Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі»

Скачати 165.9 Kb.

Звіт про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі»
Скачати 165.9 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір165.9 Kb.
ТипЗвіт
  1   2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

_________________ № ______
ЗВІТ

про завершення ІІІ (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи за темою «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі» на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області

за 2013-2015 роки
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 11.07.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.

Екологічна освіта (англ. environmental education) - це організовані зусилля для вивчення особливостей функціонування природних середовищ та, зокрема, здатності людини управляти поведінкою й екосистемами для сталого розвитку та життя.

Воли́нь (давньорус. Волыньска земля, Словеньска земля, Волинська земля, Велика Волинь) - давньоруська історична область, історично-географічний край у басейні південних приток Прип'яті і верхів'ях Західного Бугу (його правих приток), у північно-західній частині сучасної (з 1991 р.)

2011 № 769 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області» в навчальному закладі проводиться дослідно-експериментальна робота з теми «Оптимізація мережевих ресурсів для забезпечення екологічної освіти в школі».

Під час ІІІ (формувального) етапу робота колективу була спрямована на виконання наступних завдань:

розробити та практично відпрацювати методики узгодження взаємодії учасників навчально-виховного процесу, органів виконавчої влади, представників громадських організацій для забезпечення функціонування системи здобуття екологічної освіти учнями старшої школи;

Грома́дська організа́ція - об'єднання громадян, яке створюється для спільної реалізації спільних інтересів (культурних, економічних, вікових, гендерних, регіональних, релігійних, професійних, соціальних тощо).

Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

експериментально впровадити систему здобуття екологічної освіти учнями шляхом дистанційного навчання. Створення індивідуальних карт та індивідуальних програм здобуття екологічної освіти у старшій школі із застосуванням інформаційних технологій;

Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).

Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

апробувати та відкоректувати експериментальні навчальні курси, комплекси методів роботи з учнями, вчителями щодо здійснення екологічної освіти за допомогою оптимізації мережевих ресурсів;

накопичувати набутий досвід з питань організації використання мережевих ресурсів та інструментів у навчально-виховному процесі здобуття екологічної освіти.

Педагогічний колектив школи протягом ІІІ (формувального) етапу спрямував зусилля на забезпечення впровадження експериментальної моделі, суть якої полягає в тому, що процес навчання спрямовується на розвиток особистості учня, формування вміння самостійно здобувати нові знання, адже готуючись до дорослого самостійного життя сучасна молода людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить - і більш вмотивованою до самонавчання і саморозвитку. Колектив створює навчально-розвивальне середовище, в якому учні можуть вирішувати творчі пізнавальні завдання на засадах компетентнісного підходу, а саме: учень називає, наводить приклади, характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки та виконує відповідну навчальну роботу під керівництвом педагога та за рахунок використання відповідних технічних мережевих засобів, має можливість об’єднати та узгодити всі елементи навчального процесу.

Компете́нтнісний підхі́д - спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна.

Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Одним із елементів навчально-розвивального середовища є метод дистанційного навчання, що включає в себе мережевий проект – спільну навчально-пізнавальну творчу або ігрову діяльність учнів-партнерів, яка має спільну мету (дослідження деякої проблеми), узгоджені методи, способи взаємодії, спрямовані на досягнення спільного результату.

Ця педагогічна технологія зорієнтована на застосування фактичних знань та набуття нових (шляхом самоосвіти) і є прикладом поєднання урочної та позаурочної діяльності. Використовуються мережеві сервери Inhost (сервер підтримки навчальної взаємодії - СПНВ) та Інтернет-ресурс OneDrive.

Інструментальні засоби мережевого середовища СПНВ надають можливість вчителю, інтегрувати окремі фрагменти інформації і конструювати такі навчальні курси, які дозволяють вивчати як окремі питання предмету, так і його розділи; забезпечувати адміністративне середовище, у якому легко керувати індивідуальними курсами, синхронними подіями, завданнями для учнів; підтримують доступ до особистих бібліотек учнів, надають можливість спілкуватися з викладачами та поміж собою.

З метою реалізації програми дослідно-експериментальної роботи школи учнями старших класів здійснювався проект «Бережи природу», під час роботи над яким учні вчилися працювати з видавничими програмами і створювали буклети, які пізніше розповсюджували. Використання даного сервера дало можливість учням відшукати необхідну інформацію, накопичити її, проаналізувати та систематизувати, розмістити в персональній бібліотеці електронного майданчика учня школи.

За результатами опитування, учням легко вдається організуватися у групи, провести дослідження, оцінити результати діяльності. Допомога вчителя найбільше потрібна під час планування проекту, формулювання висновків. Найцікавішим моментом у роботі над проектом є представлення результатів роботи групи або окремих учасників.

OneDrive – це безкоштовне онлайнове сховище в хмарі, яке можна отримати разом із обліковим записом Microsoft.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

Воно працює як додатковий жорсткий диск, доступний на будь-яких пристроях.

Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.

Тут зручно зберігати фотографії, відео й документи, надаючи до них доступ кому й коли завгодно.

Сервіси служби OneDrive дають змогу:

працювати з файлами, до яких надано доступ;

завантажувати одразу декілька фотографій, відео та інших файлів;

спільно працювати над файлами, надсилати запрошення до їх перегляду або посилання на них, публікувати файли у соціальних мережах;

доступу до файлів у OneDrive з інших програм;

відкривати файли з OneDrive в інших програмах та зберігати їх на своєму комп’ютері.

Вхід на даний ресурс виконується за допомогою служби Windows ID, сервісу ідентифікації та аутентифікації, що надається системою Windows Live.

Служби ОС Windows (англ. Windows Service, служби) - додатки, автоматично (якщо є відповідне налаштування) запускаються системою при запуску Windows і виконуються в фоновому режимі. Має спільні риси з концепцією демонів в Unix.

Накопичений досвід застосування мережевих ресурсів показав, що цей вид інформаційних технологій дає змогу:

організовувати спільні проекти досліджень учнів. Такий підхід забезпечує справжню дослідницьку, творчу, практичну, самостійну діяльність школярів із використанням розмаїття засобів і форм самостійної, пізнавальної та практичної творчої роботи;

надавати оперативну консультаційну допомогу під час навчального процесу;

швидко обмінюватися інформацією, ідеями, планами з питань і тем, що цікавлять, розширюючи при цьому свій кругозір та підвищуючи культурний рівень;

формувати в учнів, учителів комунікативні вміння, культуру спілкування, залучаючи до процесу спільного пошуку, до дискусій, до порівняння різних думок;

навчати пошуку інформації, обробки її за допомогою комп’ютерних технологій;

забезпечувати культурний, гуманітарний розвиток учня.

У рамках використання даного методу навчання учень дійсно стає центром освітнього процесу завдяки можливості вільного вибору часу, місця і форми навчальної діяльності. Успішність навчальних проектів, виконаних учнями, свідчить про те, що сучасні мережеві інформаційно-комунікаційні технології здатні забезпечити необхідні умови для реалізації особистісно орієнтованого навчання, підготовки випускників школи до життя в інформаційному просторі.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Як свідчать результати досліджень, на питання «Якими якостями повинна володіти сучасна молода людина, щоб успішно реалізуватися в житті?» 41% учнів вказав такі риси: наполегливість, цілеспрямованість, комунікабельність, креативність; 38% - освіченість, високу інформаційну культуру, необхідність здобувати нові знання протягом усього життя; 29% - високу моральність, бережливе ставлення до навколишнього середовища. Провідними факторами, що впливають на розвиток особистості учня і його життєвих компетенцій, старшокласники назвали роботу над собою - 79%, сім’ю - 72%, школу - 74%.

З метою створення системи регулювання та корекції роботи з обдарованими учнями психологічною службою навчального закладу проводиться супровід навчально-виховного процесу.

Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.

Створення психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі здійснюється для забезпечення своєчасної оцінки комплексу індивідуальних особливостей підлітка з погляду його готовності до успішного навчання, попередження дезадаптації в умовах виникнення навчальних труднощів і стресів, пов’язаних із спілкуванням у колективі.

Тема експерименту не втрачає своєї актуальності, адже сьогодні екологія сприймається не тільки як наука про довкілля, а як одна зі сторін гуманізму, що включає в себе духовність, розуміння єдності людини з природою, високу культуру та інтелект. Важливим є те, що ця наука міждисциплінарна і вчителі мають можливість розширювати екологічний світогляд учнів у процесі викладання різних навчальних предметів. Сучасність тісно пов’язана з інформаційно-комп’ютерними технологіями, тому учні часто пізнають світ за їх посередництвом. У подальшому експеримент передбачає дистанційне навчання шляхом використання індивідуальних електронних майданчиків.

Вищевказані аспекти були враховані адміністрацією та педагогами закладу при визначенні структури методичної роботи й плануванні заходів, спрямованих на реалізацію ІІІ (формувального) етапу експерименту.

Із вересня 2013 року в школі проведені семінари:

семінар-практикум «Навчальна та міжособистісна взаємодія вчителів, учнів, батьків як запорука виховання соціально-адаптованої особистості» (листопад, 2013р.);

практичний семінар «Виховання всебічно обдарованої особистості, створення умов для реалізації можливостей обдарованих учнів» (березень, 2014р.);

психолого-теоретичний «Формування мотивації навчальної діяльності учнів за сучасних умов» ( листопад, 2014р.);

практичний семінар «Розвиток творчих здібностей учнів і вироблення в них дослідницьких навичок» ( січень, 2015р.) ;

теоретичний семінар «Психологічні аспекти формування особистості учнів» (березень, 2015р.).

Ефективність навчально-виховної роботи закладу значною мірою залежить від злагодженої співпраці окремих методичних ланок: у школі діяло 8 методичних об’єднань, були організовані творчі й динамічні групи, націлені на вивчення та впровадження основних питань експерименту.

Творчі групи:

вчителів української мови та літератури й світової літератури «Використання ІКТ на уроках словесності»;

Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.

вчителів математики «Запровадження форм і методів роботи, спрямованих на створення ситуації успіху та підвищення мотивації навчальної діяльності учнів»;

учителів-предметників старшої школи «Екологічна освіта в профільній школі»

вчителів природничих дисциплін - «Підвищення рівня екологічної культури учнів через проектну діяльність».

Динамічні групи:

вчителів економіки, географії, правознавства «Ділова гра як шлях до формування життєвих компетенцій учня»;

вчителів англійської мови «Активні методи і прийоми навчання на уроках іноземної мови»;

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.

вчителів початкових класів «Екологічна освіта учнів І ступеню».

Ефективною у плані підвищення фахового рівня педагогів була діяльність мобільних груп, які організовувалися для вивчення питань, пов’язаних із темами педагогічних рад.

За звітний період проведено педагогічні ради:

«Модель сучасного випускника: шляхи формування активної, соціально зрілої особистості (29.03.2013 р.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

);

«Результативність роботи учнівського самоврядування у формуванні стійких життєвих навичок учнів: реалії та перспективи» (28.11.2013 р.);

«Система удосконалення педагогічної майстерності вчителя для забезпечення змісту й технологій освіти в навчально-виховному процесі» (30.01.2014 р.);

«Проектування та проведення уроку на засадах компетентнісного підходу» (28.11.2014 р.).

Для успішного втілення в життя дослідно-експериментальної роботи педагогічний колектив школи веде обмін досвідом з учителями міста.

З метою реалізації програми експерименту на базі закладу проведено:

семінар-практикум для вчителів основ здоров’я з теми «Здоровий спосіб життя як основа повноцінного існування людини» (31.01.2014 р.);

практичний семінар для вчителів інформатики. Досвідом роботи з питання організації проектної діяльності ділилася Пучковська Т. В., учитель провела майстер-клас з теми «Використання мережевих ресурсів під час проектної роботи на уроках інформатики» (26.11.2014р.);

семінар - практикум для заступників директорів шкіл міста: «Використання ІКТ для формування інноваційного освітнього середовища закладу з метою забезпечення гармонійного розвитку школяра» (18.12.2014р.) .

Сприяє фаховому зростанню участь у роботі міських методичних структур. У 2014-2015 н.р. учитель фізики Бутакова В. А. підготувала презентацію на засідання міського методичного об’єднання з теми «Вивчення питань енергозбереження на уроках фізики та в позакласній роботі». Виступи на міських педагогічних читаннях підготували такі педагоги: учитель інформатики Пучковська Т. В. - «Академік В.М. Глушков – основоположник інформаційних технологій в Україні»; учитель української мови та літератури Харитонюк О. В. - «Вплив мотивації на розвиток професійної компетентності педагога»; учитель біології Веремчук М. В. - «Як перетворити роботу на уроці з обов’язку в задоволення для «скучного учня».

З метою підвищення професійного рівня адміністрація та учителі взяли участь у:

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні стратегії неперервної освіти педагогів у системі післядипломної освіти». Виступ «Педагогічні умови розвитку

  1   2


Скачати 165.9 Kb.

  • Волинської області за 2013-2015 роки