Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт-огляд про стан довкілля м. Коростень Житомирської області Зміст Розділ Виконавче резюме

Звіт-огляд про стан довкілля м. Коростень Житомирської області Зміст Розділ Виконавче резюме
Сторінка1/5
Дата конвертації29.03.2019
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3   4   5
Звіт-огляд про стан довкілля м. Коростень Житомирської області Зміст Розділ 1. Виконавче резюме 1.1. Вступ 1.2. Ключові екологічні проблеми 1.3. Рекомендації щодо природоохоронних заходів Розділ 2.Загальна характеристика території 2.1. Географічна характеристика 2.2. Населення 2.3. Економіка 2.4. Природні ресурси Розділ 3. Ключові екологічні проблеми 3.1. Водні ресурси 3.1.1. Стан 3.1.2. Фактори антропогенного навантаження 3.1.3. Вплив антропогенного навантаження 3.1.4. Заходи 3.2. Атмосферне повітря 3.2.1. Стан 3.2.2. Фактори антропогенного навантаження 3.2.3. Вплив антропогенного навантаження 3.2.4. Заходи 3.3. Відходи 3.3.1. Стан 3.3.2. Заходи 3.4. Підтоплення території міста 3.4.1. Стан 3.4.2. Заходи 3.5. Зелені насадження 3.5.1.
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.
Стан 3.5.2. Заходи Розділ 4. Планування діяльності та рекомендації 4.1. Інституційне забезпечення 4.2. Соціально-економічний розвиток 4.3. Природоохоронна діяльність 4.3. Рекомендації щодо природоохоронних заходів 4.4. Висновки Додаток. Методологія DPSIR: рушійна сила (Driving force) – тиск (Pressure) – стан (State) – вплив (Impact) – відповідь (Response) Розділ 1. Виконавче резюме 1.1. Вступ Місто Коростень, площа якого становить 3385,1 га, знаходиться на півночі України на межі Полісся і Лісостепу. Це друге за величиною (після Житомира) місто в Житомирській області. Місто є районним центром Коростенського району (в основному аграрного). Чисельність постійного населення міста становить 65,7 тис. осіб, працездатного населення – 38,8 тис. осіб. В усіх сферах господарського комплексу міста зайнято 27 тис. осіб. Провідною галуззю економіки міста є промисловість. За обсягами промислового виробництва місто займає друге місце в області (10-12 всього промислового виробництва області).
Ко́ростенський райо́н - адміністративно-територіальна одиниця у Житомирській області, районний центр - місто Коростень. Населення становить 27190 (на 29.03.2016). Площа району 1735 км². Утворено 1923 року.
Жито́мирська о́бласть - область на півночі України, в межах Поліської низовини, на півдні в межах Придніпровської височини. На півночі межує з Гомельською областю Білорусі, на сході з Київською, на півдні з Вінницькою, на заході з Хмельницькою та Рівненською областями України.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
У Коростені розвинуті підприємства машинобудівної, харчової, добувної, хімічної, металургійної та переробної промисловості.
Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.
Коростень є одним з найбільших залізничних вузлів України, в якому перетинаються такі важливі залізничні магістралі, як Одеса-Санкт-Петербург, Київ-Ковель, Київ-Львів-Ужгород, Львів-Луганськ. Через Коростень проходять автомобільні шляхи державного та міждержавного значення. Це магістралі Київ-Ковель (і далі в європейські країни) і Житомир-Мозир. В межах міста знаходиться 2 діючих кар’єри з видобутку гранітів та інших матеріалів. Їхня глибина – 6 горизонтів по 13 м. Ще 10 кар’єрів діють поблизу міста. Навколо міста залягають поклади тугоплавкого космічного металу – титану. Водні ресурси м. Коростень формуються на 90 за рахунок поверхневих і на 10 за рахунок підземних вод. Головною водною артерією міста є річка Уж, яка розділяє місто на дві частини.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
Рі́чка (або ріка́) - природний водний потік, який витікає з джерел чи з озера, болота (рідше), має сформоване ним річище і тече під дією сили тяжіння; живиться поверхневими й підземними водами, з атмосферних опадів свого басейну.
Водозабезпеченість м. Коростень є низькою – на одного жителя припадає близько 1 тис. м3 води на рік. Зелені насадження міста займають площу 794,14 га (23,5 від площі міста). У місті є 6 парків загальною площею 31,67 га та 11 скверів загальною площею 7,24 га. 1.2. Ключові екологічні проблеми У 1989 р. місто Коростень було визнано постраждалим від на аварії на Чорнобильській АЕС і віднесено до 3-ої зони радіаційного забруднення. Аналіз стану довкілля в місті свідчить, що незважаючи на відносне покращення якісних показників стану атмосферного повітря та стабілізації цих показників для водних та інших природних ресурсів, екологічна ситуація не відповідає сучасним вимогам.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процерунт, тваринний світ, ландшафт, корисні копалини.
З впливом на стан довкілля пов’язана діяльність більш ніж 100 підприємств, організацій, установ та інших суб’єктів господарювання. Цей вплив виявляється, по-перше, у викидах шкідливих речовин у повітря, скиданні забруднених стічних вод і утворенні відходів, а по-друге, у споживанні природних ресурсів, оскільки для функціонування промислового виробництва потрібні територія, земельні ділянки для розміщення підприємств, водні та інші природні ресурси. Екологічно небезпечними об’єктами м. Коростень є: Коростенське КП «Водоканал», яке скидає стічні води міста в річку Уж;
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Стічні́ во́ди - води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведені з забудованої території, на якій вони утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.
Комунальне виробничо-господарське підприємство м. Коростень, яке займається побутовими відходами міста; Локомотивне депо м. Коростень, яке є одним з основних утворювачів промислових відходів міста. Стосовно водних ресурсів місту притаманні такі проблеми: забруднення річок Уж і Кремно неочищеними та недостатньо очищеними комунально-побутовими та промисловими стічними водами;
Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
неефективно працюючі очисні споруди каналізації, в тому числі зливової;
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
значний термін експлуатації водопровідних і каналізаційних мереж, що є причиною частих аварій, які зумовлюють великі втрати води та її вторинне забруднення;
Експлуатація - використання. Використовувати можна що завгодно - знаряддя праці, людей, чи корисні копалини.
низька якість питної води в квартирах коростенців (відповідно до скарг жителів водопровідна вода часто буває іржавою та мутною), пов’язана з надмірною зношеністю труб водопровідних мереж, яка досягає 60;
Водопровідна вода (проточна вода, вода з міського водопроводу, міського водопостачання) - вода, що доставляється в будинки комунальним підприємством з водопостачання. Стала доступна в містах розвиненого світу протягом останньої чверті 19 століття, і загальне в середині 20-го століття.
захаращеність берегів річок Уж і Кремно та струмків стихійними звалищами побутових і будівельних відходів; замулення русла р. Уж та її приток; загроза руйнування на р. Уж гідротехнічних споруд, які вже відпрацювали свій ресурс.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Стан атмосферного повітря в м. Коростень погіршується внаслідок викидів забруднюючих речовин промисловими підприємствами та автотранспортом.
Забру́днення вод - насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки.
Спостерігається тенденція зменшення викидів від стаціонарних джерел і суттєвого зростання викидів від пересувних джерел. Однією з головних екологічних проблем м. Коростень є промислові та тверді побутові відходи, які є значним фактором забруднення довкілля та негативного впливу на здоров’я людини. Через відсутність ефективної системи поводження з промисловими і твердими побутовими відходами щорічно зростає кількість утворених і накопичених відходів при погіршенні стану місць видалення відходів і вичерпанні можливостей для розміщення відходів.
Забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини. Приводить до погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери. Допустима міра забруднення довкілля в різних країнах регламентується відповідними стандартами, нормативами, законами.
Побуто́ві відхо́ди - тип відходів, що створюються у житлово-комунальному господарстві (побуті).
Забудова території міста, експлуатація будівель і споруд, інших комплексів і об’єктів практично скрізь супроводжуються накопиченням вологи в ґрунті та підвищенням рівня ґрунтових вод, що призводить до порушення природної рівноваги у водному балансі, яке виявляється у підтопленні території міста. Ще однією проблемою є постійне погіршення фітосанітарного стану зелених насаджень міста. Відповідно до соціологічного дослідження «Місто, в кому я живу», проведеного в лютому 2012 року, коростенці вважають, що серед проблем, яким місцева влада повинна приділяти більше уваги, найбільш пріоритетними є екологічні проблеми.
Во́дний бала́нс - кількісне співвідношення прибутку, витрат і акумуляції води за певний час (рік, сезон, місяць тощо) для будь-якої території або водного об'єкта. Найчастіше розглядається щодо басейну річки (або його частини).
Соціологічне дослідження - система логічних і послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур для отримання наукових знань про соціальне явище, процес.
Для комплексної екологічної оцінки стану довкілля в м. Коростень використовувалася методологія DPSIR: рушійна сила – тиск – стан – вплив – відповідь. 1.3. Рекомендації щодо природоохоронних заходів 1. Програмні інструменти та інституційні засади охорони довкілля 1.1. Слід регулярно проводити моніторинг стану довкілля міста, що має включати кількісний та якісний аналіз впливу на стан довкілля заходів, передбачених щорічними програмами економічного та соціального розвитку м.
Я́кісний ана́ліз (рос. качественный анализ, англ. qualitative analysis; нім. qualitative Analyse f) в якому речовини ідентифікують або класифікують на основі їх хімічних або фізичних властивостей, таких, як хімічна реакційна здатність, розчинність, молекулярна вага, точка плавлення, випромінювальні властивості (емісія, абсорбція), мас-спектри, ядерний час напіврозпаду тощо Якісний аналіз - сукупність хім., фіз.-хім. та фіз. методів для визначення та ідентифікації компонентів - хім. елементів, молекул сполук, йонів, радикалів, функційних груп, мінералів тощо, які входять у досліджувану речовину або суміш речовин.
Коростень. 1.2. Результати моніторингу стану довкілля міста мають бути відображені в щорічній Доповіді про стан довкілля в м. Коростень, починаючи з 2013 року. 1.3. У кооперації із заінтересованими органами влади та органами самоврядування регіонального та місцевого рівня має бути розроблена Стратегія екологічної політики м. Коростень на довготривалий період. Ця Стратегія має узгоджуватися зі Стратегічним планом розвитку міста. У перспективі Стратегія екологічної політики та Стратегія соціально-економічного розвитку міста мають бути органічно поєднані у Стратегії збалансованого розвитку м. Коростень. 1.4. На основі Стратегії екологічної політики має розроблятися щорічна Міська екологічна програма. Ця програма має бути узгоджена із щорічною Програмою економічного і соціального розвитку та в перспективі об’єднати міські природоохоронні програми по окремих напрямах природоохоронної діяльності в єдину програму. 1.5. У структурі міськдержадміністрації має бути створений підрозділ з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів, який забезпечуватиме стратегічне планування природоохоронної діяльності та моніторинг природоохоронних заходів, підготовку аналітичних доповідей та відповідної звітності. створити при міськвиконкомі дорадчий орган (громадську експертну групу з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів); 2.
Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
Участь громадськості та інформування населення 2.1. При міськдержадміністрації доцільно створити громадську раду для забезпечення участі громадськості у прийнятті рішень, що мають вплив на довкілля. 2.2.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
На сайті міста має бути створена веб-сторінка «Стан довкілля в м. Коростень», який має інформувати населення про екологічну ситуацію в місті та факти порушення природоохоронного законодавства. 3. Охорона водних ресурсів та їх раціональне використання 3.1. Забезпечення населення належною кількістю питної води, що відповідає гігієнічним стандартам, має розглядатись як пріоритет. Громадськості має бути забезпечений доступ до інформації про якість питної води. Стан водопровідних мереж має бути покращений. 3.2. Необхідно забезпечити належне очищення промислових і комунально-побутових стічних вод і встановити суворий контроль за скидом побутових і промислових стічних вод у зливову каналізацію та безпосередньо в річки Уж та Кремно. 3.3. Стихійні звалища побутових і будівельних відходів на берегах річок Уж і Кремно та струмків потрібно ліквідувати. 3.4. Необхідно забезпечити капітальний ремонт гідроспоруд водозабору міста. 4.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
Охорона атмосферного повітря 4.1. Необхідно здійснити аудити основних підприємств-забруднювачів, відповідальних за забруднення повітря в місті, для того, щоб визначити їхні можливості зменшити викиди. 4.2. Принцип «забруднювач платить» має застосовуватися систематично і без винятків до всіх джерел викидів, стаціонарних чи пересувних, однаково до фізичних і юридичних осіб. 4.3. Навколо промислових підприємств мають бути створені зелені санітарно-захисні зони. 4.4. Рух транзитного автотранспорту має бути обмежений. 4.5. Слід запровадити заходи покращення стану та маршрутів громадського транспорту. 5.
Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).
Відходи 5.1. Необхідно розробити сучасну схему санітарного очищення міста. 5.2. Полігони твердих побутових відходів мають експлуатуватися з дотриманням екологічних і санітарних вимог. 5.3. Потрібно встановити контроль за несанкціонованим вивозом підприємствами промислових відходів за межі міста. 5.4. Необхідно удосконалити систему поводження з твердими побутовими відходами, яка включатиме, зокрема, роздільний збір ТПВ та застосування найкращих наявних технологій для їх переробки. 6. Запобігання підтопленню земель 6.1. Необхідно реконструювати та відремонтувати греблі на р. Уж. 6.2. Біля будинків, які знаходяться в зоні можливого підтоплення, мають бути побудовані водовідні канали. 7. Збереження зелених насаджень 7.1. Має бути розроблена стратегія збереження зелених насаджень з врахуванням історико-архітектурних і санітарно-екологічних умов міста. 7.2. Необхідно зберігати, відновлювати та розвивати паркові зони міста. Розділ 2. Загальна характеристика території 2.1. Географічна характеристика Місто Коростень, площа якого становить 3385,1 га, знаходиться на півночі України на межі Полісся і Лісостепу. Це друге за величиною (після Житомира) місто в Житомирській області. Від Коростеня до столиці України м. Києва – 150 км, до обласного центру (м. Житомир) – 87 км, до кордону з Республікою Білорусь – 60 км.
'Парк' - це спеціальна обмежена природна або штучна територія, виділена переважно з метою рекреації, відпочинку.
Білору́сь, Респу́бліка Білору́сь (біл. Беларусь, Рэспубліка Беларусь, рос. Беларусь, Республика Беларусь) - держава у Східній Європі без виходу до моря, розташована на північ від України. Крім неї, межує з Польщею, Литвою, Латвією та Росією.
Місто є районним центром Коростенського району (в основному аграрного). Місто розташоване на висоті 150-190 м над рівнем моря. Річкою Уж воно розділяється з південного заходу на північній схід на дві частини, з яких лівобережна майже вдвічі більше правобережної. Місто перетинають автошляхи та залізничні магістралі державного та міждержавного значення. Через річку Уж прокладені один автодорожній і три залізничні мости, через річку Кремно прокладені два автодорожні та один залізничний міст. На території міста є пагорби та скельні утворення, неглибокі балки та рівнинні місцевості. Клімат у Коростені звичайний для північної частини України. Середня зимова температура – -3,7ºС, середня літня – 19,3ºС. За рік випадає 591,5 мм опадів, а найбільш дощовий місяць – липень (див. табл. 1). Найбільші морози були зафіксовані в 1998 році – 26,9ºС, у тому ж 1998 році була й найбільша спека – 35,3ºС. Таблиця 1. Кількість опадів і середньомісячна температура повітря в м.
Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.
Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.
Коростень у 2010 р. Місяці Кількість опадів, мм Температура повітря, °С Сума від норми Середня Відхилення від норми Січень 42 117 -9,3 -3,3 Лютий 54 169 -3,5 1,1 Березень 11 32 1,0 1,0 Квітень 21 46 9,5 1,7 Травень 109 210 16,1 1,9 Червень 86 102 19,7 2,6 Липень 97 98 22,6 4,5 Серпень 54 71 21,9 4,5 Вересень 59 113 13,2 0,3 Жовтень 44 122 5,4 -1,9 Листопад 87 189 6,6 4,8 Грудень 58 135 -5,1 -2,4 За рік 722 114 8,2 1,3 2.2. Населення Чисельність постійного населення міста становить 65,7 тис. осіб, працездатного населення – 38,8 тис. осіб. В усіх сферах господарського комплексу міста зайнято 27 тис. осіб. Щільність проживання наявного населення – 1923 осібкм2. Демографічна ситуація в місті, яка дещо покращилася у 2009 році, у 2010-2012 роках залишалася складною. На першому місці по причинах смерті, як і раніше, знаходилася смертність від захворювань серцево-судинної системи, що становить 70,1 від усіх померлих.
Серцево-судинна система головним чином здійснює транспорт крові в замкненій трубчастій системі - кров'яній. До якої відноситься серце-артерії-капіляри-вени-серце. По ній циркулює рідка сполучна тканина - кров.
На другому місці стоїть смертність від онкозахворювань (13,9), на третьому місці – смертність від травм,
  1   2   3   4   5  • Житомирській області
  • Кількість опадів