Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни у функціоналі програми підсистема Документи

Зміни у функціоналі програми підсистема Документи
Дата конвертації29.04.2017
Розмір35.8 Kb.

Зміни у версії оновлення 7.05.047 до програми ДПС-Кошторис

(Перелік змін у оновленні з посиланнями на опис цих міститься у файлі довідки до програми (F1),


перший розділ "Що нового у поточній версії")
ЗМІНИ у ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Підсистема Документи

1.1.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.

Реєстр документів

Реалізоване автоматичне оновлення переліку установ у Реєстрі документів після додавання чи видалення підприємств у модулі Реєстр установ.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.1.2. Модуль Консолідація

При створенні запиту на консолідацію реалізований контроль на заповнення поля «Установа» в запиті. В цьому полі обов‛язково повинна бути вказана установа, за якою виконується консолідація.


2. Підсистема Адміністратор

2.1. Модуль Комплекти документів

1. Реалізована можливість автоматичного оновлення бланків у комплектах документів.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Автоматичне оновлення виконується тільки для новостворюваних комплектів документів у випадку обрання опції "Оновлювати комплект".

Автоматичне оновлення вже існуючих у модулі комплектів на поточну версію неможливе.

Адміністратору потрібно відкрити на редагування властивості комплекту та встановити опцію "Оновлювати комплект".

Далі вручну додати нові версії бланків у такі комплекти за допомогою нової функції "Комплект/Оновити комплекти".

2. Доопрацьовані повідомлення програми при спробі користувача видалити комплект – відображаються установи, яким присвоєний даний комплект.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.3. Підсистема Налаштування

3.1. Модуль Реєстр бланків

У таблицю реєстру бланків додана колонка "Транспортні файли", у якій відмічені ті бланки, для яких додані шаблони експорту в формат ДКСУ (dbf).


НОВІ ФОРМИ

Державна казначейська служба

FDOMVL04 Довідка про операції в іноземній валюті (по ТКВМБ)

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна казначейська служба

F4_1KD24  Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_3KD24  Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F43KD124  Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F4_4KD24  Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

(У цих формах відредагована програма користувача «Додаткова перевірка».

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

У періоді Рік, 2014 виконується перевірка із формою F4_2KD94, у періоді Рік, 2013 – формою F4_2KD24).


F915 Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності

FM915 Ф №9 Звіт про результати фінансової діяльності

FRD03005 Додаток 3 Звіт про рух грошових коштів

(У цих формах відредаговані перевірки у зв’язку зі зміною річних форм №4-2д;

Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

№4-2м)


FDODVL04 Довідка про операції в іноземній валюті

F4_3KD25 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM25 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MD11 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3MM11 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FVK4_3D5 Для одержувачів бюдж. коштів ф. №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FZV4_3D5 Зведена форма №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Оновлені аналітичні звіти

(При створенні довідок враховуються діючі річні звіти)Реєстр фінансових звітів (для ДПАУ)

N_АнРозФ4_2 Аналітичний розріз по формі 4-2 (діє з 01.01.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.

2013)

РФЗф4_2ДПА Реєстр фінансових звітів за ф.№ 4_2 • ЗМІНИ у ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ 1. Підсистема Документи
 • Реєстр
 • 1.2. Модуль Консолідація
 • 2. Підсистема Адміністратор 2.1. Модуль Комплекти документів
 • 3. Підсистема Налаштування 3.1. Модуль Реєстр бланків
 • НОВІ ФОРМИ Державна казначейська служба FDOMVL04
 • ЗМІНИ У ФОРМАХ Державна казначейська служба F4_1KD24
 • F4_3KD24
 • FDODVL04
 • F4_3KM25
 • F4_3MM11
 • FZV4_3D5
 • Реєстр фінансових звітів (для ДПАУ) N_АнРозФ4_2