Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 2 клас

Скачати 70.36 Kb.

Зміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 2 клас
Скачати 70.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір70.36 Kb.
  1   2

Зміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

2 клас

35 год.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
(1 година на тиждень)
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Комп’ютери та їх застосування (3 год.)

Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп'ютерному класі.

Учень (учениця):

має уявлення про сфери застосування сучасних комп’ютерів;

розуміє призначення комп'ютера;

наводить приклади використання сучасних комп’ютерів в різних сферах діяльності людини;

називає пристрої, що використовуються для обчислення, опрацювання текстів, зображень, передавання повідомлень;

знає правила поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером;

дотримується правил поведінки і БЖ при роботі з комп’ютером

Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером.

(9 годин)

Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)).
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Поведінка Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.

Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою.


Миша.

Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання.

Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею.

Вказівник, іноді посилання та покажчик (англ. pointer або англ. reference) - тип даних в комп'ютерних мовах програмування. Значення вказівника посилається на інше значення, що записане будь-де в пам'яті комп'ютера (фактично містить його адресу).
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Алгоритм Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Логіка Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

  1   2


Скачати 70.36 Kb.

  • Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
  • Учень (учениця )
  • Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 годин)