Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт щодо соціально-економічного та культурного розвитку Крижопільського району за 2014 рік в цілому галузі економіки працювали стабільно І прогнозовано

Скачати 126.53 Kb.

Звіт щодо соціально-економічного та культурного розвитку Крижопільського району за 2014 рік в цілому галузі економіки працювали стабільно І прогнозовано
Скачати 126.53 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 19.03.2017
Розмір 126.53 Kb.
Тип Звіт
  1   2

Звіт щодо соціально-економічного

та культурного розвитку Крижопільського району

за 2014 рік

В цілому галузі економіки працювали стабільно і прогнозовано.

Крижопільський район Крижо́пільський райо́н - район Вінницької області в Україні. Адміністративний центр - смт Крижопіль. Населення становить 35 090 жителів (на 1.07.2012).
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Район за рейтинговою оцінкою економічних і соціальних показників 9-ти місяців зайняв почесне друге місце серед районів області.

Нам дуже багато довелось займатись питаннями, пов’язаними з подіями в Криму та на Сході України. Внесок крижопільчан у підтримку наших воїнів на Сході, у процес збереження нашої державності становить понад 1млн.100тис. грн.

На сьогодні в районі постійно перебуває 98 сімей або 134 переміщених особи з Донецької та Луганської областей. Усі ці люди попадають під державні програми, мають можливість користуватися пільгами та соціальними дотаціями, гарантованими державою.

Постійне спілкування з людьми, напрацювання спільних підходів, побудова відносин влади і жителів територіальних громад на діалозі забезпечували району стабільність, гуманітарний та соціальний спокій.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Здійснювалось системне і послідовне вирішення актуальних проблем кожної окремої територіальної громади.

Агропромисловий комплекс

Сільськогосподарськими, фермерськими та господарствами населення у 2014 році зібрано 202 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 35 тис.

Зернобобо́ві культу́ри (зернові бобові культури, в кулінарії - просто бобові) - група деяких рослин порядку бобових, що обробляються ради плодів, що є продуктами харчування.
тонн більше попереднього року.

Виробництво валової продукції в АПК досягло 673 млн.

Ва́лова проду́кція - сумарний обсяг у вартісному вираженні закінчених і незакінчених промислових виробів та робіт, призначених для реалізації, включно з товарною продукцією, залишками незавершеного виробництва, інструментами та технологічним оснащенням власного виробництва.
грн., з приростом - 12 млн. грн.

Урожайність зернових – 60,5 ц/га, що на 6,7 цнт./га більше попереднього року і найвища за останні десять років.

Значно збільшено  виробництво кукурудзи: її намолочено 91 тис. тонн, урожайність становить 82,1 цнт/га.

У 2014 році, у порівнянні з попереднім, зросла урожайність та валовий збір цукрового буряка: на площі 8,4 тис. га., валовий збір склав 454 тис. тонн.

Хліборобами району закладено надійну основу під урожай 2015 року.  Посіяно 16648 га озимих культур.

На даний час у господарствах усіх форм власності нараховується 7829 голів великої рогатої худоби, в т. ч.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Озимі культури - однорічні рослини, нормальний розвиток яких пов'язаний з умовами перезимівлі, дією низької температури (від 0 до 10 °С) протягом 30-70 діб і більше.
Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша в Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості; різновид буряка звичайного.
Велика рогата худоба Велика рогата худоба - узагальнена назва всіх порід сільськогосподарських тварин виду Bos taurus (бик свійський) з родини бикових (Bovidae), найважливіші свійські тварини, що постачають молоко, м'ясо, шкіру, органічні добрива, а також робочу тяглову силу (перев. воли)
числі 4837 корів, а також 19622 голови свиней.

Надій на корову склав 6820 кг.

Середньодобовий приріст:

- ВРХ - 339 гр.;

- свиней - 728 гр.

Для вирішення соціально-побутових проблем населених пунктів протягом минулого року укладено 147 угод взаємного партнерства між сільськогосподарськими товаровиробниками і місцевими територіальними громадами.

Населений пункт Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

На розвиток соціальної інфраструктури освоєно 1 млн.

Соціа́льна інфраструкту́ра - комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освіту, охорону здоров'я, житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'язок, культуру, побутове обслуговування.
413 тис. грн., з розрахунку на 1 га – 39 грн.

В цілому 2014-ий господарський рік в агропромисловому комплексі району був успішним.

Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.


Промисловість

Завдяки зростанню аграрного сектора, нарощенню сировинної бази у 2014 році забезпечено розвиток промисловості.

Цукровими заводами району вироблено 127,7 тис. тонн цукру, це на 35,5 тис. тонн більше минулорічного. Перероблено 819 тис. тонн цукросировини.

Крижопільський цукровий завод виробив 114,0 тис.

Цукро́ва промисло́вість - галузь харчової промисловості, яка виробляє цукор-пісок і рафінад.
тонн цукру – це найкращий показник за останні 10 років.

Крижопільською філією ТОВ «Інтерфуд» збільшено виробництво твердих сирів в 1,8 рази.

Державним підприємством «Крижопільський лісгосп» збільшено обсяги виробництва та обсяги реалізації продукці відповідно на 46% та 51 %.

Трьома елеваторами району прийнято і доведено до нормативних кондицій 309 тис. тонн зерна при загальній потужності 134 тис. тонн.

Обсяги реалізованої промислової продукції склали 527,5 млн.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
грн.

  1   2


Скачати 126.53 Kb.

2021