Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт Індекс демократичного розвитку Рівненської області за 2016 рік

Скачати 72.73 Kb.

Звіт Індекс демократичного розвитку Рівненської області за 2016 рік
Скачати 72.73 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір72.73 Kb.
ТипЗвіт
1   2
містах обласного значення Рівненської області.
Міста обласного значення, міста обласного підпорядкування - міста, які є економічними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, значний державний житловий фонд, з кількістю населення понад 50 тисяч осіб (указ 1958 р).

Інтегральний індекс демократичного розвитку Рівненської області за 2016 рік складає 3,16. Рівненська область належить до перехідного типу регіонів з нестабільною демократією, займаючи 9 сходинку серед регіонів України.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Середнє значення індексу по Україні становить 3,04, що корелює з результатами міжнародних досліджень рівня демократій держав.

Оцінка демократичного розвитку у категорії «Міжетнічні та конфесійні відносини» найбільш сприяла високому значенню показника (3,57). Однак, серед регіонів України Рівненська область в дані категорії посідає 12 місце. В основному експерти пояснюють високе значення показника толерантністю та моноетнічністю суспільства. Представники інших національностей, які є в регіоні, не відіграють особливої ролі в конфесійній різноманітності. Основне джерело напруги спостерігається у протистоянні православних церков (УПЦ (КП) та УПЦ).

Джерело напруги або генератор напруги - елемент електричного кола, який забезпечує на своїх клемах певне значення напруги, яке не залежить від струму в колі. Іншим терміном, який застосовується в електриці, є джерело струму, що забезпечує певне значення сили струму в колі.
Православ'я або Православне християнство - збірний термін, який включає в себе Православну церкву та Давньосхідні православні церкви.

Категорія «Політична активність, партії, вибори» теж сприяла високому значенню показника (3,5) і серед регіонів посідає 3 сходинку. Експерти відзначають, що діяльність партії зводиться лише до участі у різних публічних заходах, які присвяченні відзначенню урочистих подій. За результатами моніторингу Громадянської мережі ОПОРА на Рівненщині функціонує понад 20 громадських приймальнь парламентських партій. Однак, партії не ведуть активну роботу, мають погану мережу осередків та не декларують і відстоюють свою позиції з різних актуальних питань місцевого розвитку.

Високе значення показник отримав у категорії «Стан реалізації захисту прав людини, зокрема стан правосуддя» (3,33) і серед регіонів посідає 4 місце.

Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.
Стан реалізації захисту прав людини у регіоні на середньому рівні, оскільки проблеми загальнодержавного характеру впливають на регіональну ситуацію (двозначність законодавства з багатьох правових питань, низький рівень правової освіти населення, корупція, відсутня прозорість правових процедур). Діяльність центрів надання безкоштовної правової допомоги населенню лише частково вирішують проблеми у даній сфері.
Правова́ (правнича, юриди́чна) допомо́га - це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.

Категорія «Якість державних адміністрацій» теж отримала оцінку 3,33, але серед регіонів посідає 8 сходинку. Експерти відзначають, що в адміністраціях є достатня кількість відповідних фахівців, які відкриті до нових ідей, але низька мотивація та типові вади старої системи стають перепонами на шляху активних дій з розвитку регіону. Відсутність координації з місцевим самоврядуванням щодо вирішення багатьох практичних проблем.

Категорія «Соціально-економічний стан» отримала оцінку 3,18, але серед регіонів посідає 15 сходинку. Експерти вважають, що наявність логістичного потенціалу та значні природні ресурси сприяють розвитку економіки регіону.

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Однак, актуальною залишається проблема легалізації видобутку бурштину. Нестабільна робота індустріального гіганта ПАТ «Рівнеазот» є потенційним джерелом соціальної напруги, оскільки може спричинити появу на ринку праці близько 4 тис. безробітних. Існує значний розрив у доходах серед більшості населення. Для прикладу в обласному центрі в багатоквартирних будинках до 60% жителів отримують субсидію.

Категорія «Безпека» отримала оцінку 3 і серед регіонів посідає 4 сходинку. Позитивною особливістю є бажання національної поліції дотримуватись принципу «усі рівні перед законом», однак низька компетенція нових працівників поліції позначається на профілактиці злочинів. Неконтрольованість ситуації у північних районах області, нелегальний видобуток бурштину та корумпованість працівників прокуратури створюють основні перешкоди на шляху забезпечення безпеки жителів регіону.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Бурштинові війни (також Бурштинова лихоманка) - протистояння між силовими структурами України, з одного боку, та бандформуваннями і копачами, переважно правобережного Полісся та Волині, через незаконний видобуток останніми бурштину.

Категорія «Стан ЗМІ» отримала оцінку 3, але серед регіонів посідає 11 сходинку. В регіоні переважно безпечні умови для проведення журналістських розслідувань. Зокрема, наявність незалежних журналістів-професіоналів, сприяє контролю та публічності у діяльність органів влади. Низький рівень оплати праці журналістів перманентно впливає на якість їхньої роботи.

Журналі́стське розслі́дування - ексклюзивний журналістський матеріал на суспільно важливу тему, при цьому існують особи або структури, які намагаються приховати інформацію стосовно цієї теми.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Низький рівень медіаграмотності, плинність кадрів і відповідно низька якість медійного продукту перешкоджає формуванню стійкої журналістської спільноти.
Пл́инність кáдрів - рух кадрів в організації, який обумовлений незадоволеністю працівників якими-небудь елементами виробничої ситуації або незадоволеністю власника (адміністрації) виробничою поведінкою працівника.
За кількістю порушень прав журналістів у 2016 році Рівненська область посідає 13 сходинку.

Категорія «Громадська активність і самоорганізація громадян» отримала теж оцінку 3, однак серед регіонів посідає 16 місце. Амбівалентність показника експерти пояснюють байдужістю та не системністю самоорганізації громадян. Громадська активність сконцентрована переважно у обласному центрі, і вплив активної громади на рішення, що стосуються області загалом – досить слабкий.

Грома́дська акти́вність рідше використовується словосполучення громадя́нська акти́вність - активність людей, направлена на розв'язання громадських (суспільних) проблем під час якої для досягнення мети актив[істи] співпрацюють з іншими людьми.
Проте в обласному центрі громадські активісти та громадські організації досить активно впливають на роботу органів місцевої влади, мають вплив на прийняття рішень та активно взаємодіють між собою та взаємодіють з органами місцевої влади. Активних ГО небагато, проте вони мають достатній вплив. Громадська активність була б більш ефективною при більш тісній взаємодії різних організацій та активістів, кращій поінформованості громади про роботу громадських організацій. Явка на вибори в середньому вища ніж по Україні.

Категорія «Децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування» отримала оцінку 2,88 і серед регіонів посідає 18 місце. Простежується позитивна динаміка щодо зростання кількості створених об’єднаних територіальних громад (далі  ОТГ).

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Зокрема, у Рівненській області, станом на 24.10.2016 року було у творено 14 ОТГ, тоді як середній показник серед регіонів налічує 8 ОТГ. Хоча процес децентралізації є добровільним, спостерігається недовіра до об’єднання громад, в основному через брак знань та досвіду спільної діяльності. З метою збереження існуючого впливу та контролю над ресурсами влада міст обласного значення не має стимулів до об’єднання громад.

Категорія «Корупція» отримала найнижчу оцінку 2,76 і серед регіонів посідає 8 сходинку. Зловживання владою і корупція в органах влади найбільша проблема регіону. Нелегальний видобуток бурштину – це організована корупційно-кримінальна схему в державі. Відсутність суспільного запиту на реальну протидію корупції, громадянам бракує знань та розуміння глибини проблеми, неефективна діяльність правоохоронних органів, стійкість корупційних мереж  це основні причини «життєвості» корупції. На думку експертів ситуацію в окремо взятому регіоні покращити дуже складно, проте для подолання корупції потрібна, в першу чергу, політична воля влади, а також тиск громадянського суспільства.

Правоохоро́нні о́ргани - державні органи, що на підставі законодавства держави здійснюють правоохоронну (правозастосовну та правозахисну) діяльність.
Громадя́нське суспі́льство - це сукупність недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян. Воно включає в себе сім’ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та бізнесом.

Індекс демократичного розвитку регіону вказує на те, що в області є потенціал до росту, але за умови підвищення значення показника в категоріях «Корупція», «Децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування», «Громадська активність і самоорганізація громадян», «Стан ЗМІ» та «Безпека».

З метою поліпшення значень показника демократичного розвитку Рівненської області потрібно:

Підвищувати рівень правової спроможності громад та правової освіти населення.

Зменшення бюрократичної частини при фінансуванні проектів громадських організацій з місцевих бюджетів.

Створення низки тренінгів для журналістів із залученням відомих медіаекспертів з метою підвищення їх кваліфікації. Підвищити рівень професіоналізму журналістів, сформувати у населення розуміння і потребу незалежної журналістики.

Реформувати законодавство в частині фінансування виборчих кампаній, агітації під час виборів, контроль за фінансуванням партій та міни в законодавстві щодо виборчої системи шляхом скасування мажоритарної складової.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Передви́борча кампа́нія - процес комунікації, діалог між політичною партією, кандидатом чи його представниками, з одного боку, та виборцями, які в день виборів мають право голосувати «за» чи «проти» - з другого.
Ви́борча систе́ма - сукупність правил і законів, що забезпечують певний тип організації влади, участь суспільства у формуванні державних, представницьких, законодавчих, судових і виконавчих органів, вираження волі тієї частини населення, яка за законодавством вважається достатньою для визначення результатів виборів легітимними.

Проводити широку інформаційну кампанію, спрямовану як на роз’яснення суті реформи децентралізації, так і пропагування її позитивних досягнень.Підвищити компетентності працівників адміністрацій, особливо у сфері стратегічного планування та управлінських процесів, використання ІТ у повсякденній діяльності державного службовця, через систему короткотривалих тренінгів.

Створити муніципальну поліцію, яка буде підпорядкована і підзвітна органам місцевого самоврядування та провести реформу прокуратури.
Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Держа́вна слу́жба - професійна діяльність щодо практичного виконання завдань і функцій держави особами, які мають посади в державних органах та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів.
Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
Забезпечити прозорі конкурси на керівні посади.
1   2


Скачати 72.73 Kb.