Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт №1-87 від 10. 11. 2014р про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням ціни (Редукціон-14пгв(Т)-01-074) Замовник: Найменування

Скачати 42.66 Kb.

Звіт №1-87 від 10. 11. 2014р про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням ціни (Редукціон-14пгв(Т)-01-074) Замовник: Найменування
Скачати 42.66 Kb.
Дата конвертації13.06.2017
Розмір42.66 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ № 1-87 від 10.11.2014р.

про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням ціни

(Редукціон-14ПГВ(Т)-01-074)
1. Замовник:

1.1.Найменування: філія Газопромислове управління «Полтавагазвидобування» Публічного акціонерного товариства «Укргазвидобування».

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00153100.

1.3.Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173, 36008.

1.4.Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

- щодо технічних питань (профільний відділ): Зеленський Володимир Юрійович – начальник відділу інтенсифікації видобутку та капітального ремонту свердловин, тел.

Капіта́льний ремонт свердлови́н (рос. капитальный ремонт скважин; англ. well workover; well remedial work, workover job on well; нім. lang-de) - комплекс складних і довготривалих робіт, пов'язаних з підтримуванням свердловини як споруди у працездатному стані, тобто робіт, призначених для відновлення працездатності привибійної зони, цілісності цементного кільця і обсадних труб або в цілому свердловини з метою використання за прийнятим чи новим призначенням, для ліквідації аварій, для консервації і ліквідації свердловин, для опускання і піднімання обладнання одночасно-роздільної експлуатації.

(0532) 51-57-07;- щодо проведення процедури закупівлі: Дядченко Сергій Іванович - начальник відділу забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, тел. (0532) 51-53-81, е-mail: djadchenko@pgpu.com.ua.

1.5.Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», 30019775.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1.Найменування: код 28.92.1 – Машини й устатковання для гірничих робіт (Ударні ловильні перехідники в асортименті).

3.2.Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 7 шт.

3.3.Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 173, 36008.

3.4.Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: жовтень 2014р. - березень 2015р.

4. Процедура закупівлі: Редукціон.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1.Адреса веб-сайту, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.

5.2.Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого на власному веб-сайті: оголошення від 03.10.2014р., №51.

5.3.Дата оприлюднення повідомлення про акцепт або відміну процедури закупівлі на власному веб-сайті: 21.10.2014р.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання

«РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ»;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання

«МЕТЕНЕРГОМАШ».

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:1.
Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Код – 38361526;

2. Код – 38529093.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:1. м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, буд. 46, оф. 547, 49000;

2. м. Дніпропетровськ, просп. Кірова, буд. 46, корп. Д-2, кім. 222, 49000.

7. Інформація щодо пропозицій.

7. Інформація щодо пропозицій:

7.1.Строк подання пропозицій (дата і час): 09.10.2014р., до 09:00 год.

7.2.Розкриття кваліфікаційної частини пропозиції (1 етап): Дата: 09.10.2014р., Час: 10:20.

7.3.Розкриття цінових пропозицій (2-й етап): Дата: 09.10.2014р., Час: 10:55.

7.4.Кількість отриманих пропозицій (1-й етап): 2.

7.5.Кількість пропозицій, допущених до процедури зменшення ціни (2-й етап):2.

7.6.Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених документацією (1-й етап):

1. ТОВ «НВО «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ» (код–38361526) - надані всі документи, передбачені документацією процедури закупівлі.

2. ТОВ «НВО «МЕТЕНЕРГОМАШ» (код–38529093) - надані всі документи, передбачені документацією процедури закупівлі.

7.7.Перелік відхилених пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

7.8. Цінові пропозиції учасників торгів (2-й етап):

1.ТОВ«НВО «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ», початкова ціна пропозиції658 152,00 грн.

Цінá пропоз́иції - ціна, офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.
з ПДВ, кінцева ціна пропозиції – 658 152,00 грн. з ПДВ;

2. ТОВ«НВО «МЕТЕНЕРГОМАШ», початкова ціна пропозиції 626 766,00 грн. з ПДВ, кінцева ціна пропозиції – 626 766,00 грн. з ПДВ;

8. Інформація щодо оцінки пропозицій:

8.1.Дата акцепту пропозиції: 21.10.2014р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1.Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «МЕТЕНЕРГОМАШ».

9.2.Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків: код – 38529093.

9.3.Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м.

Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Дніпропетровськ, просп. Кірова, буд. 46, корп. Д-2, кім. 222, 49000, тел./факс (067) 739-15-71.

10.Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 07.11.2014р., 626 766,00 (шістсот двадцять шість тисяч сімсот шістдесят шість грн. 00 коп.) з ПДВ;

10.1.Ціна за одиницю товару: Визначається у договорі про закупівлю.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Процедура закупівлі відмінена або визначена такою, що не відбулася:

12.1. Дата прийняття рішення

12.2. Причини:

13. Інша інформація.14. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів):

Кулаков Д.О. – перший заступник директора з комерційних, фінансово-економічних, юридичних та загальних питань, голова комітету з конкурсних торгів.

Вакуленко М.В. – заступник директора з капітального будівництва, заступник голови комітету з конкурсних торгів.
Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.


Ліхван В.М.головний геолог;

Литовка І.В. – начальник виробничого відділу облаштування родовищ, заступник секретаря комітету з конкурсних торгів.

Бондаренко А.М. – начальник юридичного відділу;

Чупандін В.П. – заступник начальника служби з економічної та інформаційної безпеки;
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).


Дядченко С.І. – начальник відділу забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, секретар комітету з конкурсних торгів.

Перший заступник директора,

Голова комітету з конкурсних торгів

ГПУ «Полтавагазвидобування» ____________ Д. О. Кулаков

(підпис М. П.) 


Скачати 42.66 Kb.