Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗустрічі представників Програми імені Фулбрайта з академічною та науковою спільнотою Тернополя

Скачати 39.59 Kb.

Зустрічі представників Програми імені Фулбрайта з академічною та науковою спільнотою Тернополя
Скачати 39.59 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір39.59 Kb.

Fulbright Program in Ukraine

20 Esplanadna Street, Suite 904, Kyiv, 01001, Ukraine

tel: 380(44) 287 0777 fax: 380(44) 230 2060 e-mail: office@fulbright.com.ua www.fulbright.org.ua

Програма імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, офіс 904, Київ, 01001, Україна
ПРЕС-РЕЛІЗ


9 квітня 2014 р.

Контакти:

Вероніка Алексанич

Координатор з інформації та реклами

050 283 60 44, valeksanych@iie.org


Зустрічі представників Програми імені Фулбрайта

з академічною та науковою спільнотою Тернополя
15 квітня 2014 року в Тернополі відбудуться зустрічі директора Програми імені Фулбрайта в Україні Марти Коломиєць та координатора програм обміну для науковців Наталії Залуцької зі студентами та викладачами вищих навчальних закладів міста.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.

Метою зустрічей є ознайомлення аудиторії з можливостями, що їх надає Програма, та обговорення умов участі у конкурсах на отримання фулбрайтівських стипендій. Окрім того, зустрічі слугуватимуть доброю нагодою довідатись про цілі й традиції Програми, а також пізнати історії наукових пошуків і напрацювань її учасників.
За час існування Програми в Україні у ній взяли участь чотирнадцять представників академічної спільноти Тернополя, а саме – Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.
Володи́мир Миха́йлович Гнатю́к (9 травня 1871, Велеснів, тепер Монастириського району Тернопільської області - 6 жовтня 1926, Львів) - український етнограф, фольклорист, мовознавець, літературознавець, мистецтвознавець, перекладач та громадський діяч, член-кореспондент Петербурзької АН (1902), академік АН України (1924), член Чеського наукового товариства (1905), Празької та Віденської Академії наук.
Тернопільський національний економічний університет Тернопільський національний економічний університет - вищий навчальний заклад України IV-го рівня акредитації в м. Тернополі.
Горбачевського та Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя;
Іва́н Па́влович Пулю́й (Ivan Puluj, Johann Puluj; 2 лютого 1845(18450202), містечко Гримайлів, нині смт, Гусятинський район - 31 січня 1918, Прага) - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, організатор науки, публіцист, перекладач Біблії українською мовою, громадський діяч.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (скорочено ТНТУ ім. І. Пулюя) - провідний вищий технічний навчальний заклад Західної України, заснований в 1960 році.
серед них – п’ять науковців, шість молодих викладачів та три випускники вишів.
2013 року до когорти фулбрайтівців приєднався Володимир Турченко, донедавна  доцент кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету, стипендіат Fulbright Scholar Program.
Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.
Д-р Турченко досліджував ефективні паралельні групові та одно-патерні алгоритми навчання нейронних мереж з використанням Open MPI та GPU-обчислень у University of Tennessee (Knoxville, TN).
Штучна нейронна мережа (ШНМ, англ. artificial neural network, ANN, рос. искусственная нейронная сеть, ИНС) - це математична модель, а також її програмна та апаратна реалізація, побудовані за принципом функціювання біологічних нейронних мереж - мереж нервових клітин живого організму.

У 2013/14 році зарахуванням на Fulbright Graduate Student Exchange Program було відзначено Максима Дорошенка, випускника Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Максим студіює докторську програму з нейрофізіології у Stony Brook University ( Stony Brook, NY).
Дев’ять американських фулбрайтівців – фахівців з освіти, права, економіки, управління бізнесом, комп’ютерних наук, мистецтвознавства, американської літератури – проводили дослідження й читали лекції у Тернопільському національному економічному університеті, Тернопільському інституті соціальних та інформаційних технологій і Тернопільській філії Європейського університету.
Європе́йський університе́т - недержавний приватний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в Україні. Заснований в 1991 р. родиною вчених - Тимошенком Іваном Івановичем, його дружиною Зоєю Іванівною та їх донькою Оленою Іванівною.
Література США, американська література (англ. American literature) - англомовна література, створена на теренах США та колишніх британських колоній, до їхнього об'єднання в Сполучені Штати Америки. Література США остаточно виокремилася з англійської літератури в XIX ст.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

З вересня 2013 року стипендіат U.S. Fulbright Scholar Program 2013/14, професор кафедри комп’ютерних наук в University of Idaho (Idaho Falls, ID) Роберт Хіромото читає лекції з паралельного та розподіленого обчислення, основ протоколів бездротового зв'язку в Тернопільському національному економічному університеті. Рівночасно д-р Хіромото разом із викладачами та студентами університету дошукують шляхи вирішення проблеми захисту бездротових мереж. Своїми напрацюваннями й результатами досліджень д-р Хіромото ділиться на сторінках Міжнародного наукового журналу Тернопільського національного економічного університету «Комп'ютинг», що його очолює український колега, доктор технічних наук, завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління факультету комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету, учасник Fulbright Scholar Program 2010/11 в University of New Hampshire (Durham, NH) Анатолій Саченко.
Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
Бездротова мережа - тип комп'ютерної мережі, яка використовує бездротове з'єднання для передачі даних й підключення до мережевих вузлів.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

Довідка: Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно діє з 1946, нині – у 155 країнах світу. З 1992 року Програма імені Фулбрайта відчутно увійшла до культурно-наукового простору України. За двадцять два роки її діяльності 850 українців навчались, стажувались, проводили дослідження у США. З належною долею самопосвяти вони упроваджують набутий в американських університетах «фулбрайтівський» досвід в Україні, що спонукає робити порівняння й загострює бажання змін у стінах власних інституцій. Понад 500 американських фулбрайтівських науковців й аспірантів – представників різних наукових сфер й академічних дисциплін – стали джерелом збагачення навчальних курсів й новотворів у навчальних програмах українських вишів, спонукою до альтернативного мислення, вільного від інерційних уявлень й усталених інтерпретацій.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Більш детально на сторінці http://www.fulbright.org.ua
Справи біжучі, події, статті на сторінці Fulbright Ukraine у Facebook.


Скачати 39.59 Kb.

  • Fulbright Program in Ukraine
  • ПРЕС-РЕЛІЗ 9 квітня 2014 р. Контакти
  • Зустрічі представників Програми імені Фулбрайта з академічною та науковою спільнотою Тернополя 15 квітня 2014 року
  • Володимира Гнатюка , Тернопільського національного економічного університету
  • Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
  • Європейського університету