Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про наукову роботу кафедри мультимедійних систем фін за 2018 рік Основними науковими напрямами досліджень є: технології мультимедіа

Скачати 61.71 Kb.

Звіт про наукову роботу кафедри мультимедійних систем фін за 2018 рік Основними науковими напрямами досліджень є: технології мультимедіа
Скачати 61.71 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір61.71 Kb.
ТипЗвіт
Звіт про наукову роботу кафедри мультимедійних систем ФІн за 2018 рік Основними науковими напрямами досліджень є: технології мультимедіа сучасні технології та інструментальні засоби моделювання та програмування e-learning (комп’ютерне навчання) веб-програмування та електронна комерція інтелектуальні системи e-publishing (технології та інструментальні засоби створення електронних книг) Наукові школи, які формуються і розвиваються на кафедрі у науковому підрозділі Наукові теми, які виконуються на кафедрі у науковому підрозділі. 4. Основні наукові досягнення: Підтримується електронна система оцінювання студентських групових проектів. Підтримується Інтернет-портал для підтримки та розробки студентських групових програмних проектів. Підтримується портал з обєктно-орієнтованого програмування http:oop.in.ua Оновлено сайт факультету http:fin.ukma.edu.ua Створено сторінку факультету інформатики в соціальній мережі Facebook https:www.
Facebook - найбільша у світі соціальна мережа, що почала працювати 4 лютого 2004 року як мережа для студентів деяких американських університетів. Засновником та головою сервісу є Марк Цукерберг. За даними Alexa, сайт Facebook.
facebook.comfin.ukma Оновлено сервіс підтримки електронного запису на вибіркові дисципліни my.ukma.edu.ua Оновлено сервіс оцінювання якості освіти qa.ukma.edu.ua 4.1 Кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій працівниками та аспірантами кафедринаукового підрозділу 4.2 Публікації: 4.2.1. Монографії 4.2.2. Підручники та навчальні посібники Олецький О.В. Перші кроки в Java. – Електронний ресурс.
Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
- http:ekmair.ukma.edu.uabitstreamhandle12345678913748Oletskyi_Pershi_kroky_v_Java.pdfsequence=1&isAllowed=y Олецький О. Об’єктно-орієнтоване програмування в JavaScript: світ без класів. – Планується розмістити на distedu.ukma.edu.ua; здійснюється пошук інших платформ для публікації. Олецький О. Об’єктно-орієнтоване програмування в JavaScript: прототипне наслідування. – Планується розмістити на distedu.ukma.edu.ua; здійснюється пошук інших платформ для публікації. 4.2.3. Інше Олецький О.В.був офіційним опонентом захисту наступних кандидатських дисертацій: Махно Михайло Федорович «МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЧІТКИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ ЧАСОВОГО РЕСУРСУ » 12.04.2018.
Миха́йло Фе́дорович Рома́нов (*12 (22) липня 1596(15960722), Москва, Московське царство - †13 (23) липня 1645, Москва, Московське царство) - 9-й московський цар у 1613–1645, перший з династії Романових.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Захарченко Тараса Леонідович «КОМПОЗИТОСУТНІСНІ МОДЕЛІ АДАПТИВНИХ СЕРЕДОВИЩ ПРОЕКТУВАННЯ» 05.08.2018. Пасічна Mайя Володимирівна ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕНЕРГЕТИЧНИХ КОМПАНІЙ 06.12.2018 4.2.4. Наукові статті 4.2.4.1. У журналах, що входять до наукометричних баз даних (Web of Science core collection та (чи) Scopus, Index Copernicus) 4.2.4.2. У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України) 4.2.4.3.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Index Copernicus (IC) - онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ.
Наукова стаття - вид наукової публікації, який описує дослідження чи групу досліджень, пов'язаних однією темою, та виконана її науковими авторами. Наукові статті публікуються в періодичних наукових журналах або в неперіодичних збірниках наукових робіт.
В Україні наукове фахове видання - це періодичне або продовжуване видання (у тому числі - електронне), внесене до затвердженого Департаментом атестації кадрів МОН України (раніше це була компетенція ВАК України) переліку видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.
В інших виданнях України Бублик В. В., Шляхами дистанційної освіти та електронного навчання. Наукові записки НаУКМА.
Електронне навчання (англ. E-learning, скорочення від англ. Electronic Learning) - система навчання, за допомогою інформаційних, електронних технологій. Часто тлумачиться, як синонім таких понять: дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп'ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання, мобільне навчання.
Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).
Наукові записки НаУКМА - наукове фахове видання, що виходить в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Публікує статті з усіх галузей знань. Цей журнал має 13 тематичних серій і є рецензованим журналом відкритого доступу.
Комп’ютерні науки. – 2018. том 1, с.4-9. Олецький О.В. Моделювання процесу ухвалення рішень у багатоагентному середовищі. – Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. – 2018. – С.40-43. Франчук О. В., Горборуков В. В. Параметрична оптимізація в задачі ранжування альтернатив Матеріали міжнар. наук. конф. « Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій».
Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.
– Рівне, 2018. – C. 97–99. 4.2.4.4. Публікації викладачів кафедри, завантажені за звітний рік в інституційний депозитарій НаУКМА (ekmair): 4.2.4.5. В іноземних виданнях 4.2.4.6. В іноземних журналах 4.2.4.7. Патенти, авторські свідоцтва Об’єкт права інтелектуальної власності №, назва Автори(співавтори) Дати (чинність) Належить НаУКМА (не належить НаУКМА) Авторське свідоцтво Авторське право на твір № 79827 Комп’ютерна програма “Трансдисциплінарні Онтологічні Діалого Об’єктно-орієнтованих Систем (ТОДОС)” (“ІТ ТОДОС”) Стрижак О.Є., Величко В.Ю., Приходнюк В.В., Довгий С.О., Трофимчук О.М., Франчук О.В., Горборуков В.В., Попова М.А., Глоба Л.С. Дата реєстрації 15.06.2018 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України Авторське свідоцтво Авторське право на твір № 80835 Комп’ютерна програма “Трансдисциплінарна мережецентрична Інформаційно-аналітична система – (ТМІАС)” (“ТМІАС ”) Стрижак О.Є.
Інформаці́йно-аналіти́чна систе́ма (ІАС) - це комп'ютерна система, яка дозволяє отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її обробку та аналіз.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Нан (фр. Nans) - муніципалітет у Франції, у регіоні Франш-Конте, департамент Ду. Населення - 90 осіб (2011).
, Величко В.Ю., Приходнюк В.В., Довгий С.О., Лісовий О.В., Горборуков В.В., Дата реєстрації 08.08.2018 Національний центр «Мала академія наук України» 3. Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо. Бублик В. В., 4th International Conference on Egineering and Natural Sciences ICENS 2018, Kyiv. 4.05.2018 запрошена пленарна доповідь  E-Learning at Work Горборуков В. В., Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій».
Наукова конференція - форма організації наукової діяльності, при якій дослідники (не обов'язково вчені чи студенти) представляють і обговорюють свої роботи. Зазвичай заздалегідь (в інформаційному листі або стендовій оголошенні) повідомляється про тему, час і місце проведення конференції.
Рівне 02-04.03.2018. Афонін А.О. Прийняв участь у 70-й франкфуртській книжковій яр марці «Frankfurter Buchmesse 2018» Франкфурт-на-Майні, 10-14 жовтня, 2018р. Франчук О. В., Горборуков В. В. Оптимальне планування регламентно-відновлювальних робіт складної технічної системи.
Техні́чна систе́ма (ТС) - це штучно створена сукупність елементів і відношень (зв'язків) між ними, які утворюють цілісну структуру об'єкта, що має властивості, які не зводяться до властивостей елементів і призначена для виконання корисних функцій.
Виступ на спільній нараді представників ДП «КБ «Південне» і Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України щодо використання когнітивної ІТ-платформи «ТОДОС» у розробці ракетно-космічної техніки. Дніпро, 05.10.2018. 4.3. Перелік наукових заходів, організованих кафедрою науковим підрозділом (назва наукового заходу, дата, країна, місто): Самостійно: 4.3.1. Національнірегіональні 4.3.2. Міжнародні Спільно із працівниками інших інституцій, закладів тощо. 4.4 Доповіді співробітників кафедринаукового підрозділу на конференціях, семінарах, круглих столах (вказати прізвище, назву доповіді, науковий захід, місце проведення, дату): 4.4.1. Національнихрегіональних 4.4.2. Міжнародних 5. Відомості про науково-дослідну та інноваційну діяльність студентів, молодих учених 5.6.
Інноваційна діяльність - вид діяльності, пов'язаний із трансформацією наукових досліджень і розробок, інших науково-технологічних досягнень у новий чи покращений продукт введений на ринок, в оновлений чи вдосконалений технологічний процес, що використовується у практичній діяльності, чи новий підхід до реалізації соціальних послуг, їх адаптацію до актуальних вимог суспільства.
Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів ___0__, із них самостійно __0___ (перелік статей і назви наукових видань, де їх надруковано). 5.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
7 Кількість студентів, які брали участь в національних та міжнародних конференціях __0__, . 5.8 На кафедрі працює студентський гурток «Проблеми сучасного програмування» http:oop.in.ua .6. Міжнародне наукове співробітництво (з якими університетами, фірмами тощо). Спільні наукові проекти та інші заходи. 7. Угоди про наукову співпрацю з ВНЗ, інститутами НАНУ та іншими науковими установами та організаціями. Вказати: Партнерів: наукові інституції, бізнес-організації Спільні наукові заходи СПІВПРАЦЯ: 8. Членство в комісіях та інших колегіальних органах МОН. Дата 10.12.2018 Завідувач кафедри керівник наукового підрозділу Бублик В.В.


Скачати 61.71 Kb.

  • ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
  • Index Copernicus
  • Інформаційно-аналітична система