Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» станом на 31 грудня 2014 року Вступний параграф

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» станом на 31 грудня 2014 року Вступний параграф
Сторінка1/2
Дата конвертації21.04.2017
Розмір204 Kb.
ТипЗвіт
  1   2Аналіз

Бухгалтерський облік

Консультаційні послуги

АУДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТ01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, оф.221, тел. 253-32-78, 253-74-08

п/р 26006301327132 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, код 2474440324 лютого 2015 р. № 832 (14)


Товариство з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами

«Комплексний фінансовий сервіс»


Національна комісія з цінних паперів

та фондового ринку


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс»

станом на 31 грудня 2014 року


Вступний параграф
Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 832 від 16.02.2012 р. (Додаток № 1-2015 від 01.02.2015 р.), укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит» та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс” (надалі – ТОВ «КУА «КФС», «Підприємство») станом на 31.12.2014 р.

Основні відомості про Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» створено відповідно Законів України “Про господарські товариства” та “Про інститути спільного інвестування“.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

ТОВ «КУА «КФС» зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 19.09.2007 р. (свідоцтво реєстрації серії А01 № 456176).

Згідно рішенню загальних зборів учасників ТОВ «КУА «КФС» від 17.12.2013 р. (Протокол 17-1/12/13) були внесені зміни до статуту стосовно приведення положень статуту до діючого законодавства та зменшенню статутного капіталу.

Зміни до статуту були зареєстровані 17 грудня 2013 року Реєстраційною службою головного управління міністерства юстиції у місті Києві, номер запису у єдиному реєстрі 1 074 105 0016 026950.

Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Київ Ки́їв (МФА: [ˈkɪjiw]опис файлу) - столиця України, місто-герой, одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Розташований у середній течії Дніпра, у північній Наддніпрянщині. Політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни.

Згідно рішенню загальних зборів учасників ТОВ «КУА «КФС» від 26.12.2013 р. (Протокол 26-1/12/13) були внесені зміни до статуту стосовно введенню до складу учасників третього учасника та перерозподілу часток у статутному капіталу.

Зміни до статуту були зареєстровані 27 грудня 2013 року Реєстраційною службою головного управління міністерства юстиції у місті Києві, номер запису у єдиному реєстрі 1 074 105 0017 026950.

Згідно рішенню загальних зборів учасників ТОВ «КУА «КФС» від 06.10.2014 р. (Протокол 6-1/10/14) були внесені зміни до статуту стосовно приведення положень статуту до діючого законодавства та зменшенню статутного капіталу.

Зміни до статуту були зареєстровані 15 жовтня 2014 року Реєстраційною службою головного управління міністерства юстиції у місті Києві, номер запису у єдиному реєстрі 1 074 105 0018 026950.

Місцезнаходження ТОВ «КУА «КФС»: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф. 66.

Керівником ТОВ «КУА «КФС» є Генеральний директор – Кудрицький Р.В.

Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.

Код за ЄДРПОУ 35394082.
Підприємство має поточний рахунок № 26506000595101 в ПАТ «Аграрний комерційний банк» м. Київ, МФО 322302 (основний).
Основним видом діяльності є професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме:

- професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Професі́йна дія́льність - діяльність людини за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець. Функції професійної діяльності полягають у тому, щоб матеріально забезпечити робітника, який працює.

Основні види діяльності за КВЕД:

66.30 Управління фондами

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Ліцензії та інші дозвільні документи:

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 13.02.2008 р.

Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
, реєстраційний № 1267.


Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 185408 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), прийнята рішенням від 25.01.2013 р. Строк дії з 25.01.2013 р. - необмежений.
Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА:
- ПВН ЗІФ «ДомІнвестКапітал»;

- ПВН ЗІФ «Фонд енергозберігаючих технологій»;

- ПВН ЗІФ «Фонд інноваційних проектів»;

- ПВН ЗІФ «Фонд модернізації виробництва»;

- ПВН ЗІФ «Фонд перспективних технологій»;

- ПВН ЗІФ «Фонд регіонального розвитку»;

- ПВН ЗІФ «Фонд соціального розвитку»;

- ПВН ЗІФ «Фонд сприяння розвитку будівництва»;

- ПАТ «ЗНВ КІФ «Фортіс»;

- ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс».

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність КУА в звітному періоді були:

- Генеральний директор - Кудрицький Р.В.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
весь період, що перевірявся;

- Головний бухгалтер – Дворнік О.В. – весь період, що перевірявся.
Відокремлені підрозділи
Рішенням загальних зборів ТОВ «КУА «КФС» (Протокол № 28-3/10/14 від 28.10.2014 р.) було прийняте рішення про створення відокремленого підрозділу – філії Підприємства «Лівобережна», яке буде здійснювати свою діяльність за адресою: 02094, м. Київ, вул. Краківська, 15/17, оф.162 та затверджено Положення про Філію.

Філія зареєстрована у Державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 01.10.2014 р.

Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
, номер запису у реєстр 1 074 103 0019 026950.

Філія згідно Положення про Філію має відокремлений баланс.

Філія не здійснювала діяльність у періоді, що перевірявся.


Облікова політика Підприємства
Організація та методологія бухгалтерського обліку господарської діяльності Підприємства у періоді, що перевірявся, в цілому відповідала вимогам Законів України „Про господарські товариства”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік Підприємства ведеться у відповідності до Наказу «Про облікову політику Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» на 2011 р.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
» б/н від 31.12.2010 р. Ця облікова політика продовжувала діяти і в 2014 році. У періоді, що перевірявся, змін в обліковій політиці Підприємства не відбувалось.


Для обліку операцій, що здійснюються Підприємством, використовуються Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України (далі – «П(С)БО»), План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій відповідно із затвердженим наказом Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291 (з подальшими змінами та доповненнями).
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.

Бухгалтерський облік на Підприємстві, у періоді що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство 7.7.».

Окремі положення та вимоги облікової політики, що стосуються конкретних видів активів та зобов’язань, детальніше розкриті в другому розділі аудиторського висновку.
Повний комплект річної фінансової звітності Підприємства за 2014 рік включає:


 • Баланс (Звіт про фінансовий стан);

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);

 • Звіт про рух грошових коштів;
  Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.


 • Звіт про власний капітал;
  Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.


 • Звіт про власний капітал за попередній рік;

 • Примітки до фінансової звітності.

Концептуальна основа фінансової звітності Підприємства базується на нормах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних стандартах бухгалтерського обліку.


Відповідно до вимог чинного законодавства та на підставі прийнятого наказу № 01/103 від 14.10.2014 р. Підприємством проведено річну інвентаризацію активів, забезпечень та зобов’язань за станом на 01.12.2014 р.

Підприємством були надані акти інвентаризації активів та зобов’язань (основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, фінансові інвестиції).

Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Аудитори не брали участі в інвентаризації активів і зобов’язань станом на 01.12.2014 року, тому висновки про достовірність та повноту звітності базуються на аналізі представлених Підприємством документів з інвентаризації активів, а також первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності.

Інформація про перевірку
Ми провели аудит фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, що включають:


 • Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 рік;

 • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2014 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року.

Перевірка проводилась у лютому 2015 року за місцезнаходженням Підприємства за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф. 66.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 червня 2013 р. N 991.

Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Інвестиці́йний фонд (англ. Investment Fund, англ. Collective Investment Scheme) - один з учасників фондового ринку. Інвестиційний фонд акумулює кошти інвесторів та передає їх в управління інвестиційному управляючому.

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора» та Вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що до аудиторського висновку інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами.
Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.


Ми вважаємо, що отримані в результаті проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності аудиторські докази відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
1. Підприємством була проведена інвентаризація активів та зобов’язань станом на 01.12.2014 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації, тому висновки про достовірність та повноту звітності базуються на аналізі представлених Підприємством документів з інвентаризації активів, а також первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності.

2. Підприємство не здійснило інвентаризацію резерву відпускних. У результаті перерахунку резерву відпускних було встановлено необхідність збільшення цього резерву на 23 тис. грн.

3. Підприємство не нарахувало резерву наступних витрат та платежів стосовно проведення обов’язкового річного аудиту із розрахунку витрат минулого року у сумі 6 тис. грн.

4. Підприємство не здійснило розрахунок відстрочених активів по податку на прибуток, який виникає у зв’язку з нарахуванням резервів майбутніх витрат. Відстрочені податкові активи необхідно збільшити на 9 тис. грн.


Вплив вищенаведених зауважень (коригувань) на фінансовий результат 2014 року відображено у наступній таблиці:


Стаття

Доходи

тис. грн.

Витрати

тис. грн.

Забезпечення інших виплат і платежівЗабезпечення виплат відпусток персоналу
23

Забезпечення інших виплат
6


Коригування відстрочених податкових активів
-9

Всього коригувань
20

  1   2 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс»
 • Основні відомості про Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» створено відповідно Законів України
 • Державному реєстрі
 • Облікова політика Підприємства Організація та методологія бухгалтерського обліку
 • Міністерства Фінансів України
 • Інформація про перевірку
 • Міжнародних стандартів контролю якості
 • Відповідальність управлінського персоналу
 • Відповідальність аудитора
 • Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
 • Стаття Доходи тис. грн. Витрати тис. грн.
 • Всього коригувань 20