Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗнайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0

Скачати 180.06 Kb.

Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
Скачати 180.06 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 31.03.2017
Розмір 180.06 Kb.
  1   2

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема: Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 7.
Pascal Pascal - алгоритмічна мова програмування універсального призначення. Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. В 1990 році було затверджено стандарт ISO 7185:1990, «Pascal», та ISO 10206:1990 «Extended Pascal».
0

1. Принципи структурного та модульного програмування.

2. Загальна структура паскалівської програми. Написання програм з лінійною структурою.

3. Основні прийоми роботи в середовищі Turbo Pascal. Прогін та відлагодження програми. Клавіатурні комбінації при роботі в текстовому редакторі.

Структуралі́зм - методологія гуманітарних наук, яка намагається аналізувати певну специфічну галузь, наприклад, міфологію, як складну систему взаємопов'язаних частин. Цей підхід виник в лінгвістиці завдяки роботам Фердинанда де Сосюра.
Нала́годження програ́ми , в мережі рідше знева́дження (англ. debugging) - методичний процес пошуку та зменшення числа помилок або дефектів у комп'ютерній програмі або електронному обладнанні з метою отримання очікуваної поведінки.
Текстовий редактор Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.
Довідкова служба середовища Turbo Pascal.Теми рефератів

1. Редагування тексту програми в середовищі Turbo Pascal.

Реферува́ння - це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.

2. Написати мовою Паскаль програму знаходження різниці тризначним числом та числом, що складається з тих самих цифр, що записані в оберненому порядку.

Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню.

3. Написати мовою Паскаль програму знаходження суми цифр чотиризначного числа.

4. Написати мовою Паскаль програму обчислення довжини кола, площі кола та об’єм шару одного заданого радіуса.

5. Написати мовою Паскаль програму обчислення площі та периметра трикутника, заданого координатами трьох вершин.Питання для самоконтролю та співбесіди

1. Схарактеризуйте поняття структурного програмування.

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Співбесіда - один із етапів прийому на роботу, членства в різних організаціях та партіях. Проходить у вигляді опитування. Метою є визначення здатності людини займати певну посаду, виконувати певну роботу.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Пери́метр (дав.-гр. περίμετρον - окружність, дав.-гр. περιμετρέο - вимірюю навколо) - сумарна довжина границь, які обмежують геометричну фігуру на площині. «Периметр» вживають як для позначення довжини границь фігури, так і для самих границь.
Структурне програмування - методологія програмування (модель конструювання програмного забезпечення) запропонована в 1970-х роках голландським науковцем Дейкстрою (Edsger Wybe Dijkstra), була розроблена та доповнена Ніклаусом Віртом.

2. Що таке модульне програмування?

3. Що означає проектування згори вниз та знизу вгору?

4. З яких основних частин складається паскалівська програма?

Яке розширення мають початкові тексти паскалівських програм?

5. Які клавіатурні комбінації для редагування текстів паскалівських програм вам відомі?

  1   2


Скачати 180.06 Kb.

2021