Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт незалежного аудитора щодо комплекту річної фінансової звітності тдв «Страхова компанія «фідель ск» станом на кінець дня 31 грудня 2015 року м. Одеса Адресат: Цей аудиторський висновок призначений для учасників

Скачати 171.65 Kb.

Звіт незалежного аудитора щодо комплекту річної фінансової звітності тдв «Страхова компанія «фідель ск» станом на кінець дня 31 грудня 2015 року м. Одеса Адресат: Цей аудиторський висновок призначений для учасників
Скачати 171.65 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір171.65 Kb.
ТипЗвіт
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо комплекту річної фінансової звітності

ТДВ «Страхова компанія «ФІДЕЛЬ СК»
станом на кінець дня 31 грудня 2015 року

м.

Фінансова звітність Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Одеса


Адресат:

Цей аудиторський висновок призначений для учасників ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК», управлінського персоналу страхової компанії, для подання до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІ

, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ.
Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.

Можливі користувачі:

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ;

УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ ТА ЗАСНОВНИКИ ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК».

Поширення та використання цього звіту не обмежені.
 1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ:
Повна назва

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК»

Скорочена назва

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК»

Організаційно-правова форма

250 Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код

32432114

Юридична адреса

65045, м. Одеса, провулок Покровський, 16

Фактичне місцезнаходження

65045, м. Одеса, провулок Покровський, 16

Дата держреєстрації

05.06.2003 р.

Місце проведення держреєстрації

Виконавчий комітет Одеської міської ради

Дата перереєстрації

03.09.2004 р.

№ свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А01 № 318646

Номер запису в свідоцтві про перереєстрацію

№ 15561070017000816


Основні види діяльності (згідно Статутних документів)

Надання страхових послуг

КВЕД

65.12 Інші види страхування крім страхування життя

Чисельність робітників

Штатних робітників – 11; кількість працівників - 12

Поточні рахунки

- № 2650801639436 в філії АТ «Укрексімбанк» м. Одеса

МФО 328618Номера, серії, дати видачі та строки дії ліцензій та дозволів, виданих Нацкомфінпослуг

АВ № 546802 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування від нещасних випадків з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546803 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546804 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ 546805 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546806 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546807 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту ( морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546808 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546809 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546810 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546811 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування фінансових ризиків з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546812 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів з 03.08.2006 р. – безстроково

АВ № 546813 згідно з рішенням № 2247–пл від 17.08.2010 р. в формі добровільного страхування медичних витрат з 03.08.2006 р. – безстроково

Ліцензія від 03.12.2015 у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Серія СТ № 193

реєстраційний номер 11100880 від 21.08.2004Структурні підрозділи

відсутні

Електронна адреса

office@fidelck.com

Телефон, факс

(0482) 722–65–95; 725–90–75

Перелік засновників на дату складання аудиторського висновку

Розмір долі, грн.

% в статуті

ЗАСНОВНИКИ

11885,0 тис.грн.

99,04%

Приватне підприємство «БЛЕК СІ СТАР», ЄДРПОУ 32508881, м. Одеса, провулок Пироговський, буд. 6 кв. 25

110,0 тис.грн.

0,92%

Приватне підприємство «КАРА ДЕНІЗ», ЄДРПОУ 32431812, м. Одеса, вул. Академіка Вільямса, буд. 72, кв. 64

5,0 тис.грн.

0,04%

Приватне підприємство «ТРУМ», ЄДРПОУ 26389254,

м. Одеса, вул. Академіка Філатова, буд. 32, кв. 23


12000,0 тис. грн.

100

Разом Статутний капітал складає 12000,0 тис. грн.

Відокремлених підрозділів (філій та відділень) протягом 2015 року ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» не створювало.

Відповідальними особами за ведення фінансово-господарської діяльності ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» протягом періоду, що перевірявся були:

Керівник: Старчиков Юрій Петрович,

Головний бухгалтер: Трум Лариса Олександрівна.
2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ
2.1. Аудиторська перевірка проводилася згідно договору № 54/3 від 16 лютого 2016 р.

2.2. Період, яким охоплено проведення аудиту: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» проведено за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року.

2.3. Дата початку та дата закінчення аудиту: ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» уклало договір на здійснення аудиту звітності та перевірялося аудиторами з 17 лютого 2016 року по 15 квітня 2016 року.

Звіт щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» (надалі – ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК»), що додається, яка складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, та відповідних Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, Звіту про рух коштів (прямим методом) за 2015 рік, Звіт про власний капітал за 2015 рік та Приміток до фінансової звітності за 2015 рік, який закінчився 31 грудня 2015 року та складені за МСФЗ, що чинні на 31.12.2015 р.

Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.
Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітці до фінансової звітності концептуальної основи загального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ.
Відповідальність управлінського персоналу Страхової компанії за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)


Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежіть від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.
Підстави для висловлення умовно–позитивної думки щодо фінансової звітності

Страхова компанія в 2015 році не здійснювала переоцінку інвестиційної нерухомості, з метою встановлення справедливої вартість активів, що включені до складу звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 2015 року, як того вимагає Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку № 40 «Інвестиційна нерухомість» (МСБО 40) та № 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО 36).

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
На нашу думку, існують ознаки того, що такі активи могли втратити частину своєї вартості внаслідок негативного впливу фінансової кризи.

Ми не змогли оцінити вплив цього відхилення на звіт про сукупні доходи та витрати Страхової компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

Наша думка щодо фінансової звітності поточного періоду містить застереження у зв'язку з можливим впливом даних обставин на порівнянність показників поточного і минулого року.


Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК»
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності», фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» станом на 31.12.2015 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії, станом на 31 грудня 2015 року, її фінансові результати та рух грошових коштів, за рік що закінчився на зазначену дату відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Звіт що до вимог інших законодавчих та нормативних актів
У ході аудиту фінансової звітності ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» за 2015 рік, нами була розглянута інша інформація, а саме звітні дані страховика ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК», який подається в Національною комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2015 рік у складі:

- Загальні відомості,

- Реквізити,

- Звіт про доходи та витрати страховика,

- Звіт про страхові платежі за структурними підрозділами страховика,

- Пояснювальна записка звітних даних страховика,

- Показники діяльності із страхування життя,

- Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя,

- Показники діяльності з видів обов’язкового страхування,

- Показники діяльності з державного обов’язкового страхування,

- Пояснення щодо операцій перестрахування,

- Умови забезпечення платоспроможності страховика,

- Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду,

- Пояснення щодо припинення договорів страхування,

- Декларація 1,

- Декларація 2,

- Філії

- Приміткиз метою ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором фінансовою звітністю.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Відповідальність управлінського персоналу Страхової компанії за дотримання вимог законодавчих та нормативних актів

Управлінський персонал, під наглядом тих кого наділено найвищими повноваженнями, несе відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність суб’єкту господарювання здійснювалась відповідно до положень законодавчих актів, у тому числі дотримання вимог положень законодавчих і нормативних актів, які визначають суми або розкриття інформації у фінансової звітності суб’єкту господарювання.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


Відповідальність аудитора

Аудитор не несе відповідальності за запобігання недотримання вимог, і не можна очікувати, що він виявить недотримання усіх законодавчих та нормативних актив. Нашою відповідальністю є отримання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвого викривлення внаслідок помилки або шахрайства (у тому числі у наслідок викривлення нормативних показників, недотримання вимог що до обов’язкових критеріїв та нормативів достатності, диверсифікованості та якості активів страховика). Під час проведення аудиту фінансової звітності аудитор враховує застосовану законодавчу і нормативну бази. Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення можуть бути невиявлені навіть у тому разі, якщо аудит було належно сплановано та виконано відповідно до МСА.Інша інформація, яка була надана з повним пакетом фінансової звітності та нормативні вимоги, безпосередньо не впливають на визначення суттєвих сум і розкриття інформації, але дотримання вимог яких може бути суттєвим для поточних аспектів страховика, здатності його продовжувати бізнес або уникнути значних штрафних санкцій, отже, недотримання вимог таких законодавчих актів може суттєво впливати на фінансову звітність в цілому.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, крім усього іншого, отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, які впливають на визначення суттєвих сум та розкриття інформації. Вибір процедур залежіть від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень та впливу на фінансову звітність внаслідок недотримання нормативних вимог страховиків.
У ході розгляду наданої нам інформації, ми не знайшли суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» та звітом, який подається в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2015 рік, не встановили суттєвих викривлень, які б могли вплинути на фінансову звітність.
Прийняті керівництвом ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» облікові політики та оцінки не мають суттєвих невідповідностей стосовно вимог діючого законодавства про бухгалтерський облік та вимог МСФЗ.
Ми не встановили невідповідності в звітних даних страховика та інформації про забезпечення платоспроможності страховика, а також не було встановлено загроз припинення діяльності протягом найближчих 12 місяців.
Розмір статутного капіталу страхової компанії на протязі 2015 року не змінювався.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Розмір чистих активів на 31.12.2015 року складає 17 355,8 тис. грн. та перевищує зареєстрований статутний капітал, який складає 12 000,0 тис. грн. на 5 355,8 тис. грн.
Розмір нетто-активів Страхової компанії визначений відповідно до вимог статті 30 Закону України «Про страхування» шляхом вирахування із вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів i загальної суми зобов’язань, у тому числі страхових (страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому законом) станом на 31.12.2015 р.
Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
становить 17 174,2 тис. грн., що перевищує зареєстрований розмір статутного капіталу Компанії 12 000,0 тис. грн. Тобто товариство забезпечує виконання вимог пункту 2.5 Розділу 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності. В 2015 році фактичний запас платоспроможності (нетто-активи), який складає 17 174,2 тис. грн., значно перевищує нормативні показники платоспроможності страхової компаній (1 418,4 тис. грн,) на 15 755,8 тис. грн., тобто перевищення не менше ніж на 25 відсотків.
Товариство станом на 31.12.2015 року здійснило оцінку адекватності страхових зобов’язань у вигляді резерву незароблених премій, резерву заявлених, але не виплачених збитків та резерву збитків, які виникли, але не заявлені, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за договорами страхування. Розрахунок страхових резервів здійснюється відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР та Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів по видам страхування, іншим ніж страхування життя.
Облік договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо страхових виплат, який дозволяє страховику дотриматись вимог достатності формування резервів збитків ведеться належним чином та згідно вимог Розділу ІІ Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р.
Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
№ 85/96-ВР.
Резерви страховика – складаються виключно з технічних резервів у загальної сумі 5 026,0 тис. грн., які представлені резервами незароблених премій 990,7 тис. грн., резервами заявлених, але не виплачених збитків 3 537,3 тис. грн., та резервами збитків, які виникли, але не заявлені 498,0 тис. грн.

Ми не встановили невідповідності активів, якими представлені страхові резерви ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» станом на 31 грудня 2015 року вимогам «Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 8 жовтня 2009 року N 741. Резерви в 2015 році забезпечено наступними активами
Категорія активів

Всього на 31.12.2015 згідно ф. 1 Баланс

В тому числі ті, котрими представлені згідно вимог нормативних актів технічних резервів

Нормативний

%


Фактичний

%


Усього

16 723,7

5 026,0

х

х

грошові кошти на поточних рахунках

137,9

0,0

не більше 30

0,0

в тому числі в іноземній валюті

53,9

0,0

х

х

банківські вклади (депозити)

12 273,9

3500,0

не більше 70

69,6

в тому числі в іноземній валюті

4 778,9

0,0

х

х

нерухоме майно

2 957,9

326,0

не більше 30 відсотків, при цьому в один об'єкт нерухомого майна - не більше 10

6,5

права вимоги до перестраховиків

490,8

400,0

не більше 50

8,0

готівка в касі

863,2

800,0

в обсягах лімітів залишків каси

не перевищує

У ході розгляду наданої нам інформації, ми впевнились, що ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» дотримується нормативних вимог стосовно розміщення депозитних коштів у одному банку, а саме: розміщені депозити у одному банку не перевищують 20% от загальної суми депозитів в страхових резервах.


Ми не встановили, суттєвих загроз невиконання страховиком прийнятих протягом поточного періоду страхових та перестрахових зобов’язань, оскільки прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» відсутні.
Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Страховий портфель (англ. insurance portfolio) - фактична кількість застрахованих об´єктів або число договорів страхування; сукупна відповідальність страховика (перестраховика) за всіма діючими полісами.

На протязі 2015 року істотні операції з активами, які б мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, більш ніж на 10% не здійснювались.
В ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» була створена система управління ризиками згідно Вимог, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 4 лютого 2014 р. N 295.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Згідно Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування, та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг, від 13 лютого 2014 р. N 484, керівництво на протязі 2015 року регулярно проводило стрес-тестування, на основі проведених стрес-тестів проводилось розкриття інформації що отриманих результатів та до ключових ризиків, згідно вимог встановлених комісією.


В ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК» проведення внутрішнього аудиту, здійснювалось службою внутрішнього аудиту згідно Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг, від 27 вересня 2005 р. N 4660, Порядком проведення внутрішнього аудиту(контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 5 червня 2014 р. N1772, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 р. N 1217 р.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
, Положенням про службу внутрішнього аудиту ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФІДЕЛЬ СК». За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності страхової компанії служба внутрішнього аудиту (контролю) за 2015 рік склала звіт Зборам засновників страхової компанії, який було розглянуто в процесі зовнішнього аудиту. Дані висновків внутрішнього аудиту не мають суттєвих розбіжностей з даними, отриманими у ході аудиторських процедур при проведенні зовнішнього аудиту. Таким чином, ми вважаємо, що організація та проведення внутрішнього аудиту є адекватною та відповідає вимогам діючого законодавства та нормативним вимогам Нацкомфінпослуг.


Аудитор АКФ «ГрантьЕ» у вигляді ТОВ А.О. Шевченко


(сертифікат аудитора серія А №006032)
Фактична адреса: м. Одеса, пр-т. Адміральський, 33 – А, оф. 210

Юридична адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.Контактний телефон (0482) 32-46-99
Дата аудиторського звіту: 15 квітня 2016 рокуСкачати 171.65 Kb.

 • 65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
 • грудня 201 5 року
 • Адресат: Цей аудиторський висновок
 • НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІ , ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
 • ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ
 • 12000,0 тис. грн. 100 Разом Статутний капітал складає 12000,0 тис. грн.
 • 2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВІРКУ 2.1. Аудиторська перевірка проводилася
 • Період, яким охоплено проведення аудиту
 • Звіт щодо фінансової звітності
 • Відповідальність управлінського персоналу Страхової компанії за фінансову звітність
 • Міжнародних стандартів
 • Відповідальність аудитора
 • Підстави для висловлення умовно–позитивної думки щодо фінансової звітності
 • Умовно–позитивна думка щодо фінансової звітності
 • Звіт що до вимог інших законодавчих та нормативних актів
 • Відповідальність управлінського персоналу Страхової компанії за дотримання вимог законодавчих та нормативних актів
 • Міністерства фінансів України
 • (сертифікат аудитора серія А №006032)