Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗмагання Великих Бобів

Скачати 16.97 Kb.

Змагання Великих Бобів
Скачати 16.97 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір16.97 Kb.


Як з’ясувати, чи розуміють учні суть проекту "Змагання Великих Бобів"
Під час роботи над проектом дуже важливо відслідковувати, чи розуміють учні суть досліджень та процесів, які відбуваються. Тож учні впродовж всієї роботи мають відповідати (іноді у вигляді диктантів) на наступні питання:


 1. Як саме ростуть рослини? (запитуйте це постійно впродовж всього проекту)

 2. Чому рослинам потрібне світло? (Рослинам потрібне світло для утворення вуглецевих сполук. чи "харчування", що допомагає їм рости та жити)

 3. Поясніть принаймні дві причини, для чого рослинам потрібен ґрунт. (Найбільш важливе: ґрунт надає поживні речовини, утримує воду для рослин.
  Вугле́ць або карбо́н (хімічний символ - C, лат. Carboneum) - хімічний елемент з атомним номером 6, який належить до 14-ої групи (за старою класифікацією - головної підгрупи IV групи), 2-го періоду періодичної системи хімічних елементів, та є представником поліатомних неметалів.
  Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.
  Дослідження Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
  Поживна речовина - необхідна для життя і росту організму, хімічна речовина, яку організм отримує з навколишнього середовища. Тварини споживають поживні речовини з їжею, а рослини безпосередньо з ґрунту та повітря.
  Додатково, ґрунт утримує рослини, має відповідний рН для засвоєння корисних сполук)

 4. Розкажіть, з чого складається ґрунт, і як ці компоненти допомагають рослинам

(наприклад такі дві складові: пісок чи камінці - для пористості, щоб утримувати корені; глина утримує від вимивання поживні речовини, утримує воду, гумус (учні можуть називати "відмерле листя", "компост", чи інші органічні речовини) дає поживні речовини, мул - добре розчинені неорганічні речовини тощо)

 1. Що може трапитись , якщо рН зависокий чи занизький?
  Листо́к (лат. folium, грец. phýllon) - вегетативний орган вищих рослин, похідне пагону, що виконує функції фотосинтезу, транспірації (випаровування) та газообміну. Розміри листків найчастіше знаходяться в межах 3-10 см, однак є й цікаві винятки.
  Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
  Неоргані́чна речовина́ - 1) у хімії є сукупним поняттям для термінів «неорганічна сполука» та проста речовина. В межах ряду інших дисциплін (геології, екології (environmental science)) має інше значення - 2) хімічні речовини не рослинного і не тваринного походження, а також речовини до складу яких входить одна або декілька неорганічних сполук.
  (Поживні речовини не можуть бути засвоєні рослинами)

 2. Порівняйте ваші рослини з іншими рослинами в класі. Порівняйте розміри, кількість листочків, міцність стеблини, колір.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
  На різних етапах дослідження спробуйте пояснювати і порівнювати. (Ці питання треба постійно ставити)

 3. Визначте найкращу рослину в класі. Чому саме вона виросла такою? Які умови зростання допомагають їй бути найкращою?

 4. Чому ваша рослина відрізняється від того, як ви її уявляли, коли почали працювати над проектом "Змагання Великих Бобів"?
  Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
  Чи можете ви пояснити, чому виникає така різниця?

 5. Який найкращий спосіб вирощування бобів? Наведіть докази, використовуючи результати проекту.

 6. Як допомагає вченим те, що вони ставлять запитання і намагаються на них відповісти?

 7. Що нового ви дізналися про рослини і їх ріст?

 8. Які нові запитання про рослини ви б хотіли поставити тепер, коли наш проект закінчився?


Скачати 16.97 Kb.