Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт тимчасового адміністратора приватного акціонерного товариства «страхова компанія «екко» Самощенко Олени Анатоліївни про здійснену роботу за період діяльності тимчасової адміністрації

Скачати 223.47 Kb.

Звіт тимчасового адміністратора приватного акціонерного товариства «страхова компанія «екко» Самощенко Олени Анатоліївни про здійснену роботу за період діяльності тимчасової адміністрації
Скачати 223.47 Kb.
Дата конвертації16.04.2017
Розмір223.47 Kb.
ТипЗвіт


КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ

ТИМЧАСОВОГО АДМІНІСТРАТОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО»

Самощенко Олени Анатоліївни

про здійснену роботу за період діяльності тимчасової адміністрації
Відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 26.04.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - акціонерне товариство, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
2016 № 973 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» (далі – Розпорядження № 973) відсторонено від управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» (далі – Товариство) Голову правління Ройтбурд Мар’яну Миколаївну та призначено тимчасовим адміністратором Самощенко Олену Анатоліївну (далі – тимчасовий адміністратор).
Згідно з пунктом 4 постановляючої частини Розпорядження № 973, з урахуванням положень, зазначених у пункті 1 глави третьої та пункті 1 глави шостої Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.03.2008 № 416, тимчасового адміністратора зобов’язано:

1. з дня призначення вжити заходів для забезпечення збереження активів та документації Товариства;

2. подати до банківських установ, у яких відкриті рахунки Товариства, нотаріально засвідчену картку зі зразками підписів тимчасового адміністратора та особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку;

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

3. не пізніше 13.05.2016 здійснити інвентаризацію активів, що належать Товариству, та за її результатами вжити заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку, у разі потреби залучити аудиторів, фахівців компетентних органів та при необхідності ініціювати проведення Нацкомфінпослуг позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства;

4. перевірити договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську документацію, матеріали внутрішнього аудиту щодо діяльності Товариства з метою оцінки фінансового стану Товариства та визначення можливості стабілізації її діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог законодавства.
Місцезнаходження Товариства відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 01030, м.

Підприє́мець, також ділови́к - особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю - приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг;
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - публічний реєстр юридичних осіб в Україні.
Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5; місцезнаходження відповідно до інформації, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5; код за ЄДРПОУ – 30307718.

На виконання вимог Розпорядження тимчасовим адміністратором вжиті такі заходи щодо забезпечення збереження активів та документації Товариства (підпункт 4.1 пункту 4 постановляючої частини Розпорядження № 973):
Тимчасовий адміністратор разом з головним спеціалістом відділу інспектування та організації інспекційної діяльності на ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг Горголь О.М. (посвідчення від 02.10.2015 № 427) та заступником начальника відділу інспектування та організації інспекційної діяльності на ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг Окунєвим М.. (посвідчення від 02.10.2015 № 425) 27.04.2016 прибули за місцезнаходженням Товариства, а саме: м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5, для належних дій щодо відсторонення керівництва Товариства від управління та здійснення функцій тимчасового адміністратора, відповідно до чинного законодавства України, зокрема Методичних рекомендацій тимчасовим адміністраторам щодо організації роботи тимчасової адміністрації у страхових компаніях, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
2011 № 426 (далі – Методичні рекомендації).

Тимчасовий адміністратор Товариства 27.04.2016 очікував відстороненого керівника Товариства, а саме Голову Правління Ройтбурд Мар’яну Миколаївну, для вручення їй примірника Розпорядження № 973 під підпис та виконання належних дій згідно Розпорядження № 973 та Методичних рекомендацій.

Між тим, приміщення Товариства за весь час очікування було зачинено, керівництво та працівники на роботі не з’явилися.

Таким чином, тимчасовий адміністратор не мав можливості вручити відстороненому керівнику Товариства, а саме Голові Правління Ройтбурд Мар’яні Миколаївні, примірник Розпорядження № 973 під підпис, про що складено Акт про неможливість вручення керівнику ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» примірника розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.04.2016 № 973 «Про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО».

З метою недопущення проникнення сторонніх осіб до приміщення, можливого пошкодження (знищення, викрадення тощо) документів та цінностей Товариства, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 40, оф. 5 опечатано тимчасовим адміністратором Самощенко О.А. 27.04.2016 о 12 годині 45 хвилин.

На вхідній двері до приміщення Товариства за адресою: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 40, офіс 5, розміщено оголошення щодо місцезнаходження тимчасового адміністратора за адресою: 01001, м. Київ, вул. Б. Гринченка, буд. 3, каб. № 636. Номер контактного телефону: (067) 992-96-24.

Тимчасовим адміністратором Товариства подано до Печерського РВ Управління Поліції охорони в м. Києві заяву (вх. № 597 від 28.04.2016) про відсторонення від управління Товариства Голови правління Ройтбурд Мар’яну Миколаївну та призначеня тимчасовим адміністратором Самощенко Олену Анатоліївну.

Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.

29.04.2016 о 9 годині ранку було встановлено факт зірвання опломбування та ознаки проникнення в офіс, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5, про що невідкладно повідомлено Поліцію міста Києва, яка прибула за вказаною адресою 29.04.2016 о 10 годині 30 хвилин та зафіксувала цей факт.

Тимчасовим адміністратором в газету «Голос України» подано повідомлення наступного змісту: «Відповідно до Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26.04.2016 № 973 призначено тимчасову адміністрацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» (код за ЄДРПОУ – 30307718) та відсторонено керівництво від управління страховою компанією.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
У зв’язку з перешкоджанням відстороненого керівництва ПрАТ «СК «ЕККО» в передачі печатки та штампів тимчасовій адміністрації вважати печатку та штампи ПрАТ «СК «ЕККО» недійсними з 27.04.2016», яке опубліковано в виданні газети за 06.05.2016 № 82(6336).

04.05.2016 здійснені заходи щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах, а саме надані такі документи державному реєстратору Антощенко Г.Л.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
для проведення реєстраційної дії: реєстраційна картка на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; адміністративний збір (квитанція № ); Розпорядження № 973 (оригінал).

11.05.2016 отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (копія додається) в якому зазначені зміни, а саме: Ройтбурд Мар’яну Миколаївну, дата обрання 29.01.2016 (відсторонено від управління фінансовою установою, згідно розпорядження Нацкомфінпослуг 26.04.2016 № 973) – керівник, Самощенко Олена Анатоліївна, 27.04.2016 (тимчасовий адміністратор згідно розпорядження Нацкомфінпослуг 26.04.2016 № 973 (діє до 24.06.2016)).
У зв’язку з неможливістю встановити місцезнаходження Голови Правління Товариства Ройтбурд Мар’яни Миколаївни для ознайомлення її з наказом від 27.04.2016 № 2_ТА про відсторонення М. Ройбурд, 10.05.2016, за допомогою ресурсів мережі інтернет, знайдено адресу її проживання (пр-т Правди, буд.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
88-Б, кв. 17, м. Київ, 04208), куди 10.05.2016 направлено лист № 27 із завіреною в установленому порядку копією Розпорядження № 973 про інформування Ройтбурд М.М. щодо введення тимчасової адміністрації до Товариства та її відсторонення. Також, в листі зазначається про наказ тимчасового адміністратора Товариства від 27.04.2016 № 2_ТА (далі – Наказ), та запропоновано Ройтбурд М.М. у найкоротший термін з’явитися за адресою: вул. Б. Грінченка, буд. 3, каб. 636 для ознайомлення з Наказом.

На виконання підпунктів 4.3, 4.4 пункту 4 постановляючої частини Розпорядження № 973, а саме тимчасовий адміністратор зобов’язан не пізніше 13.05.2016 здійснити інвентаризацію активів, що належать Товариству, та за її результатами вжити заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку, у разі потреби залучити аудиторів, фахівців компетентних органів та при необхідності ініціювати проведення Нацкомфінпослуг позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства, перевірити договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську документацію, матеріали внутрішнього аудиту щодо діяльності Товариства з метою оцінки фінансового стану Товариства та визначення можливості стабілізації її діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог законодавства, тимчасовим адміністратором здійснені наступні заходи:
13.05.2016 о 10 годині ранку тимчасовим адміністратором разом з головним спеціалістом відділом інспектування та організації інспекційної діяльності на ринку страхування департаменту страхового регулювання та нагляду Нацкомфінпослуг Горголь О.М. (посвідчення від 02.10.2015 № 427), працівниками Товариства, а саме заступником Голови Правління Товариства Лисенко Н.К. та системним адміністратором Товариства Пеліном М.А.
Систе́мний адміністра́тор (від англ. system administrator, systems administrator) - працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації.
(посада Пеліна М.А. записана з його слів, підтверджуючих документів не виявлено за місцезнаходженням Товариства) здійснено вхід до офісу Товариства, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5.

За адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5, 13.05.2016 виявлено розібрану комп’ютерну техніку в не робочому стані, документи, які знаходились в різних частинах приміщення в хаотичному стані.

За результатами опису майна Товариства, яке знаходилось у офісі (адреса м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5), складено відповідний акт, в якому зазначено про відсутність:

1. первинних документів про фінансово-господарську діяльність Товариства;

2. відсутні регістри фінансового обліку Товариства;

3. програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку (електронна програма) Товариства;

4. фінансова та податкова звітність Товариства;

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Фінансовий облік - це сукупність правил і процедур для відображення, обробки і подання інформації відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів. Фінансовий облік забезпечує облік активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і взаємопов'язане відображення господарських операцій на рахунках та облікових регістрах, складання фінансової звітності, збір і систематизацію інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Ведення фінансового обліку передбачає суворе дотримання законів, нормативних актів, положень, стандартів, інструкцій і принципів.
Податкова звітність - один з видів бухгалтерської звітності. Подається у вигляді податкових декларацій (розрахунків) платником податків (у тому числі відокремленими підрозділами у випадках, визначених Податковим Кодексом України) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

5. первинні документи про кадровий облік усіх працівників Товариства (трудові книжки, трудові договори, укладені між працівниками та Товариством, накази на призначення, внутрішній трудовий розпорядок);

6. реєстр персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя Товариства який відповідно до пункту 2.2 Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.12.2004 № 3197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.02.

Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.
2005 за № 194/10474, повинен вестись в електронній формі.

Отже, перевірити договірну, бухгалтерську, звітну, касову і канцелярську документацію, матеріали внутрішнього аудиту щодо діяльності Товариства з метою оцінки фінансового стану Товариства та визначення можливості стабілізації її діяльності, а також приведення її у відповідність до вимог законодавства не вбачається за можливе (виконати підпункт 4.4 пункту 4 постановляючої частини Розпорядження № 973 тимчасовим адміністратором не можливо).

Тимчасовим адміністратором Самощенко О.А. 16.05.2016 видані накази № 6_ТА, № 7_ТА про надання первинних документів, підтверджуючих фінансово-господарські операції Товариства, та про надання доступу до реєстру персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя Товариства.

На виконання Наказів від 16.05.2016 № 6_ТА, № 7_ТА, заступником Голови Правління Товариства Лисенко Н.К. надана службова записка, в якій зазначена інформація, що вся документація, стосовно фінансово-господарських, бухгалтерських, кадрових операцій та обліку договорів проводилась та знаходилась за адресою: вул. Прорізна 4, оф. 23 м. Київ, фінансово-господарськими операціями, бухгалтерським та кадровим обліком не займалась та не мала доступу, так як працює у відділі по роботі з клієнтами та агентами і знаходилась з 11.11.2015 за адресою: вул. Володимирська40/2 оф. 5.

У зв’язку з відсутністю первинних документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, регістрів бухгалтерського обліку Товариства, програмного забезпечення ведення бухгалтерського обліку (електронна програма) Товариства, фінансової та податкової звітності Товариства, документів про кадровий облік працівників Товариства 12.05.2016 тимчасовим адміністратором Товариства направлено листи до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС  у м. Києві щодо надання інформації, а саме:


 • виписку про стан заборгованості за платежами до бюджету Товариства (єдиний соціальний внесок; податок на прибуток страховика; податок з фізичних осіб) станом на 01.05.2016;

 • копії останніх поданих податкових звітів Товариства ( звіт 1-ДФ (квартальний); звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску нa загальнообов’язкове державне соціальне страхування (щомісячний));

 • дані про всі наявні відкриті та закриті рахунки Товариства у банківських установах.
  Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.
  Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
  Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.


17.05.2016 тимчасовим адміністратором направлено лист до Нацкомфінпослуг щодо призначення позапланової перевірки Товариства за власним бажанням тимчасового адміністратора з наступних питань:

 • перевірка платоспроможності Товариства, наявності та достатності прийнятних активів;

 • перевірка належного представлення страхових резервів активами визначених категорій та їх диверсифікації;
  Техні́чні резе́рви, страхові резерви (англ. technical reserves) - сукупність обчислених за видами страхування резервів (незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків, збитків, які виникли, але не заявлені, катастроф, коливань збитковості).


 • перевірка договорів страхування (перестрахування);

 • перевірка установчих та кадрових документів Товариства;

 • перевірка документів щодо ведення фінансово-господарських операцій, які відображені у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності Товариства станом на 27.04.2016;

 • перевірка своєчасності прийняття рішень (зокрема їх належного обґрунтування) за страховими випадками, та повноти виплат страхових відшкодувань споживачам фінансових послуг (страхувальникам) у передбачені договорами страхування (перестрахування) строки;

 • перевірка електронного, у разі наявності паперового реєстру персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя Товариства

На підставі направлення на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) Товариства від 20.05.2016 № 17/13/7-09, виданого в.о. Голови Нацкомфінпослуг Максимчук О.В., інспекційною групою Нацкомфінпослуг 23.05.2016 вжито заходів для проведення позапланової перевірки Товариства за його місцезнаходженням: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5.

За результатами позапланової перевірки 03.06.2016 інспекційною групою Нацкомфінпослуг складено відповідний акт, за результатами розгляду якого Нацкомфінпослуг прийнято рішення про анулювання ліцензії на провадження страхової діяльності з добровільного страхування життя Товариству (розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2016 № 1196).

У зв’язку з вищезазначеним та враховуючи те, що за період діяльності тимчасової адміністрації Товариства неможливо було встановити місцезнаходження відстороненого керівництва Товариства, акціонерів Товариства, тимчасовим адміністратором 14.06.2016 подано заяву щодо вчинення злочинних дій з боку відстороненого керівництва Товариства до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві (номер кримінального провадження № 12016100100002903).

Згідно з листом від 14.06.2016 № 46 тимчасовим адміністратором повідомлено відсторонену Голову правління Товариства Ройтбурд Мар’яну Миколаївну про припинення повноважень тимчасового адміністратора 24.06.2016 відповідно до пункту 2 постановляючої частини Розпорядження № 973.

За період здійснення повноважень тимчасової адміністрації, тимчасовим адміністратором здійснені розрахунки по заробітній платі та розрахункові за звільнення Заступника Голови Правління Товариства Лисенко Н.К.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
за угодою сторін відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП України; погашено заборгованість з податку на прибуток страхових організацій відповідно до листа Державної податкової інспекції у Шевченківському районі від 02.02.2016 № 16544/10/26-59-13-03, погашено заборгованість та здійснені поточні платежі за суборенду приміщення, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5 відповідно до договору суборенди приміщення від 11.11.2015; здійснено розрахунки за надання консультаційних послуг з ведення бухгалтерського та податкового обліку в період тимчасової адміністрації, оцінка податкових зобов’язань з податку на прибуток та з інших податків і платежів; здійснено розрахунок за надання нотаріальних послуг щодо оформлення карток із зразками підписів і відбитка печатки (за наявності), які слід уважати обов’язковими під час здійснення операцій за рахунками Товариства в банківських установах та здійснені поточні розрахунки для забезпечення діяльності тимчасової адміністрації.
На виконання вимог Розпорядження № 973 тимчасовим адміністратором подано до банківських установ, у яких відкриті рахунки Товариства, нотаріально засвідчені картки зі зразками підписів тимчасового адміністратора та особи, на яку покладено обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, (підпункту 4.2 пункту 4 постановляючої частини Розпорядження № 973):
Враховуючи те, що Головою Правління Товариства Ройтбурд Мар’яною Миколаївною не передано тимчасовому адміністратору Самощенко О.А. установчі документи, первинні документи про фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри бухгалтерського обліку про відображення усіх фінансових операцій, відсутність Положення про облікову політику Товариства, а також фінансову та податкову звітність за період діяльності Товариства, документів про кадровий облік усіх працівників Товариства, тимчасовим адміністратором направлено лист до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС  у м.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Києві щодо надання
даних про всі наявні відкриті та закриті рахунки Товариства у банківських установах.

Станом на 23.06.2016 відповіді на вищезазначений лист від Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС  у м. Києві тимчасовим адміністратором не отримано.

Тимчасовим адміністратором 27.04.2016 розіслано 22 листи в банківські установи щодо інформування про введення тимчасової адміністрації Товариства для нездійснення будь-яких видаткових операцій (зокрема видача готівки, виконання видаткових платіжних доручень, видаткові операції за допомогою системи «клієнт-банк», перерахування коштів на платіжні картки тощо) з рахунків Товариства до переоформлення картки зразків підписів тимчасовим адміністратором.

Платіжне доручення - розрахунковий документ, що містить вимогу отримувача безпосередньо до платника, сплатити суму грошей та доручення платника банку, що його обслуговує, здійснити переказ визначеної платником суми грошей зі свого рахунка на рахунок отримувача.
Ба́нківська платі́жна ка́ртка - виготовлена згідно зі стандартом ISO/IEC 7810 ID-1 формату із спеціального стійкого до механічних пошкоджень пластику пластина стандартних розмірів 54x86x0,76мм, яка використовується для ідентифікації її користувача(власника), для способу фіксації інформації і як аналог платіжних засобів.


Тимчасовим адміністратором оформлені картки із зразками підписів і відбитка печатки (за наявності), які слід уважати обов’язковими під час здійснення операцій за рахунками Товариства, відкритими в БАНК_1, БАНК_2, БАНК_3, БАНК_4, БАНК_5, БАНК_6, БАНК_7, БАНК_8, БАНК_9, БАНК_10, БАНК_11.

Вищезазначені картки засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пономарьовою В.Ю.За період діяльності тимчасової адміністрації тимчасовим адміністратором здійснені заходи щодо переоформлення всіх наявних рахунків Товариства у вищезазначених банківських установах. Також тимчасовим адміністратором майже у всіх вищезазначених банківських установах отримано доступ до рахунків Товариства.

Відповідно до інформації, наданої банківськими установами (виписки по особовим рахункам), тимчасовим адміністратором Самощенко О.А. встановлено таке.

ПАТ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ПІДСТАВІ ЗІБРАНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТРАХУВАЛЬНИКАМИ ЗА ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТОВАРИСТВА
Згідно з інформацією, зазначеною у звітності Товариства за 2015 рік, яка знаходиться в Нацкомфінпослуг та, відповідно до інформації, зазначеної в аудиторському висновку (звіт незалежного аудитора) з надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства станом на 31.12.2015 року, складеному Товариством з обмеженою відповідальністю «РІАЛ АУДИТ» (далі – Аудиторський висновок), довгострокові зобов’язання Товариства (страхові резерви) на кінець звітного 2015 року становлять 50 541 000,00 грн, нерухоме майно у Товариства відсутнє, кількість фізичних осіб, застрахованих на кінець звітного періоду, становить 1 737 особи.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) - офіційний документ, засвідчений підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), який складається в установленому порядку за наслідками проведення аудиту і містить висновок стосовно достовірності звітності, повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.


Отже, станом на 23.06.2016 наявні фінансові активи Товариства, відповідно до наданих банківськими установами виписок тимчасовому адміністратору, не покривають зобовязання Товариства.
Фінансові активи - частина активів підприємства, яка являє собою фінансові ресурси: грошові кошти, цінні папери, боргові зобов'язання та право вимоги боргу.


Аналізуючи виписки банківських установ, наданих тимчасовому адміністратору за період його повноважень, вбачаються сумнівні операції щодо руху коштів (додаток 1).

У зв’язку з відсутністю електронного та паперового реєстру персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя Товариства тимчасовим адміністратором створено реєстр кредиторів (страхувальників) Товариства на підставі документів, які були наявні за місцезнаходженням Товариства, документів (заяв, тощо), наданих тимчасовому адміністратору за період діяльності тимчасової адміністрації та документів (заяв, тощо), які знаходились у Нацкомфінпослуг (додаток 2).

Відповідно до Аудиторського висновку акціонерний капітал Товариства станом на кінець 2015 року може бути представлений таким чином:

31.12.2014

31.12.2015

Кількість акцій

Частка%

Сума, тис.грн

Кількість акцій

Частка%

Сума, тис.грн

ТОВ «ЕККО Інтернаціонале Ферзіхурунгсмаклер»

55

0,2391

63,25

55

0,2391

63,25

ТОВ «Альфа Бауменеджмент Київ»

935

4,652

1 075,25

935

4,,0652

1 075,25

Громадянин республіки Австрія Якоб Куесс (Австрія, м. Філлах, Вармбадштрассе, 76)

7 778

33,8174

8 944,7

7 778

33,8174

8 944,7

ТОВ «Альфавін Секюрітіз»

2 297

9,987

2 641,55

2 297

9,987

2 641,55

ТОВ «Компанія з управління активами «Альфавін Капітал» (Пайовий Інтервальний Диверсифікований Інвестиційний Фонд «Прем’єр Фонд Дохід та Зростання»)

450

1,9565

517,5

450

1,9565

517,5

ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Премєр фонд облігацій»

2 297

9,987

2 641,55

2 297

9,987

2 641,55

ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Премєр фонд можливостей»

2 297

9,987

2 641,55

2 297

9,987

2 641,55

ТОВ «Компанія з управління активами «Альфавін Капітал»

2 297

9,987

2 641,55

2 297

9,987

2 641,55

ТОВ «А-ХОЛДЕРС»

2 297

9,987

2 641,55

2 297

9,987

2 641,55

ТОВ «Видимо-Невидимо»

2 297

9,987

2 641,55

2 297

9,987

2 641,55
23 000

100

26 450,00

23 000

100

26 450,00


Згідно з інформацією, яка зазначена в Аудиторському висновку, зареєстрований, випущений і повністю оплачений статутний капітал Товариства становить 26 450 тис.грн та складається з 23 000 простих акцій з номінальною вартістю 1 150,00 грн за акцію.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.
Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення капіталу.


Голова правління Товариства – Гаврільченко Андрій Валерійович – з 20.12.2014 по 27.07.2015, повноваження припинені з 27.07.2015;

Голова правління Товариства – Леонова Вікторія Костянтинівна – з 28.07.2015 по 03.12.2015, повноваження припинені з 03.12.2015;

Голова правління Товариства – Лисенко Наталія Костянтинівна – з 04.12.2014 по 28.01.2016, повноваження припинені з 28.01.2016;

Голова правління Товариства – Ройтбурд Мар’яна Миколаївна – з 29.01.2016 діючий;

Головний бухгалтер – Шабанова Інна Євгенівна – з 18.02.2013 по 03.09.2015, звільнена з 03.09.2015;

Головний бухгалтер – Поліщук Наталія Анатоліївна – з 04.09.2015 діючий.

Товариство на протязі 2015 року не здійснювало операцій з перестрахування.

У зв’язку з приведенням фінансової звітності Товариства у відповідність до МСФЗ, що набули чинності з 01.01.2013 і у зв’язку з тим, що Товариство не складає консолідованої звітності (воно саме є материнським), воно перекваліфікувало фінансові інвестиції, що обліковувалися за методом участі в капіталі як такі, що обліковуються за справедливою вартістю.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Тому Товариство, починаючи з дати переходу на МСФЗ, перерахувало вартість інвестиції в закордонне підприємство. Оцінкою справедливої вартості інвестиції керівництво в обліковій політиці визначило частку Товариства в чистих активах закордонного підприємства з перерахунком зміни вартості в прибутку (збитку).


Розкриття інформації щодо інвестиції на 31.12.2015 представлене таким чином:

31.12.2015

31.12.2014

Чисті активи СГ Австрії

Відображено в Євро

46666,67

1400000,00

курс Євро на дату

26,223129

19,232908

в грн по курсу

12237460,20

26926071,20

Різниця

-14688611,0

11467929,20

ВПЗ (16%)*

-2846702,40

2846702,40

Чисте збільшення (зменшення прибутку) збитку

-24474920,40

9633060,53


Вищезазначені дані відображені в аудиторському висновку (первинних та підтверджуючих документів щодо вищезазначеної інформації за місцезнаходженням Товариства не виявлено).

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.05.2016 кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства – Куесс Якоб, Р 4689447, 9500, Австрія ,м. Філлах, Варбаденштрассе, 76.

грошові кошти у розмірі 5 689 000,00 грн на рахунок Товариства, призначення платежу: кошти за придбання нерухомості згідно з договором купівлі-продажу від 27.10.2015.

Відповідно до договору облігаторного перестрахування від 29.11.2006 № 2, укладеного між Товариством та СКОР Глобал Лайф Дойчланд предметом цього договору є перестрахування ризиків по всіх діючих і всіх укладених з 01.01.2006 Товариством в Україні договорах страхування за страховими продуктами «ЕККО-ЮНІОР-ЛАЙФ», що включають ризики природної смерті, смерті в результаті нещасного випадку, а також інвалідності в результаті нещасного випадку.

До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Цедирувані ризики перестрахування всесвітньо (вищезазначений договір наданий тимчасовому адміністратору Нацкомфінпослуг).

Відповідно до договору облігаторного перестрахування від 29.11.2006 № 1, укладеного між Товариством та СКОР Глобал Лайф Дойчланд, предметом цього договору є перестрахування ризиків по всіх діючих і всіх укладених з 01.01.2006 Товариством в Україні договорах страхування за страховими продуктами «ЕККО-Лайф» і «ЕККО-Лайф-Плюс», що включають ризики природної смерті, смерті в результаті нещасного випадку, інвалідності, інвалідності в результаті нещасного випадку, а також додаткового страхування на випадок госпіталізації за продуктом «ЕККО-Лайф-Плюс» Цедирувані ризики перестрахування всесвітньо (вищезазначений договір наданий тимчасовому адміністратору Нацкомфінпослуг).
ПРОПОЗИЦІЇ:
1. у зв’язку з недостатністю фінансових активів Товариства для виконання взятих Товариством на себе страхових зобов’язань, подати інформацію до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національної поліції України та розслідувати ознаки шахрайських дій;

Націона́льна полі́ція Украї́ни - центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічного порядку та громадської безпеки.
Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
Міністерство внутрішніх справ України Міністе́рство вну́трішніх справ Украї́ни (МВС України) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. у зв’язку з недостатністю фінансових активів Товариства для виконання взятих Товариством на себе страхових зобов’язань, подати інформацію до Державної фіскальної служби України та попросити розглянути питання щодо ініціювання примусової процедури ліквідації Товариства;

Державна фіскальна служба України Державна фіска́льна служба (ДФС) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

3. у зв’язку з неможливістю встановити місцезнаходження відстороненого керівництва Товариства, акціонерів Товариства, здійснити заходи щодо збереження документів Товариства шляхом укладання договору тимчасового зберігання для подальшого збереження документів Товариства в


 • прим.

Тимчасовий адміністратор

ПрАТ «СК «ЕККО» О. Самощенко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО»
ЄДРПОУ – 30307718

01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5від 23.06.2016 № 50

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

від Тимчасового адміністратора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» Самощенко Олени АнатоліївниСупроводжувальний лист

Направляю вам на розгляд КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ТИМЧАСОВОГО АДМІНІСТРАТОРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» (далі – Товариство) Самощенко Олени Анатоліївни про здійснену роботу за період діяльності тимчасової адміністрації Товариства.


Тимчасовий адміністраторПрАТ СК «ЕККО» О. Самощенко
Каталог: files
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації


Скачати 223.47 Kb.

 • Міністерстві юстиції України
 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА ПІДСТАВІ ЗІБРАНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА НАДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТРАХУВАЛЬНИКАМИ ЗА ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТОВАРИСТВА
 • Аудиторський висновок
 • Міністерства внутрішніх справ України , Служби безпеки України , Національної поліції України
 • Державної фіскальної служби України
 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕККО» ЄДРПОУ – 30307718 01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд.40, офіс 5