Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗгуровський Михайло Захарович

Скачати 45.08 Kb.

Згуровський Михайло Захарович
Скачати 45.08 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір45.08 Kb.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Ректор: Згуровський Михайло Захарович, академік Національної академії наук України, доктор технічних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреат премії В.М.

Держа́вна пре́мія СРСР (1966–1991) - одна з форм заохочення радянських громадян за видатні творчі досягнення в галузі науки і техніки, літератури і мистецтва; одна з найважливіших премій в СРСР нарівні з Ленінською (1925–1935, 1957–1991).

Миха́йло Заха́рович Згуро́вський (нар. 30 січня 1950, Скала-Подільська, Тернопільська область) - ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», доктор технічних наук, академік НАН України, Академії педагогічних наук України, іноземний член Російської академії наук.

До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).

Глушкова НАН України Про НТУУ «КПІ» Київський політехнічний інститут було засновано у 1898 році у складі 4-х відділень: механічного, сільськогосподарського, інженерного та хімічного. Першим ректором інституту був відомий учений і педагог В.Л. Кирпичов, а першим головою Державної екзаменаційної комісії у 1903 р. – Д.І.Менделєєв. Засновники КПІ втілили кращі традиції відомих європейських вищих технічних шкіл: Паризької “Еколь політехнік”, Аахенського, Віденського, Магдебурзького технічних університетів. В основі цієї системи вищої технічної освіти було поєднання глибокої природничо-наукової, фундаментальної підготовки з фізики, математики, хімії та інших дисциплін із загальноінженерною та отримання професійно-практичних навичок на виробництві і в наукових установах. Ці принципи КПІ несе протягом всієї історії. В університеті на 19 факультетах, 10 інститутах, 152 кафедрах за 118 спеціальностями навчаються 21 265 студентів, 851 аспірант, 33 докторанти. Науково-дослідна частина університету має у своєму складі: наукові частини 28 факультетів і інститутів, 6 науково-дослідних інститутів, 12 науково-дослідних центрів, 5 навчально-наукових центрів, 2 конструкторських бюро, Центр більш чистого виробництва та Орган сертифікації метало- та деревообробного обладнання та продукції машинобудування. Інноваційна діяльність здійснюється в інноваційному середовищі до складу якого входять: Науковий парк «Київська політехніка», Технопарк «Київська політехніка», Молодіжний бізнес-інкубатор «Політеко», студентський Інкубатор інноваційних ідей. Університет є одним з ініціаторів та безпосереднім учасником реформування вищої освіти, впровадження ступеневої системи освіти, кредитно-модульної технології організації навчального процесу, створення додатків до дипломів європейського зразка і вирішення інших питань у рамках Болонського процесу. На базі НТУУ “КПІ” створено Український інститут інформаційних технологій в освіті, Центрально-східно-європейський віртуальний університет, який розширив можливості громадян багатьох країн отримати високоякісну вищу освіту, не залишаючи свого місця проживання. Дбаючи про входження України в єдиний європейський освітній простір, НТУУ “КПІ” став осередком Державної інформаційної мережі вищих навчальних закладів і інститутів Національної академії наук URAN, яка є основою до приєднання до Європейської освітньої мережі GEANT.

Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.

НТУУ “КПІ” є ініціатором створення в Україні Центру суперкомп’ютерних обчислень і даних, який передбачає розвиток інфраструктури для всебічної інформатизації освіти і науки, розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних технологій. НТУУ “КПІ” бере активну участь у виконанні міжнародних освітніх, наукових проектів і програм, успішно співпрацює з 165 зарубіжними ВНЗ із 47 країн світу, має 32 спільні структури з ВНЗ-партнерами, провідними міжнародними компаніями (EC, CU, UNDP, UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA) та відомими фірмами (MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL та ін.). Одним з перших університетів України НТУУ “КПІ” у вересні 2003 року приєднався до співдружності університетів, які підписали “Велику Хартію Університетів” Європи (“Magna Charta Universitatum”). Наукові розробки НТУУ “КПІ” щорічно відзначаються Державними преміями України в галузі науки і техніки. У квітні 2007 р. на Колегії МОН України було ухвалено рішення про надання КПІ статусу дослідницького університету, Статут якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 р. № 1332.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р.

Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

№ 76 НТУУ “КПІ”  надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету. На сьогодні головною метою діяльності НТУУ “КПІ” є підготовка висококваліфікованих фахівців і проведення наукових досліджень для “проривного” розвитку економіки України по групі пріоритетних напрямків. Інститути та факультети Інститути Навчально-науковий комплекс Інститут прикладного системного аналiзу - ННК ІПСА Навчально-науковий Iнститут телекомунiкацiйних систем - ІТС Видавничо-полiграфiчний інститут - ВПІ Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - ІЕЕ Інститут спеціального звязку та захисту інформації - ІСЗЗІ Механiко-машинобудiвний iнститут - ММІ Фiзико-технiчний iнститут - ФТІ Інститут моніторингу якості освіти - ІМЯО Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» - НМК ІПО Факультети Зварювальний факультет - ЗФ Інженерно-фiзичний факультет - ІФФ Інженерно-хiмiчний факультет - ІХФ Факультет біомедичної інженерії - ФБМІ (стара назва - Міжуніверситетський медико-інженерний факультет - ММІФ) Приладобудiвний факультет - ПБФ Радiотехнiчний факультет - РТФ Теплоенергетичний факультет – ТЕФ Декан: Письменний Євген Миколайович, професор 6.050101 Компютерні Науки 78.05010102 Інформаційні Технології Проектування 78.05010105 Компютерний Еколого-Економічний Моніторинг 6.050103 Програмна Інженерія 78.05010301 Програмне Забезпечення Систем 78.05010302 Інженерія Програмного Забезпечення 6.050202 Автоматизація Та Компютерно-Інтегровані Технології 7.05020201 Автоматизоване Управління Технологічними Процессами 7.05020202 Компютерно-Інтегровані Технологічні Процеси І Виробництва 8.05020201 Автоматизоване Управління Технологічними Процессами 8.05020202 Компютерно-Інтегровані Технологічні Процеси І Виробництва 6.050601 Теплоенергетика 78.05060101 Теплоенергетика 78.05060102 Теплофізика 7.05060103 Теплові Електричні Станції 8.05060103 Теплові Електричні Станції 6.050603 Атомна Енергетика 78.05060301 Атомна Енергетика 6.050604 Енергомашинобудування 78.05060401 Котли І Реактори Факультет авiацiйних i космiчних систем - ФАКС Факультет бiотехнологiї i бiотехнiки - ФБТ Факультет електроенерготехнiки та автоматики - ФЕА Факультет електронiки - ФЕЛ Факультет iнформатики та обчислювальної технiки - ФІОТ Факультет лiнгвiстики - ФЛ Факультет менеджменту та маркетингу - ФММ Факультет соціології і права - ФСП Факультет прикладної математики - ФПМ Фiзико-математичний факультет - ФМФ Хiмiко-технологiчний факультет - ХТФ Центр міжнародної освіти НТУУ „КПІ” - ЦМО Спільний факультет машинобудування - CФМ Відокремлені структурні підрозділи Славутицька філія (07100, Київська область, м.Славутич, вул.Героїв Дніпра,6) Політехнічний ліцей Технічний ліцей Наукові підрозділи Науково-технічна бібліотека Державний політехнічний музей Вчена Рада НТУУ КПІ Науковий парк Київська політехніка Науково-Технічне Об’єднання “КПІ-Телеком”
Каталог: files -> file
file -> Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
file -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
file -> Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
file -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
file -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
file -> Як вберегти дитину від небезпек, що існують в Інтернет-просторі та соціальних мережах
file -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
file -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. J. 61. 00-2016
file -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016


Скачати 45.08 Kb.

  • Постановою Кабінету Міністрів України
  • Кабінету Міністрів України