Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 2 клас

Скачати 70.36 Kb.

Зміст навчального матеріалу й державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 2 клас
Скачати 70.36 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір70.36 Kb.
1   2

Клавіатура.

Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш.

називає складові комп’ютера (системний блок, монітор, клавіатура та миша, принтер);

розуміє призначення основних складових комп‘ютера;

має уявлення про програму, Робочий стіл, значки;

знає порядок вмикання та вимикання комп’ютера;

уміє вмикати комп’ютер;

уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером;

уміє вказувати вказівником на об’єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;

володіє навичками вибирати об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші;

володіє навичками перетягувати об’єктів за допомогою миші;

володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші;

використовує значки на Робочому столі для запуску програм;

уміє коректно завершувати роботу з програмою;

розрізняє різні групи клавіш клавіатури комп’ютера та їх призначення ;

уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею та латиницею у середовищі клавіатурного тренажера.

Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (5 год.)

Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.

Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями.

Короткі історичні відомості (від абака до нетбука).


Робота з розвиваючими програмами.


має уявлення про повідомлення та інформацію;

має уявлення про використання повідомлень людиною;

розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення;
Кири́лиця - алфавітна система письма в країнах Східної Європи, Північної і Центральної Азії. Одна з двох абеток староцерковнослов'янської мови, що лягла в основу алфавітів слов'янських мов та десятків різних мов світу.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
Сенсорна система, або Органи чуття - спеціалізовані органи, через які нервова система отримує подразнення із зовнішнього і внутрішнього середовищ і сприймає ці подразнення у вигляді відчуттів. Показники органів чуття є джерелом наших уявлень про оточуючий світ.


має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються людиною для роботи з повідомленнями (телефон, диктофон, факс, плеєр, калькулятор, фотокамера, ігрові приставки, GPS та ін.
Фотокамера - прилад для фіксації зображень матеріальних об'єктів за допомогою світла на спеціальному носії (зазвичай фотоплівці або у формі комп'ютерного файлу на електронній карті пам'яті).
);

орієнтується, які пристрої призначені для реалізації яких інформаційних процесів

орієнтується як можна працювати з повідомленнями;

називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень);
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.


наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в оточуючому світі;

розрізняє інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень).

Алгоритми і виконавці. (4 год. )

Спонукальні речення. Ознайомлення з поняттям команди. Команди і виконавці. Ознайомлення з поняттям алгоритму. Виконавці алгоритмів. Алгоритми в нашому житті.

розуміє сутність понять «команда», «алгоритм»,

розрізняє команди від речень, що не є командами;

наводить приклади алгоритмів із навколишнього життя;

уміє виконати алгоритм, складений для нього як для виконавця.

Об’єкти. Графічний редактор. (8 год. )

Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.

Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту.Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі.


має уявлення про об’єкти та їх властивості, значення властивостей;

наводить приклади об‘єктів, властивостей об’єктів, значень властивостей об’єктів;

розуміє призначення графічного редактора;
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


уміє запускати графічний редактор на виконання;

розуміє призначення інструментів середовища графічного редактора;
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.


має уявлення про можливості використання палітри кольорів у середовищі графічного редактора;

уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора;

уміє створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації; уміє змінювати значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора;

застосовує інструменти середовища графічного редактора для створення зображень за власним задумом;

уміє додавати текст до створених зображень;

поєднує текстові та графічні об’єкти в середовищі графічного редактора ;

уміє зберігати зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням;

уміє відкривати в середовищі графічного редактора збережені зображення.

Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (4 год. )

Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо.


розуміє правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;

застосовує правила роботи з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів;

уміє працювати з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів.

Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (2 год.)


Програмне забезпечення:


 • Програмний продукт «Сходинки до інформатики Плюс: комплекс навчально розвивальних ігрових програм» (офіційний сайт - http://dvsvit.
  Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
  com.ua)

 • Комп’ютерна програма “Скрабниця знань” (офіційний сайт - http://vesna-books.com.ua).

 • Пакет освітніх програм Gcompris (офіційна сторінка http://gcompris.net/)

 • Програмні засоби із серії "Дитяча колекція“ (офіційний сайт - http://www.atlantic-records.com.ua).

 • Програма RapidTyping – клавіатурний тренажер (офіційний сайт http://www.rapidtyping.com/)

 • Тренажер миші Wmouse (розробник Є.А.Шестопалов, http://www.aspekt-edu.kiev.ua/)

 • Тuх Paint – графічний редактор (офіційний сайт http://www.tuxpaint.org/)

 • Офісний пакет OOo4Kids, посилання для скачування - http://download.ooo4kids.org/uk );

 • Офісний пакет Tux4Kids (офіційний сайт - http://tux4kids.alioth.debian.org)

 • Scratch - середовище виконання алгоритмів (офіційний сайт - http://scratch.mit.edu/ )1   2


Скачати 70.36 Kb.

 • Алгоритми і виконавці. (4 год. )
 • Об’єкти. Графічний редактор. (8 год. )
 • Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (4 год. )
 • Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (2 год.) Програмне забезпечення
 • Сходинки до інформатики
 • Скрабниця знань
 • Wmouse