Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗдійснено тестування розробленого модуля та проаналізовано його роботу

Скачати 34.53 Kb.

Здійснено тестування розробленого модуля та проаналізовано його роботу
Скачати 34.53 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір34.53 Kb.

АНОТАЦІЯ
У даній курсовій роботі здійснено аналіз предметної області паралельних обчислень та методів перетворень цифрової інформації. Вдосконалено математичну модель.
Математика Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.
Паралельні обчислення Паралельні обчислення - це форма обчислень, в яких кілька дій проводяться одночасно. Ґрунтуються на тому, що великі задачі можна розділити на кілька менших, кожну з яких можна розв'язати незалежно від інших.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Здійснено комп’ютерне моделювання мережевого паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації та наведено проектування інтелектуального модуля мережевого паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації.

Після аналізу, моделювання, вдосконалення та проектування, на їх основі було здійснено програмну реалізацію інтелектуального модуля мережевого паралельно-ієрархічного перетворення цифрової інформації з використанням середовища розробки Matlab та програмної платформи .

Інтелект Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Інтегроване середовище розробки (ІСР, англ. Integrated development environment або англ. IDE) - комплексне програмне рішення для розробки програмного забезпечення. Зазвичай, складається з редактора початкового коду, інструментів для автоматизації складання та відлагодження програм.
Net.

Здійснено тестування розробленого модуля та проаналізовано його роботу.

АННОТАЦИЯ
В данной курсовой работе проведен анализ предметной области параллельных вычислений и методов преобразований цифровой информации. Усовершенствовано математическую модель. Осуществлено компьютерное моделирование сетевого параллельно-иерархического преобразования цифровой информации и приведены проектирования интеллектуального модуля сетевого параллельно-иерархического преобразования цифровой информации.

После анализа, моделирования, усовершенствования и проектирования, на их основе была осуществлена программная реализация интеллектуального модуля сетевого параллельно-иерархического преобразования цифровой информации с использованием среды разработки Matlab и программной платформы .Net.

Осуществлено тестирование разработанного модуля и проанализировано его работу.

ABSTRACT
In this course thesis the domain of the parallel computing techniques and methods of transformation of the digital information was analyzed. The math model was improved. The computer simulation of the network parallel-hierarchical transformation of the digital information was done, intelligent module of the network parallel-hierarchical transformation of the digital information was designed.

After the analysis, modeling, improving and design, the software implementation of the intelligent module of the network parallel-hierarchical transformation of the digital information was done, using Matlab development environment and software platform .Net.The testing of the developed module was done and its performance was analyzed.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ


ППІПпряме паралельно-ієрархічне перетворення;

ПІпаралельно-ієрархічний;

ПІПпаралельно-ієрархічне перетворення;

ICінформаційна система;

ПІОСпаралельно-ієрархічна обчислювальна система;

ОСобчислювальна система;

SISDSingle Instruction, Single Data;

SIMDsingle instruction, multiple data;

MISDMultiple Instruction stream, Single Data stream;

MIMDMultiple Instruction stream, Multiple Data stream;

ФПфункціональний пристрій;

SMPsymmetric multiprocessors;

NUMAarchitecture with heterogeneous access memory;

MPPmassively parallel;

БМОКбагатомашинні обчислювальні комплекси;

PVPvector-parallel;

TDNNtime delay neural network;

HMMhidden Markov model;

ІПінформаційне поле;

ЕОМелектронна обчислювальна машина;

ІКМімпульсно-кодова модуляція;

ДІКМдиференціальна імпульсно-кодова модуляція;

GPUgraphics processing unit;

ООПоб’єктно-орієнтоване програмування;

ШПФшвидке перетворення Фур’є;

IDEF0Icam DEFinition for Function Modeling.


Скачати 34.53 Kb.

  • ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ