Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів
Дата конвертації10.03.2017
Розмір88.5 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
№20 тмц від 20.10.2014р.


 1. Замовник:

1.1. Найменування: Державне підприємство „Донецька залізниця”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01074957

1.3. Місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 68

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): начальник відділу з організації тендерних закупівель Українська Тетяна Григорівна, т/ф (062) 319-40-65;

Украї́нськ - місто районного значення в північно-західній частині Донецького басейну, підпорядковане Селидівській міськраді Донецької області; 20000 меш. (1976); 11000 (2007); шахта «Україна», кам'яновугільні копальні, збагачувальна.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Телефон Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

tender@railway.dn.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Державне підприємство „Донецька залізниця”, ЄДРПОУ 01074957

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код 30.20.4 - частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і рухомого складу;

Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.

Локомоти́в (від лат. loco «з місця» (аблатив лат. locus «місце») + лат. motivus, «здвигаючий») - тягова машина для пересування потягів рейками.

Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.

кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом (комплекти захисту до ТРС)

3.2.

Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

Кількість товарів, вид робіт або послуг: - 12 найменувань

3.3.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: на умовах CPT або DDP, згідно з правилами Інкотермс-2010, м.Артемівськ, Донецька обл.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 31.12.2014р.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №141370, “ВДЗ” №36(07.07.2014) від 07.07.2014р

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі-Закон).

Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).

Оголошення Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №163602, ВДЗ №81(09.09.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

2014) від 09.09.2014р.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: №173165, ВДЗ №100(06.10.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

2014) від 06.10.2014р.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Броварське електротехнічне об’єднання»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛПО Україна»

6.3.Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

ЄДРПОУ 37284776

ЄДРПОУ 36301549

6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

07400, Київська обл., м. Бровари, вул.Лісова,4, т. 044-2331095

02090, Україна, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1. т. 044-2339440.

Алмати́, Алмата́ (каз. Алматы; рос. Алма-Ата, Алматы) - найбільше місто Казахстану, колишня столиця. Засноване 1854 року, до 1921 мало назву Вірний, потім - Алма-Ата; найбільше місто Казахстану. У 1927-1936 роках - столиця Казакської АРСР, від 1936 до 1991 роки - столиця Казахської РСР, від 1991 до 1997 столиця Республіки Казахстан.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.08.2014р. до 09-30 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 07.08.2014р. до 10-50 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

 ЛОТ №1

найменування для (юридичної особи) або та призвище, ініціали (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі

Ціна пропозиції, грн з ПДВ.


Товариство з обмеженою відповідальністю «Броварське електротехнічне об’єднання», ЄДРПОУ 37284776

1 130 604,60

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛПО Україна», ЄДРПОУ 36301549

1 091 610,48

 7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

ЛОТ№1


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів - 1 091 610,48грн. з ПДВ;

найвища ціна  пропозиції конкурсних торгів - 1 130 604,60 грн. з ПДВ;

номер __ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів - 1 091 610,48грн. з ПДВ .

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 04.09.2014р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛПО Україна»

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

ЄДРПОУ 36301549

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 02090, Україна, м.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1. т. 044-2339440.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 01.10.2014р. 1091610 (один мільйон дев’яносто одна тисяча шістсот десять) грн. 48 коп.(з ПДВ)

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару):№ п/п

Код послуги за ДК

Найменування товару

Один. Виміру

Кількість

вартість за одиницю товару, без ПДВ, грн

1

30.20.4

Комплект комутаційного обладнання EL-361.00 для тепловозів серії ЧМЕ3, ЧМЕ3Т, ЧМЕ3Е

од.

8

5264,60

2

30.20.4

Вимикач малий для комутації низьковольтних ланцюгів локомотива на 16А, дві комутаційні секції

од.

60

395,00

3

30.20.4

Вимикач малий для комутації низьковольтних ланцюгів локомотива на 16А, три комутаційні секції

од.

16

575,00

4

30.20.4

Вимикач малий для комутації низьковольтних ланцюгів локомотива на 16А, сім комутаційних секцій

од.

16

1325,00

5

30.20.4

Cистема комутаційна КА-22 в зборі з елементами з`єднання та керування, одна комутаційна секція

од.

80

277,00

6

30.20.4

Cистема комутаційна КЧ-22 в зборі з елементами з`єднання та керування, дві комутаційні секції

од.

20

405,00

7

30.20.4

Cистема комутаційна ПП-22 в зборі з елементами з`єднання та керування, одна комутаційна секція

од.

60

277,00

8

30.20.4

Щіткотримач (ТЕ-006)

од.

80

1323,00

9

30.20.4

Комплект захисного електротехні-чного обладнання EL-401.00 для тепловоза серії ЧМЕ3

од.

20

12807,42

10

30.20.4

Комплект захисного електротехні-чного обладнання EL-466.00 для секції тепловоза серії 2ТЕ116

од.

12

23982,20

11

30.20.4

Комплект реле температури EL-321.00 для секції тепловоза серії 2ТЕ116

од.

6

11067,30

12

30.20.4

Комплект реле тиску EL-322.00 для секції тепловозу серії 2ТЕ116

од.

6

8400,00

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини:

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:


13.1.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Броварське електротехнічне об’єднання»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛПО Україна»
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством:

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Броварське електротехнічне об’єднання»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛПО Україна»


13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та  підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Головний інженер служби матеріально-технічного постачання Васянович О.М.

Постачання - частина логістики, яке охоплює власне закупівлю, складування, транспортування, оприходування товарів, внутрішню перевірку й зберігання закупленого. Використовується також як синонім терміну Закупівельна логістика, або вхідна логістика.

заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель Фісунова І.В.

провідний інженер відділу з організації тендерних закупівель Оборожна В.А.

провідний економіст відділу з організації тендерних закупівель Пятова Ю.Ю.

інженер відділу з організації тендерних закупівель Черкасова О.О.

секретар комітету з конкурсних торгів Войтов В.А.Заступник голови комітету з

конкурсних торгів – головний інженер

служби матеріально-технічного постачання _______________   О.М. Васянович  • Ціна пропозиції, грн з ПДВ.