Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст Вступ 5

Зміст Вступ 5
Сторінка1/9
Дата конвертації28.05.2017
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зміст
Вступ 5
Інтерфейс користувача 6

Налаштування комп’ютера 12


Провідник Windows 29
Основні операції з об’єктами 34
Стандартні сервісні програми (утиліти) 43
Практична робота 1 52
Практична робота 2 53
Практична робота 3 55

Вступ


Операційна система (ОС) — це комплекс програм (модулів), що організовують діалог з користувачем, здійснюють управління комп'ютером, його ресурсами, запускають інші програми на виконання.

Функції операційної системи:

 • загальне керування ресурсами комп'ютера;

  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

  Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем. • запуск програм, - виведення на екран каталогу диска;

 • копіювання файлів;

 • встановлення режимів роботи монітора, принтера, тощо.

 • взаємодія програм з апаратним забезпеченням;

  Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.

  Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ. • взаємодія програм із зовнішніми пристроями і програм між собою;

 • розподіл оперативної пам'яті;

 • виявлення помилок, тощо.

Основні характеристики ОС Windows

До основних характерних особливостей операційної системи Windows відносяться: • багатозадачність — одночасне виконання декількох програм;

 • багатовіконний графічний інтерфейс, що є в нинішній час стандартом в усьому світі.

  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.

  Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

  Графі́чний інтерфе́йс кори́стувача́ (ГІК, англ. GUI, Graphical user interface) - тип інтерфейсу, який дозволяє користувачам взаємодіяти з електронними пристроями через графічні зображення та візуальні вказівки, на відміну від текстових інтерфейсів, заснованих на використанні тексту, текстовому наборі команд та текстовій навігації.

  Всі роботи «виконуються» на робочому столі — аналогові справжнього стола, на ньому розміщені різні, об'єкти для роботи та інструменти: кнопки, меню;

 • ОС оптимізована для роботи на 32-розрядному процесорі;

 • обмін даними між різноманітними програмами;

 • ефективна робота з пам'яттю (програма має доступ до всього наявного ОЗІІ);

 • використання довгих імен файлів;

 • автоматична настройка різноманітних зовнішніх пристроїв;

 • є ОС для локальної мережі.

Інтерфейс користувача

Робочий стіл Windows


При вмиканні комп'ютера, на якому встановлена операційна система Windows, на екрані монітора з'явиться головне вікно, яке називають робочим столом. Вікно дійсно нагадує робочий стіл, особливо в процесі роботи з операційною системою.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

Стільни́ця (англ. desktop metaphor) - це метафора інтерфейсу, яка є таким собі набором уніфікованих понять, що використовуються в графічному інтерфейсі користувача, аби спростити взаємодію користувачів із комп'ютером.

Спочатку на робочому столі розташовано кілька піктограм.

Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.

Якщо клацнути мишею по цих піктограмах, їх можна перетворити у меню, папки з документами, документи та ін.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

На стіл можна установити годинник, календар, а також калькулятор. Ці "предмети" можна відкривати, переміщувати, закривати і навіть “викидати” у спеціальний кошик, з якого можна дістати знову випадково викинутий "предмет". У процесі роботи з Windows, дійсно виникає ілюзія роботи за письмовим столом.

Елементи робочого столу

На робочому столі можуть знаходитися піктограми. Деякі з них, наприклад Мой компьютер, Корзина, Сетевое окружение та інші встановлюються у процесі інсталяції Windows.Мой компьютер – дозволяє відкрити вікно, у якому розташовані піктограми всіх дисків, а також значки Принтеры и Панель управления. За їх допомогою користувач отримує доступ до вмісту всіх дисків, може керувати принтерами, а також налаштовувати саму операційну систему.

Корзина – спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок і відкриває доступ до програми, яка забезпечує роботу з об'єктами, які знищуються. Знищення непотрібних об'єктів у корзину зберігає шанс відновити випадково знищений об'єкт.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

Потрібно дуже уважно очищувати корзину, тому що після її очищення об'єкти вже не можна відновити. Піктограми порожньої і повної корзини відрізняються одна від одної, причому значок міняється автоматично, залежно від вмісту корзини. Для відновлення видалених файлів і папок їх необхідно виділити та в пункті меню Файл вибрати команду Восстановить.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Для видалення із Корзини усіх файлів і папок використовується команда Очистить корзину з пункту меню Файл.

Сетевое окружение – спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них.

Всі піктограми можуть переміщуватися у будь-яке місце робочого столу за допомогою миші (сумістити вказівник зі значком, натиснути ліву кнопку і перемістити). Також користувач може усунути з екрану будь-які з тих піктограм які встановлені за замовчуванням, крім того можна оформляти робочий стіл на свій смак, змінюючи малюнок та колір основного фону, а також колір, розміри і розташування вікон, які він відкриває.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Вступ
 • І нтерфейс користувача