Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗаява про відкриття карткового рахунку в ат

Скачати 140.13 Kb.

Заява про відкриття карткового рахунку в ат
Скачати 140.13 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір140.13 Kb.Заява про відкриття карткового рахунку в АТ «БМ БАНК»

(Договір банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів №____ від ____ року.)

Прошу відкрити поточний картковий рахунок у валюті:

Гривня

Долар США

ЄВРО

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я

ПО БАТЬКОВІ


SURNAME, NAME
Для розпорядження поточним картковим рахунком прошу надати у користування платіжну картку типу:VISA

Electron

VISA

Classic

VISA

Gold

VISA

Instant

Visa Virtual Account

Валюта рахунку

Особиста карткаКартка для накопиченняІнше________________Інше________________Інше________________  1. ОСОБИСТІ ДАНІ ОСОБИ, ЯКА ВІДКРИВАЄ РАХУНОК:

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ (для Фізичної особи-резидента):
Резидент (вказати Країну):
Громадянство:
Місце народження:
Дата народження:

«____» _____________ ____ р.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу:

Серія:
№:
Місто видачі:
Дата видачі:

«____» _____________ ____ р.

Орган, що видав документ:
МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ:

Місце проживання (адреса реєстрації):

Країна/Область/Район/Місто/Село/смт

Вулиця

Будинок

Квартира

Поштовий індексМісце перебування (фактична адреса):

Країна/Область/Район/Місто/Село/смт

Вулиця

Будинок

Квартира

Поштовий індексКонтактні телефони:

Телефон (Домашній)

380_________________

Телефон (Мобільний)

380_________________

Телефон (Робочий)

380_________________

2. СЛОВО ПАРОЛЬ ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ:

Може бути запитано при зверненні до Банку( наприклад, дівоче Прізвище матері)
3. СПОСІБ ОТРИМАННЯ ЩОМІСЯЧНИХ ВИПИСОК ПО КАРТКОВОМУ РАХУНКУ:

в Банку

на адресу електронної пошти (е-mail):____________________@_________

4. КОРИСТУВАННЯ ПОСЛУГОЮ GSM-BANKING:

Прошу забезпечити підключення до послуги gsm-banking на номер мобільного телефону (з кодом оператора):

(__ __ __) - __ __ __ - __ __ - __ __

Мова SMS-повідомлення:

Українська

Російська

Англійська

Трансліт (рекомендовано)


Опції автоматичного отримання балансу за розкладом разі необхідності, обрати один з варіантів):

Щодня вранці

На початку тижня

Щодня увечері

В кінці тижня

Відмовляюсь від отримання повідомлень (поштою, електронною поштою, у вигляді текстового повідомлення на мобільний телефон тощо) АТ «БМ БАНК» про здійснені операції по картковому рахунку


Номер рахунку: 2625____________

Номер «технічного» рахунку: 2625 ___________ (відкривається для зарахування коштів на картковий (відповідно до Додатка 1 «Реквізити для безготівкового поповнення карткового рахунку»)).

Умови обслуговування поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (що є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на сайті www.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
bmbank.com.ua) разом з цією Заявою (акцептом) складають Договір.

Підписанням цієї заяви я, як Клієнт, укладаю з АТ «БМ БАНК» Договір банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів на умовах, викладених у цій Заяві, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в АТ «БМ БАНК» (Розділ І Публічної пропозиції), Умовах обслуговування поточних рахунків, операції за якими можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів (Розділ ІІІ Публічної пропозиції) та Тарифах банку, з якими я ознайомився (ознайомилась), з ними погоджуюсь та зобов’язуюсь їх виконувати.

Банківський продукт, банківська послуга - різноманітні дії на фінансовому ринку, грошові операції, здійснювані комерційними банками за певну плату за дорученням і в інтересах своїх клієнтів, а також дії, спрямовані на вдосконалення і підвищення ефективності банківського підприємництва наприклад, впровадження нових технологій, удосконалення організаційної структури.
Ба́нківський раху́нок - рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Цим підтверджую досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних, у т.ч.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
персональних, вказаних в Угоді.

Із змістом Інструкції Національного банку України про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що рахунок, який відкривається, забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

Із Правилами користування ПК та із порядком забезпечення заходів безпеки під час користування ПК, що зазначені у Правилах, ознайомлений.

Ознайомлений, що Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - на день початку ліквідації банку), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Нарахування процентів за вкладом припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).
Останній день - український короткометражний фільм режисера Анастасії Касілової, частина альманаху Україно, goodbye!.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
На момент оформлення Вкладу розмір граничного відшкодування становить 200 000 (двісті тисяч) гривень. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у еквіваленті національної валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - на день початку ліквідації банку).
Валюта Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

Фонд не відшкодовує кошти: суб’єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*; передані банку в довірче управління;

Дові́рче управлі́ння - цивільно-правові відносини, що виникають між довірителем і довіреною особою стосовно здійснення довірчих операцій (представницької діяльності) з об'єктом довірчого управління від імені, за рахунок та в інтересах довірителя.
за вкладом у розмірі менше 10 гривень; за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника; розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення); розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);
Професі́йні по́слуги - вид послуг, надання яких потребує спеціальної підготовки в галузі мистецтва чи науки. Деякі види професійних послуг вимагають попереднього отримання спеціальних ліцензій, для таких професій, зокрема, як архітектори, інженери, лікарі, адвокати та аудитори.
розміщені на вклад власником істотної участі банку; за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку; за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань; за вкладами у філіях іноземних банків; за вкладами у банківських металах;
Ба́нківські мета́ли - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.
розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.
Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

* Вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.

□ Ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб ____________________________________

(підпис Власника рахунку)


Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за Довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це Банк у письмовій формі. Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за фактичною адресою місця проживання.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.

Зобов’язуюсь про всі зміни даних, які зазначені в Заяві повідомляти в Банк письмово не пізніше 5 днів з моменту таких змін.

Цей Договір оформлено (заповнено та підписано) у двох екземплярах, по одному для Клієнта та для АТ «БМ БАНК» та він є документом, що підтверджує укладення Договору банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів.


Додаткова інформація:

Чи зареєстровані Ви як фізична особа-підприємець?

Так/Ні

(підкреслити необхідне)________ (підпис)“____” _________________20__р. __________________(підпис Власника рахунку) _______________________________(ПІБ)
БАНК

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БМ БАНК»

Україна, м. Київ, 01032, бул. Т.Шевченка,  37/122,

Код Банку: 380913

Ідентифікаційний код 33881201


В особі ________________________________________, який (яка) діє на підставі ___________________
(ПІБ уповноваженої особи Банку) _______________
________________ підпис ___._________.____ р. Дата

М.П.Примірник Договору отримав:

Прізвище та ініціали Клієнта (власноруч)

Дата отримання Договору

Підпис Клієнта


Відмітки Банку (друкується тільки на екземплярі Банку)

№ рахунку та код валюти рахунку

Дата відкриття рахунку
«____» _____________________ 20____р.
«____» _____________________ 20____р.
«____» _____________________ 20____р.

Відповідальна особа, яка здійснює перевірку документів та відкриття рахунків:

“____” _________________20__р. ____________________________(підпис) ________________________________________________(ПІБ)

Відповідальна особа, яка контролює відкриття рахунків:

“____” _________________20__р. ____________________________(підпис) ________________________________________________(ПІБ)
Додаткові Відмітки Банку:

Назва Продукту (в момент відкриття рахунку):

Додаток 1 до Договору банківського рахунку,

операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів

(друкується тільки на екземплярі Клієнта)

Реквізити для поповнення карткового рахунку, відкритого в АТ «БМ БАНК»:

Реквізити для поповнення карткового рахунку, відкритого в гривнях:

Банк одержувача: АТ «БМ БАНК»

МФО: {МФО}

ЄДРПОУ: {ЄДРПОУ}

Одержувач: {Одержувач}

Рахунок одержувача: {Рахунок Банку за операціями з БПК}

Призначення платежу: Поповнення особового карткового рахунку № {№ рахунку в ISCard} ({ПІБ Клієнта повінстю}). Без ПДВ.

==================================================================================================================

Реквізити для поповнення карткового рахунку, відкритого в євро:

Beneficiary Bank: JSC BM BANK

SWIFT Code: BMLTUAUK;

Correspondent Acc.No.100947726600 with Deutsche Bank AG, F/M, Deutschland SWIFT Code – DEUTDEFF;
Deutsche Bank (ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk; буквально «Німецький банк») - глобальна фінансова компанія та найбільший банківський концерн Німеччини зі штаб-квартирою у Франкфурт-на-Майні. Є одним з найбільших банків в Європі та світі.


Bank account details:

Account № {№ рахунку в ISCard}, First and Second Name ____________________________ (Імя та Прізвище латинськими літерами)

Details of payment ______________________________________
==================================================================================================================

Реквізити для поповнення карткового рахунку, відкритого в доларах США:

Beneficiary Bank: JSC BM BANK

SWIFT Code: BMLTUAUK;

Correspondent Acc.No. 04422921 with Deutsche Bank Trust Company Americas, NY, USA, SWIFT Code;

Bank account details:

Account № {№ рахунку в ISCard}, First and Second Name ____________________________ (Імя та Прізвище латинськими літерами)

Details of payment ______________________________________


Скачати 140.13 Kb.