Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗміст загальні поняття 4

Зміст загальні поняття 4
Сторінка1/15
Дата конвертації08.05.2017
Розмір1.34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ 4

1.1. Означення поняття збагачення корисних копалин 4

1.2.

Збага́чення ко́ри́сних копа́лин - сукупність процесів первинної обробки мінеральної сировини, що мають на меті відділення всіх цінних мінералів від порожньої породи, а також взаємне розділення цінних мінералів.

Класифікація корисних копалин і продуктів збагачення 5

1.3.

Ко́рисні копáлини - мінеральні утворення земної кори, хімічний склад і фізичні властивості яких дають змогу ефективно використовувати їх у сфері матеріального виробництва. За В .С .Білецьким та В. О. Смирновим, корисними копалинами називають природні мінеральні речовини, які за сучасного рівня розвитку техніки можна з достатньою ефективністю використовувати у господарстві безпосередньо або після попередньої обробки.

Технологічні показники збагачення 9

1.4. Класифікація процесів збагачення 12

1.5. Схеми переробки корисних копалин 162. ПІДГОТОВЧІ ПРОЦЕСИ 18

2.1. Грохочення 182.1.1. Загальні відомості про процес 18

2.1.2. Просіюючі поверхні грохотів 20

2.1.3. Гранулометричний склад корисних копалин 22

2.1.4. Грохоти 23

2.1.5. Показники роботи грохотів 32

2.2. Дроблення і подрібнення 352.2.1. Характеристика процесів 35

2.2.2. Закони дроблення 37

2.2.3. Міцнісні характеристики гірських порід і способи їх руйнування 39

2.2.4.

Гранулометри́чний склад, Ґранулометри́чний склад (рос. гранулометрический состав, англ. granulometric composition, particle size distribution, gradation composition, grain composition; нім. Kornverteilung f, Korngrößenverteilung f) - кількісний розподіл зерен (грудок, шматків) за класами крупності.

Власти́вості гірськи́х порі́д - фізичні властивості гірських порід, фізико-технічні властивості гірських порід, технологічні властивості гірських порід, твердість, акустичні властивості гірської породи, пористість, густина, пластичність, крихкість, міцність гірських порід, тривкість, змочуваність, хімічна активність гірських порід, акустична жорсткість гірських порід, водовбирання, а також: геотехнічні властивості гірських порід, гірничотехнічні властивості гірських порід, магнітні властивості гірських порід, електричні властивості гірських порід, газонасиченість гірських порід, анізотропія, гігроскопічність, контактна міцність гірської породи, тріщинуватість гірських порід, окремість гірських порід, розмокання, Форма мінеральних зерен, Фільтраційні властивості гірських порід

Машини для дроблення і подрібнення 41


2.2.5. Схеми дроблення і подрібнення 52

2.3. Гідравлічна класифікація 532.3.1. Загальні відомості про процес 53

2.3.2. Закономірності руху тіл у середовищах 54

2.3.3. Класифікатори 55

3. ОСНОВНІ (ЗБАГАЧУВАЛЬНІ) ПРОЦЕСИ 62

3.1. Характеристика збагачуваності корисної копалини 62

3.2. Збагачення у важких середовищах 64

3.2.1. Характеристика процесу 64

3.2.2. Апарати для збагачення у важких суспензіях 65

3.2.3. Технологія збагачення у важких суспензіях 71

3.3. Відсадка 723.3.1. Теоретичні основи процесу відсадки 72

3.3.2. Відсаджувальні машини 73

3.3.3.

Важкі середовища (рос. тяжелые среды, англ. heavy medium, нім. schwere Flüssigkeiten) - рідинні системи, густина яких більша за густину води.

Відсаджувальна машина (рос. отсадочная машина, англ. jig, wash box, jigging machine, jigger; нім. Setzmaschine f) - агрегат для збагачення корисних копалин шляхом відсаджування.

Технологія відсадки 74

3.4. Збагачення у струмені води на похилій площині 753.4.1. Теоретичні основи процесів розділення 75

3.4.2. Збагачення на концентраційних столах 76

3.4.3. Гвинтова сепарація 79

3.4.4. Протитечійна водна сепарація 81

3.5. Промивка 82

3.6. Флотація 87

3.6.1. Сутність процесу флотації і галузі використання 87

3.6.2. Флотаційні реагенти 90

3.6.3.

Концентраці́йний стіл (рос. концентрационный стол, англ. concentrator, concentrating table; нім. Konzentrationsherd m, Herd m) - апарат для гравітаційного збагачення корисних копалин у потоці води, що тече по похилій поверхні, яка коливається та на якій створюються поздовжні жолобки з метою накопичення і транспортування зерен важких мінералів.

Флотаційні реагенти - хімічні сполуки, які використовуються для зміни у бажаному напрямку поверхневих властивостей флотованих і нефлотованих мінералів, а також повітряних бульбашок і флотаційного середовища з метою утворення сприятливих умов для розділу мінералів процесом флотації.

Флотаційні машини 92

3.6.4.

Флотаційні машини - збагачувальні апарати для розділення корисних копалин методом флотації, в яких здійснюються операції: насичення флотаційної пульпи повітряними бульбашками (якщо пульпа не аерована до Ф.м.)

Допоміжне флотаційне обладнання 95


3.6.5. Схеми флотації 98

3.6.6. Фактори, що впливають на процес флотації 100

3.7. Магнітне збагачення 1013.7.1. Визначення і загальна характеристика 101

3.7.2. Теоретичні основи магнітного збагачення 102

3.7.3. Магнітні сепаратори 104

3.7.4. Фактори, що впливають на процес магнітної сепарації 106

3.8. Електричне збагачення 1073.8.1. Визначення і загальна характеристика 107

3.8.2. Електричні сепаратори 108

3.8.3. Фактори, що впливають на процес електросепарації 109

3.9. Спеціальні методи збагачення 1113.9.1. Визначення і загальна характеристика 111

3.9.2. Збагачення за тертям і формою зерен 112

4. ЗАКЛЮЧНІ (ДОПОМІЖНІ) ПРОЦЕСИ 114

4.1. Зневоднення 1144.1.1. Загальні відомості про процеси зневоднення 114

4.1.2. Дренування 115

4.1.3. Центрифугування 116

4.1.4. Згущення 118

4.1.5. Фільтрування 119

4.1.6. Сушка 120

4.2. Знепилення і пиловловлення 1224.2.1. Промисловий пил 122

4.2.2. Знепилення 123  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15  • 2. ПІДГОТОВЧІ ПРОЦЕСИ 18
  • 3. ОСНОВНІ (ЗБАГАЧУВАЛЬНІ) ПРОЦЕСИ 62
  • 4. ЗАКЛЮЧНІ (ДОПОМІЖНІ) ПРОЦЕСИ 114