Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 6

Звіт про хід І результати виконання програми діяльності кабінету міністрів україни у 2015 році зміст вступ 6
Сторінка1/20
Дата конвертації28.05.2017
Розмір2.49 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

ЗВІТ


ПРО ХІД І РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У 2015 році

ЗМІСТ

ВСТУП 6

I.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
Нова оборонна політика, що гарантує національну безпеку і обороноздатність України та відновлення національного суверенітету на всій території держави 9


Формування нової української армії за змістом та якістю 9

Забезпечено відмову від позаблокового статусу 11

Забезпечено впровадження стандартів НАТО 12

Формування та реалізація державної політики, спрямованої на фактичне повернення Автономної Республіки Крим та м. Севастополя до складу України, а також на відновлення діяльності законних органів влади на всій території Донецької та Луганської областей 12

Створено основи для розвитку оборонно-промислового комплексу 13

Створено умови для повного набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 15

Виконано технічні умови запровадження безвізового режиму з ЄС 15

Вжито заходів щодо соціального забезпечення військовослужбовців та учасників АТО 18

Забезпечено представництво інтересів держави в Європейському суді з прав людини за скаргами, поданими Урядом України щодо порушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. 20

Започатковано проведення політики забезпечення інформаційної безпеки України 21

Вдосконалено законодавство, що регулює діяльність на тимчасово окупованій території та в районі проведення антитерористичної операції 23

Започатковано створення суспільного мовлення та іномовлення України 24

II.
Тимчасово окупована територія України - частина території України, яка контролюється Російською Федерацією внаслідок анексії Криму, а також війни на сході України. Див. також: Територія проведення антитерористичної операції Правовий режим тимчасового окупованої території визначає Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Нова політика державного управління 26


Реформа державного управління 26

Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 26

Нова регіональна політика 28

Триває процес децентралізації та максимальної передачі функцій на місцевий рівень 29

Підвищується інституційна спроможність органів державної влади та органів місцевого самоврядування 34

Впроваджуються нові стандарти надання адміністративних послуг 35

Здійснено заходи щодо запровадження електронного урядування 35

Поліпшено умови ведення бізнесу в Україні 40

Запроваджено нову процедуру державного нагляду (контролю) 44

Удосконалено систему стандартизації та технічного регулювання 48

Підтримка розвитку малого і середнього бізнесу 49

Забезпечено підвищення захисту прав власності на об’єкти інтелектуальної власності 51

Вжито заходів щодо оновлення влади та проведення антикорупційної реформи 52

Активно проводиться реформа судової системи та суміжних правових інститутів. 54

Активно реформується правоохоронна система 58

IV. Нова економічна політика 63

Урядом України розроблено та впроваджено концепцію дерегуляції, завдяки чому значно спростилися умови ведення бізнесу в країні (див.
Нова́ економі́чна полі́тика (НЕП) - економічна політика, яка проводилася в Радянських республіках починаючи з 1921 року. Була прийнята весною 1921 року X з'їздом РКП(б), змінивши політику «воєнного комунізму», що проводилася в ході Громадянської війни.
розділ II. Нова політика державного управління). 63


Проведено перший етап реформування податкової системи 63

Впровадження реформи системи державних закупівель 68

Вжито заходів до удосконалення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності 70

Забезпечено просування експорту та захист внутрішнього ринку 71

Забезпечено лібералізацію торгівлі (угоди про вільну торгівлю та генералізовані системи преференцій) 73

Забезпечено усунення бар’єрів на зовнішньому ринку 73

Забезпечено використання інструментів СОТ 74

Здійснено захист національного товаровиробника 75

Відновлено роботу з українськими експортерами для просування експорту 76

Вдосконалено процедури банкрутства 76

Здійснено заходи щодо подолання негативних наслідків у фінансовому секторі та підвищення довіри вкладників до банківської системи 77

Продовжено реформування житлово-комунального господарства 78

Удосконалено управління державними інвестиціями 80

Вжито заходів з реформування транспортної інфраструктури 81

Створено умови для формування нової державної екологічної політики 94

Розпочато впровадження корпоративного управління відповідно до стандартів ОЕСР.
Реформува́ння житло́во-комуна́льного господа́рства - формування нових організаційно-правових форм, зміна економічних відносин, перетворення законодавчої та нормативної бази, технічне переоснащення та модернізація у житлово-комунальному господарстві України з метою підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.
99


Розпочато процес залучення міжнародних аудиторських компаній до аудиту ключових державних компаній. 100

Змінено принципи відбору керівників державних підприємств, створено умови для призначення визнаних фахівців на керівні посади в ключових державних компаніях 100

Вжито заходів щодо забезпечення масштабної прозорої приватизації державної власністю 101

Створено передумови масштабної прозорої приватизації державної власності 103

Розроблено Єдину комплексну Стратегію з розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки. 105

Удосконалено орендні відносини та розпочато впровадження ефективних регуляторних механізмів для розвитку ринку оренди земель. 105

Вжито заходів щодо підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу на селі. 106

Удосконалено систему державної підтримки сільськогосподарського виробництва. 108

Вжито заходи з реформування у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів 110

Відкриття європейських ринків для українських аграріїв 110

Започатковано реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України 112

Реалізовано програмні завдання з реформування вугільної галузі 113

Продовжено модернізацію інфраструктури паливно-енергетичного комплексу 114

Забезпечено енергетичну незалежність України 115

Здійснено перехід до ринкових тарифів на газ та електроенергію 116

Вжито заходів щодо детінізації видобутку корисних копалин (газ та нафта) 116

Скасовано режим спеціальних пенсій 119

Проведено реформування системи соціальної підтримки населення, забезпечено ефективність її надання.
Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.
Допомога надається лише тим громадянам, які її потребують 119


Запроваджено реформу системи соціального страхування 121

Вжито заходів щодо формування сучасного трудового законодавства та легалізації заробітної плати 122

Забезпечено соціальний захист, працевлаштування та реінтеграцію внутрішньо переміщених осіб. 124

Забезпечено соціальний захист членів сімей осіб, які загинули під час Революції гідності, та громадян, що отримали тілесні ушкодження в цей час 127

Забезпечено зміну підходів до реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я 127

Розпочато процеси реформування на ринку лікарських засобів 128

Започатковано процеси трансформації та модернізації мережі лікарень та створення єдиної трирівневої системи 130

Вжито заходів з реформування сфери освіти 131

Встановлено нові правила акредитації та ліцензування навчальних закладів 132

Здійснено процеси реформування дошкільної, загальної середньої освіти 132

Вжито заходи з формування системи національно-патріотичного виховання у закладах освіти.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
136


Удосконалено роботу позашкільних навчальних закладів.
Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів.
136


Вжито заходів щодо реформування професійно-технічної освіти. 137

Здійснено заходи, спрямовані на реформування системи вищої освіти, імплементацію Закону України “Про вищу освіту”. 138

Вжито заходів щодо інтеграції науки та освіти, створення технологічних та наукових парків, переходу до фінансування наукових досліджень на проектній основі. 141

Здійснено заходи щодо забезпечення права на освіту осіб, що проживають на тимчасово окупованій території або території проведення АТО, а також внутрішньо переміщених осіб. 141

Сформовано стратегію реформ у сфері культури 144

Вжито заходи з міжнародного культурного співробітництва 144

Сприяння розвитку кіновиробництва 145

Забезпечено модернізацію менеджменту у сфері культури і мистецтва 147

Вжито заходів зі збереження культурної спадщини 148

Вжито заходи з здійснення політики національної пам’яті 149

Вжито заходів з розвитку бібліотечної справи 150

Забезпечено вирішення невідкладних проблем в сфері культури 150

Вжито заходів з реформування політики розвитку молоді та спорту 153

Забезпечено відродження національно-патріотичного виховання 153

Впроваджено європейські підходи реалізації державної молодіжної політики 154

Забезпечено розвиток фізичної культури та спорту 155

Забезпечено фінансове співробітництво з МВФ, Світовим банком, ЄС, ЄБРР, ЄІБ та іншими МФО 159

Реалізовано інвестиційні проекти за рахунок коштів урядів іноземних держав та МФО 160

Залучено гуманітарну допомогу та допомоги на відновлення Донбасу 162

Додатки:

  1. Інформація щодо реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” у 2015 році

  2. Перелік законопроектів, які знаходяться на розгляді Верховної Ради України і спрямовані на виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20