Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗразки запитань для велоквесту (Правильні відповіді підкреслено)

Скачати 37.41 Kb.

Зразки запитань для велоквесту (Правильні відповіді підкреслено)
Скачати 37.41 Kb.
Дата конвертації 03.04.2017
Розмір 37.41 Kb.


 1. Яка країна видобуває найбільше вугілля?

 • Австралія

 • Китай

 • США

 • Росія

Видобуток вугілля в Китаї у 2011 р. склав майже половину світового – 3520 мільйонів тонн. На другому місці – США, далі – Індія, Австралія і Росія.

 1. З чого Ісландія отримує 99% своєї електроенергії?

 • Вулканізм і гідроенергетика

 • Атомні електростанції

 • Вугілля

 • Нафта

В Ісландії геотермальні і гідроелектростанції на ріках виробляють 99% електроенергії, більш ніж на 70% задовольняючи потреби країни в енергії.

 1. Яка країна є світовим лідером з виробництва електроенергії з енергії Сонця за допомогою фотогальванічних елементів?
  Сонячна енергія - енергія від Сонця в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою, та є основою життя. Технологія, що контролює сонячну енергію називається сонячною енергетикою.
Електроенерге́тика (англ. power engineering) - провідна галузь енергетики, що охоплює виробництво, передачу та розподіл електроенергії.


 • США

 • Китай

 • Німеччина

 • Іспанія

Світовий лідер – Німеччина. Станом на кінець 2010 р. загальна потужність фотогальванічної електроенергетики там склала 17192 мегават. На другому місці Іспанія (3784 мегават) , на третьому – США (2528 мегават). Далі далі йдуть Італія і Японія. Китай виробляє 893 мегават.

 1. Коли вперше було відкрито, що деякі метали під дією світла здатні виробляти електричний струм?
  Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.


 • 1752

 • 1839

 • 1911

 • 1954

Французький фізик Александр-Едмонт Бекерель помітив це явище, працюючи з металевими електродами, зануреними в розчин електроліту, однак не зміг пояснити його.

 1. В результаті переведення теплоелектростанцій з вугілля на природний газ зменшуються шкідливі викиди яких речовин?

 • Ртуть

 • Вуглекислий газ

 • Окисли азоту

 • Всі перераховані вище

В середньому електростанції, що працюють на природному газі, викидають удвічі менше вуглекислого газу, менше ніж на третину окислів азоту, лише один відсоток окислів сірки та значно менше ртуті порівняно з електростанцією, де спалюють вугілля.
Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.
Приро́дний газ (англ. gas; нім. Gas n, Erdgas n) - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо), що утворюється в земній корі та широко використовується як високоекономічне паливо на електростанціях, у чорній та кольоровій металургії, цементовій та скляній промисловості, у процесі виробництва будматеріалів та для комунально-побутових потреб, а також як сировина для отримання багатьох органічних сполук.


 1. Що найбільше спричиняється до забруднення довкілля ртуттю?
  Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.


 • Електростанції, які працюють на вугіллі

 • Розбиті термометри

 • Спалювання небезпечних відходів

 • Виробництво хлору

Найбільший внесок у забруднення довкілля ртуттю роблять електростанції, що працюють на вугіллі (наприклад, у США на них припадає 50% антропогенного забруднення ртуттю). Окремий внесок кожного з трьох інших перерахованих чинників менший.

 1. Які з наведених нижче пар показників правильно відображають внесок вугілля і природного газу у виробництво електроенергії на Землі?

 • І9% вугілля, 20% природний газ

 • 20% вугілля, 9% природний газ

 • 21% вугілля, 40% природний газ

 • 40% вугілля, 21% природний газ

В останні роки частка природного газу зростає, що зумовлено більшою екологічністю цього палива і його здешевленням в результаті сланцевої революції.

 1. Скільки електроенергії виробляють впродовж року українські гідроелектростанції?

 • 2,0 ҐВт·год

 • 10,8 ҐВт·год

 • 24,0 ҐВт·год

 • 40,0 ҐВт·год

Середньорічний виробіток електроенергії гідроелектростанціями в Україні складає 10,8 ҐВт·год або 8% від загальної потужності об’єднаної енергетичної системи країни. В енергетичному комплексі України гідроелектростанції посідають третє місце після теплових та атомних.

 1. Яка країна є світовим лідером з виробництва фотогальванічних панелей?

 • США

 • Китай

 • Німеччина

 • Іспанія

Китай – незаперечний лідер на ринку фотогальванічних панелей (51% світового продажу панелей у 2010 р.). На другому місці Німеччина (10%), на третьому – США (6%).


 1. Яка країна була лідером з видобутку нафти і природного газу в Європі в 70-х роках ХХ ст.?

 • Румунія

 • Україна

 • Норвегія

 • Португалія

В цей період найбільше нафти й газу в Європі добувала Україна. Максимум видобутку нафти припав на 1972 р. (14,4 млн. т), а максимум видобутку газу – на 1976 р. (68,35 млрд. м³). Україна тоді належала до першої десятки нафтогазодобувних країн світу.
Краї́на - це територія з визначеними кордонами й населенням, що являє собою єдине ціле з погляду історії, культури, нації та в політико-географічному відношенні може бути незалежною або залежною. Країна не завжди є державою, наприклад Україна в 1900 р.
Загалом з 1944 р. по 1995 р. в республіці було видобуто 1,6 тлрн. м³ газу. Для порівняння: у 2010 р. Україна спожила 57,6 млрд. м³ газу, що складає менше 1/28 цієї кількості.

 1. Який відсоток сонячного світла здатні перетворити в електроенергію найкращі кремнієві фотогальванічні елементи?
  Приро́дне осві́тлення - це освітлення приміщень світлом неба (природним або денним світлом) та сонячними променями, які проникають крізь світлові отвори в зовнішніх загороджувальних конструкціях. Денне (природне) світло - теплове випромінювання Сонця, що пройшло крізь атмосферу.


 • 88%

 • 2%

 • 43%

 • 25%

Сьогодні ефективність перетворення сонячного світла в електроенергію кремнієвими фотогальванічними елементами першого покоління сягнула 25%. Науковці вважають, що її можна збільшити максимум до 29%, що зумовлено неминучими втратами енергії у формі тепла та внутрішніми обмеженнями матеріалу, з якого їх виготовляють.

 1. Які з наступних тверджень є неправдивими?

 • Енергія вітру – це непряма форма сонячної енергії

 • Вітрові турбіни виробляють понад 1% світової електроенергії

 • В багатьох країнах вітрові ферми споруджують у морі на певній віддалі від берега, щоб використати з вигодою сильніші вітри

 • Вітрові турбіни досягають максимальної продукції електроенергії при швидкості вітру 25 м/сек

Вітер, що дме зі швидкістю 25 м/сек, – це штормовий вітер, при якому вітрові турбінизупиняють.
Вітрогенератор (вітрова турбіна) - пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну, що складається з вітрової турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Виробництво вітрогенераторів належить до складних та наукоємких виробництв.
Ві́тер - великомасштабний потік газів. На Землі вітер є потоком повітря, що рухається переважно в горизонтальному напрямку, на інших планетах він є потоком властивих цим планетам атмосферних газів іншого складу.


 1. Який газ затримує тепло в атмосфері у 20 разів більше ніж вуглекислий газ?

 • Окисли азоту

 • Окисли сірки

 • Метан

 • Діоксин 1. Скільки вуглекислого газу, що утворюється внаслідок господарської діяльності людини, сьогодні поглинає біосфера (ліси, Світовий океан)?
  Світови́й океа́н (англ. World Ocean, нім. Weltmeer) - водна оболонка Землі, яка омиває всі материки та острови і займає близько 70,8 % поверхні земної кулі.


 • 100%

 • 50%

 • 15%

 • Не поглинає зовсім

Сьогодні біосфера вловлює лише половину продукованого людиною СО₂, решта його потрапляє в атмосферу і спричинює парниковий ефект.
Парнико́вий ефе́кт - явище в атмосфері Землі та інших планет, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що призводить до підвищення температури поверхні.


 1. Що таке мегамісто?

 • Місто з населенням > 1 млн чол.

 • Місто з населенням > 2 млн чол.

 • Місто з населенням > 5 млн чол.

 • Місто з населенням > 10 млн чол.

Сьогодні у світі 468 міст з населенням понад мільйон мешканців та 25 мегаміст з населенням понад 10 млн мешканців (18 – у Південно-Східній Азії, 3 – в Північній Америці, 3 – в Південній Америці, 2 - в Африці, 1 – в Європі і 1 (Стамбул) – одночасно в Європі і Азії), і вони не припиняють рости.
Півде́нна Аме́рика (ісп. América del Sur, Sudamérica, Suramérica, порт. América do Sul, англ. South America, нід. Zuid-Amerika, фр. Amérique du Sud, гуар. Ñembyamérika, кеч. Urin Awya Yala, Urin Amerika) - материк, розташований в Західній, Південній і частково в Північній півкулях планети Земля.
Найбільше мегамісто світу – Токіо, 34 млнЗразки запитань для велоквесту

(Правильні відповіді підкреслено)
 1. Які з цих джерел енергії не є відновними:

 • Природний газ

 • Енергія вітру

 • Сонячна електрика

 • Всі перераховані вище

Природний газ належить до викопного палива, запаси якого на Землі обмежені.
Горю́чі кори́сні копа́лини (рос. горючие полезные ископаемые, англ. combustible minerals, нім. Brennbodenschätze) - природні органічні сполуки, що мають здатність горіти. Використовуються як джерело теплової енергії.


Скачати 37.41 Kb.

2021