Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про стан справ у вінницькій області за 2013 рік стан соціально економічного розвитку Вінницької області. Динаміка соціально-економічного розвитку Вінницької області в розрізі галузей економіки

Скачати 361.86 Kb.

Звіт про стан справ у вінницькій області за 2013 рік стан соціально економічного розвитку Вінницької області. Динаміка соціально-економічного розвитку Вінницької області в розрізі галузей економіки
Скачати 361.86 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.06.2017
Розмір361.86 Kb.
ТипЗвіт
  1   2   3


ЗВІТ ПРО СТАН СПРАВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗА 2013 РІК
1.
Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Стан соціально - економічного розвитку Вінницької області.


1.1. Динаміка соціально-економічного розвитку Вінницької області в розрізі галузей економіки.

Промисловість

За підсумком 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 10,4%.

За індексом промислової продукції серед областей України Вінницька область посідає III місце, яке впевнено утримує, починаючи з другої половини 2012 року.

Область - назва однієї з 24 адміністративних одиниць України. Області поділяються на райони (від 11 до 27 районів в області)/
Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.
Ві́нниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний економічний і культурний центр держави.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Порівняно з 2012 роком на 6,7% збільшено обсяги промислового виробництва у добувній промисловості і розробленні кар’єрів. Приріст у переробній промисловості становив 7,8% (в основному за рахунок збільшення обсягів на 10,7% у виробництві харчових продуктів та напоїв, на 0,9% у деревообробній промисловості, на 23,5% – у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, 39,9% – у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів), у металообробці – 4,2%.

Ліка́рські за́соби (лікувальні препарати, ліки, медикаменти) - речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, запобігання вагітності, усунення болю; отримані з крові, плазми крові, органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного синтезу (фармацевтичні засоби, ліки або медикаменти) або із застосуванням біотехнологій (вакцини).
Ї́жа - все, що споживає людина й інші живі істоти для підтримки життя; харчі. Речовини, що їх організм отримує з навколишнього середовища, є для нього будівельним матеріалом і джерелом енергії.
Переробні галузі АПК - це комплекс підприємств, що переробляють сільськогосподарську сировину, з якої отримують продукти харчування і сировину для харчової промисловості. Вони забезпечують населення продуктами харчування та створюють певні ресурси для зовнішнього обміну.
Деревообробна промисловість - галузь лісової промисловості, що здійснює механічну і хіміко-механічну обробку і переробку деревини і що використовує як сировину для свого виробництва різні лісоматеріали.
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги збільшились на 18,6%.

Сільське господарство

За 2013 рік в сільськогосподарському виробництві забезпечено позитивну динаміку розвитку. Темпи приросту обсягів виробництва, в порівнянні з 2012 роком cклали 26,6 %, в тому числі в галузі рослинництва – 23,1 %, тваринництва – 35,5 %.

Область в Україні зайняла перше місце за обсягами виробництва валової продукції сільського господарства, виробництву цукрових буряків, плодово-ягідних культур, молока, чисельності поголів’я ВРХ, в тому числі корів та друге місце за обсягами виробництва зернових та зернобобових культур.

Ва́лова проду́кція - сумарний обсяг у вартісному вираженні закінчених і незакінчених промислових виробів та робіт, призначених для реалізації, включно з товарною продукцією, залишками незавершеного виробництва, інструментами та технологічним оснащенням власного виробництва.
Зернобобо́ві культу́ри (зернові бобові культури, в кулінарії - просто бобові) - група деяких рослин порядку бобових, що обробляються ради плодів, що є продуктами харчування.
Сільськогоспо́дарське виробни́цтво - вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі.
Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша в Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості; різновид буряка звичайного.

Питома вага Вінниччини в загальному обсязі виробництва сільськогосподарської продукції, в порівнянні з 2012 роком, зросла з 6,5 до 7,2 %.

2013 рік був сприятливим для хліборобів Вінниччини. Отримано прирости валових зборів та урожайності майже всіх без винятку сільськогосподарських культур.

Сільськогосподарські культури - культурні рослини, що вирощуються з метою забезпечення людства продуктами харчування, виробництва сировини для окремих галузей промисловості і кормів для сільськогосподарських тварин.

У 2013 році намолочено найвищий валовий збір зернових за всю історію Вінниччини в обсязі біля 5 млн. тонн.

Цукрова галузь була і залишається однією із пріоритетних галузей агропромислового комплексу області.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

За минулий рік в області вирощено більше 2,6 млн. тонн цукросировини. Цукровими заводами вироблено біля 300 тис. тонн цукру, або 25 % від загальнодержавного виробництва.

У тваринництві в 2013 році, в порівнянні з попереднім роком, нарощено обсяги виробництва молока на 9,2 тис. тонн (1,1 %), м’яса (реалізація) – на 131,5 тис. тонн (у 2,1 рази).

Всіма категоріями господарств, у порівнянні з 2012 роком нарощено поголів’я тварин ВРХ на 1,6 тис. голів, в тому числі корів – на 1,6 тис. голів, овець та кіз – на 2,0 тис. голів, птиці – на 9,5 млн. голів.

В агропромисловому комплексі області продовжується активізація інвестиційної діяльності.

В молочному скотарстві в 2013 році завершено будівництво 1-ї черги молочно-товарної ферми в ПОСП «Нападівське» с. Нападівка Калинівського району на 590 гол.

Кали́нівський райо́н - район Вінницької області в Україні розташований у північній частині області, яка у фізико-географічному відношенні належить до лісостепової зони. Площа району 1086 км², що становить 4,2% площі області.
\місць та реконструйовано 27 молочно-товарних ферм загальною потужністю 5240 гол./місць.

В м’ясному скотарстві завершено реконструкцію 9 приміщень для відгодівлі ВРХ на 1540 гол./місць, в свинарстві - 7 свинокомплексів загальною потужністю на 7,1 тис. гол./місць.

В області триває будівництво найбільшої в Європі птахофабрики „Вінницький бройлер”, яке здійснює ПрАТ „Зернопродукт МХП”.

Для забезпечення розвитку інфраструктури зернового ринку введено в експлуатацію 3 елеватори загальною потужністю 131 тис. тонн зберігання зерна.

Для збереження плодово-ягідної продукції введено в експлуатацію одне фруктосховище потужністю 800 тонн.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в сільському господарстві за 2013 рік склала 2391 грн., або зросла, в порівнянні з 2012 роком на 18 %.

З метою вирішення питань пов’язаних з розвитком сільських територій в області в 2013 році проводилось укладання соціальних угод між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, які здійснювали господарську діяльність на території сільських та селищних рад.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Сільське́ господа́рство (с.-г.) - галузь народного господарства, направлена на забезпечення населення продовольством і отримання сировини для цілого ряду галузей промисловості. Галузь є однією з найважливіших, представлена практично у всіх країнах.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

За минулий рік 690 сільськими та селищними радами укладено 2889 соціальних угод.

В результаті укладених угод, сільські та селищні ради для вирішення соціальних проблем на селі отримали послуг та коштів на суму 71,2 млн. грн.


Мале підприємництво

За даними моніторингу у 2013 році започаткували діяльність 6309 новостворених суб’єктів господарювання, що на 4,9% менше порівняно з 2012 роком, із яких 994 - юридичних осіб (на 7,9% менше) та 5315 - фізичних осіб-підприємців (на 4,4% менше).

Селищна рада - адміністративно-територіальна одиниця в Україні та деяких країнах СНД, а також у колишньому СРСР. Центром селищних рад в Україні є селища міського типу.
Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;

Від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2013 рік до бюджетів усіх рівнів надійшло 895,6 млн.грн., що на 84,8 млн.грн. або на 9,5% більше ніж в 2012 році, або 22,2% від загальних обсягів надходжень (19,0)%.

Сума надходжень від діяльності малого підприємництва до місцевих бюджетів за відповідний період також збільшилась на 46,2 млн.грн. або на 8,1% і становить 613,4 млн.грн., а їх частка в загальних надходженнях становить 25%.


Будівельна діяльність

Будівельними організаціями області за 2013 рік виконані будівельні роботи на суму 1419,7 млн.

Місце́вий бюдже́т - бюджет адміністративно-територіальної одиниці - області, району, міста, селища, села, затверджений відповідною радою. Місцевий бюджет області об'єднує обласний бюджет, бюджет районів і міст обласного підпорядкування.
Будіве́льні робо́ти - роботи, що виконуються на будівельному майданчику (об'єкті) при зведенні будівель і споруд.
грн.

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 78,9 % від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (15,6 % та 5,5 % відповідно).

Індекс будівельної продукції з початку року становив 86,1 %.


Торгівля

Товарооборот області за 2013 рік склав 26 млрд. 053 млн. грн. і зріс у порівнянних цінах на 10,1%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 7 місце, а за абсолютним приростом на одну особу - 14 місце серед регіонів України.

Україна - унітарна держава, регіонами якої є 24 області, 1 автономна республіка (АР Крим) і 2 міста зі спеціальним статусом: Київ і Севастополь.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.

Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 92,5%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
1.2. Виконання бюджету за 2013 рік.

За 2013 рік до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2825,0 млн. грн., що становить 110,5% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2557,3 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 208,0 млн.грн., або на 7,9%.

Крім власних надходжень податків і зборів до бюджету області отримано також 2960,7 млн.грн. дотацій, або 100% плану на рік, та 1891,5 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 93,4% до плану на рік (недоотримано та не використано 132,6 млн.грн). Проти 2012 року надходження дотацій з державного бюджету зменшились на 4,2 млн.грн., або на 0,1%, а субвенцій – зменшились на 86,8 млн.грн, або на 4,4%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах отримав 7677,2 млн.

Міжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого. Відповідно до статті 96 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні трансферти класифікуються як: дотація вирівнювання (вилучено);.
грн., або 101,8% до уточненого плану на рік (план 7542,2 млн.грн.), і проти 2012 року збільшились на 117,1 млн.грн., або на 1,5%.

За 2013 рік по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 7558,6 млн.грн., що становить 94,8% плану на рік (7971,7 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 193,0 млн.грн., або на 2,6%. З них проведено видатків розвитку в сумі 390,5 млн грн., що становить 63,4% плану на рік (615,7 млн.грн.), що менше проти минулого року на 159,3 млн.грн., або на 29,0%.

Зокрема, до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 2182,6 млн.грн., що становить 101,7% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2146,7 млн.грн.). Додатково до плану на рік отримано 35,9 млн.грн.

Порівняно з минулим роком надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 140,5 млн.грн., або на 6,9%.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 2960,7 млн.грн. дотацій, або 100% плану на рік, та 1798,0 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 97,1% до плану на рік (недоотримано та не використано 53,2 млн.грн). Проти 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету зменшились на 4,2 млн.грн., або на 0,1%, а субвенцій – зменшились на 63,1 млн.грн, або на 3,4%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 6941,4 млн.грн., або 99,8% до уточненого плану на рік (план 6958,6 млн.грн.), і проти 2012 року збільшились на 73,2 млн.грн., або на 1,1%.

За 2013 рік по зведеному бюджету області проведено 6876,0 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 97,6% уточненого плану на рік (7045,4 млн.грн.) і проти 2012 року збільшились на 370,2 млн.грн., або на 5,7%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 2013 рік на зазначені цілі використано 6374,6 млн.грн. - це 92,7% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 2493,8 млн.грн. (проти минулого року ріст на 116,9 млн.грн., або на 4,9%), на охорону здоров’я – 1551,2 млн.грн. (відповідно ріст на 99,4 млн.грн., або на 6,9%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 1945,3 млн.

Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
грн. (відповідно ріст на 249,7 млн.грн., або на 14,7%), на культуру – 274,0 млн.грн. (ріст на 19,3 млн.грн., або на 7,6%).

1.3. Енергетика та енергозбереження.

За рахунок виконання технічних та організаційних енергозберігаючих заходів у 2013 році (за оперативними даними) заощаджено 9140 тонн умовного палива (далі – т.у.п.

Умо́вне па́ливо - одиниця обліку органічного палива, яка використовується для зіставлення ефективності різних видів палива та їхнього сумарного обліку.
) паливно-енергетичних ресурсів.

Також одним з найвагоміших заходів щодо заощадження паливних ресурсів держави є виробництво в області власної електроенергії малими гідро - та сонячними електростанціями.

За звітний період з різних джерел на реалізацію енергозберігаючих заходів Програми спрямовано всього 54,5 млн.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
грн.

Найбільш значний обсяг заощадження паливно-енергетичних ресурсів дали наступні заходи:

- переведення на альтернативне (місцеве) паливо систем опалення закладів бюджетної сфери і виробничого обладнання сільськогосподарських підприємств, що дало можливість заощадити 420 т.у.п. паливних ресурсів;

- виконання плану заходів з економії енергоресурсів на власні потреби підрозділами ПАТ «Вінницяобленерго», що дало можливість заощадити 801 т.у.п. паливно-енергетичних ресурсів;

- виконання комплексу заходів із заміни котлів, пальників на котлах та зношених тепломереж КП «Вінницяоблтеплоенерго», що дало можливість заощадити біля 17 т.у.п. паливних ресурсів.

Решта заходів спрямована, в основному, на заміну застарілого обладнання та зношених мереж, ремонт будівельних конструкцій із заміною віконних і дверних блоків, а також відновлення та реконструкцію мереж вуличного освітлення населених пунктів.

У 2013 році підприємством КП «Вінницяоблтеплоенерго» котлами на альтернативному паливі дооснащено 5 газових котелень, що опалюють заклади спільної власності територіальних громад області.

Повністю переведено на альтернативні види палива котельні ще 3-х закладів спільної власності територіальних громад області.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
Будіве́льні констру́кції (англ. building structure, structural unit) - основні конструктивні елементи будівлі або споруди, що виконують тримальні, загороджувальні або сумісні функції.
Зовнішнє освітлення (ЗО) - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою штучних джерел світла, перетворюючи електричну енергію у світлову.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Па́ливо альтернати́вне (рос. топливо альтернативное, англ. alternative fuel, нім. alternativer Brennstoff m) - це паливо, що є альтернативою (заміною) відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.

В містах і районах області у 2013 році на альтернативні види палива переведено повністю або частково опалювальні системи 53 закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів.

Всього на кінець 2013 року повністю або частково переведені на альтернативні види палива опалювальні системи 195 бюджетних закладів, із них: 119 – на біомасу; 52 – на вугілля; 24 – на електроенергію.

З бюджетів усіх рівнів на заходи з енергозбереження в закладах соціальної сфери у 2013 році спрямовано понад 10 млн.грн.

З метою залучення інвестицій та кредитних коштів для реалізації енергоефективних проектів комунальній організації „Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву” дозволено отримувати кредити в комерційних банках під заставу комунального майна у відповідності до чинного законодавства. На кредитні кошти планується закуповувати та встановлювати в бюджетних закладах на правах оренди енергоефективне опалювальне обладнання. Повернення кредитних коштів здійснюється за рахунок економії паливних ресурсів.

У 2013 році комунальною організацією «Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву» були профінансовані бюджетні заклади на потреби енергозбереження в обсязі 3,85 млн.грн.

Також придбано та надано бюджетним закладам на правах оренди енергозберігаюче обладнання на суму 300 тис.грн.
1.4. Інноваційно-інвестиційна діяльність.

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 жовтня 2013 року становив 269,9 млн.

Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
дол. США, що на 8,7% більше обсягів інвестицій на початок 2013 року, та в розрахунку на одну особу населення складає 166,3 дол.

У січні–вересні в економіку області іноземними інвесторами вкладено 22,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
1.5. Вирішення проблеми ПЕК та ЖКГ регіону, у тому числі стан оплати послуг населенням.

Розвиток паливно-енергетичного комплексу

В сфері газопостачання:

В 2013 році проведена значна робота по капітальним ремонтам систем газопостачання.

Па́ливно-енергети́чний ко́мплекс (ПЕК), (рос. топливно-энергетический комплекс, англ. energy industry; нім. Brenstoff- und Energiekomplex m) - сукупність галузей промисловості, що забезпечують країну паливом, електроенергією та тепловою енергією.
Реконструйовано 2,35 км. газових мереж з заміною ділянок газопроводів, виконано капітальний ремонт 7,092 км газових мереж, проведена заміна 0,74 км.
Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
газових мереж. З запланованих робіт по кільцюванню газових мереж в 2013 року виконано кільцювання мереж в м. Тульчин, в смт Сутиски Тиврівського р-ну, в с. Вінницькі Хутори Вінницького р-ну, в м.
Ві́нницький райо́н - район Вінницької області в Україні утворений у 1923 році. Територія району 921 км². Район об'єднує 54 населених пункти, у тому числі 3 селища міського типу та 51 село.
Вінницькі Хутори́ - село в Україні, у Вінницькому районі Вінницької області. Населення становить 6770 осіб. Площа - 2,418 км².
Іллінці по вул. Морозівській та в м. Вінниця по вул. Першотравневій (ЦПКіВ).

Велика увага надається технічній експлуатації ГРП та ШРП. З початку року капітально відремонтовано обладнання та будівлі 65 ГРП та ШРП, реконструйовано шляхом заміни 176 шафових газорегуляторних пунктів на ШРП з сучасним обладнанням, відремонтовано 106 станцій катодного захисту, 2 газових колодязі, 115 засувок на розподільчих газопроводах та їх відгалуженнях. Встановлено 21 засіб телеметрії на ГРП Вінницької області.

За 2013 рік проведено ПТО в 94 26 абонентів багатоквартирних будинків, а також 253305 абонентів приватного сектору. В відсотковому співвідношенні обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання за рік становить 96%.

Багатоквартирний будинок - жилий будинок з трьома і більше квартирами. Багатоквартирний будинок може також мати нежитлові приміщення, які є самостійними об’єктами нерухомого майна.
Като́дний за́хист (англ. cathodic protection; нім. Kathodenschutz m) - електрохімічний захист металу через знижування його потенціалу з допомогою зовнішнього джерела електричного струму або анодного протектора.
Приватна власність - одна з форм власності, яку розуміють як абсолютне, захищене законом право фізичної або юридичної особи, чи групи осіб на об’єкт власності: продукти праці, засоби виробництва, гроші та цінні папери, інше рухоме та нерухоме майно тощо.
Внутрішньобудинкові системи газопостачання - газопроводи низького тиску, лічильники газу, газові прилади, пристрої, необхідні для використання газу в побуті;
Проведено інструктаж з безпечного користування газом в побуті 293 687 абонентам.В сфері енергопостачання:

Обслуговує територію та здійснює електрозабезпечення об'єктів Вінницької області Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго".

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).Виконання Інвестиційної програми:

при річному плані 80,197 млн. грн. виконання складає 81,488 млн. грн. (101,6%).

По заходах з будівництва, модернізації та реконструкції електричних мереж та обладнання:


 • виконано повний об’єм запланованих на 2013 рік робіт з будівництва ЛЕП 0,38/10 кВ протяжністю 24,96 км;
  Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.


 • виконано проектні роботи по реконструкції ПС-35-110 кВ в кількості 6 шт. з очікуваною реалізацією даних проектів у 2014 році;

 • проведено реконструкцію 10-ти підстанцій 35-110 кВ у Вінниці та Вінницькій області.

По заходах зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії проведено заміну індукційних лічильників кл. т. 2,5. на однофазні електронні двохелементні лічильники кл. т. 1.0 в кількості 30,5 тис. шт.
Житлово-комунальне господарство

Протягом 2013 року підприємствами, установами, організаціями різних форм власності та відомчої належності, виконані наступні організаційно-технічні заходи, зокрема: реконструйовано 35 котелень;

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
замінено 50 котлів; замінено 11 км теплових мереж на нові з використанням технології попередньо-ізольованих труб.

З метою покращення водопостачання населених пунктів Вінницької області з початку 2013 року: здійснено ремонт та заміна 18,2 км водопровідних та 9,2 км каналізаційних мереж; підготовлено 47 водопровідних та 50 каналізаційних насосних станцій; підготовлено 5 водопровідних та 22 каналізаційні очисні споруди; підготовлено 5 водозаборів з поверхневих джерел та 189 артезіанських свердловин.

Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Артезіанська свердловина - бурова свердловина, яку пробурено для експлуатації підземних вод, причому вода якої піднімається від водоносного горизонту під природним тиском.

Спрямовано коштів: • обласного бюджету - 14,2 млн.грн. (20 проектів з ремонту та реконструкції систем централізованого водовідведення).

 • державного бюджету – 6,4 млн. грн. (будівництво системи водопостачання від Суворівського водозабору до м. Тульчин та реконструкція мережі водогону в м. Погребище).

 • кошти міжнародних фінансових організацій. 05 грудня 2013 року підписано Меморандум з урядом Швейцарії (проект DESPRO), який дав можливість розпочати реалізацію на Вінниччині III фазу проекту (2013-2017рр.). Заплановано реалізувати 12 проектів з водопостачання на суму 8 млн. грн.

В області намітилась чітка тенденція до збільшення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків. На даний час у Вінницькій області функціонує 480 ОСББ, найбільша питома вага яких припадає на обласний центр.

Здешевлення вартості іпотечного кредитування (13/3) - кредити отримали 195 осіб, доступне житло (30/70) – придбана 1 квартира, молодіжне пільгове кредитування укладено 10 угод на придбання квартир, програма «Власний дім» - реконструйовано та побудовано 90 будинків та садиб, газифіковано 600 садиб.

Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.
Іпоте́ка (грец. ὑποθήκη - застава) - застава землі, нерухомого майна, при якій земля та (або) майно, що становить предмет застави, залишається у заставодавця або третьої особи.


Благоустрій територій

В ході реалізації заходів, направлених на покращення стану автомобільних доріг комунальної власності області у 2013 році з усіх рівнів бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності населених пунктів області виділено 163,2 млн.

Утримання доріг - комплекс робіт, в результаті яких підтримується транспортно-експлуатаційний стан дороги, дорожніх споруд, смуги відведення, елементів облаштування дороги, організації та безпеки руху, які відповідають вимогам норм та стандартів.
грн., за рахунок яких виконано роботи на суму понад 107 млн. грн.

У 2013 році ліквідовано 1896 несанкціонованих сміттєзвалища, відремонтовано та прибрано 196 парків та 346 скверів загальною площею 11,3 млн.м2.

У 2013 році відремонтовано 460 існуючих та встановлено понад 70 нових дитячих та спортивних майданчиків.

Здійснено будівництво та реконструкцію 548,5 км мереж вуличного освітлення, на що виділено та освоєно коштів в сумі 6,2 млн. грн., з яких: 4,3 млн.грн. - кошти місцевих бюджетів, що більш ніж у 2 рази перевищує план; 1,9 млн.грн. - позабюджетні кошти.

На покращення зовнішнього вигляду населених пунктів, озеленення, реконструкцію центральних частин районних центрів, заходів з освітлення, встановлення малих архітектурних форм використано 191 млн.грн., з яких: 96 - млн.грн. - бюджетні кошти, 95 млн.грн. - позабюджетні кошти.Розрахунки за житлово-комунальні послуги за 2013 рік

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги всіма категоріями споживачів з початку року складає – 100,3%, а саме: • населення – 99,9%,

 • пільги – 102,1%,

 • субсидії – 97,7%,

 • установи державного бюджету – 107,7%,

 • установи місцевих бюджетів – 99,5%,

 • інші споживачі – 98,0%.
  Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.


Рівень оплати за послуги з водопостачання та водовідведення всіма категоріями споживачів з початку року складає – 101,2%.

Рівень оплати за теплоенергію всіма категоріями споживачів з початку року складає – 100,0%.

Кредиторська заборгованість – 314,0 млн. грн.

Дебіторська заборгованість – 120,3 млн. грн.


1.6. Соціальний захист населення та подолання бідності.

Протягом січня-листопада 2013 року за сприянням у працевлаштуванні звернулось 46,2 тис., шукачів роботи, 41,2 тис. з них набули статусу безробітного.

З початку поточного року працевлаштовано 34,7 тис. незайнятих громадян, з них безробітних – 29,8 тис.

  1   2   3


Скачати 361.86 Kb.

 • Сільське господарство
 • Будівельна діяльність
 • Торгівля
 • 1.2. Виконання бюджету за 2013 рік.
 • 1.3. Енергетика та енергозбереження.
 • 1.4. Інноваційно-інвестиційна діяльність.
 • 1.5. Вирішення проблеми ПЕК та ЖКГ регіону, у тому числі стан оплати послуг населенням. Розвиток паливно-енергетичного комплексу
 • Вінницькі Хутори Вінницького р-ну
 • Житлово-комунальне господарство
 • Розрахунки за житлово-комунальні послуги
 • 1.6. Соціальний захист населення та подолання бідності.