Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про роботу Комісії успп з питань науки та іт за 2016 рік

Звіт про роботу Комісії успп з питань науки та іт за 2016 рік
Сторінка1/6
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6ЗВІТ

про роботу Комісії УСПП з питань науки та ІТ

за 2016 рікНайменування та короткий зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

Січень1. Засідання НКРЗІ.

2. Робоча зустріч з членами НКРЗІ щодо питань внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації та щодо звітності операторів, провайдерів телекомунікацій.

3. Робоча зустріч з представниками ДССЗЗІ щодо питань проектів законів «Про електронні комунікації» та Технічних вимог до технічних засобів та об’єктів телекомунікацій щодо граничної кількості кабельних муфт

05.01.2016

Гусєв О.Ю.

Члени комісії

1. Засідання Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій:

І. Питання підготовки програми судового захисту інтересів членів ІнАУ у питаннях доступу до інфраструктури телекомунікацій.

ІІ. Підготовка пропозицій щодо заходів протидії корупції у сфері доступу до інфраструктури телекомунікацій.

2. Обговорення членами Правління ІнАУ пропозицій до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації.


06.01.2016

Подгорний В.О.

Гусєв О.Ю.

Члени комісії

Гусєв О.Ю.
1. Засідання НКРЗІ.

2. Робоча нарада ІнАУ щодо напрацювання пропозицій до проектів рішень НКРЗІ № 660 від 15.12.2015 (Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)») та № 659 від 15.12.2015 (Про прийняття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» ).

12.01.2016

Гусєв О.Ю.

Гусєв О.Ю.

Члени комісії1. Участь у робочій нараді за участі представників ГШ ЗСУ, Комітету ВРУ з питань зв’язку та інформатизації, Асоціації «Телас», Комісії УСПП з питань науки та ІТ, ІнАУ, НКРЗІ та УДЦР щодо обговорення питань застосування спрощеної процедури узгодження частотних присвоєнь для РЕЗ радіорелейного зв’язку у смугах частот 17741-17769/18751-18779 МГц та вище.

Організатори: «Телас» та УДЦР.

2. Участь у робочій нараді щодо ситуації застосування Київською міською радою та уповноваженим нею КП “Київжитлоспецексплуатація” рішень від 14.07.2011 №378/5765, від 03.09.2015 № 943/1807 та проведення аналізу на предмет їх відповідності Конституції та законам України, по результатам якого рекомендувати Київраді вжити заходів, спрямованих на термінове скасування зазначених НПА.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).Організатор: Комітет ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

Житлово-комунальне господарство - галузь, а вірніше, сукупність галузей, що забезпечують життя і роботу населення країни в нормальних умовах, а також постачання підприємств галузей народного господарства необхідними ресурсами води, газу, тепла й електроенергії.13.01.2016

Гусєв О.Ю.

Федієнко О.П.

Члени комісії

Пєтухов І.М.

Петренко Л.В. Члени комісії1.Засідання комісія з питань порушень при проведенні ТЮ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

2. Засідання Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Питання:

1. Формування позиції до наради з представниками Київобленерго щодо сумісного підвісу.

2. Щодо виконання рішення Правління ІнАУ щодо програми захисту інтересів членів ІнАУ.


15.01.2016

Пєтухов І.М.

Подгорний В.О.

Гусєв О.Ю.

Члени комісії
1. Засідання Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Питання: Проблемні питання взаємодії з ПАТ «Укртелеком».

2. Засідання Комітету з питань озброєння, матеріально-технічного забезпечення та економічної діяльності при Міністерстві оборони України.

18.01.2016

Подгорний В.О.

Члени комісії

Вікторія Гусєва1. Засідання НКРЗІ.

2. Участь у судовому засіданні Апеляційного господарського суду м. Києва щодо КЖСЕ.

19.01.2016

Гусєв О.Ю.

Петренко Л.В.
1. Робоча зустріч в Комітеті ВРУ з питань запобігання і протидії корупції щодо питань звернення стосовно діяльності КЖСЕ, підготовки Комітетських слухань з питань ІТ, проведення спільної діяльності експертного середовища.

2. Засідання Комітету ІнАУ з питань доступу до інфраструктури телекомунікацій.

Питання: Проблемні питання взаємодії з ПАТ «Укртелеком».

3. Позачергове засідання Громадської ради при Держкомтелерадіо.

20.01.2016

Гусєв О.Ю.
Подгорний В.О.
Гусєв О.Ю.


І. Громадське обговорення результатів виконання державної регуляторної політики та дерегуляції у сфері господарської діяльності.

Регулято́рна полі́тика - напрям державної політики, спрямований на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що здійснюється в межах, у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами країни.

Питання до обговорення:

- стан упровадження регуляторного законодавства органами влади;

- результати реформування дозвільної та ліцензійної систем;

- проблеми оптимізації контрольно-наглядової сфери;

- темпи дерегуляції в окремих галузях господарської діяльності.Організатори: Державна регуляторна служба України та Громадська рада при ДРС за підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Лідерство в економічному врядуванні (ЛЕВ)».

ІІ. Нарада щодо обговорення питань використання кабельної каналізації електрозв’язку.

Організатор: НКРЗІ.

ІІІ. Участь у засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Громадська рада - постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Ки́ївська міська́ ра́да - адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування.Питання: 7. Про обговорення та презентацію підходу до формування економічно обґрунтованої моделі встановлення плати за користування об’єктами права власності територіальної громади м.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.

Києва, що знаходяться в управлінні районних в м.Києві державних адміністрацій, для надання послуг у сфері зв’язку та інформатизаційних технологій.


21.01.2016

Пєтухов І.М.

Члени комісії

Подгорний В.О.

Члени комісії


Гусєв О.Ю.

Члени комісії

Засідання комісія з питань порушень при проведенні ТЮ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

22.01.2016

Пєтухов І.М.


1. Засідання НКРЗІ.

2. Засідання Громадської ради при Державній регуляторній службі України.

3. Засідання правозахисної комісії Координаційної ради при Генеральній прокуратурі України.

26.01.2016

Гусєв О.Ю.

Пєтухов І.М.

Пєтухов І.М.1. Засідання організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського Форуму бізнесу.

Організатор: УСПП.

2. Засідання комісія з питань порушень при проведенні ТЮ-2015 та виявлення розбіжності кількості голосів між протоколом рахункової комісії та офіційною резолюцією попередніх Позачергових Загальних Зборів (З’їзду) Інтернет Асоціації України.

27.01.2016

Пєтухов І.М.

Гусєв О.Ю.


Пєтухов І.М.


Правління ІнАУ.

Порядок денний:

1. Щодо програми захисту інтересів членів ІнАУ у питаннях доступу до інфраструктури телекомунікацій. 2. Щодо проекту Положення про членство та сплату членських внесків членами ІнАУ.

3. Щодо електронного автоматизованого підрахунку голосів під час відкритого голосування делегатів З’їзду ІнАУ. 4. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.

5. Щодо проведення 22 З’їзду ІнАУ. 6. Щодо оновлення веб-сайту ІнАУ.28.01.2016

Гусєв О.Ю.


Участь спільно з лідерами партій, громадянського суспільства та членами клубу 3s.tv в прямому ефірі Шустер LIVE на Канал Савика Шустера.

29.01.2016

КПНІТ

Пєтухов І.М.


Лютий1. Засідання НКРЗІ.

2. Участь у робочій зустрічі представників Комітетів ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики, з питань запобігання і протидії корупції та експертів щодо проблемних питань діяльності компанії "Зеонбуд".


02.02.2016

Гусєв О.Ю.

Гусєв О.Ю.

Члени комісіїПарламентські слухання на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України»

03.02.2016

Пєтухов І.М.

Гусєв О.Ю.

Члени комісії1. Робоча нарада представників ДССЗЗІ, НБУ, НКРЗІ, Мінфіну щодо питань діяльності операторів по наданню послуг з пересилки коштів.

Організатор: ДССЗЗІ за дорученням КМУ.

2. Робочі зустрічі з керівниками інститутів громадянського суспільства щодо підписання спільної заяви щодо неправомірних заходів правоохоронних органів до ІТ-компаній та пропозицій щодо реформування СБУ.

05.02.2016

Гусєв О.Ю.

Члени комісії

Гусєв О.Ю.

Члени комісії
Позачергове засідання Громадської ради при Держкомтелерадіо (в режимі електронної пошти) з порядком денним: 1. Звернення громадської ради при Держкомтелерадіо України до Голови Верховної Ради України, керівників парламентських фракцій, авторів законопроекту №3081-д щодо виключення з пункту 3 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту №3081-д "Про державну підтримку кінематографії в Україні" положень щодо взаємовідносин суб’єктів авторського права та суміжних прав з надавачами інтернет-послуг та способів захисту авторських та суміжних прав, зокрема - виключення підпунктів 1, 2, 3, 4, 8.

Парламентська фракція (нім. fraktion, від лат. fractio «розламування, подрібнення») - група членів тієї чи іншої політичної партії в складі парламенту або іншої державної організації (установи) чи громадсько-політичної організації, яка організовано проводить установки своєї партії.

Держа́вний коміте́т телеба́чення і радіомо́влення Украї́ни (Держкомтелерадіо України) - орган виконавчої влади, відповідальний за інформаційну політику в державі (зокрема, за мовну політику, видавничу справу, захист суспільної моралі (див ще: Нацкомморалі, доступ до публічної інформації).

Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.

Сумі́жні права́ (англ. related rights, фр. droits voisins, рос. смежные права) - тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.

Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Голова́ Верхо́вної Ра́ди Украї́ни - одна з найвищих державних посад України. Голова Верховної Ради України здійснює керівництво Верховною Радою України, він обирається народними депутатами, попередньо запропонованим на пленарному засіданні Верховної Ради депутатськими фракціями чи народними депутатами.08.02.2016

Гусєв О.Ю.1. Засідання НКРЗІ.

2. Участь у прес-конференції з приводу дня безпечного Інтернету та прийняття ВРУ у першому читанні проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».


Організатори: ІнАУ та Комісія з питань науки та ІТ.


3. Громадське обговорення пропозицій та правок до ЗП №3081-Д.

Організатор: Комітет ВРУ з питань культури і духовності.

4. Засідання міжвідомчої робочої групи щодо Цифрового телерадіомовлення.

Організатор: ДССЗЗІ за дорученням РНБО.

09.02.2016

Гусєв О.Ю.

Пєтухов І.М.

Члени комісії
Пєтухов І.М.

Члени комісії

Гусєв О.Ю.

Члени комісії
1. Участь у конференції «Перспективи розвитку IT бізнесу потреби ринку позиція держави».

Організатори: «Телеком-клуб», ІТ-Україна, Асоціація венчурного капіталу, АПІТУ, ІНАУ, ТЕЛАС, партнер: Львівська міська державна адміністрація.

Круглий стіл «Перспективи розвитку ІТ-бізнесу: потреби ринку, позиція держави».

2. Засідання Робочої групи з обговорення проекту Методики КЖСЕ та ДІПРОЗВ’ЯЗКУ.

11.02.2016

Члени комісії

Гусєв О.Ю.

Члени комісії


м. Львів1. Конференція «#TIM: Broadband 2016».

Організатор: Компанія Expert & Consulting.

2. Участь в засіданні Антикризової ради громадських організацій України.

Питання: розгляд Звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році.

Організатор: УСПП.

3. Круглий стіл на тему «Конституційний процес в Україні: від договору політичних еліт до суспільного конценсусу».

Організатор: Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦДП).

Кру́глий стіл - форма публічного обговорення чи висвітлення якихось питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку; нарада, обговорення проблем з рівними правами учасників.

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

  1   2   3   4   5   6