Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт директора цдют №1 Григорець Ольги Миколаївни перед педагогічним колективом та громадскістю 02. 06. 2014 р. «Підсумки роботи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік»

Скачати 0.64 Mb.

Звіт директора цдют №1 Григорець Ольги Миколаївни перед педагогічним колективом та громадскістю 02. 06. 2014 р. «Підсумки роботи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік»
Скачати 0.64 Mb.
Сторінка 1/5
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 0.64 Mb.
Тип Звіт
  1   2   3   4   5
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
2010 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», наказів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

ЦДЮТ № 1 – комплексний позашкільний заклад, у якому протягом 2013/2014 навчального року функціонувало 3 відділи, які охоплювали 8 напрямів позашкільної освіти: • художньо-естетичний відділ (напрям: художньо-естетичний, гуртки: вокальний, театральний, бальні танці, хореографічний, фортепіано, класична гітара, народні танці, народні інструменти, цирковий, образотворче мистецтво, батик, м’яка іграшка, фітодизайн, бісероплетіння, кераміка, рукоділля, художня вишивка, прикладне мистецтво, мереживоплетіння коклюшками, писанкарство);
  Образотво́рче мисте́цтво - мистецтво відображення сущого у вигляді різних образів, зокрема таких як художні образи на площині (графіка, малярство тощо) та в просторі (скульптура).
Народний танець - фольклорний танець, який побутуює у своєму природному середовищі і має певні традиційні для даної місцевості рухи, ритми, костюми тощо. Фольклорний танець - це стихійний вияв почуттів, настрою, емоцій і виконується в першу чергу для себе, а потім - для глядача (товариства, гурту, громади).
Бальні танці - різновид парних танців, упорядкованих та кодифікованих для спортивних змагань. Спортивні танці визнаються Міжнародним олімпійським комітетом як кандидат в олімпійські види спорту. Нарівні зі спортивним аспектом бальні танці мають також соціальне значення, оскільки їх танцюють у всьому світі для розваги й задоволення і широко використовують у сценічному мистецтві: в театрі, кіно, на телебаченні.


туристсько-краєзнавчий відділ (напрям: туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, еколого-натуралістичний, гуртки: туристичний, історичне краєзнавство, народознавство, музичне краєзнавство, географічне краєзнавство, юний біолог, юний еколог, юний археолог, юний геолог, «КЕМПО»);
Краєзна́вство - збір, накопичення і популяризація відомостей про певну територію з різних точок зору: географії, геології, метеорології, рослинного і тваринного світу, населення, господарства, історії, культури тощо.


науково-технічний відділ (напрями: науково-технічний, гуманітарний, соціально-реабілітаційний, дослідницько-експериментальний, гуртки: інформатика, юний математик, початкове технічне моделювання, технічне моделювання, оригамі, «Барвінок», «Розумник», «Дошкільня», «Основи правових знань», «Ровесник», «Основи соціологічних знань», «Літературна творчість», «Школа основ журналістики», молодіжний клуб «Діалог», «Основи учнівського самоврядування», «Культура мови та спілкування»).

Потребує розширення мережа гуртків еколого-натуралістичного, військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого напрямів.рисунок3

У 2013 році ЦДЮТ № 1 став дійсним членом Асоціації позашкільних навчальних закладів України та колективним членом Європейської асоціації закладів, які займаються вільним часом дітей та молоді (EAICY), що дає можливість розширення спілкування та обміну досвідом не тільки в межах України, а й вихід на міжнародне співробітництво.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Акаде́мік або ді́йсний член акаде́мії (рос. академик, англ. academician, нім. Akademiker) - дійсний член академії як корпорації вчених, обраний її загальними зборами. Зазвичай, академіками без уточнення називають членів національної академії наук, академіками (з вказівкою академії) називають дійсних членів інших академій.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.

Пріоритетні завдання ЦДЮТ № 1:

 • реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;

 • забезпечення змістовного дозвілля дітей;

 • формування вихованої, творчої, фізично та морально здорової, з глибоко розвиненою національною свідомістю особистості;

 • глибоке вивчення культурно-історичної спадщини українського народу;
  Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.


забезпечення випереджаючого характеру навчально-виховного процесу у гуртках, вільний розвиток особистості та формування соціально-суспільного досвіду;

використання нових сучасних педагогічних методів та інноваційних проектіву вихованні та навчанні;
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


обґрунтування оптимальних педагогічних технологій, що сприяють розширенню можливостей компетентного вибору особистістю життєвого шляху;

створення умов для підтримки та розвитку творчої особистості;

створення умов для підтримки та розвитку дітей, які знаходяться в складних життєвих умовах;

поетапне впровадження у навчально-вихований процес інклюзивної освіти.
Інклюзія - об, єднана освітня система із наданням належної освіти всім учням.


Головне завдання – розвиток особистості, надання кожній дитині можливості для життєвого вибору, навчити дитину рухатись у просторі ідей, образів, допомогти виробити цілісний погляд на світ, сформувати повноцінного громадянина держави, створити педагогічні умови для профільного навчання та підвищення професійної компетентності педагога.

У 2013/2014 навчальному році ЦДЮТ № 1 було розміщено в двох окремих приміщеннях за адресами: пр. Перемоги, 64-А та вул. Дерев’янка, 14-А. Частина приміщення ЦДЮТ № 1 за адресою: вул. Дерев’янка, 14-А знаходилася у ХЛ № 89 (у відповідності до рішення XIII сесії 24 скликання Дзержинської районної ради від 27.06.2003 № 13/2 «Про розміщення Центру дитячої та юнацької творчості Дзержинського району та Дзержинського районного відділу праці і соціального захисту населення»). Загальна площа приміщень за адресою: вул.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Площа - величина, що визначає розмір поверхні, одна з основних властивостей геометричних фігур. Історично, обчислення площі називалося квадратурою. Фігура, що має площу, називається квадрованою. Площу нескладних геометричних фігур визначають, підраховуючи кількість одиничних квадратів, якими фігури можна покрити.
Дерев’янка, 14-А складала 696 м2. Друга частина приміщення ЦДЮТ № 1, окрема споруда (філія) (пр. Перемоги, 64-А) займає ¼ частину приміщення колишнього ДНЗ, мікрорайон № 338 Олексіївського житлового масиву у відповідності до наказу Дзержинського районного відділу освіти від 02.04.2001 № 35 « Про закріплення приміщення за ЦДЮТ №1 ». Загальна площа приміщень за адресою: пр. Перемоги, 64-А складає 894 м2.

У відповідності до наказу управління освіти Дзержинського району від 12.05.2014 № 154 «Про зміну місцеразташування комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради»» у зв’язку із розширенням мережі Харківського ліцею № 89 ЦДЮТ № 1 до 20.06.2014 змінює свою юридичну адресу. Так, основним місцем розташування Центру буде приміщення за адресою: пр. Перемоги, 64-А та додаткові приміщення на базі ЗНЗ №№ 51, 89, 117,135.

Приміщення закладу відповідають державним санітарним нормам та правилам.

У закладі обладнано 11 навчальних кабінетів, 2 танцювальних зали з необхідним хореографічним обладнанням; 1 спортивна зала з необхідним обладнанням для занять гуртка «Кемпо»;

Спорти́вна за́ла - спеціально обладнане приміщення, у тому числі спортінвентарем, і призначене для проведення спортивних ігор, зайняття спортом або фізичною культурою.
1актова зала на 80 глядацьких місць; 2кабінети для занять циркової студії з необхідним цирковим обладнанням, 1методичний кабінет на 2 робочих місця, кабінет культорганізатора, 1костюмерна. Все це дає змогу забезпечувати функціонування ЦДЮТ № 1 як профільного позашкільного навчального закладу. Усі навчальні кабінети закладу укомплектовані необхідним обладнанням, інструментами, матеріалами, реквізитом та меблями для проведення гурткових занять відповідно до навчальних програм та профілю гуртків.

Але як завжди, враховуючи необхідність розширення мережі гуртків, нагальною залишається проблема наявності приміщень для проведення занять.

Враховуючи те, що ЦДЮТ № 1 може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних вищих навчальних закладів, спортивних будівель у 2013/2014 навчальному році на підставі до укладених договорів із зазначеними закладами та установами на базі 23 закладів освіти району організована робота 71 гуртка, на базі 3 клубів за місцем проживання – 5 гуртків, що становить 1084 вихованців (33,2 % від загальної кількості вихованців закладу).

Керуючись у своїй роботі Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про позашкільний навчальний заклад, власним Статутом, з метою задоволення потреб дітей у здобутті позашкільної освіти, ЦДЮТ № 1 сформував мережу гуртків, робота яких здійснюється як за бюджетне фінансування, так і за позабюджетні кошти (Таблиця 1).Таблиця 1Звіт

директора ЦДЮТ № 1 Григорець Ольги Миколаївни

перед педагогічним колективом та громадскістю02.06.2014 р.

«Підсумки роботи у 2013/2014 навчальному році та завдання

на 2014/2015 навчальний рік»

Шановні гості, колеги, батьки та вихованці!

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу ЦДЮТ № 1 протягом 2013/2014 навчального року.

Позашкільна освіта є складовою безперервної освіти. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» (далі ЦДЮТ № 1) здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України та на підставі законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Постанови Кабінету Міністрів України № 785 від 27.08.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Навчальний рік

Кількість груп (бюджет/

позабюджет)Кількість дітей

(бюджет/


позабюджет)

Всього

дітей
Пільговий контингент

2009/2010

179/8

2806/92

2898

210 (з клубами)

2010/2011

183/20

2846/207

3053

345 (з клубами)

2011/2012

196/16

2873/156

3029

6 (інвалідів-5)

2012/2013

196/17

2877/151

3028

118 (інвалідів-21)

2013/2014

196/ 14

3268/121

3389

89 (інвалідів-29)

У 2013/2014 навчальному році збереглась мережа гуртків ЦДЮТ № 1. В 196 бюджетних гуртках навчалось та виховувалось 3268 вихованців, у 14 позабюджетних – 121. Всього гуртками та секціями Центру охоплено 3389 дітей та підлітків.

У 2013/2014 навчальному році ЦДЮТ № 1 здійснював навчально-виховний процес у гуртках за: 40 державними, 15 авторськими, 11 варіативними програмами.

Методична робота ЦДЮТ № 1 спрямована на становлення та розвиток творчої майстерності педагога з метою забезпечення ефективності навчально-виховного процесу для становлення особистості як творця й проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між вихованцями і педагогами на основі ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомлення вибору особистістю життєвого шляху. Враховуючи проблему, над якою працює заклад: «Впровадження компетентнісного підходу до модернізації і модифікації форм та методів у навчально-виховний процес, створення умов для профільного навчання та цілісного розвитку творчої особистості» одним з найбільш пріоритетних завдань роботи Центру є професійна спрямованість.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.
Майстерність педагогічних працівників допомагає професійно визначитися їхнім вихованцям та у подальшому вибирати спеціальності, споріднені з напрямком роботи гуртка.

Так за останні 5 років 23 вихованця вибрали професії споріднені з напрямком діяльності в ПНЗ.

У 2013/2014 навчальному році у закладі було реалізовано IV етап науково-методичної проблеми (набуття власного досвіду).

Протягом року працювала методична рада, яку очолює завідувач відділом Горошко Н.А. Через методичну раду проводиться вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогів закладу, робота над новими та варіативними програмами, підготовка педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності різних рівнів, видавнича діяльність. У 2013/2014 навчальному році у закладі працювало 2 методичних об’єднання:


 • Методичне об’єднання № 1 (голова МО – Горошко Наталя Анатоліївна, завідувач відділом).
  Видавни́ча спра́ва - сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.
  До МО входять гуртки художньо-естетичного напрямку.

 • Методичне об’єднання № 2 (голова МО – Молотилов Вадим Борисович, методист). До МО входять гуртки: туристсько-краєзнавчого, науково-технічного, фізкультурно-спортивного, гуманітарного, еколого-натуралистічного та соціально-реабілітаційного напрямів.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», згідно з річним планом роботи Центру, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих педагогів, продовження втілення у практику роботи сучасних педагогічних технологій, МО № 1 спрямовувало свою роботу на реалізацію науково-методичної проблеми: «Впровадження та вдосконалення інноваційних технологій в навчання та художньо-естетичне виховання як важливий компонент соціально-культурного розвитку особистості», МО № 2 над проблемою: «Інтерактивні форми та методи роботи в позашкільній освіті, самореалізація особистості педагога у виховній та навчальній діяльності».
Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

З метою підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення педагогічного досвіду протягом року були проведені методичні консультації для керівників гуртків за такими темами: • вимоги, які ставляться до ведення журналу планування та обліку гурткової роботи;

 • календарно-тематичне планування навчально-виховного процесу в гуртках різних напрямів;

 • складання звітної документаціі педагогічних працівників;

 • організація роботи з безпеки життєдіяльності вихованців та педагогів;

 • особливості підготовки та проведення відкритого заняття;

 • особливості участі в очних конкурсах для гуртків художнього напряму;

 • нові форми роботи гуртків декоративно-прикладного та художнього напрямків;

 • вивчення педагогічного досвіду зразкового художнього колективу студії образотворчого мистецтва «Колібрі» з метою підтвердження звання «Зразковий художній колектив»;

 • вивчення досвіду роботи хореграфічного колективу «Іскри шоу» з метою подання колективу на звання «Зразковий художній колектив»;

 • використання різноманітних форм літнього оздоровлення вихованців тощо.

Робота методичних об'єднань спрямовувалась на вирішення питань удосконалення професіоналізму педагогів та створення умов для їх творчої самореалізації; організації взаємовідвідувань гурткових занять та захист методичних ідей педагогами; апробації нових форм роботи у гуртках декоративно-прикладної творчості, вокального та хореографічного мистецтва поповнення індивідуальних методичних папок керівників гуртків «З досвіду роботи».

Однією із важливих форм роботи з підвищення професійної майстерності педагогів залишається їх участь у майстер-класах.Педагогами ЦДЮТ № 1 були проведені майстер-класи:

 • з оригамі (в рамках Міжнародного арт-проекту «Весна музеїв»
  (Харківський історичний музей, м. Харків, 2014) – керівники гуртків Мусієнко Н.В., Мітцева Н.М.);

 • з писанкарства (в рамках Міжнародного арт-проекту «Весна музеїв» (Харківський історичний музей, м. Харків, 2014) – керівник гуртка Талашко В.Р.);

 • з ляльки -мотанки (в рамках Міжнародного арт-проекту «Весна музеїв» (Харківський історичний музей, м. Харків, 2014) – методист Акімова Н.Л.);

 • з Слобожанської вузлової ляльки (в рамках обласної виставки «Лялькова майстерня: Коловорот» (Харківський обласний культурно-методичний центр, м. Харків, 2013) - керівник гуртка Горошко Н.А.);

 • різдвяний янгол (в рамках обласної виставки «Лялькова майстерня: Коловорот» ( Харківський обласний культурно-методичний центр, м. Харків, 2013) – керівник гуртка Оглобліна Т.В.);

 • з глиняної іграшки (в рамках Міжнародного арт-проекту «Весна музеїв» (Харківський історичний музей, м. Харків, 2014) - керівник гуртка Пузанок В.І.);

 • з оригамі (в рамках VІІ Міжнародного молодіжного гончарного фестивалю у Опішному (Колегіум мистецтв у Опішному, червень, 2013) - керівник гуртка Комарова Є.О.);

 • «Традиційна лялька-мотанка» в рамках VІІ Міжнародного молодіжного гончарного фестивалю у Опішному (Колегіум мистецтв у Опішному, червень, 2013) - керівник гуртка Горошко Н.А.;

 • з оригамі (в рамках Всекраїнської олімпіади з економіки (ХНЕУ, квітень, 2014) - керівники гуртків Горошко Н.А., Комарова Є.О.);

У закладі проводиться активна робота щодо залучення педагогічних працівників до інноваційної діяльності. З метою підвищення професійного рівня педагоги ЦДЮТ № 1 постійно стають учасниками конференцій та семінарів різних рівнів:

 • Григорець О.М. . Система роботи КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» з обдарованною молоддю в рамках МАН // Всеукраїнська науково-практична конференція: Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива.
  Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
  Шко́ла (від грец. σχολή - «відпочинок», пізніше «ті, кого повчають») - навчальний заклад, зазвичай початкової або середньої освіти, але також іноді й вищої (наприклад, Вища школа бізнесу) або спеціальної (наприклад, Київська школа економіки) освіти.
  21 листопада 2013, Київ.

 • Ладоня О.В. Система роботи Дзержинського району з обдарованою молоддю в рамках роботи МАН // Всеукраїнський семінар-практикум керівників наукових відділень МАН України. 30 жовтня 2013, Харків.

 • Семенова М.О. Развитие творческих способностей школьников
  и студенческой молодежи в процессе деятельности по сохранению нематериального культурного наследия // Международная научно-практическая конференция повященная 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова: Современное образование и воспитание: тенденции, технологии, методики. 2013, Могилёв.

 • Семенова М.О. Читання як засіб самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу // Всеукраїнська науково-практична конференція: Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення.
  Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.
  04-05 грудня 2013, Харків.

 • Семенова М.О. Образ праздника Масленицы на Слободской Украине (по материалам фольклорно-этнографических экспедиций) // II Всероссийскаяй научно-практическая конференция: Масленичные традиции в народной культуре. 2013, Псков.

 • Трегубова І.М. Методичні вказівки з використання робочого зошита «Малята-олівці» (прописи дошкільника) за напрямком виховання “Розвиток навичок письма та праці” // VІ Міжнародна науково-технічна конференція аспірантів та молодих вчених “Хімія та сучасні технології”, 2013, Дніпроперовськ.

 • Трегубова І. М. Адаптація людини до умов майбутньої діяльності в межах компетентністного підходу в освіті // Х Всеукраїнська науково-методична конференція: Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості. 28–29 листопада, 2013, Київ.

Крім того, педагоги ЦДЮТ № 1 разом з вихованцями (Довбня Н.М., Горошко Н.А., Акімова Н.Л, Кравченко Ю.Ю., Плахотіна А.В., Годована Г.В., Семенова М.О., Пузанок В.І., Рафаілова А.А.) є активними учасниками телевізійних програм на каналах ОТБ, УТ-1, 1 1, 7 канал, СТБ.
Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.
Телевізі́йна перед́ача, телерадіопередача, телепереда́ча - змістовно завершена частина програми ТБ з відповідною назвою, обсягом трансляції й авторським знаком, що може бути використана незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт.
Так, у 2013/2014 навчальному році педагоги та вихованці закладу брали участь у 10 програмах каналів різних рівнів (у 2012/2013 н.р. – 15).

Для більш ефективної роботи колективу у новому 2013/2014 навчальному році необхідно активізувати участь усіх педагогів закладу у методичних заходах різних рівнів. А також звернути особливу увагу на: • забезпечення більш ефективної роботи методистів, методичних об’єднань, творчих груп;

 • удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

 • підвишення рівня володіння педагогами сучасними ІКТ.

Щорічно педагоги ЦДЮТ № 1 беруть активну участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. У 2013/2014 навчальному році в районному етапі XXI обласної виставці-презентації педагогічних ідей та технологій було представлено 7 робіт від 8 педагогів закладу, які були відзначені грамотами, а саме:

 • «Підвищення ефективності формування компетенції дитини дошкільного віку «вміння вчитися»» (керівник гуртка Трегубова І.М., диплом ІІ ступеня);

 • «Творчий проект на факультативних заняттях по предмету «Художня культура»: Підручник для 10 класу, академічний рівень (методист Акімова Н.Л., диплом ІІІ ступеня);

 • «Календар-презентація природи. Осінь. Поглиблення і розширення навчального матеріалу. 2 клас» (завідувач відділом, керівник гуртка-методист Горошко Н.А., диплом І ступеня);

 • «Я – частина світу природи: Комплект на реалізацію природничо-екологічної компетенції освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» (за базовим компонентом дошкільної освіти).
  Частини світу - це найбільші глобальні географічні регіони, до яких належать материки чи їхні значні частини разом із прилеглими островами. Зазвичай виділяють шість частин світу: Австралія і Океанія Азія Америка Антарктида Африка Європа
  Книга для роботи в групі. Книга для роботи вдома. Зошит для роботи вдома. Старший дошкільний вік» (завідувач відділом, керівник гуртка-методист Горошко Н.А., диплом І ступеня );

 • «Проект «Учнівське самоврядування як фактор підвищення якості навчально-виховного процесу та формування громадянської компетентності школярів»» (спільний проект ЦДЮТ № 1 та ХЗОШ № 148 керівника гуртка Удовенко П.М., диплом І ступеня);

 • «Збірник сценаріїв для позашкільних навчальних закладів» (завідувач організаційно-масовим відділом Толкунова Н. В., керівник гуртка Воробйова Л. М., диплом І ступеня);

 • «Теоретичний збірник для груп початкового рівня навчання «Елементарна теорія музики»» (керівники гуртків Сахно І.Г., Семенюк Т.В., диплом І ступеня).

Переможцями XХІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій стали 2 педагоги закладу: Горошко Н.А. (Диплом ІІ ступеня), Удовенко П.М. (Диплом ІІ ступеня).

Важливою ланкою інноваційної діяльності є видавнича діяльність. Протягом 2013/2014 навчального року педагогами закладу було підготовлено до друку 16 публікацій (у 2012/2013 році – 11 публікацій): • Григорець О.М. Система роботи КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості № 1 Харківської міської ради» з обдарованною молоддю в рамках МАН // Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива: матеріали Всеукраїнської наук.-практч. конф, 21 листопада 2013, Київ. — К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. — С.201—207 (292 с.).

 • Горошко Н. А., Кононенко М. С., Якименко К. Б. Я — частина світу природи: Комплект на реалізацію природничо-екологічної компетенції освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»
  (за базовим компонентом дошкільної освіти). Зошит для роботи
  в групі. Старший дошкільний вік. — Чернігів: Розумкатм, 2013. — 64 с.

 • Горошко Н. А., Кононенко М. С., Якименко К. Б. Я — частина світу природи: Комплект на реалізацію природничо-екологічної компетенції освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» (за базовим компонентом дошкільної освіти). Книга для роботи вдома. Старший дошкільний вік. — Чернігів: Розумкатм, 2013. — 96 с.

 • Горошко Н. А., Кононенко М. С., Якименко К. Б. Я — частина світу природи: Комплект на реалізацію природничо-екологічної компетенції освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі»
  (за базовим компонентом дошкільної освіти). Зошит для роботи
  в групі. Старший дошкільний вік. — Чернігів: Розумкатм, 2013. — 64 с.

 • Горошко Н. А Мій конспект. 2 клас (за новою програмою). —
  Х.: Вид. група «Основа», 2013.— 80 с.

 • Горошко Н. А. Альбом з шаблонами. Образотворче мистецтво. 5 клас (за новою програмою). — Х.: Вид. «Ранок», 2013.— 56 с.

 • Горошко Н. А. Альбом з шаблонами. Образотворче мистецтво. 3 клас (за новою програмою). — Х.: Вид. «Ранок», 2013.— 56 с.

 • Ладоня О.В. Взаємодія загальноосвітньої, позашкільної та вищої освіти в системі у науково-дослідницькій роботі//Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Формування методичної компетентності педагога в умовах модернізації освіти», ХГПА.
  Ви́ща осві́та - ступінь знань, що набуваються у вищих навчальних закладах (ВНЗ, вишах) на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях народного господарства, науки і культури.
  - Харків, 2014.

 • Нечитайло И.С., Григорец О.Н., Табурова Е.Н. Эвристический потенциал когнитивного похода к анализу взаимосвязи образования с процессами воспроизводства социального неравенства. Вчені записки Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».- Х.: Вид-во НУА, 2014 С.153—163 (576 с.).

 • Семенова М.О. Удосконалення початкової освіти в Україні згідно з декларацією Організації Об’єднаннях Націй «Цілі розвитку» // Педагогіка формування творчої особистості у вищій
  і загальноосвітній школах: зб.
  Початкова освіта - це перший етап загальної освіти дітей. Отримуючи початкову освіту, діти набувають перші знання про навколишній світ, навички спілкування та вирішення прикладних завдань. На цьому етапі формується і починає розвиватися особистість дитини, що підкреслює важливість початкової освіти для суспільства та держави.
  наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. — Запоріжжя. 2013. — Вип. 28 (81). —
  С. 421-430.

 • Семенова М.О. Развитие творческих способностей школьников
  и студенческой молодежи в процессе деятельности по сохранению нематериального культурного наследия // Современное образование и воспитание: тенденции, технологии, методики: сб. науч. статей Междунар. науч.-практ. конф., повящ. 100-летию МГУ имени А.А. Кулешова, Могилёв. — Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. — С. 306-308 (388 с.).

 • Семенова М.О. Читання як засіб самоосвіти студентів вищого педагогічного навчального закладу // Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 04-05 грудня 1913 року. — Х.: ФОП Шейніна О.В. — 2013.— С. 216-219. (304 с.)

 • Семенова М.О. Образ праздника Масленицы на Слободской Украине (по материалам фольклорно-этнографических экспедиций) // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции: Масленичные традиции в народной культуре. — Вып. 2 / Ред.-сост. И.А. Златинская. — Псков: Изд-во ООО «Логос плюс», 2013. — С.58-68 (172 с.).

 • Трегубова І.М. Методичні вказівки з використання робочого зошиту «Малята-олівці» (прописи дошкільника) за напрямком виховання «Розвиток навичок письма та праці» // XХІ районна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій 2013 року. – 2013. – 3 с.

 • Трегубова І. М. Интеллигентность – это проявление культурного уровня адаптированности человека в социуме // VІ Міжнародна науково-техн. конференція аспирантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології», УДХТУ. – Дн.: 2013. – с. 170 – 171.

 • Трегубова І. М. Адаптація людини до умов майбутньої діяльності в межах компетентністного підходу в освіті // Вища освіта: проблеми і шляхи забезпечення якості : зб. праць Х всеукр. наук.-метод. конф., 28–29 листоп. 2013 р., Київ / МОН України, НТУУ«КПІт». – Електрон. дані. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. — 548 с. — с. 39—43.

У 2013/2014 навчальному році була здійснена передплата (за благодійні внески працівників), періодичних видань для задоволення професійних потреб педагогів та адміністрації закладу («Інформаційний збірник МОН України», «Освіта України»).

У закладі створена та успішно діє система роботи з обдарованими дітьми, створені умови для самовизначення і духовного зростання дітей та молоді, їх підготовки до активної професійної та громадської діяльності, досягнення успіху в житті.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.

МАН є структурною складовою системи позашкільної освіти та невід’ємною частиною освітньо-виховної системи навчально-виховного процесу, що сприяє виявленню інтелектуально обдарованої молоді, розвитку її здібностей і обдарувань, а також самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечення її творчого, інтелектуального і духовного розвитку, професійної орієнтації, підготовки до майбутньої професійної та громадської діяльності.

Професійна орієнтація, профорієнтація - заходи, спрямовані на ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з врахуванням потреб виробництва.
Система позашкільної освіти - освітня підсистема, що включає державні, комунальні, приватні позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час (загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації); гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; відповідні органи управління позашкільною освітою і науково-методичні установи

Висока результативність участі учнів району у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН свідчить про наявність системного підходу до організації діяльності МАН у районі, що базується на концепції тісної співпраці Центру дитячої та юнацької творчості № 1, загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів м.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.
Харкова.

У цілісній системі роботи з обдарованою молоддю району велику роль відіграє «Школа МАН». Це система профільних гуртків позашкільної освіти на базі ЦДЮТ № 1, загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, що нараховує 65 гуртків, секцій та інших творчих об’єднань дослідницько-експериментального напрямку позашкільної освіти, якими щорічно охоплюється близько 1000 учнів та вихованців району. При ЦДЮТ № 1 протягом 2013/2014 навчально року діяло 14 таких гуртків, а саме: «Юний математик» (кер. Годована Г.І.), «Історичне краєзнавство (кер. Молотилов В.Б.), «Юний еколог» (кер. Єрмоленко Н.Є.), «Географічне краєзнавство» (кер. Громова О.В.), «Фольклорно-етнографічний «Мережка» (кер. Семенова М.О.), «Народознавство» (кер. Заєць Л.М.), «Основи соціологічних знань» (кер. Удовенко П.М.), «Школа основ журналістики» (кер. Рафаілова А.А.), «Комп’ютерний» (кер. Іващенко Д.В.), «Образотворче мистецтво» (кер. Горошко Н.А.), «Літературна творчість» (кер. Ладоня О.В.), «Юні геологи» (кер. Горшкова О.А.), «Основи правових знань» (кер. Мойсієнко А.В.), «Основи учнівського самоврядування» (кер. Балюкова А.О.). З метою інформаційно-методичного супроводу організації та проведення конкурсу-захисту для відповідальних за роботу МАН у районі, наукових керівників, учнів проведено семінари-наради, семінари-практикуми, круглі столи, на яких розглядалися такі питання: «Особливості науково-дослідницької роботи на сучасному етапі», «Створення умов для всебічного та гармонійного розвитку учнів та вихованців – учасників Малої академії наук», «Організація співробітництва педагогів та учнів, вдосконалення системи роботи при написанні науково-дослідницьких робіт в МАН».

У І (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2013/2014 навчальному році було розглянуто 174 роботи учнів із 22 загальноосвітніх навчальних закладів району, ЦДЮТ № 1 та ДКНВВК, шо на 21 роботу менше, ніж у 2012/2013 н.р.

У 12-ти наукових відділеннях було представлено роботи у 53 секціях із 64 запропонованих. Членами журі визначено 143 переможці І (районного) етапу Конкурсу, що становить 82% якості (у 2012/2013 н.р. – 70%).

  1   2   3   4   5


Скачати 0.64 Mb.