Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміцнення інформаційного суспільства в Україні

Скачати 19.08 Kb.

Зміцнення інформаційного суспільства в Україні
Скачати 19.08 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір19.08 Kb.

Щодо Програми ЄС і РЄ “Зміцнення інформаційного суспільства в Україні”
Інформуємо про те, що Європейський Союз (ЄС) разом з Радою Європи (РЄ) у рамках спільної програми “Зміцнення інформаційного суспільства в Україні” (далі – Програма) оголошує Конкурс грантових пропозиції (далі – Конкурс), до участі у якому запрошуються вітчизняні неприбуткові організації, а саме неурядові організації, засоби масової інформації, аналітичні центри, науково-дослідницькі інститути, благодійні організації, навчальні та наукові заклади тощо.

Запропоновані пропозиції повинні охоплювати наступні тематичні напрямки:

- Підвищення професіоналізму ЗМІ у висвітленні питань, пов’язаних з європейською інтеграцією;

Неприбуткова організація (непідприємницька організація, некомерційна організація), скорочено НПО - юридична особа, метою діяльності якої не є отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації.

Аналітичні центри (також дослідницькі центри, мозкові центри, фабрики думок, дослідницькі осередки, осередки дослідження державної політики, англ. think tanks) - дослідницькі організації, які здійснюють дослідження та адвокацію в таких сферах як міжнародні відносини, політична стратегія, економіка, військові справи, екологія, культура.

Неурядо́ва організа́ція (НУО) - формальні громадські об'єднання, інші групи за певними інтересами, які беруть участь у громадській діяльності.

Благоді́йна організа́ція - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».

Європейська інтеграція Європейська інтеграція - це процес політичної, юридичної, економічної (а в деяких випадках - соціальної та культурної) інтеграції європейських держав, у тому числі й частково розташованих в Європі. На даний момент європейська інтеграція досягається в основному за рахунок розширення Європейського Союзу та Ради Європи.

- Підтримка неупередженого й незалежного висвітлення подій у Східній та Південній Україні;

- Зміцнення сталості та впровадження інновацій у сферах нових медіа та мовлення громад;

- Підтримка створення справжньої системи суспільного мовлення, у тому числі на регіональному рівні;

- Підвищення прозорості та ефективності переходу на цифрове мовлення, в тому числі вдосконалення регуляторних норм;

- Поліпшення впровадження законодавства про доступ до публічної інформації на державному та місцевому рівнях;

- Моніторинг та аналіз впровадження законодавства про захист персональних даних у різних секторах (пріоритет буде надано проектам, що спрямовані на такі сфери: роздрібна торгівля, телекомунікації, правоохоронні органи, адвокатська діяльність, охорона здоров’я, фінанси);

Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.

- Підвищення обізнаності про управління інтернетом і права людини в інтернеті відповідно до принципів і стандартів Ради Європи.

Управління Інтернетом - це комплекс заходів з розробки й застосування загальних принципів, норм, правил, процедур прийняття рішень і програм, які формують умови для розвитку і використання інтернету. У цій статті описується, як регулювався та як зараз регулюється інтернет, деякі з протиріч, які сталися на шляху розвитку інтернету, а також триваючих дебатів про те, як повинен або не повинен регулюватися інтернет в майбутньому.

Максимальна сума гранту становить 55 тис. євро, а термін реалізації проекту не повинен перевищувати 6 місяців.

Для участі у даному Конкурсі необхідно надіслати заповнені аплікаційну заявку (додаток І Інструкції) та попередній бюджет проекту (додаток ІІ Інструкції) разом з підтверджуючими документами (перелік додається) українською або англійською мовами на електронну адресу DGI-UPSIS@coe.int до 24 травня 2015 року.

Переможці будуть оголошені наприкінці травня та запрошені для участі у тренінгах, організованих командою Програми для з’ясування фінансових аспектів, огляду координації та звітності.

Детальнішу інформацію щодо даного Конкурсу можна отримати в Інструкції з подання заявок у додатках, а також на веб-сайті Ради Європи (http://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/announcement-of-grant-competition-in-the-spheres-of-media-access-to-public-information-data-protection-and-internet-governance).


Додатки: на 29 арк. в електронному вигляді.


Скачати 19.08 Kb.