Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт директора Первомайської гімназії Качури Н. С. про свою діяльність за 2015-2016 н р. перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю Слайд №1(заставка)

Скачати 344.66 Kb.

Звіт директора Первомайської гімназії Качури Н. С. про свою діяльність за 2015-2016 н р. перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю Слайд №1(заставка)
Скачати 344.66 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації10.06.2017
Розмір344.66 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4Звіт

директора Первомайської гімназії Качури Н.С.

про свою діяльність

за 2015-2016 н.р.

перед педагогічним колективом, батьками

та громадськістю


Слайд № 1(заставка)

Слайд № 2(виступає голова)

Навчально-виховний процес в гімназії здійснювався відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, на основі базового компоненту навчального плану, річного плану роботи та робочого навчального плану гімназії, затвердженого начальником управління освіти Первомайської міської ради Остапенко Г.Ф.

Навча́льний план - основний нормативний документ закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план навчального процесу за семестрами, який визначає перелік та обсяг вивчення навчальних дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю, державної атестації.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
, режиму роботи, погодженого з СЄС, правилами внутрішнього трудового розпорядку.


Навчання в гімназії ведеться державною мовою. Робочий тиждень – п’ятиденка.
Робочий тиждень' - це робочий час, що триває протягом календарного тижня.
Протягом року налагоджено чергування вчителів, учнів, адміністрації та обслуговуючого персоналу. Гімназія здійснює навчально-виховний процес на основі класно-урочної системи із запровадженням новітніх педагогічних технологій.
Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу:

Всього педагогів – 32, з них сумісників –4. Усі педагоги мають вищу освіту.Слайд № 3

Освітній процес у гімназії забезпечували 32 педагоги, 4 з них – сумісники. Заклад укомплектовано педагогічними кадрами таких кваліфікаційних категорій: • спеціаліст вищої категорії – 18;

 • спеціаліст І категорії – 5;

 • спеціаліст ІІ категорії – 2;

 • спеціаліст -3.

14 учителів мають педагогічні звання «учитель-методист», 7 – «старший учитель», Мішньова О.А. – заслужений учитель України.
Заслужений вчитель України - державна нагорода України - почесне звання України. Первісна назва - заслужений вчитель Української РСР.
Отже, якісний склад педагогів є високим (82% спеціалістів вищої та І кваліфікаційних категорій, 66% мають педагогічні звання). 2015/2016 навчального року зберіглася кількість працюючих пенсіонерів (Гоцуляк О.М.. Кульчицький О.І., Мішньова О.А.. Турко О.Г.).
78% учителів мають стаж понад 20 років. 4 вчителі мають неповне тижневе навантаження.

До складу обслуговуючого персоналу входять 15 працівників.


Протягом 2015/2016 навчального року колектив гімназії успішно вирішував такі питання:

 • створення акмеологічної системи гімназії

 • співпраця в рамках діяльності «Партнер-клубу»

 • робота «Школи майбутнього гімназиста»

 • активна участь в заходах міського, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів

 • модернізація матеріально-технічної бази закладу


Слайд № 4 Контингент гімназистів формується з учнів, які закінчили початкову школу та успішно склали конкурсні випробування до 1(5) класу гімназії.
Початкова школа Початкова школа - загальноосвітній навчально-виховний заклад для дітей, що дає початкову освіту - елементарні знання з рідної мови (вміння читати й писати), математики, а також про природу й суспільство; перший ступінь обов'язкової загальної освіти.


Аналіз контингенту гімназистів


Навчальний

рік

Вступило в 1(5) клас

Вступило в 6(10) клас

В т.ч. з інших шкіл

2011-2012

47

16

8

2012-2013

48

47

10

2013-2014

55

31

10

2014-2015

60

30

11

2015-2016

76

33

1830,31 травня 2016 року проведено конкурсні випробування до вступу в 1-й клас гімназії. Успішно склали іспити 57 учнів (з інших шкіл 10 дітей). Традиційно у серпні 2016 року відбудеться другий етап вступних іспитів у наш заклад.

З метою надання учням допомоги зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії у гімназії здійснюється профільне навчання, при якому істотно розширюються можливості гімназистів будувати індивідуальну освітню траєкторію. Так, у 2015-2016 навчальному році навчання в старшій школі здійснювалося таким чином :Слайд № 5

6(10) клас двопрофільний: економічний профіль та профіль української філології;

7(11) клас двопрофільний: економічний профіль та профіль української філології.

Під моїм персональним контролем знаходиться виконання ст..3 Закону України «Про загальну середню освіту» (продовження навчання випускників 5(9) класів).
Слайд № 6

Продовження навчання учнів 5 (9) класівНавчальний рік

Кількість випускників

Продовжують навчання в гімназії

технікуми

ПТУ, які дають повну загальну середню освіту

Вечірня школа

2010-2011

56

41

15

-

-

2011-2012

72

42

22

1

1

2012-2013

47

29

18

-

-

2013-2014

41

29

12

-

-

2014-2015

39

30

9

-

-


Слайд № 7
Цікаву картину надає таблиця по охопленню навчанням гімназистів за останні 5 років:


Навчальний рік

Кількість учнів на 05.09.

Вибуло учнів протягом року

Прибуло учнів протягом року

Кількість учнів на кінець року

2010-2011

336

13

2

325

2011-2012

357

15

4

346

2012-2013

330

6

8

332

2013-2014

328

10

3

321

2014-2015

324

8

5

321

2015-2016

357

5

6

358

Враховуючи, що основною метою гімназії є плекання майбутньої інтелектуально-духовної еліти України, при формуванні контингенту ведеться цілеспрямований пошук та відбір здібних та обдарованих гімназистів. Але виникає багато проблем: • Відсутність необхідних нормативних документів МОН про роботу закладів нового типу (наповнюваність класів, поділ на групи);
  Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


 • Відсутність можливості організованого підвозу учнів до гімназії з різних районів, окрім Грензаводу, висока вартість квитків в міському транспорті (діти лишаються навчатися в своїх мікрорайонах).

Згідно з п.59 Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад» директор здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір та розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівнів педагогів. Вважаю, що моїм професійним обов’язком, як керівника, повинно бути вміння створити і підтримувати творчий стан роботи вчителя під час повсякденної навчально-виховної діяльності, встановлення в колективі не адміністративно-управлінських, а людських, толерантних взаємин.


Велику увагу я як директор приділяю науково-методичній роботі з педагогічними кадрами в гімназії, яку у 2015/2016 навчальному році було спрямовано на продовження формування професійно-педагогічної культури вчителів, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду.
Діяльність методичної служби було спрямовано на вирішення завдань, які представлено на слайді

Слайд №8

Оптимальний вибір варіанта змісту й організаційних форм науково-методичної роботи в гімназії забезпечувався:

- урахуванням наявних нормативних документів, перспектив розвитку закладу;

- аналізом стану навчально-виховного процесу та наслідків окремих напрямів діяльності гімназії, у тому числі ефективності науково-методичної роботи; діагностуванням діяльності педагогічних кадрів закладу, їхніх особистісних рис, результативності;

- урахуванням умов і специфіки функціонування гімназії; якісного складу педагогічних працівників.

Уся методична робота гімназії ґрунтувалася на системі принципів науковості, систематичності, конкретності, послідовності, неперервності, актуальності, творчості.

У 2015/2016 навчальному році продовжено роботу над науково-методичною проблемою «Формування в учнів гімназії позитивної мотивації до навчання» (V етап, підсумковий).

Педагогами гімназії складено плани самоосвітньої діяльності, які відображають роботу над проблемним питанням закладу, висвітлюють шляхи реалізації власної науково-методичної теми.Слайд №9
Реалізації проблеми гімназії сприяли проведені на базі закладу семінар директорів ЗНЗ міста «Корпоративне управління – необхідна умова розвитку сучасного навчального закладу»; семінар заступників директорів з виховної роботи та педагогів-організаторів «Формування ключової компетентності дитини в позакласний час»;
Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
конкурс «Учитель року»;

педагогічні ради:Слайд №10
- «Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнів»;

- «Реалізація ідеї захисту дитини в практиці роботи педколективу»;

- «Підсумки роботи над науково-методичною проблемою «Формування в учнів гімназії позитивної мотивації до навчання».

Підсумком роботи над проблемним питанням стало видання збірки «Формування в гімназистів позитивної мотивації до навчання. З досвіду роботи вчителів».Слайд № 11
У 2015/2016 навчальному році структура методичної роботи гімназії мала такий вигляд:

- 5 предметних кафедри (керівники Слюсар Н.В.,Трифонова С.А., Турко О.Г., Хіщенко В.Г.,Гоцуляк О.М.);

- проблемний семінар «Сучасні підходи до організації навчання» (з періодичністю засідань 2 рази на рік, керівник Мішньова О.А.);

- методичне об’єднання учителів фізичної культури та основ здоров’я (керівник Рябикін П.М.

Фізи́чна культу́ра, фізкультура - складова частина культури, пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації активного відпочинку тощо.
);

- методичне об’єднання класних керівників «Перехрестя» (керівник Сокуренко І.Г.);

- студія знавців мистецтв «Муза» (керівник Харламова О.А.).Слайд №12
Домінуючою формою методичної роботи над реалізацією проблемної теми є робота предметних кафедр, керівники яких основну увагу приділяють розвитку фахової майстерності вчителів, застосовуючи як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи з кадрами. Координація науково-методичної та організаційної роботи є головним завданням, що сприяє впровадженню найбільш ефективних методів і форм роботи для вирішення навчальних проблем.

Планування роботи методичних підрозділів гімназії здійснювалося після ретельної аналітичної діяльності: • вивчення змісту навчальних планів та програм з предметів;

 • вивчення якості знань, умінь, навичок учнів;
  Я́кості знань - в педагогіці - співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння.


 • вивчення ефективності застосування методів і форм роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях учнів;

 • визначення шляхів виконання єдиних вимог до системи оцінювання навчальних досягнень учнів тощо.

На засіданнях предметних кафедр розглядалися питання про роботу за Державними стандартами освіти; вивчення й реалізації основних положень нормативних документів про освіту; методики організації та проведення сучасного уроку; методи роботи щодо формування позитивної мотивації до навчання; роботу з творчо обдарованими дітьми;
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
оптимальні методи і прийоми здійснення моніторингових досліджень.

Засідання кафедр відбувалися в два етапи: практична частина, де вчителі проводили відкриті уроки, майстер-класи; теоретична – розгляд питань щодо впровадження інноваційних технологій у навчальний процес, використання новітніх методик.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.

З метою підвищення рівня психолого–педагогічної, фахової й методичної підготовки
Слайд № 13 продовжено співпрацю наставника Трифонової С.В. із молодим спеціалістом, учителем історії Тімотіною К.І. Протягом року проводилися консультації з методики викладання предмету, складено плани самоосвіти, організовано взаємовідвідування уроків.

Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).

Робота методичного кабінету гімназії координувалася методичною радою, зміст роботи якої полягав у здійсненні проблемного аналізу стану й оцінювання освітнього процесу, вивченні результативності роботи педагогів, що атестуються, розробці методичних рекомендацій, активізації роботи предметних кафедр.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Періодичне видання - серіальне видання (зазвичай друковане), що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом, мають однакову назву.

Мені хочеться відзначити активізацію методичної діяльності педагогів гімназії на рівні міста й області. Заслужений учитель України, учитель-методист Мішньова О.А., старший учитель Воробйова Т.Л..

Старший учитель - педагогічне звання, яке може присвоюватись педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст I категорії», а за наявності освіти в обсязі вищого навчального закладу I-II рівня акредитації та іншого навчального закладу еквівалентного рівня - стаж безпосередньої педагогічної роботи не менше 8 років та найвищий відповідний посадовий оклад (ставку заробітної плати).
– члени ради міського методичного кабінету. Четверо вчителів призначені керівниками міських методичних підрозділів: Мішньова О.А., Качура Н.С., Качуровська Л.В., Трифонова С.В.

П’ять педагогів – керівники консультаційних пунктів з питань удосконалення навчально – виховного процесу і творчого використання елементів перспективного педагогічного досвіду. Це вчителі-методисти: Мішньова О.А., Мукан Л.В., Рябикіна В.Л.; старші вчителі: Гозун Г.О., Воробйова Т.Л.

Відповідальний за організацію міських спортивних змагань учитель-методист Рябикін П.М.

Керівник творчої групи «Забезпечення компаративної лінії на уроках української літератури» – учитель-методист Чернега В.М.; керівник практикуму «Складні лінгвістичні теми з української мови» – старший учитель Гозун Г.О.; керівник практикуму практичних психологів для ФПС ЗНЗ- Станкевич А.В.

Цього року 50% учителів брали участь у роботі фахового журі предметних олімпіад на рівні міста, четверо вчителів – на рівні області, що є свідченням високого рівня професійної компетентності.

Продуктивною виявилася робота педагогів, яких призначено викладачами очно-дистанційної школи для обдарованої та здібної молоді «Інтелектуальний потенціал Миколаївщини» Миколаївського регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України: Качуровської Л.В.

Національна академія педагогічних наук України - вища галузева наукова установа.
, Турко О.Г., Хіщенко В.Г. – учителів-методистів, Рябикіна А.П. – старшого учителя.

Слайд № 14
Заслуговує на увагу пожвавлення видавничої діяльності вчителів гімназії. Зверніть увагу на екран.
Рябикіна В.Л. Язык и речь. Речевой этикет.// Учительський журнал он-лайн.-2015;
Мукан Л.В. Застосування мультимедійних технологій навчання на уроках хімії. //Учительський журнал он-лайн.-2015
Мішньова О.ВА. Відділ папоротєподібні. Конспект уроку.// Біологія -2015
Мукан Л.В. Проектні технології навчання в процесі викладання хімії.// Учительський журнал он-лайн.-2015
Мукан Л.В. Перспективи розвитку практичного навчання.// Учительський журнал он-лайн.-2015
Воробйова Т.Л. Правила дорожнього руху.
Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.
Пра́вила доро́жнього ру́ху (скорочено: ПДР) - перелік правил, що регулюють обов'язки водіїв транспортних засобів та пішоходів, а також технічні вимоги, визначені до транспортних засобів для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Регулювання і пріоритети дорожнього руху. Конспект уроку, 8клас.// Основи здоров’я.-2016.№3

Учителі гімназії мають вільний доступ до мережі Інтернет (підключено методичний кабінет, бібліотеку, 9 навчальних кабінетів, існує дві точки доступу Wi-Fi ). Постійно використовують ІКТ у педагогічній діяльності 19 учителів (65,5%).

Бездротова точка доступу (англ. Wireless Access Point) - центральний пристрій бездротової мережі, яку використовують для з'єднання між бездротовими клієнтами, а також для з'єднання дротового і бездротового сегментів (виконує функції моста між ними).
Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Учителями Бондар Ж.Ю., Слюсар Н.В. створено персональні блоги.

Підвищення фахової майстерності вчителів здійснюєься через курсову перепідготовку при Миколаївському ОІППО, яку протягом навчального року пройшли 10 педагогів. План курсової перепідготовки виконано на 100%.

Досягненням закладу є перемога Слюсар Н.В. в міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з номінації «Англійська мова» (ІІІ місце).

  1   2   3   4


Скачати 344.66 Kb.

 • Закону України
 • Слайд № 4
 • Аналіз контингенту гімназистів
 • В т.ч. з інших шкіл 2011-2012 47 16
 • Слайд № 13