Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про корпоративне управління за 2015 рік Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аха страхування» Вкажіть мету провадження діяльності страховика

Звіт про корпоративне управління за 2015 рік Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аха страхування» Вкажіть мету провадження діяльності страховика
Сторінка1/3
Дата конвертації08.05.2017
Розмір0.7 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3


Звіт про корпоративне управління за 2015 рік

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «АХА Страхування»
1.
Корпорати́вне управлі́ння (англ. corporate governance) - внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю корпорації
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Вкажіть мету провадження діяльності страховика.

Згідно Статуту Товариства метою діяльності є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

2. Вкажіть факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Інформація про дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року не надається, оскільки принципи чи кодекс корпоративного управління в товаристві не приймався (не затверджувався).
3. Вкажіть інформацію про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх
складу за рік.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Код за ЄДРПОУ: відсутній; найменування: АХА (S.A.); місцезнаходження: 75008, Французька республіка, м. Париж, проспект Матіньон, буд. 25;

Код за ЄДРПОУ: 09807750; найменування: АТ «УкрСиббанк»; місцезнаходження: Україна,


м. Харків, проспект Московський, буд. 60;

Код за ЄДРПОУ: 32338678; найменування: ТОВ «УкрСиб Фінанс»; місцезнаходження: Україна,


м. Харків, вул. Дарвіна, 20;

Опосередкована істотна участь:

Код за ЄДРПОУ відсутній; найменування: BNP Paribas; місцезнаходження: 16, бульвар дез Італьєнз, 16, м. Париж, Французька республіка;

Перелічені юридичні особи відповідають встановленим законодавством вимогам.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.


Зміна складу власників істотної участі: за звітний рік зміни відсутні.
4. Вкажіть інформацію про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети.
Члени Наглядової Ради: Філіп Ів Анрі Жоаньє (Philippe Ives Henri Joannier): 23 березня 2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради; Філіп Бернар Дюмель (Philippe Bernard Dumel): 23 березня 2015 року обраний членом Наглядової Ради; 27 квітня 2015 року Філіп Бернар Дюмель обраний Головою Комітету з аудиту Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування»; Жан-Ів Ле Берр (Jean-Yves Le Berre), Джозеф Ван Ін (Jozef Van In); Лежнін Костянтин Петрович (Лежнин Константин Петрович): з 23 січня 2015 року припинено повноваження члена Наглядової Ради як представника акціонера ПрАТ «КУА-АПФ «УкрСиб Ессет Менеджмент» та з 23 січня 2015 року обрано членом Наглядової Ради як представника акціонера АТ «УкрСиббанк».

Комітет з аудиту Наглядової Ради АТ «СК «АХА Страхування»: Головою комітету з 27 квітня 2015 року обраний Філіп Бернар Дюмель (Philippe Bernard Dumel); член комітету Жан-Ів Ле Берр (Jean-Yves Le Berre).


5. Вкажіть інформацію про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.
Виконавчим органом Товариства є Правління. Голова Правління: Філіп Вотле (Philippe Wautelet). Члени Правління: Фінансовий директор Іванінів Микола Іванович;
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
Фіна́нсовий дире́ктор (CFO англ. Chief Financial Officer) - один з вищих керівників компанії, відповідальний за управління фінансовими потоками бізнесу, за фінансове планування та звітність. Визначає фінансову політику організації, розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення її фінансової стійкості.
Перший заступник Голови Правління Перетяжко Андрій Іванович; Заступник Голови Правління Межебицький Максим Станіславович; Заступник Голови Правління Гавриленко Вячеслав Віталійович; Заступник Голови Правління Кравченко Ольга Володимирівна: припинено повноваження члена Правління 29 квітня 2015 року; Заступник Голови Правління Підгорна Ганна Дмитрівна: набула повноваження члена Правління 30 квітня 2015 року.

6. Вкажіть факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, відсутні.
7. Вкажіть інформацію про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу.
Заходи впливу, застосовані протягом року до членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства відсутні.
До Товариства було застосовано заходи впливу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – «Нацкомфінпослуг») згідно наступних документів:

 1. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 755 від 16.04.2015 р.
  Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
  Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
  Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
  ;

 2. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 882 від 30.04.2015 р.;

 3. Постанова Нацкомфінпослуг № 24/13-16/13/5 від 10.07.2015 р.;

 4. Постанова Нацкомфінпослуг № 25/13-16/13/5 від 10.07.2015 р.;

 5. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1829 від 30.07.2015 р. ;

 6. Постанова Нацкомфінпослуг № 133/13-16/13/5 від 25.09.2015 р.;

 7. Постанова Нацкомфінпослуг № 134/13-16/13/5 від 25.09.2015 р.;

 8. Постанова Нацкомфінпослуг № 175/13-16/13/5 від 18.11.2015 р.

 9. Постанова Нацкомфінпослуг № 180/13-16/13/5 від 18.11.2015 р. ;

 10. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2528 від 20.10.2015 р.;

 11. Розпорядження Нацкомфінпослуг № 3120 від 15.12.2015 р.


8. Вкажіть розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.
Загальний розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу, що сплачений Товариством становить 42 741 708 грн.
9. Вкажіть інформацію про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.
Погіршення економічної ситуації в країні.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

10. Вкажіть інформацію про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

В Компанії є система управління ризиками. Її ключові характеристики: • Адекватність розрахунку страхових резервів

 • Участь у затвердження нових продуктів та змін до існуючих

 • Участь у розробці та оптимізація програм перестрахування

 • Оцінка ринкових та операційних ризиків


11. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Управління Внутрішнього Аудиту АТ «СК «АХА Страхування» функціонувало протягом усього 2015 року. Станом на 31.12.2015 року згадане Управління мало у своєму складі одного аудитора. Протягом 2015 року згідно плану аудиту було завершено 4 аудиторські перевірки, за результатами яких були складені аудиторські звіти з наданими рекомендаціями. Відповідні рекомендації були впроваджені керівництвом Компанії у відповідності з встановленими термінами.

Нижче за текстом наведено дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку:


ПРИМІТКи ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ(в тисячах українських гривень)


 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

АТ «Страхова компанія «АХА Страхування» (надалі – «Компанія») є акціонерним товариством з 50% іноземними інвестиціями, яке створене за українським законодавством.

Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
2 листопада 1993 року було створено ЗАТ «Страхова компанія «Запоріжжя-Вексель», яке 31 березня 1999 року змінило свою назву на ЗАТ «Страхова компанія «Вексель – Фінансово-Страховий Альянс». 22 серпня 2003 року Компанія змінила назву на ЗАТ «Страхова компанія «Веско», а вже 15 вересня 2008 року Компанія зареєструвала назву ЗАТ «Страхова компанія «АХА Страхування». Зміни до статуту були зареєстровані 27 липня 2010 року у зв’язку із переведенням випуску іменних акцій Компанії документарної форми існування у бездокументарну форму існування відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 5-6 липня 2010 року.Основна діяльність Компанії полягає у наданні страхових послуг фізичним та юридичним особам, в тому числі іноземним, з використанням існуючих та розробкою нових видів страхування згідно з чинним законодавством України.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).

Станом на 31 грудня 2015 року кількість штатних працівників Компанії складала 868 чоловік, станом на 31 грудня 2014 року кількість штатних працівників Компанії складала 916 чоловік.
Юридична адреса Компанії: вул. Іллінська, 8, м. Київ, Україна, 04070.
Перелік ліцензій (свідоцтв, дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності:

№ п/п

Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі:

1

#483290 серія АВ від 17.09.2009

2

#483289 серія АВ від 17.09.2009

3

#483288 серія АВ від 17.09.2009

4

#483287 серія АВ від 17.09.2009

5

#483283 серія АВ від 17.09.2009

6

#483286 серія АВ від 17.09.2009

7

#483284 серія АВ від 17.09.2009

8

#483285 серія АВ від 17.09.2009

9

#483282 серія АВ від 17.09.2009

10

#483281 серія АВ від 17.09.2009

11

#483280 серія АВ від 17.09.2009

12

#483276 серія АВ від 17.09.2009

13

#483277 серія АВ від 17.09.2009

14

#483278 серія АВ від 17.09.2009

15

#483279 серія АВ від 17.09.2009

16

#483291 серія АВ від 17.09.2009

17

#483292 серія АВ від 17.09.2009

18

#483293 серія АВ від 17.09.2009

19

#483294 серія АВ від 17.09.2009

20

#483295 серія АВ від 17.09.2009

21

#569137 серія АГ від 24.12.2010

22

#594085 серія АВ від 10.10.2011

23

#284435 серія АЕ від 18.03.2014

24

#284436 серія АЕ від 18.03.2014

25

#522547 серія АЕ від 24.07.2014 1. ОСНОВНІ ОБЛІКОВІ ПОЛІТИКИ


Принципи представлення - Керівництво Компанії підготувало фінансову звітність за 2015 рік на основі принципу безперервності діяльності. При винесенні даного судження керівництво враховувало фінансове становище Компанії, існуючі наміри, прибутковість операцій та наявні в наявності фінансові ресурси, а також аналізувало вплив розвиненої фінансової кризи на майбутні операції Компанії.
Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Фінансова звітність підготовлена на підставі даних бухгалтерського обліку Компанії, скорегованих відповідним чином з метою приведення у відповідність до МСФЗ.
Використання оцінок та припущень – Складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ передбачає використання керівництвом припущень і оцінок. Ці припущення й оцінки впливають на представлені у звіті суми активів і зобов’язань, доходів і витрат, а також на розкриття потенційних активів і зобов’язань. Внаслідок певної невизначеності, притаманної таким оцінкам, фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

Основні припущення стосуються невизначеності щодо зобов’язань за договорами страхування. Там, де це можливо, Компанія застосовує різноманітні методи для оцінки необхідного рівня резервів. Це допомагає краще зрозуміти тенденції, притаманні даним, які прогнозуються. Компанія здійснює оцінку збитків та витрат, пов’язаних зі збитками, після огляду кількох загальноприйнятих методологій актуарного прогнозу та низки різних баз для визначення зазначених резервів. При виборі найкращої оцінки, Компанія розглядає доречність методів та баз з урахуванням конкретних обставин класу резерву та страхового року. Цей процес призначений для вибору найбільш відповідної найкращої оцінки.


Нематеріальні активи Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності.
Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).
Первісна вартість нематеріальних активів складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням та доведенням до стану, у якому вони придатні для використання за призначенням.
Непрямі́ пода́тки - податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавки до ціни або тарифу, оплачуються покупцями при купівлі товарів та отриманні послуг, а в бюджет вносяться продавцями чи рідше виробниками цих товарів та послуг.
Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей, які сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від використання об’єкта нематеріальних активів.
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта нематеріальних активів в придатному для використання стані та одержання первісно очікуваних майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Одиницею обліку визначено окремий об’єкт нематеріальних активів.
Компанія визначає термін користування нематеріальними активами, який дорівнює десяти рокам, та використовує при цьому прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нематеріальних активів починається з дати, коли актив готовий до використання за призначенням.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Амортиза́ція нематеріа́льних акти́вів (англ. Amortization) - Поступове списання початкової вартості нематеріальних активів, таких як ціна фірми, роялті або патенти. Поступове списання страхових премій та надбавок до номінальної ціни облігацій також може називатись «Амортизацією».
Ліквідаційна вартість об’єктів нематеріальних активів прирівняна до нуля.
Капіталізація вартості нематеріальних активів, отриманих Компанією в результаті розробки, відбувається при дотриманні наступних критеріїв:

- підприємство має намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, у якому він придатний для реалізації або використання;

- підприємство має можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу;

- підприємство має інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних з розробкою нематеріального активу.


Основні засоби Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням.
Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані, включаються до складу витрат звітного періоду.
Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його вибуття або коли не очікуються майбутні економічні вигоди від його використання або вибуття.
Бала́нсова ва́ртість акти́вів (англ. Book Value) - вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час. Розраховується, як початкова вартість придбаного капіталу (об’єкта), за якою він обліковується у балансі за мінусом нагромадженої суми зносу.

Одиницею обліку основних засобів встановлено окремий об’єкт основних засобів і інших необоротних матеріальних активів.
Основні засоби амортизуються на основі прямолінійного методу. Ліквідаційна вартість об’єктів основних засобів прирівняна до нуля.
Фінансові інструменти Фінансові інструменти Компанії представлені наступними категоріями: довгострокова дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції, дебіторська заборгованість із нарахованих доходів, інша поточна дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові зобов’язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (яка не включає кредиторську заборгованість зі страхування) та інші поточні зобов’язання.
Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.
Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів або зобов'язань і витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента.
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою вартістю, крім дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу;
Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.
фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення; фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити; фінансових інвестицій та інших фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю.
На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань за похідними фінансовими інструментами.
Похідний фінансовий інструмент Похідни́й фіна́нсовий інструме́нт, похідний цінний папір, дериватив (англ. derivative) - фінансовий контракт, або фінансовий інструмент, цінність якого походить з ціни чогось іншого (основи). Основою такого фінансового інструменту можуть бути активи (наприклад, сировинні матеріали, акції, житлові застави, нерухоме майно, облігації, позики), індекси (наприклад, відсоткові ставки, валютні курси, фондові індекси, індекси споживчих цін), або інші (такі як погодні умови). Кредитні похідні фінансові інструменти походять від позик, облігацій чи інших форм кредитування.

Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими витратами звітного періоду.
Для фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою справедлива вартість визначається шляхом дисконтування очікуваних грошових потоків із застосуванням поточної ринкової відсоткової ставки.
Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.
Для інших поточних фінансових інструментів справедлива вартість вважається рівною балансовій вартості.
Страхова та інша дебіторська заборгованість – Страхова та інша дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю після вирахування резерву сумнівних боргів. Такий резерв створюється під окремі борги або згідно оцінки заборгованості щодо ймовірності її повернення.
Резерв сумнівних боргів Резерв сумнівних боргів визначається, виходячи із платоспроможності окремих дебіторів. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не зможе отримати всі суми, які належать їй у відповідності з початковими умовами договору.
Задача Коші - одна з основних задач теорії диференціальних рівнянь - полягає в пошуку розв'язку (інтеграла) диференціального рівняння, що задовольняє початковим умовам (початковим даним).
Компанія нараховує резерв сумнівних боргів на страхову дебіторську заборгованість, по якій строк затримки погашення перевищує прописаний в договорі та припустимий період лояльності. Це стосується лише договорів обов’язкового страхування цивільної відповідальності, оскільки за іншими видами страхування договір припиняє дію у разі несплати страхової премії своєчасно.

Величину резерву сумнівних боргів, нарахованого у 2015 році, відображено у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для списання безнадійної заборгованості становить 3 роки.


Фінансові інвестиції Фінансові інвестиції, наявні для продажу, являють собою інвестиції в боргові цінні папери, які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу.
Страхова премія - грошова сума, що її сплачує особа, яка укладає угоду страхування і яка являє собою своєрідну плату за ризик, який бере на себе страхова компанія. Зазвичай страхова премія встановлюється як відсоток від суми угоди страхування, тобто тієї суми, яку страхова компанія сплатить особі у разі настання страхового випадку.
Боргові цінні папери (англ. debt securities) - це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.
Такі цінні папери первісно відображаються за собівартістю. Надалі цінні папери оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням результату переоцінки безпосередньо до звіту про фінансові результати. Для визначення справедливої вартості інвестицій, наявних для продажу, Компанія використовує ринкові котирування. Якщо активний ринок для інвестицій відсутній, Компанія визначає справедливу вартість, використовуючи оціночні моделі. Оціночні моделі включають використання останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, посилання на теперішню справедливу вартість іншого, практично ідентичного, інструмента, аналіз дисконтованих грошових потоків. У разі наявності методу оцінки, який зазвичай використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, та існують підтвердження, що цей метод забезпечує достовірне визначення цін, одержаних при фактичному проведенні ринкових операцій, Компанія застосовує цей метод.
Грошові кошти та їх еквіваленти – Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках зі строком погашення до 1 року.
Облік операцій з готівкою в національній валюті ведеться згідно вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 637 від 15.12.2004 року зі змінами та доповненнями.
Станом на жовтень 2016 року, за даними НБУ в готівковому обігу перебуває 2,8 млрд штук гривневих банкнот загальною вартістю в 310,4 млрд гривень. Таким чином в середньому на одного українця припадає 65 банкнот загальною вартістю в 7205 грн. На першому місці за кількістю в обігу перебуває банкнота номіналом 200 гривень (553,9 млн штук), на другому - 1-гривнева (470,9 млн штук), а третю позицію займає 100 гривень (442,9 млн штук). За номінальною вартістю перше місце займають 500-гривневі банкноти яких в обігу налічується 270,7 млн штук.

Облік руху грошових коштiв та їх еквівалентів здійснюється згідно з «Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій», затвердженим наказом Міністерства фінансів України №291 вiд 30.11.

Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Міністерство фінансів України Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни (Мінфін України) - головний орган у системі центральних органів виконавчої влади України з фінансових питань. Місією Міністерства є формування оптимальної державної політики у сфері надходжень до бюджету та забезпечення виконання його видатків.
1999 року.


Наявність грошових коштів на балансі Компанії підтверджено виписками банків, даними касової книги та книг обліку розрахункових операцій.
У звіті Форма №3 «Звіт про рух грошових коштів» склад статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків, представлено наступним чином:

 • рядок 3095 Інші надходження включає відсотки за депозитами рахунками; повернення страхових виплат, надмірно сплачених коштів постачальникам, частини виплаченої заробітної плати, повернення коштів підзвітними особами;
  Страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.
  Готі́вка (англ. cash money) - сума випущених в обіг паперових і монетних грошей, які є дійсними платіжними засобами.
  Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
  надходження частини страхових відшкодувань від перестраховиків; надходження від реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки та інші надходження;
  Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.


 • рядок 3190 Інші витрачання включає штрафні санкції за порушення законодавства, за порушення умов господарських договорів; розрахунки з підзвітними особами; повернення частини страхової премії, надмірно сплачених коштів; перерахування за виконавчими листами та інші витрачання;

 • рядок 3340 Інші надходження включає повернення коштів від брокера по договору брокерського обслуговування на фондовому ринку на купівлю цінних паперів власної емісії довірителя.


Забезпечення – Забезпечення визнаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи договірні зобов’язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов’язань, погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та їх оцінка може бути розрахунково визначена.
Страхування – Договори, відповідно до умов яких Компанія (страховик) бере на себе значний страховий ризик від страхувальника, погоджуючись компенсувати збитки страхувальника або іншого вигодонабувача у випадку, якщо відбудеться яка-небудь обумовлена договором невизначена подія в майбутньому (страховий випадок), яка завдасть шкоди страхувальникові або іншому вигодонабувачу, належить до категорії договорів страхування.
Страхови́й ри́зик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Після того, як договір визнаний договором страхування, він залишається таким до моменту виконання всіх зобов’язань або здійснення всіх прав по ньому, або до закінчення строку його дії.

Страхові премії включають премії за договорами страхування, укладеними протягом року, і обліковуються як нараховані в поточному звітному періоді незалежно від того, чи відносяться вони повністю або частково до майбутніх періодів. Зароблена частина страхових премій визнається доходом.


Страхові виплати Страхові виплати відображаються у звіті про фінансові результати у періоді, в якому вони нараховані коли прийняте рішення про виплату відшкодування.
Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату з настанням страхового випадку, а також сума, що виплачується за особистим страхуванням.

Страховий резерв незароблених премій – Резерв незароблених премій являє собою резерв, що включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо.

Резерв незароблених премій розраховується із застосуванням методу “1/4”, визначеного пунктом 3.3 розділу 3 Правил. Виключення складає розрахунок резерву незароблених премій за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, який проводиться методом “1/365”, відповідно до вимог другого абзацу пункту 2.

Цивільно-правова відповідальність - це встановлені законом юридичні наслідки за невиконання або неналежне виконання особою обов'язків, зобов'язань, що пов'язані з порушенням суб'єктивних цивільних прав другої сторони.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
3 розділу 2 Правил.

Частка надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), яка використовується для розрахунку резерву незароблених премій, складає 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) відповідно до пункту 3.3 розділу 3 Правил та другого абзацу пункту 2.3 розділу 2 Правил.

Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування. Одночасно з розрахунком резерву визначається частка перестраховиків у відповідному резерві.


Страховий резерв заявлених, але не виплачених збитків – резерв заявлених, але не виплачених збитків являє собою оцінку обсягу зобов'язань страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов'язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату, та які виникли в зв'язку зі страховими подіями, що мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або умов договору.

Величина резерву заявлених, але невиплачених збитків визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо), у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку.

Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.
Величина резерву заявлених, але невиплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але невиплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування. Величина резерву заявлених, але невиплачених збитків за видом страхування визначається страховиком за кожною неврегульованою претензією. Одночасно з розрахунком резерву визначається частка перестраховиків у відповідному резерві.


Страховий резерв збитків, які виникли, але не заявлені – резерв збитків, які виникли, але не заявлені являє собою оцінку обсягу зобов'язань страховика для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які виникли у зв'язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звітну дату в установленому законодавством України та/або договором порядку. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, в обов’язковому порядку формується за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів з використанням методу фіксованого відсотка (резерв формується у розмірі 10 відсотків від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті) відповідно до пункту 5.
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
4 розділу 5 Правил та першого абзацу пункту 2.3 розділу 2 Правил.
Страховий резерв коливань збитковості – резерв коливань збитковості призначений для компенсації виплат страховика, що пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування.
Тари́фна ста́вка - елемент тарифної сітки, який визначає годинний (денний або місячний) розмір оплати праці працівника в залежності від складності виконуваних робіт або його кваліфікації (присвоєного йому тарифного розряду).

Відповідно до пункту 6.2.1 розділу 6 Правил, фактична збитковість за видом страхування за звітний період розраховується як відношення сум, які фактично сплачені страхувальникам за страховими випадками (за вирахуванням частки перестраховика в сумі виплачених збитків), та зміни величини резервів збитків на звітну дату (за вирахуванням частки перестраховика в резервах збитків) до заробленої страхової премії у звітному періоді.

Відповідно до пункту 6.2.2 розділу 6 Правил, Резерв коливань збитковості (ЗФ) розраховується за формулою:
РКЗ=РКЗ(п)-(ЗФ-ЗР)хЗСП,


де РКЗ(п) - резерв коливань збитковості на початок звітного періоду;

ЗФ - показник фактичного рівня збитковості за видом страхування у звітному періоді;

ЗР - показник середнього очікуваного рівня збитковості, який взято за основу при розрахунку тарифної ставки за видом страхування;ЗСП - зароблена страхова премія у звітному періоді.
Розрахована величина резерву коливань збитковості станом на кінець звітного періоду, обчислена по вищенаведеній формулі, набуває від’ємного значення. Керуючись пунктом 6.4 розділу 6 Правил (згідно з яким, якщо розрахована величина резерву коливань збитковості набирає від'ємного значення, то вважається, що резерв коливань збитковості має нульове значення), резерв коливань збитковості на кінець звітного періоду має нульове значення.


Перестрахування – Компанія працює з перестрахувальником у ході здійснення звичайної діяльності. Передані договори перестрахування не звільняють Компанію від відповідальності перед страхувальником.
Активи перестрахування включають в себе залишки заборгованості перестраховика за виплаченими збитками. Суми, які повинні бути відшкодовані перестраховиком, оцінюються способом, який відповідає зобов’язанню щодо виплати збитку, пов’язаному із полісом перестрахування.
Перестраховий захист Компанії формується на базі облігаторних договорів перестрахування, що укладаються терміном на один рік на початку кожного періоду. Облігаторні програми покривають усі основні напрямки страхування, що провадить Компанія – страхування майна, наземного транспорту (крім залізничного), загальноцивільної відповідальності, сільськогосподарських ризиків, вантажів та багажу, страхування від нещасних випадків та ін.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

У разі необхідності (коли страхова сума за ризиком перевищую ємність облігаторного договору, або ризик виключається із покриття умовами облігаторного договору) Компанія використовує факультативне перестрахування.
Факультати́вне перестрахува́ння - форма перестрахування, згідно з якою перестрахувальник самостійно визначає і пропонує в перестрахування ризик або групу ризиків, прийнятих ним у страхування по оригінальному договору страхування.
Розміщення здійснюється за участю провідних брокерів та перестрахових компаній світу.
Суми кредиторської заборгованості перед перестраховиком являють собою зобов’язання Компанії за передачу премій від перестрахування перестраховику та відображаються в балансі у складі поточної кредиторської заборгованості за страховою діяльністю.
Аквізиційні витрати – Компанія виплачує комісійні винагороди за укладення договорів страхування. Аквізиційні витрати визнаються витратами одночасно з визнанням відповідних страхових премій.
Відстрочені аквізиційні витрати Компанією не формуються у зв’язку з тим, що страховий резерв незароблених премій формується за вирахуванням аквізиційних витрат.
Кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за страховими послугами та послугами, що не пов’язані зі страхуванням. Уся кредиторська заборгованість обліковується на основі методу нарахування. Нестрахові супутні послуги являють собою операції, які не передбачають передачу ризиків і безпосередньо відображаються у балансі. Активи або зобов’язання визнаються на основі отриманих сум за вирахуванням погашених сум та будь-яких утриманих комісій.
Акціонерний капітал – Внески до акціонерного капіталу визнаються за собівартістю.
Резервний капітал – Для покриття можливих збитків Компанії, а також для використання в інших передбачених законами напрямках, створюється в Компанії резервний капітал за рахунок відрахувань від чистого прибутку.
Резе́рвний капіта́л (англ. Capital Reserves) - частина власного акціонерного капіталу, який не належить ні до оплаченого акціонерного капіталу, ні до нерозподіленого прибутку і включає такі статті, як
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.

Визнання доходів та витрат – Доходи обліковуються за методом нарахування, коли відбувається збільшення активів або зменшення забов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу (крім збільшення у результаті внесків учасників), за умови того, що дохід може бути достовірно оцінений.
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

Не визнаються доходами суми податку на додану вартість та інші платежі, що підлягають перерахуванню до бюджету, а також сума попередньої оплати та надходження від первинного розміщення цінних паперів.
Витрати визнаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати визнаються у відповідному періоді одночасно з доходом, по відношенню до якого вони були понесені.
Операційна оренда – Оренда, за якою Компанія не приймає на себе усі ризики та вигоди, пов’язані із правом власності.
Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Витрати на оренду відображаються у звіті про фінансові результати протягом відповідного терміну оренди.
Перерахунок іноземних валют – Операції у валютах, інших ніж українська гривня, перераховані за офіційними обмінними валютними курсами Національного банку України, що мали місце на дати операцій. Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсами обміну валют, які діяли на кінець звітного періоду. Доходи та витрати в іноземній валюті перераховуються за курсами на дати проведення відповідних операцій. Усі прибутки та збитки, що виникають при перерахуванні, включаються до звіту про фінансові результати.
Податок на прибуток. Податок на прибуток визначається згідно з діючим законодавством України, а саме Податковим Кодексом України. Сума податку на прибуток розраховується на основі результатів за рік. Базою для розрахунку суми податку - Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Протягом 2015 року отримані страхові премії оподатковувалися за ставкою 3%, ставка корпоративного податку на прибуток становила 18%.


Відстрочений податок обліковується з використанням методу балансових зобов’язань по відношенню до тимчасових різниць, які виникають з різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань у фінансовій звітності та відповідною податковою базою, яка використовується для розрахунку оподатковуваного прибутку.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в період реалізації відповідних активів або погашення відповідних зобов’язань.
Відстрочений податок визнається у звіті про фінансові результати, окрім тих випадків, коли він відноситься безпосередньо до статей капіталу. У цьому випадку відстрочений податок також визнається у складі капіталу.
Активи та зобов’язання за відстроченим податком на прибуток взаємно заліковуються, коли: a) Компанія має юридично закріплене право взаємно заліковувати визнані суми поточних податкових активів та поточних податкових зобов’язань; б) Компанія має намір або погасити заборгованість шляхом заліку зустрічних вимог, або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання; в) відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання відносяться до податків на прибуток, які стягуються одним податковим органом в кожному майбутньому періоді, в якому, як очікується, значні суми відстрочених податкових зобов’язань і активів будуть погашені або відшкодовані.
У Компанії виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що певні витрати не враховуються для цілей оподаткування, а певні доходи не оподатковуються.
У рядок 2300 Форми №2 «Звіт про фінансові результати за 2015 рік» включено податок на прибуток з урахуванням відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов’язання.


 1. Каталог: upload -> files -> 2016
  files -> Правила експлуатації та інформаційної безпеки системи «Інтернет-банкінг» Diamantpay business
  files -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7241. J. 61. 00-2016
  files -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 8414. F. 42. 11-2016
  files -> Перелік обладнання yeas
  files -> Н. В. Базелюк // Наука І освіта. 2012. № С. 13-16. Бібліогр.: 15 назв. Текст статті доступний також в Інтернеті, в архіві наукових публікацій бази даних „Наукова періодика України Національної бібліот
  files -> Звіт щодо соціально-економічного та культурного розвитку Крижопільського району за 2014 рік в цілому галузі економіки працювали стабільно І прогнозовано
  2016 -> Звіт про корпоративне управління за 2014 рік Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «аха страхування» Вкажіть мету провадження діяльності страховика
  1   2   3