Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 1 від 28. 08. 2015р. Замовник: > Найменування. Державне територіально галузеве об’єднання «Львівська залізниця»

Скачати 54.42 Kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів n 1 від 28. 08. 2015р. Замовник: > Найменування. Державне територіально галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
Скачати 54.42 Kb.
Дата конвертації04.05.2017
Розмір54.42 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про результати проведення процедур

відкритих торгів

N 1 від 28.08.2015р.

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне територіально – галузеве обєднання «Львівська залізниця»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 01059900

1.3. Місцезнаходження. вул. Гоголя 1, м. Львів, 79000,

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Головний інженер ВП «Пасажирська служба» Рудзінський Василь Володимирович, тел.: (032)226-59-12, факс (032)226-46-35; адреса: 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі.

33.12.1 ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з технiчного обслуговування компресорів) в т. ч.:

ЛОТ №1 – Послуги з технiчного обслуговування компресорів НГЕ-15/0,7 УЗ, НГЕ-10/0,7 М, SKTG 5,5/10 відокремленого підрозділу “Пасажирське вагонне депо Львів”.

Вагонне депо - підприємство залізничного транспорту, створене для обслуговування та ремонту вагонів.


ЛОТ №2 – Послуги з технiчного обслуговування компресорів НГЕ-10/0,7 УЗ, ВВУ 3,5/7 відокремленого підрозділу “Пасажирське вагонне депо Чернівці”.

ЛОТ №3 – Послуги з технiчного обслуговування компресорів НГЕ-10/0,7 УЗ відокремленого підрозділу “Пасажирське вагонне депо Ковель””

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Згідно документації конкурсних торгів

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Послуги надаються на території Замовника

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: термін надання послуг - протягом 30 календарних днів з дати підписання договору. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2015р

4.. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю.

5.2. . Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

168026, ВДЗ №299(23.07.2015) від 23.07.2015

5.3. . Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №187455, ВДЗ №324(28.08.2015) від 28.08.2015

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 1 один№п/п

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

6.3 Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

1

Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш»

ЄДРПОУ 00220434


40020, м. Суми, пр.-т Курський , 6


7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.08.2015р. 11-00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 25.08.2015р. 14-00 год. (розкриття не проводилось)

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 1 (одна)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). -

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Розкриття не проводилось

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. –

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися: –

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

8.2.

Цінá пропоз́иції - ціна, офіційно заявлена продавцем, яка зумовлює безвідкличну пропозицію продати заявлений товар на умовах споту, форварду або ф'ючерсу.
Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

9.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.
Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). -

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися: торги відмінені

12.1. Дата прийняття рішення. 25.08.2015р. 11-30год.

12.2. Причини: Відповідно до ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» торги по лотах №№ 1-3 відмінено а саме у разі подання для участі в них менше двох пропозицій конкурсних торгів.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4 Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника. –

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників)..

16. Склад комітету з конкурсних торгів

Директор ( з фінансових та економічних питань) ДТГО «Львівська залізниця» - Іщук Ю.К.

Начальник фінансово – економічної служби – Карпенко Л.В.

Начальник служби контролю та внутрішнього аудиту - Слівінський Б.І.

Начальник відділу з організації тендерних закупівель - Довганик Л.М.

Начальник планово – економічного відділу фінансово – економічної служби - Нікітіна О.В.

Заступник начальника юридичної служби - Антонів Н.І.

Начальник відділу аналітико – цінової роботи фінансово економічної служби – Старович В.Р.

Заступник начальника відділу з організації тендерних закупівель – Скробач О.М.

Начальник сектору закупівлі послуг відділу з організації тендерних закупівель - Брижак О.В.

Економіст 1-ї кат. сектору закупівлі послуг відділу з організації тендерних закупівель -Діденко Н.О

Головний інженер ВП «Пасажирська служба» - Рудзінський В.В.

Голова комітету з конкурсних торгів -

Директор з фінансових таекономічних питань Іщук Ю.К.


Скачати 54.42 Kb.

  • Головний інженер ВП «Пасажирська служба» Рудзінський Василь Володимирович, тел.: (032)226-59-12, факс (032)226-46-35; адреса: 79000, м. Львів, вул. Гоголя, 1
  • 33.12.1 ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності (Послуги з технiчного обслуговування компресорів) в т. ч.
  • ЛОТ №2 – Послуги з технiчного обслуговування компресорів НГЕ-10/0,7 УЗ, ВВУ 3,5/7 відокремленого підрозділу “Пасажирське вагонне депо Чернівці”.
  • Згідно документації конкурсних торгів
  • 168026, ВДЗ №299(23.07.2015) від 23.07.2015
  • . №187455, ВДЗ №324(28.08.2015) від 28.08.2015
  • 5.08.2015р. 11-00 год
  • Розкриття не проводилось