Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік № заходу Найменування заходу

Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік № заходу Найменування заходу
Сторінка1/6
Дата конвертації28.04.2017
Розмір1.64 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6

Звіт про стан виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік
заходу

Найменування заходу


Відповідаль­ний за виконання

Строк виконан­ня

Джерела фінансу­вання

Обсяги фінансування на 2011 рік, тис. гривень

Стан виконання
Фактично виділено

Передба­чено НПД
Ціль 1. Підвищення рівня екологічної свідомості

1

Підготовка проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

Розроблено та подано на погодження центральних органів виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальнодержавну автоматизовану інформаційно-аналітичну систему забезпечення доступу до екологічної інформації та місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем». У зв’язку із змінами у штатному розписі Мінприроди у 2011 році цей проект акта Кабінету Міністрів України на цей час супроводжує Управління майном, охорони праці, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення Мінприроди.

2

Створення та забезпечення функціонування комплексної інформаційної системи спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, зокрема:

Мінприроди


червень – грудень 2011


Державний бюджет

-

-


В Мінприроди створено Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» на яке покладено виконання функцій впровадження зазначеної інформаційної системи.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.
На даний час йде підготовка Техічного завдання на створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи довкілля України (ЄІАС «Довкілля»).

Відповідно до пункту 8 (остання частина) протоколу № 8 оперативної наради Міністра від 04.07.2011 доручено Департаменту економіки та фінансів Мінприроди підготувати пропозиції щодо зменшення видатків за бюджетною програмою 2401030 «Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України" на суму 27 605 тис.

Інформаці́йно-аналіти́чна систе́ма (ІАС) - це комп'ютерна система, яка дозволяє отримувати інформацію, створювати її та здійснювати її обробку та аналіз.
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Приро́дні ресу́рси Украї́ни - частина природних ресурсів Землі, що належать Українському народу.
гривень з метою спрямування їх на реалізацію пріоритетного завдання Мінприроди створення автоматичної систему.


підготовка і реалізація пілотних проектів з впровадження положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі — Орхуська конвенція)

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджетВід НУО в 2011 році не надходили пропозиції щодо реалізації пілотних проектів з впровадження положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
утворення регіональних інформаційних центрів у складі загальнодержавної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації та приєднання до неї інформаційних систем органів виконавчої влади

-

-

-

-

-

В Мінприроди створено Державне підприємство «Центр еколого-експертної аналітики» на яке покладено виконання функцій зазначеної інформаційної системи. На даний час йде підготовка Техічного завдання на створення Єдиної інформаційно-аналітичної системи довкілля України (ЄІАС «Довкілля»), в рамках якого буде запропонована необхідна регіоналізація вказаної системи.

Відповідно до пункту 8 (остання частина) протоколу № 8 оперативної наради Міністра екології та природних ресурсів України від 04.07.2011 доручено Департаменту економіки та фінансів Мінприроди підготувати пропозиції щодо зменшення видатків за бюджетною програмою 2401030 «Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України» на суму 27 605 тис. гривень з метою спрямування їх на реалізацію пріоритетного завдання Мінприроди створення автоматичної систему.


створення екологічного освітнього Інтернет-порталу “Веб-освіта для сталого розвитку”, забезпечення його функціонування

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

На 2012 рік замовлена НДР «Розроблення Концепції державної політики щодо освіти для збалансованого (сталого) розвитку та Стратегії освіти для збалансованого (сталого) розвитку» в рамках якої будуть напрацьовані пропозиції щодо стовщення такого екологічного освітнього Інтернет-порталу
проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади відповідно до Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1276 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” і Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

Громадська оцінка не проводилась, у зв’язку з відсутністю відповідних запитів від інститутів громадянського суспільства на проведення громадської експертизи, відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.112008 № 976.
підготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності Мінприроди

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2013

Кошти, що виділяють-ся в рамках сектораль-ної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі СБП ЄС)

-

23,4

Виконання заходу у 2011 році не розпочиналось у зв’язку з відсутності фінансування

4

Підготовка матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2012

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-

468

Підготовка матеріалів не здійснювалась через відсутність фінансування

5

Підготовка, затвердження і виконання плану заходів із створення системи екологічної інформації відповідно до спільної системи екологічної інформації Європейського агентства навколишнього середовища

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2012

Державний бюджет

-

-

Питання опрацьовується, цьому питанню був присвячений семінар, що відбувся на початку 2012 р.

7

Проведення комплексної рекламно-інформаційної, просвітницької кампанії з метою формування в суспільстві розуміння цінності сприятливого для життєдіяльності людини навколишнього природного середовища, зокрема:

розміщення в Інтернеті соціальної реклами природоохоронного спрямуванняМінприроди

МінприродиПостійноДержавний бюджет


-


Зазначений захід включено до плану природоохоронних заходів за бюджетною програмою КПКВК 2401270 «Здійснення природоохоронних заходів» на 2012 рік.

проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації

МОНмолодьспорт

Мінприродичервень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-

11700

Не виконано по причині відсутності фінансування
розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру

Мінприроди

червень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
виготовлення та розміщення зовнішньої реклами природоохоронного змісту

Мінприроди

червень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
проведення інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на популяризацію органічного сільськогосподарського виробництва

Мінприроди,

Мінагрополітики,

Інші центральні органи виконавчої влади


червень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
організація роботи з інформування споживачів про безпеку органічних продуктів харчування

Мінприроди,

Мінагрополітики,

МОЗ,

МОНмолодьспортчервень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Не виконано по причині відсутності фінансування.
проведення інформаційної кампанії з популяризації сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень – грудень 2011

Кошти, що виділяють-ся в рамках СБП ЄС

-
Постійно у коментарях фахівців Мінприроди, інформаційних повідомленнях прес-служби проводиться інформування широкого кола громадськості щодо сучасних технологій у галузі енергоефективності та ресурсозбереження.

8

Видання презентаційної книги до 20-річчя Мінприроди українською та англійською мовами

Мінприроди

Червень – грудень 2011

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

-

154,42

Забезпечено видання ювілейної книги до 20-річчя Міністерства екології та природних ресурсів України.

Тираж презентаційної книги українською та англійською мовою становить 1000 примірників.10

Підготовка та затвердження Мінприроди типового положення про регіональний Орхуський інформаційний центр

Мінприроди

червень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

У Положенні про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 № 452, відсутні територіальні органи. Зазначене унеможливлює затвердження типового положення про регіональний Орхуський інформаційний центр.

11

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

Громадською радою при Мінприроди опрацьовуються зауваження Мінприроди до проекту переліку природоохоронних заходів до Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій. Крім того, у зв’язку з прийняттям постанови від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» можливість використання цього механізму для підтримки проектів громадських екологічних організацій опрацьовується.
Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).


13

Сприяння здійсненню громадського контролю за виконанням Програми підтримки проектів громадських екологічних організацій

Мінприроди за участю неурядових екологічних організацій

постійно

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

-

-

Програма підтримки проектів громадських екологічних організацій знаходиться в стадії розробки. Що стосується здійснення контролю за виконанням згаданої програми, на сьогоднішній день не надходило офіційних звернень від інститутів громадянського суспільства щодо сприяння здійсненню такого контролю.

14

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Стратегії екологічної освіти для сталого розвитку

МОНмолодьспорт

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої влади


червень 2011 – грудень 2012

Державний бюджет

-

150

Виконання заходу буде здійснюватись у 2012 році.

21

Розміщення на офіційному веб-сайті органів виконавчої влади, у засобах масової інформації матеріалів про діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища та їх щотижневе оновлення

Мінприроди,

Центральні та місцеві органи виконавчої владипостійно

Державний бюджет

-

-

Мінприроди

На офіційному веб-сайті Мінприроди розміщено 1822 інформаційних повідомлення.

На системній основі здійснювалось співробітництво з провідними друкованими виданнями («Дзеркало тижня», «Урядовий кур’єр», «Сегодня», «Дело», «Власть денег» та інші).

Забезпечено проведення 6 прес-конференцій та 8 брифінгів за участі Міністра екології та природних ресурсів України та керівництва Мінприроди.


Державне агентство автомобільних доріг

На веб-сайті Укравтодору постійно розміщається інформація щодо діяльності, пов’язаної з впливом на навколишнє середовище (заяви про наміри та оцінка впливу об’єктів будівництва на навколишнє середовище).

Автомобі́льна доро́га, також шосе - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу, яка забезпечує внутрішньодержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів, з'єднує населені пункти та окремі об'єкти і є складовою частиною єдиної транспортної системи держави. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).


Державне агентство рибного господарства

Держрибагентство має офіційний веб-сайт: http: //www.darg.gov.ua, на якому щотижнево оновлюється інформація щодо діяльності Держрибагентства України у сфері охорони, відтворення водних біоресурсів. Крім того, ведеться активна робота органами рибоохорони Держрибагентства України у засобах масової інформації щодо попередження порушень природоохоронного законодавства.

Ри́бне господа́рство - галузь господарства, до якої належить добування, переробка, відтворення і збільшення запасів риби та інших водних організмів у природних і штучних водоймах. Дає цінні харчові, кормові, лікарські й технічні продукти.
Засоби масової інформації (ЗМІ), мас медіа (Mass media) - преса (газети, журнали, книги), радіо, телебачення, інтернет, кінематограф, звукозаписи та відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити та панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та інші лінії зв'язку.


Закарпатська область

З метою висвітлення актуальних екологічних проблем Закарпатської області, екологічної інформування громадськості та пропаганди екологічних знань, Закарпатська облдержадміністрація та держуправління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області співпрацюють із засобами масової інформації області та регіональними представниками всеукраїнських ЗМІ.

Закарпа́тська о́бласть - область на південному заході України в межах західної частини Українських Карпат та Закарпатської низовини. На півночі межує з Львівською, на сході з Івано-Франківською областями України.
Закарпаття (Карпатська Україна, Підкарпатська Русь, Срібна Земля) - історико-географічний край на південному заході України, у Центральній Європі, обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу до них частину низовини, розташовані в басейні р.
Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.
В регіональній пресі періодично виходять матеріали щодо основної проблематики у сфері охорони навколишнього природного середовища області, а також з коментарями фахівців про шляхи вирішення проблем, а на радіо «Тиса-1» та «Версія ФМ» щотижня виходить екохвилинка з природоохоронною інформацією. Всі матеріали розміщуються на офіційному сайті облдержадміністрації, обласної ради, веб-порталі Мінприроди України, веб-сайті держуправління охорони навколишнього природного середовища Закарпатської області та веб-сайтах інших місцевих органів виконавчої влади.
Міністерство екології та природних ресурсів України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.23

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до статті 25 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” в частині приведення її у відповідність з Орхуською конвенцією

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень – грудень 2011

Державний бюджет

-

-

У ст. 13 Закону України «Про інформацію» (у новій його редакції) використовується термін «інформація про стан довкілля (екологічна інформація)», тобто ототожнюються терміни інформація про стан довкілля та екологічна інформація, і дається визначення такій інформації, яке відповідає положенням Орхуської конвенції.
Інформа́ція про стан навко́лишнього приро́дного середо́вища (екологічна інформація) - це будь-яка інформація в письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про: стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів - землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та рівні їх забруднення; біологічне різноманіття і його компоненти, включаючи генетично видозмінені організми та їх взаємодію із об'єктами навколишнього природного середовища; джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію, фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання, радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей; загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я людей; екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища; витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Зазначене робить недоцільним внесення тотожної норми у Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища.

Таким чином, з прийняттям нової редакції Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації» Україна належним чином здійснила імплементацію положень Орхуської конвенції (стаття 4 «Доступ до екологічної інформації» і стаття 5 «Збір та поширення екологічної інформації») у сфері екологічної інформації - її визначення і правового режиму.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).


25

Створення системи обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди, з метою її реєстрації та оприлюднення

Мінприроди,

Інші центральні органи виконавчої владичервень 2011 – грудень 2015

Державний бюджет

-

-

Питання створення системи обліку інформації, розпорядником якої є Мінприроди з метою її реєстрації та оприлюднення нормативно не врегульовано, оскільки не затверджена Типова інструкція з діловодства в центральних органах виконавчої влади. Після затвердження Інструкції буде здійснено виконання даного заходу.

26

Створення та забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Держекоінспекції

Мінприроди,

Державна екологічна інспекціячервень – листопад 2011

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

50,00

50,00

Офіційний веб-сайт Держекоінспекції України створено (www.deiukr.gov.ua).

На даний час для забезпечення ефективного функціонування веб-сайту проводиться робота над його контентом та тестуванням27

Оновлення та забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів Держгеонадр, Держводагентства, Держекоінвестагентства

Мінприроди,

Держгеонадра,

Держводагентство

Держекоінвестагентствочервень – листопад 2011

Державний бюджет

90,0

-

Державна служба геології та надр

Державною службою геології та надр України розроблено офіційний сайт (www.geo.gov.ua), який функціонує належним чином та постійно оновлюється.

Головна сторінка сайту містить графічну частина с логотипом компанії і елементами графічного оформлення, основну навігацію, а також контентну область для того, щоб відвідувач сайту з першої сторінки міг ознайомитися з останніми новинами та анонсами. Головна сторінка оформляється колажем з використанням фірмових кольорів. Внизу сторінки відображається дублююча текстова навігація, Copyright, контактний e-mail;

Навігація на головній сторінці, графічна частина якої відображається у вигляді горизонтальної шапки. Під нею розміщується Навігатор 1, який візуально являє собою «закладки».

У лівій частині екрану у вигляді вертикальної колонки розміщується Навігатор 2.

Навігатор 1:

ГОЛОВНА.

ПРО СЛУЖБУ:

- Положення про Державну службу геології та надр України;

- Керівництво та структура;

- Історія української геологічної галузі.

ДIЯЛЬНIСТЬ:

- Програма розвитку МСБ;

- Державні геологічні підприємства.

ЗАКОНОДАВСТВО:

- Кодекси та Закони України;

- Укази Президента України;

- Постанови Кабінету Міністрів України;

Ука́з Президе́нта Украї́ни - це правовий акт глави держави, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний (правозастосовний характер).
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

- Нормативно-правові акти.

НАДРОКОРИСТУВАЧУ:

- Результати аукціонів з продажу спеціальних дозволів;

- Спеціальні дозволи на користування надрами;

- Ліцензування окремих видів діяльності;

- Роз’яснення, коментарі, відповіді.

ФОТОГАЛЕРЕЯ.

КОНТАКТИ.

BAKAHCІЇ.

ДЕРЖАВНI ЗАКУПIВЛI:

- Положення про комітет з конкурсних торгів;

- Склад комітету з конкурсних торгів;

- Контакти;

- Річні плани закупівель;

- Державні закупівлі та їх результати.

Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.

Розробка сайту на базі Системи управління контентом дозволить необмежено вдосконалювати структуру сайту із виникненням нових задач, тем, напрямків, а також редагувати структуру (змінювати назву або видаляти існуючі розділи та підрозділи).

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Навігатор 2

Регуляторна діяльність:

- Накази Держгеонадр;

- Плани проектів регуляторних актів;

- Проекти регуляторних актів;

Мінерально-сировинна база України;

- Стан мінерально-сировинної бази України;

- Паливно-енергетична сировина;

- Металеві корисні копалини;

- Неметалеві корисні копалини;

- Підземні води;

Па́ливно-енергети́чна сировина́ (ПЕС) - паливно-енергетичні корисні копалини: нафта, природний газ, вугілля, торф, уран та ін. Відіграє важливу, якщо не ключову, роль у життєздатності будь-якої держави, так як з нею пов'язані практично всі галузі економіки (структуру використання ПЕС в Україні наведено у таблиці 1), а деякою мірою і політична та економічна незалежність.
Регулято́рний а́кт - прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.
Мінера́льно-сирови́нна ба́за (рос. минерально-сырьевая база, англ. mineral and raw-material base, нім. Mineral-Rohstoffbasis f) - сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів видобування та переробки копалин, придатних для промислового використання.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.

- Геологічні карти.

Геологі́чна ка́рта (рос. геологические карты, англ. geological maps, нім. geologische Karten f pl) - карти, що відображають геологічну будову території або якісь її особливості. Складаються на географічній або топографічній основі.

Доступ до публічної інформації:

- Публічні документи;

- Звіти;

- Порядок оскарження.

Прийом громадян.

Карта сайту.

Контентна область головної сторінки розміщується в центрі екрану, містить оперативну інформацію з розділу «Новини» і має, відповідно, такі інформаційні блоки:

Інформація про нові призначення, документи і т.п. ІнформацІя представлена таким чином: заголовок, стисла анотація, посилання на повний зміст у відповідному розділі.

Інформація про новини представлена таким чином: дата, заголовок, стисла анотація, посилання на повний зміст у відповідному підрозділі.

Архів новин дозволяє знайти матеріал за конкретним місяцем.


Державне агентство водних ресурсів України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 04.01.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
2002 №3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 29.08.
Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
2011 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади» та інших чинних нормативно-правових актів, з метою висвітлення інформації про діяльність водогосподарської галузі у Державному комітеті України по водному господарству функціонував офіційний сайт (http://scwm.gov.ua), де оприлюднювалася інформація про діяльність водогосподарсько-меліоративного комплексу, яка була відкрита для широкого кола громадськості.

на виконання Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державний комітет України по водному господарству реорганізовано та утворено Державне агентство водних ресурсів України, яке є правонаступником органу, що реорганізувався.

у зв’язку із змінами офіційний веб-сайт було оновлено відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. На сайті Держводагенства постійно діють рубрики «Водогосподарська обстановка», «Експлуатаційна діяльність», «Новини», «Регуляторна діяльність», «Міжнародна діяльність», «Громадська приймальня», «Громадська рада» та інші, де оперативно розміщується актуальна інформація, яка є доступною для громадськості.


Державне агентство екологічних інвестицій

На постійній основі забезпечувалося розміщення документів та інформації на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентсва siea.gov.ua.

Було забезпечено проведення громадських обговорень проектів нормативно правових актів Держекоінвестагентсва та залучення громадськості до їх підготовки шляхом опублікування даних проектів на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентсва.

Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.

Проводилась робота щодо здійснення електронних консультацій з громадськістю із застосуванням урядового веб-порталу «Громадське суспільство та влада». Поряд з цим, були підготовлені та опубліковані на даному веб-порталі звіти щодо результатів проведення електронних консультацій.

Інформація про виконані трансакції, відповідні документи згідно п.п. 44-48 Рішення 13/СМР.1 Конференції сторін Кіотського протоколу оприлюднюються на офіційному веб-сайті www.

Кіо́тський протоко́л - міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети.
carbonunitsregistry.gov.ua.

28

Підготовка та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта, спрямованого на приведення нормативно-правих актів у сфері охорони навколишнього природного середовища у відповідність із Законами України “Про інформацію” та “Про доступ до публічної інформації”

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2012

Державний бюджет

-

-

Проведений аналіз показав відсутність актів, які необхідно привести у відповідність із Законами України “Про інформацію” та “Про доступ до публічної інформації.


29

Розроблення та затвердження Порядку систематичного інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних факторів на здоров’я людини

Мінприроди,

МОЗ


червень 2011 – грудень 2012

Державний бюджет

-

-

Виконання заходу у 2011 році не розпочиналось.

30

Проведення громадського обговорення результатів оцінки ефективності реалізації державної екологічної політики

Мінприроди за участю неурядових громадських організацій

червень 2011 – грудень 2015

Державний бюджет

-

-

Вирішується питання щодо фінансування.

31

Проведення щорічної конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної екологічної політики

Мінприроди за участю неурядових громадських організацій

червень – грудень 2011

Державний фонд охорони навколишнього природного середовища

-

100

В 2011 році проведено низку таких конференцій з залученням ЗМІ та неурядових організацій, питання їх проведення висвітлювалося на веб-сторінці Мінприроди

33

Підготовка та видання посібника для громадських організацій з питань здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища

Мінприроди

червень 2011 – грудень 2012

Кошти, що виділяються в рамках секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

-

117

Заходи щодо підготовки та видання посібника для громадських організацій з питань здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища будуть здійснюватися після прийняття Верховною Радою України проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища)» та затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля.

37

Підготовка пропозицій щодо надання підтримки для застосування енерго- та ресурсозберігаючих технологій у житловому будівництві населених пунктів (насамперед сільських)

Мінрегіон,

Держененргоефективності,

Інші центральні органи виконавчої влади


червень 2011 – грудень 2015

Інші джерела

-

-

У зв‘язку зі змінами законодавства, зокрема прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Відділом державної експертизи Мінприроди готуються пропозиції щодо внесення змін до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища, оскільки захід на даний час відносяться до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

  1   2   3   4   5   6  • Обсяги фінансування на 2011 рік, тис. гривень Стан виконання
  • Ціль 1. Підвищення рівня екологічної свідомості
  • Державне підприємство
  • Закарпатської області
  • Укази Президента України