Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміни в довідниках оновлений довідник Податкові інспекції

Скачати 43.84 Kb.

Зміни в довідниках оновлений довідник Податкові інспекції
Скачати 43.84 Kb.
Дата конвертації 12.05.2017
Розмір 43.84 Kb.


ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.01.164

ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ

1. Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 31.01.2017 р. (довідник територіальних органів ДФС).

Довідник підключений у картці підприємства > Підприємство > група Контролюючий орган > поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цьому полі.

Якщо змінились дані по інспекції, відкрийте податкові звіти та оновіть поля (F5).

2. Відкритий для редагування довідник Країни.

Використовується у формі «J0111505 Додаток ПН до рядка 23 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств»

3.
Податкова деклара́ція - офіційна заява платника податків про отримані ним за певний період прибутки та розповсюджувані на них податкові знижки та пільги. Згідно з чинним Податковим кодексом, податкова декларація визначається як документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених Податковим кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
Оновлений довідник Типи об’єктів оподаткування станом на 26.01.2017.

Довідник використовується у формі «PD302001 Ф.20-ОПП Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

НОВІ ФОРМИ

Державна служба статистики

S1901111 11-мтп. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії

S0301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

S1300107 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

S1904413 4-мтп (рік).
Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

S3200308 1-громадська організація. Звіт про діяльність громадської організації

ЗМІНИ У ФОРМАХ

Державна фіскальна служба

Реалізована перевірка за типом звіту - рівності суми Д1 у розділі Д Декларації… (J0209505) та суми полів «Усього за розділами І і ІІ» всіх Додатків 6:

J0209505 Декларація акцизного податку

Державна служба статистики

S2600310 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S2600311 1-КЗР (фіз. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування

S0403509 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (річна)

S1401111 1-туризм (юр.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
особа). Звіт про туристичну діяльність

S1401112 1-туризм (фіз. особа). Звіт про туристичну діяльність

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

1. Модуль Довідки державних органів > Інформаційна довідка

Для витягу «J1401402 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних» реалізовано експорт в Excel за допомогою опцій:

- Файл > Експорт > Експорт витягів в Excel,

- Файл > Експорт > Універсальний експорт.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.


2. Модуль «Зарплата»

2.1. Розрахункова відомість

2.1.1. Доопрацьований розрахунок відпустки (ВДП) при внесенні середньоденного заробітку вручну.

2.1.2. Оптимізована процедура збереження значення поля «Оклад» у разі масового заповнення кадрових даних співробітників.

2.2. Звіти

2.2.1. Відредаговані звіти:

- ZV2F Зведена вiдомiсть видів оплат та нарахувань до фондів

- ZV3F Зведена вiдомiсть видів оплат та нарахувань до фондів (по періодам)

2.2.2. Збільшена ширина колонок для коректного відображення даних у звітах:

- PVZ Платіжна відомість на виплату авансу

2.3. Адміністрування > Налаштування > Графіки

2.3.1. Додане збереження внесеного значення для параметра «Норма тривалості робочого часу» у мережевій версії програми.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.


2.3.2. Доопрацьована можливість перейменування назви скопійованого графіка у мережевій версії програми.


Скачати 43.84 Kb.

2021