Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням ціни

Скачати 45.92 Kb.

Звіт про результати проведення процедури закупівлі зі зменшенням ціни
Скачати 45.92 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір45.92 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про результати проведення процедури

закупівлі зі зменшенням ціни

(редукціон)
№ б/н від 27.08.2013р.

1. Замовник:


1.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування" в особі філії Управління з переробки газу та газового конденсату.

Газовий конденсат Га́зовий конденса́т (рос. газовый конденсат, англ. gas condensate; Gaskondensat n, Erdgasflüssigkeit f) - Суміш рідких вуглеводнів (С5Н12 і вищі), що виділяється з природних газів при експлуатації газоконденсатних покладів в результаті зниження температури і пластового тиску (нижче за тиск початку конденсації).

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).


1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25976423.
1.3. Місцезнаходження: Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420.
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати
зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та
адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду
міжміського телефонного зв'язку, e-mail):
Левченко Олег Васильович, голова комітету з конкурсних торгів; с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська область, вул.

Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.

Полтавська область Полта́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця України з центром у місті Полтава. Утворена 22 вересня 1937 року. Розташована у середній частині Лівобережної України. Більша частина області лежить у межах Придніпровської низовини та Полтавської рівнини.

Польова, 6, 39420; тел./факс: (0532)50-89-88.


Приставка Володимир Васильович; начальник відділу забезпечення процедур закупівель товарів, робіт та послуг; с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська область, вул. Польова, 6, 39420; тел./факс: (0532)51-50-24, e-mail: pvv@upggk.poltava.ua.

Представник Замовника уповноважений здійснювати зв’язок з учасниками з питань технічної частини:

Баршак Олександр Леонідович; начальник ВКБ УПГГК; Полтавська область, Машівський район, с. Базилівщина, вул. Польова, 6, 39420; тел./факс (0532) 56-08-61.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та


ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Публічне акціонерне товариство "Укргазвидобування",30197775.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Установка гідроочистки дизельного палива продуктивністю 300 тис.

Ди́зельне (солярне) па́ливо (скорочено дизель, соляр, соляра, солярка) - рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.

т/рік на Шебелинському відділенні з переробки газового конденсату та нафти. Коригування ТЕО.

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи наданням послуг: згідно документації процедури закупівлі.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:Управління з переробки газу та газового конденсату: с. Базилівщина, Машівський район, Полтавська область, вул. Польова, 6, 39420.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: на протязі 2013 року.


4. Процедура закупівлі: відкриті торги із зменшенням ціни (редукціон).

5. Інформування про процедуру закупівлі:


5.1. Адреса веб-сайту, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.ugv.com.ua.
5.2. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого на власному веб-сайт www.ugv.com.ua.:

РОБ-08-55 від 24.07.2013р.

5.3. Дата оприлюднення повідомлення про акцепт або відміни процедури закупівлі на власному веб-сайт www.ugv.com.ua: 27.08.2013р.
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали
пропозиції:
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:
Учасник №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія»;

Учасник №2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Нафтогазові Технології».

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:Учасник №1 Код ЄДРПОУ 21577643;

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.Учасник №2 Код ЄДРПОУ 32664684.
6.4. Місцезнаходження/місце проживання:

Учасник №1 01133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 29;

Учасник №2 01010, м. Київ, вул. Івана Мазепи, буд. 10.
7. Інформація щодо пропозицій:
7.1. Строк подання пропозицій (дата і час):

01.08.2013р. 09:00.
7.2. Розкриття кваліфікаційної пропозиції (1-й етап):

Дата 01.08.2013р Час: 10:00.7.3. Розкриття цінових пропозицій (2-й етап):

Дата 01.08.2013р Час: 12:00.


7.4. Кількість отриманих пропозицій (1-й етап): 2 (дві).
7.5. Кількість пропозицій, допущених до процедури зменшення ціни (2-й етап) : 2 (дві).

7.6. Інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених документацією (1-й етап):Учасник №1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія», код ЄДРПОУ 21577643 - Наявні та правильно оформлені всі необхідні документи;

Учасник №2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Нафтогазові Технології»,код ЄДРПОУ 32664684 - Наявні та правильно оформлені всі необхідні документи.

7.7. Перелік відхилених пропозицій, обґрунтування підстав відхилення:-.

7.8. Цінові пропозиції учасників торгів на другому етапі (початкова та кінцева):
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантія», код ЄДРПОУ 21577643;

Початкова ціна: 657 240,00 грн.;

Кінцева ціна: 657 240,00 грн.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інжинірингова компанія «Нафтогазові Технології»,код ЄДРПОУ 32664684;

Початкова ціна: 596 060,00 грн.;

Кінцева ціна: 596 060,00 грн.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій.

8.1.Дата акцепту пропозиції: -.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про
закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: -.

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: -.


9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце
проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: -.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.


10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: -.

10.1 Ціна за одиницю товару: -.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -

12.

Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.

Процедура закупівлі відмінена:


12.1. Дата прийняття рішення: 27.08.2013 р.
12.2. Причини: п.18.4.1. Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого Наказом ПАТ «Укргазвидобування» від 04.03.13р. №93 - в зв’язку з відсутністю фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

13. Інша інформація:14. Склад комітету з конкурсних торгів:
Левченко О.В. – Голова комітету з конкурсних торгів
Сандул С.В. – Заступник голови комітету з конкурсних торгів
Баршак О.Л. - Член комітету з конкурсних торгів
Бабенко В.І. - Член комітету з конкурсних торгів
Бондарєв Ю.В. - Член комітету з конкурсних торгів
Горошко І.В. - Член комітету з конкурсних торгів
Нікітенко Р.В. - Член комітету з конкурсних торгів
Приставка В.В. - Секретар комітету з конкурсних торгів
Лагута Д.Б. - Секретар комітету з конкурсних торгів

Голова комітету

з конкурсних торгів ________________ Левченко О.В.


Скачати 45.92 Kb.