форми: Варіанти завдань для виконання лабораторних робіт № 1 та № 2 Студенти обирають варіант завдання та затверджують його у викладача особисто. Викладач залишає за собою право одноосібно призначати варіант, в т.ч. у випадку, якщо студент не затвердив його вчасно. Про терміни затвердження варіантів робіт викладач повідомляє заздалегідь. Усі роботи мають бути виконані згідно затвердженого варіанту. Варіантом роботи є комбінація тематики та умовної спеціалізації веб-ресурсу сформульована назва: Умовна спеціалізація: 1. Презентаційний ресурс (зображення) 2. Інформаційний ресурс (новини, статті) 3.
Лабораторія (середньовічна лат. laboratorium, від лат. laboro - працюю, лат. labor - праця, робота) - багатозначний термін, що залежно від контексту, може означати: Спеціально обладнане та устатковане приладами, пристроями, мережами приміщення або транспортний засіб (наприклад, автомобіль, вагон потягу, літак, гелікоптер, субмарина тощо) для наукових досліджень, навчальних робіт, контрольних аналізів та випробувань (див. лабораторне устаткування). Установу або її відділ, що проводить експериментальну науково-дослідницьку та навчальну роботу. Внутрішні творчі процеси, внутрішню діяльність кого-небудь. Наприклад, творча лабораторія дослідника, митця тощо.
Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Довідковий ресурс (статистика, звіти) 4. Соціальний ресурс (повідомлення користувачів) 5.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.
Навчальний ресурс (уроки) Тематика: 1. Програмування 2. Веб-дизайн 3. Електроніка 4. 2D-графіка 5. 3D-графіка 6. Фізика 7. Музика 8. Спорт 9. Файловий архів 10.Студентський портал 11.Фінанси 12.Транспорт 13.Астрономія 14.Комп’ютерні мережі 15.Погода 16.Магазин 17.Веб-технології 18.Грід-технології 19.Моделювання 20.Інше  • Інформаційний ресурс