Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗавдання шкільного туру олімпіади з географії 11 клас Теоретичний тур

Скачати 92.51 Kb.

Завдання шкільного туру олімпіади з географії 11 клас Теоретичний тур
Скачати 92.51 Kb.
Дата конвертації06.04.2017
Розмір92.51 Kb.

Завдання шкільного туру олімпіади з географії

11 клас

Теоретичний тур.

 1. Охарактеризуйте сучасну геополітичну ситуацію в країнах Африки. Поясніть причини конфліктів, що мають місце в регіоні.

( 12 балів).
Тестові завдання ( 10 балів)

 1. Пояс родовищ корисних копалин, що простягається від району Катанги в Демократичній республіці Конго через Замбію у східну Африку називається:

а) свинцевий пояс;
Демократична Республіка Конго Демократи́чна Респу́бліка Ко́нго, в минулому Заї́р (фр. République démocratique du Congo, Zaïre) - держава в центральній Африці. Площа країни становить 2 344 858 км² (12 місце у світі). Населення: 62,7 млн осіб (20 місце у світі).
Родовище Родо́вище корисних копалин (англ. mineral deposit, occurrence, field; нім. Lagerstätte f nutzbarer Mineralien n pl) - це накопичення мінеральної речовини на певній площі в земній корі, що утворилось під впливом геологічних процесів, яке в якісному та кількісному відношенні задовольняє вимогам промисловості при даному стані техніки і в даних економіко-географічних умовах.
б) мідний пояс; в) олов’яний пояс;г) залізорудний пояс.
2. Яка держава є лідером у виробництві автомобілів:

а) Німеччина ; б)США; в) Франція; г) Японія.


3. Вкажіть країну, в якій використання геотермальної енергії має найбільше значення:

а) США; б) Мексика ; в) Ісландія; г) Японія.


4. У який затоці не ведеться добування нафти з морського шельфу:

а) Бенгальській; б) Перській; в) Гвінейській; г) Мексиканській.


5. Виберіть варіант, у якому батьківщиною культур є різні частини світу:

а) кукурудза і картопля; б) чай і цукрова тростина;

Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
Цукро́ва трости́на (Saccharum) - рід, від 6 до 37 видів (залежно від інтерпретації) високих трав'янистих рослин родини тонконогові (злакові) (підродини Panicoideae, триби Andropogoneae). Всі вони походять із субтропічних та тропічних районів Старого світу.

в) кава і какао; г) пшениця і джут.
6. До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:

а) фінсько-угорська; б) романська; в) германська; г) іранська.


7. Що в даному переліку є зайвим:

а) Чеській ліс; б) Шварцвальд; в) Тюрінгенський ліс; г) Шпіцберген.


8. Україна за структурою господарства є державою:

а) індустріальною; б) індустріально-аграрною;

в) аграрною; г) аграрно-індустріальною.
9. Сезонні вітри, що двічі на рік змінюють свій напрямок на протилежний,

називають:

а) мусони; б) бризи; в) пасати; г) циклони.
10. В якому морі починався шлях «із варяг в греки»:

а) Баренцовому; б) Балтійському; в) Білому; г) Карському.


Практичний тур (кожне правильне позначення 1 бал)

Позначте на контурній карті Європи найбільші острови і півострови.10 клас

Теоретичний тур.

 1. Охарактеризуйте принципи розміщення підприємств гірничодобувної хімії України. На конкретних прикладах поясніть проблеми і перспективи розвитку. ( 12 балів)


Тестові завдання ( 10 балів)

1. Вкажіть із запропонованих галузей ту, що належить до виробничої сфери:

а) охорона здоров’я ;

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
б)житлово-комунальне господарство;

в) громадське харчування; г) будівництво.


2. Якій державі притаманний перший тип відтворення населення:

а) Італія; б)Ліберія; в) Індія; г) Оман.


3. Близько 40% валової продукції хімічного комплексу України припадає на:

а) хімію органічного синтезу;

Сфера ресторанного господарства - це сфера надання послуг. Послуга харчування - є результатом економічної діяльності ресторанного підприємства, спрямована на задоволення найрізноманітніших потреб гостей.
Ва́лова проду́кція - сумарний обсяг у вартісному вираженні закінчених і незакінчених промислових виробів та робіт, призначених для реалізації, включно з товарною продукцією, залишками незавершеного виробництва, інструментами та технологічним оснащенням власного виробництва.
Органі́чний си́нтез - галузь хімічного синтезу, що займається отриманням органічних сполук за допомогою органічних реакцій. Часто органічні молекули мають вищий рівень складності, у порівнянні з неорганічними, тому органічний синтез розвинувся в одну з найголовніших галузей органічної хімії.
б) підприємства основної хімії;

в) лаково-фарбову продукцію; г) хіміко-фармацевтичну промисловість.
4. В якій державі переважає доля сільського населення:

а) Румунія; б) Індія; в) ПАР; г) Мексика.


5. Із даного переліку країн виберіть країни централізовано керованої

економіки:

а) США, Італія, Франція, Японія; б) Саудівська Аравія, Кувейт, Іран, Ірак;

в) КНДР, Китай, В’єтнам, Куба; г) Україна, Білорусь, Росія, Казахстан.


6. До індоєвропейської мовної сім’ї не відноситься група:

а) фінсько-угорська; б) романська; в) германська; г) іранська.


7. Країна, яка спеціалізується на вирощуванні какао плодів:

а) Гана; б) Аргентина; в) Самоа; г) Науру.


8. Україна за структурою господарства є державою:

а) індустріальною; б) індустріально-аграрною;

в) аграрною; г) аграрно-індустріальною.
9. Яка, на вашу думку, провідна зернова культура зображена на банкноті 10 мексиканських песо?

Зернові́ культу́ри (також, хлібні рослини) - найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих рослин, оброблюваних для отримання зерна - основного продукту харчування людини, сировини для багатьох галузей промисловості, та використовується для виробництва корму для тварин.
:

а) рис; б) кукурудза; в) пшениця; г) жито.


10. В якому місці споруджено велетенську статую Христа:

а) Лос-Анджелес; б) Нью-Йорк; в) Сан-Франциско; г) Ріо-де-Жанейро.Практичний тур (кожне правильне позначення 1 бал)

Позначте на контурній політичній карті світу постсоціалістичні країни перехідної економіки.

Перехідна економіка - це економічна система, яка здійснює перехід від централізованої планової до ринкової системи. Країни з перехідною економікою зазнають ряду структурних перетворень, спрямованих на розвиток ринкових інститутів.9 клас
Теоретичний тур.

 1. Чому машинобудівні підприємства України, випускаючи конкурентоспроможну та найскладнішу на світовому ринку продукцію (танки, літаки, ракетоносії), не в змозі виготовити конкурентоспроможно-го автомобіля. Відповідь обґрунтуйте. ( 12 балів)


Тестові завдання ( 10 балів)

 1. Допишіть речення «Україна - учасниця ООН, «Карпатського Євро регіону, МВФ,МБРР, ЮНЕСКО, ОБСЄ …»

а) НАТО; б) ЄС; в) СОТ; г) ОПЕК.

2. Україна не межує з даною країною:

а) Словаччина; б) Болгарія; в) Угорщина; г) Білорусь.

3. Позначте місто державного підпорядкування:

а) Одеса;

Місто в Україні - статус адміністративно-територіальної одиниці України, населений пункт зі статусом місто, що знаходиться на території України і підпорядковується органам місцевої державної влади України.
б)Севастополь; в) Донецьк; г) Львів.

4. Позначте правильне твердження. Для України є характерним:

а) демократичний вибух; б) старіння нації;

в) депопуляція; г) висока еміграція .

5. Позначте етнографічну групу українців які мешкають у Закарпатській області:

а) подоляни;

Старіння населення - зсув розподілу населення за віком у бік старшого віку. Цей процес є результатом демографічних змін в характері народжуваності, смертності і частково міграції. За даними комісії ООН з питань розвитку суспільства станом на 2005 рік, старіння населення спостерігалося у всіх країнах світу крім 18.
Закарпатська область Закарпа́тська о́бласть - область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України.
б) поліщуки; в) гуцули; г) лемки.

6. Укажіть національний природний парк зони лісостепу:

а) «Святі гори»;

Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
б) «Подільські Товтри»; в)Шацький; г)Яворівський.


7. Вкажіть, якому поняттю відповідає визначення: зосередження на одному підприємстві декількох виробництв, інколи різних галузей:

а) концентрація; б) кооперування; в)спеціалізація; г)комбінування.


8. Україна за структурою господарства є державою:

а) індустріальною; б) індустріально-аграрною;

в) аграрною; г) аграрно-індустріальною.
9. Найкоротший кордон Україна має з:

а) Угорщиною; б) Словаччиною; в) Польщею; г) Молдовою.


10. На якій висоті над рівнем моря знаходиться витік Південного Бугу, якщо його похил становить 0,41 м/км, а довжина 857 км:

а) 837м; б) 531м; в) 351м; г) 241м.


Практичний тур (кожне правильне позначення 1 бал)

Позначте на контурній карті України родовища рудних корисних копалин.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.8 клас

Теоретичний тур.

 1. Охарактеризуйте несприятливі природні процеси на території України.
  Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
  Запропонуйте заходи, що знижують ризики для життя людей. ( 12 балів)


Тестові завдання (10 балів)

 1. Позначте дату, коли з’явилась назва «Україна»:

а) 1147 р. ; б) 1187 р. ; в) 1213 р; г) 1650 р.
2. Позначте прізвище вченого, в книзі якого містилися карти України, виготовлені на основі топографічних зйомок:

а) Ю.

Топографічна зйомка - сукупність робіт зі створення топографічних карт або планів місцевості за допомогою вимірювань відстаней, висот, кутів тощо за допомогою різних інструментів (наземна зйомка), а також отримання зображень земної поверхні з літальних апаратів (аерофотозйомка, космічна зйомка).
Дрогобич; б) Птолемей; в) Г. де Боплан; г) П. Чубинський


3. Яка найбільша одиниця адміністративно-територіального поділу України :

а) регіон; б) область; в) край; г) район.


4. Позначте геологічний період, який входить до мезозойської ери:

а) кембрійський період; б) крейдовий період;

в) неогеновий період; г) пермський період .
5. Визначте величину азимуту спрямованого на південь:

а) 90 градусів; б) 180 градусів; в) 270 градусів; г) 45 градусів.


6. Назвіть острови Атлантичного океану:

а) Ісландія, Бермудські, Зеленого мису;

Геологічний період (рос. период геологический, англ. geological period; нім. geologische Periode f) - частина геологічної ери. Підрозділ геохронологічної шкали, що відповідає часові утворення геологічних відкладів однієї геологічної системи.
Неоге́новий пері́од (рос. неогеновая система (период), неоген, англ. Neogene, нім. Neogen n, Jungtertiär n) - другий період кайнозойської ери історії Землі. Тривав від 23,03 до 2,588 млн років тому. Як самостійний стратиграфічний підрозділ неоген був виділений австрійським геологом Моріцем Гьорнесом у 1856 році.
Кембрійський період, Кембрій (англ. Cambrian System, нім. Kambrium n) - перша система палеозойської ератеми, в стратиграфічній шкалі іде за рифеєм (вендом) і передує ордовицькій системі (періоду). Настав 541,0 ± 1,0 млн років тому, закінчився 485,4± 1,9 млн років тому.
Зеле́ний Мис (порт. Cabo Verde, фр. Cap-Vert) - півострів у Сенегалі, найзахідніша частина Африки (мис Альмаді - 17° 33' західної довготи). Відкритий в 1445 році португальцем Д. Діашем. Назву отримав через саванну рослинність, яка створює контраст з пісками приатлантичного узбережжя Сахари.
Кре́йдовий пері́од - останній (третій) геологічний період мезозойської ери. Розпочався близько 145,0 млн років тому, закінчився 66,0 млн років тому. Тривав, таким чином, близько 79 млн років.
Перм або пермський період (рос. пермская система (период), пермь; англ. Permian system, Permian, нім. Perm n, Dyas f, Dyasformation f) - останній геологічний період палеозойської ери. Настав за кам'яновугільним періодом палеозою, передував тріасовому періоду мезозою.
Атланти́чний океа́н, раніше Атланті́йський океа́н - другий за величиною, після Тихого океану, океан на Землі. Назва походить від імені міфічної країни Атлантиди.[Джерело?]

б) Японські, Курильські, Тайвань;

в)Мадагаскар, Шрі-Ланка, Мальдівські;

г) Гренландія, Нова Зеландія, Врангеля.
7. Українська станція «Академік Вернадський» розташована на :

а) Південному полюсі; б) на березі моря Веделла;

в) Антарктичному півострові; г) на березі моря Амундсена.
8. Яке озеро в Україні є найвисокогірніше? :

а) Синевір; б) Синє; в) Ліповецьке; г) Бребенескул.


9. Найкоротший кордон Україна має з:

а) Угорщиною; б) Словаччиною; в) Польщею; г) Молдовою.


10. Якою буде температура повітря на висоті 2 км, якщо на рівні моря вона становить 10 С:

а) - 2С; б) -10С; в) 2 С; г) 22 С.

Антарктичний півострів (до 1961 року на радянських і англійських картах - Земля Ґреяма, на американських - півострів Палмера, на чилійських - Земля О'Гіґґінса, на аргентинських - Земля Сан-Мартіна) - частина Західної Антарктиди між Атлантичним та Тихим океанами; довжина 1 300 км, ширина до 200 км; гористий, найбільша висота до 3184 м (г. Джексон)
Півде́нний по́люс (географічний або земний Південний полюс) - одна з двох точок перетину уявної осі обертання Землі та земної поверхні, де сходяться всі географічні меридіани. Розташовується в Південній півкулі, найпівденніша точка планети, розташована на протилежному від Північного полюса боці планети.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.


Практичний тур (кожне правильне позначення 1 бал) Позначте на контурній карті України родовища паливно-енергетичних копалин

Завдання шкільного туру олімпіади з географії на 2011-2012 н. р.

7 клас
Теоретичний тур.

 1. Складіть уявну подорож по Атлантичному океану від берегів Іспанії до протоки Дрейка, описуючи при цьому всі бачені географічні об’єкти та природні явища, які могли вам трапитись.
  Природне явище - сукупність процесів матеріально-інформаційного перетворення у природі, обумовлених загальними причинами.
  Протока Дрейка (англ. Drake Passage) - морська протока, ділянка океану між південним кінцем Південної Америки - мисом Горн, і Південними Шетландськими островами біля узбережжя Антарктиди. Протока отримала назву на честь відомого британського капера Сера Френсіса Дрейка, який відкрив її під час своєї навколосвітньої подорожі в 1578 році, хоча насправді він протокою не проходив, обравши маршрут через менш бурхливу Магелланову протоку. Вже після виходу з Магелланової протоки його корабель був віднесений штормом далеко на південь, де він побачив південний край континенту і відкрите море далі на південь.
  ( 12 балів)


Тестові завдання ( 10 балів)


 1. Астеносфера знаходиться у:

а) земній корі; б) верхньому шарі мантії ;

в) всередині шару мантії; г) ядрі Землі.

2. Першим європейцем, хто відвідав Китай був:

а) Афанасій Нікітін; б) Васко да Гама;

в) Марко Поло; г) М.М. Прежевальский.

3. Позначте яким приладом вимірюють вологість повітря :

а) термометр; б) барометр;

в) компас; г) гігрометр.


4. Позначте окраїнне море :

а) Чорне море; б) Середземне море;

в) Азовське море;

Вологість повітря - вміст водяної пари в повітрі, характеризується пружністю водяної пари, відносною вологістю, дефіцитом вологи, точкою роси, - є одним з найважливіших параметрів атмосфери, що визначає погоду, а також те, наскільки комфортно почуває себе людина в цей момент часу.
Окра́їнне мо́ре - море, що прилягає до континенту, слабо відокремлене від океану півостровами або островами. Звичайно окраїнні моря лежать на шельфі.
Афана́сій Нікі́тін (? - 1475) - тверський купець, російський мандрівник, письменник, автор знаменитих подорожніх записок «Ходіння за три моря».
Азо́вське або Озі́вське мо́ре (рос. Азовское море, крим. Azaq deñizi) - внутрішнє море басейну Атлантичного океану, розташоване між 45°16' і 47°17' пн. ш. та 33°36' і 39°21' сх. д. сполучене з Чорним морем Керченською протокою (Босфор Кіммерійський в давнину, завширшки 4,2 км), між Україною та Росією.
г) Саргасове море .
Сарга́сове мо́ре - район антициклонічного кругообігу вод в центрі Північного Атлантичного океану, обмежений течіями: на заході - Гольфстрімом, на півночі - Північноатлантичною, на сході - Канарською, на півдні - Північною пасатною.

5. Позначте найбільший півострів:

а) Індостан;

б) Піренейський;

в) Аравійський;

г) Скандинавський.
6. Яка відстань на плані масштабом 1: 2000 від пункту А до пункту Б, якщо на місцевості вона становить 300 метрів?

а) 12 см; б) 15 см; в) 60 см; г) 6,67 см .

7. Ізолінії, які з’єднують точки з однаковим атмосферним тиском називають:

а) ізогіпси;

Атмосферний тиск - тиск, з яким атмосфера Землі діє на земну поверхню і всі тіла, що на ній розташовані.
б) ізотерми; в) ізобати; г) ізобари.


8. В якому морі починався шлях «із варяг в греки»:

а) Баренцовому; б) Балтійському; в) Білому; г) Карському.

9. Визначте, яка година в Каїрі (32* сх. дв.), якщо в Лондоні 12 година опівдні:

а) 10 год.; б) 16 год.; в) 14 год.; г)8 год.

10. Продовжіть вислів: «Айсберги Антарктиди «живуть» шість років, гренландські айсберги – три - чотири роки, тому що …….»
Практичний тур (кожне правильне позначення 1 бал) Позначте на контурній карті відомі вам протоки.

Завдання шкільного туру олімпіади з географії на 2011-2012 н. р.

6 клас

Теоретичний тур.


 1. Як змінювались уявлення людей про Землю протягом її дослідження?

( 12 балів)
Тестові завдання ( 10 балів)


 1. Позначте ім’я автора першого глобуса, який зберігся до наших днів:

а) М. Поло; б) М.Бехайм ;

в) Ібн-Батута; г) Васко да Гама.


2. Позначте прізвище мандрівника, який першим обігнув Африку та вийшов в Індійський океан:

а) Ф.

Інді́йський океа́н - третій за розміром океан на Землі, між Африкою, Азією, Австралією та Антарктидою і займає близько 20% водної поверхні Землі
Магеллан; б) В. да Гама;

в) М. Поло; г) Х. Колумб.

3. Позначте, яким приладом вимірюють атмосферний тиск :

а) термометр; б) барометр;

в) компас; г) гігрометр.


4. Позначте найдовшу паралель:

а) меридіан; б) екватор;

в) тропік; г) горизонталь .
5. Позначте найбільші гори у світі:

а) Памір; б) Тибет; в) Гімалаї; г) Альпи.
 1. Астеносфера знаходиться у:

а) земній корі; б) верхньому шарі мантії ;

в) всередині шару мантії; г) ядрі Землі.


7. Першим європейцем, хто відвідав Китай був:

а) Афанасій Нікітін; б) Васко да Гама;

в) Марко Поло; г) М.М. Прежевальский.

8. Позначте, яким приладом вимірюють вологість повітря :

а) термометр; б) барометр;

в) компас; г) гігрометр.


9. Середній діаметр Землі становить:

а) 12 750 км; б) 40 000 км; в) 20 000 км; г) 151 170 км .


10. Позначте найбільший півострів:

а) Індостан; б) Піренейський; в) Аравійський; г) Скандинавський.


Практичний тур (10 балів) На контурну карту світу нанесіть маршрут першої навколосвітньої подорожі Ф.
Навколосвітня подорож - подорож, маршрут якої в системі відліку, пов'язаної з Земною кулею, огинає земну вісь, пересікає всі меридіани і завершується в вихідній точці. Якщо така подорож здійснюється без надання зовнішньої допомоги, без поповнення запасів води, провізії, обладнання тощо, то така подорож називається навколосвітньою безперервною подорожжю.
Магеллана.


Скачати 92.51 Kb.

 • Тестові завдання ( 10 балів) Пояс родовищ корисних копалин
 • Практичний тур (кожне правильне позначення 1 бал)
 • Тестові завдання ( 10 балів)
 • 9 клас Теоретичний тур.
 • 8 клас Теоретичний тур. Охарактеризуйте несприятливі природні процеси на території України
 • Тестові завдання (10 балів)
 • Атлантичного океану
 • Південному полюсі
 • Афанасій Нікітін
 • 6 клас Теоретичний тур.
 • Практичний тур (10 балів)