Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗмінюючи нашу поведінку

Змінюючи нашу поведінку
Сторінка1/19
Дата конвертації04.05.2017
Розмір1.2 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Changing Our Behaviour - A Municipal Waste Strategy for Ukraine


Змінюючи нашу поведінку
Стратегія поводження

з побутовими відходами

в Україні


Заява щодо використання даного документу 1. Цей документ знаходиться в стадії розробки;
  Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)


 • Ми залишаємо за собою право вносити зміни як після отримання коментарів від зацікавлених сторін, так і в результаті внутрішніх обговорень;
  Зацікавлені сторони, зацікавлені особи, стейкхолдери (англ. Stakeholders) - фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність.


 • Термінологія і переклад будуть додатково вдосконалюватися.

  РЕЗЮМЕ
  1. Резюме


  Буде додано після того, як стратегію буде завершено

  НАШЕ БАЧЕННЯ


  1. Змінюючи нашу поведінку

   1. Бачення


  Стратегія поводження з побутовими відходами має назву «Змінюючи нашу поведінку» покликана створити стабільну основу, яка забезпечить сприятливий інвестиційний клімат, необхідний для ефективного функціонування системи поводження з побутовими відходами в Україні.
  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
  Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
  Стратегія визначає основні напрямки руху та бачення поводження з побутовими відходами в нашій державі до 2030 року.
  Практика поводження з відходами в Україні знаходиться на низькому технологічному рівні та орієнтована на захоронення; обмежена в підходах до прийняття комплексних рішень; має недостатні фінансові ресурси; а також обмежена в досвіді і технічних знаннях щодо інноваційних технологій.
  Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.
  Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

  Необхідно усунути ці недоліки і розробити більш обґрунтований, ефективний і впевнений підхід до управління побутовими відходами, який належним чином використовуватиме наявні можливості і технології, щоб забезпечити ефективну комплексну інфраструктуру поводження з побутовими відходами.
  У перспективі, Україна має відійти від використання полігонів для видалення відходів як єдиного шляху поводження з побутовими відходами і рухатися в напрямку сортування таких відходів і розділення їх на потоки для повторного використання, перероблення або утилізації з видаленням залишкових відходів на «регіональні» полігони, які відповідають вимогами ЄС. Стратегія передбачає створення системи комплексного поводження з побутовими відходами (КППВ), з залученням приватний сектор як в якості операторів, так і інвесторів.
  Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.
  Планується створення системи КППВ в Україні в середньо- і довгостроковій перспективі, яка гарантовано матиме рівень, співставний з передовим досвідом держав-членів ЄС, а також забезпечить належний захист здоров'я населення та навколишнього середовища.

  Система комплексного поводження з побутовими відходами

  Комплексне поводження з відходами являє собою стратегічний підхід до управління твердими відходами, що охоплює всі джерела і всі аспекти, такі як: утворення, розділення, транспортування, сортування, оброблення, утилізація та видалення на всеохоплюючій основі, з акцентом на досягненні максимальної ефективності використання ресурсів.


  Хоча на сьогоднішній день відводиться полігонам важливу роль у поводженні з побутовими відходами в Україні, в майбутньому, з плином часу, характер цієї ролі повинен змінюватися, аби в довгостроковій перспективі полігони стали допоміжним елементом комплексної інфраструктури поводження з відходами, слугуючи для видалення залишкових відходів, утворенню яких неможливо запобігти або забезпечити поводження з ними іншим чином.


  Підхід Стратегії «Змінюючи нашу поведінку» означає трансформацію відношення в Україні до побутових відходів на користь розгляду їх як цінного ресурсу, яким потрібно управляти, а не проблеми, яку потрібно вирішувати.
  Планується зробити це в такий спосіб:


  • приділення більшої уваги профілактиці та зведенню до мінімуму утворення побутових відходів з метою стримування, стабілізації і запобігання зростання утворення побутових відходів;
  • зміна структури виробництва та споживання у країні, а також поліпшення поводження з побутовими відходами, що утворюються;
  • визнання того, що більшість побутових відходів є ресурсом, і, за умови їх повторного використання або правильної експлуатації матеріалів і енергії, що в них міститься, можна зменшити використання природних ресурсів і звести до мінімуму вплив видалення відходів на навколишнє середовище.
   Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

  Деякі ресурси, що містяться в побутових відходах, можуть бути повторно використані або перероблені, але наразі багато з них втрачаються і видаляються на полігони. Скорочення використання полігонів при поводженні з побутовими відходами принесе Україні переваги для навколишнього середовища, збереже вичерпні природні ресурси і забезпечить чіткі перспективи для економіки України. •   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19 • Резюме
 • Змінюючи нашу поведінку