Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в

Звіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в
Сторінка2/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Зміст


Виконавці проекту 2

Реферат 3

Зміст 4

Вступ 6


Завдання проекту включали: вдосконалення архітектури та параметрів локальної комп’ютерної мережі, підвищення ефективності телефонного зв'язку шляхом інтеграції локальної телефонної мережі з академічною мережею ІР-телефонії, створення підсистем збереження та пошуку даних, електронного документообігу, розробка веб-порталу згідно новітніх стандартів та технологій, створення функціональної підсистеми підтримки наукових періодичних видань.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, правлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів.

Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.

7

1. Локальна комп’ютерна мережа ІФКС 8

1.1. Розширення локальної мережі точками бездротового зв’язку 8

1.2. Інтеграція локальної телефонної мережі з академічною мережею IP-телефонії 10

2. Електронна бібліотека, документообіг, система збереження даних 12

2.1. Електронна бібліотека Інституту фізики конденсованих систем 12

2.1.1. Апаратна частина Бібліотеки 12

2.1.2. Програмне забезпечення Бібліотеки 12

2.2. Система документообігу Інституту 15

2.3. Файл-сервер Інституту 16

3. Розробка нового сайту ІФКС НАН України 17

3.1. Вибір засобів для створення сайту 17

3.2. Робота над програмним забезпеченням 18

3.3. Планування зовнішнього вигляду та розробка дизайну 19

3.4. Наповнення сайту 20

4. Створення програмного забезпечення для науковометричного аналізу та оптимізації роботи щоквартального наукового журналу “Condensed Matter Physics”.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Науковий журнал, академі́чний журна́л або науковий журнал, що рецензується або рецензований науковий журнал - журнал, в якому публікуються роботи із певної галузі академічної науки. Статті, що надсилаються до таких журналів, перед публікацією рецензуються незалежними фахівцями, які зазвичай, не входять до складу редакції журналу, а ведуть дослідження в областях, близьких до тематики статті.

22

1 покращення існуючої версії веб-сторінки видання із використанням нових можливостей (зручний пошук, інтеграція з існуючими електронними бібліотеками та архівами, більш зручний формат викладення матеріалів, тощо); 22

2 розробка компонент системи оперативного моніторингу та підтримки прийняття експертних рішень на основі аналізу поточних та ретроспективних даних; 22

3 розробка компонент для формування системи «електронної редакції», що передбачає автоматизацію ряду редакційних процесів при виконанні функцій на усіх рівнях класичної управлінської піраміди: операційному, функціональному та стратегічному. 22

простий пошук за авторами та назвами статей, що реалізований як контекстний аналіз вмісту веб-сторінки, включаючи PDF-файли із архіву публікацій; 22

пошук засобами зовнішніх ресурсів на зразок Google Scholar (http://scholar.google.com.ua/) та сервера наукових препринтів arXiv Корнельського університету (http://arxiv.org/); 23

детальніший пошук по журналу з можливістю фільтрації результатів за роками, пошуку за ключовими словами та номерами PACS, знаходження публікацій, близьких за змістом до шуканої, тощо.

Google Scholar - вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії - листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв.

Корнелльський університет (англ. Cornell University) - приватний університет, розташований в місті Ітака (штат Нью-Йорк, США). Університет має чотирнадцять коледжів, чотири з яких фінансуються урядом штату, та два медичних кампуси, в місті Нью-Йорк та в Едюкейшн-Сіті, Катар.

Ключове́ сло́во - слово, або сталий вислів природної мови, яке використовують для вираження деякого аспекту змісту документа (або запиту); слово, яке має істотне смислове навантаження. Воно може служити ключем під час пошуку інформації в інтернеті чи на сторінці сайту.

23

Зокрема, останній вид пошуку вимагає нетривіальної реалізації та може бути виконаний як із використанням можливостей сучасних веб-технологій та, відповідно, аналізу вмісту веб-сторінки, так і шляхом використання власної бази даних журналу та інтелектуальних методів аналізу даних типу Data Mining (кластеризація, асоціативні правила тощо).

Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

23

Серед нововведень, які плануються при впровадженні нової веб-сторінки журналу, – розділи для розміщення інформації про ще не опубліковані статті, що є прийнятими до друку та знаходяться на різних етапах роботи. Оприлюднення такого роду інформації є корисним як для авторів статей, які ще до одержання твердої копії випуску можуть вичерпно цитувати свої роботи, так і для видання загалом, яке в перспективні має шанс одержати більшу кількість вхідних цитувань за рахунок швидшого он-лайн доступу до матеріалів. 23

підсистема вводу даних повинна містити інтерфейс для ручного вводу певних даних оператором, модуль автоматизованого опрацювання файлів різних форматів для розпізнавання характерних частин документів (публікацій), а також – модуль збору оперативних даних з веб-сторінки видання; 24

основою підсистеми зберігання інформації повинна бути багатовимірна база даних із відповідною структурою та допустимою надлишковістю даних, яка б давала можливість здійснювати не лише операційне опрацювання даних, але й їх інтелектуальний аналіз; 24

підсистема аналізу повинна забезпечувати можливості для усіх трьох рівнів аналізу [4]: інформаційно-пошукового (для реалізації інформаційного пошуку по базі даних, виконання простих запитів до СУБД), оперативного (для побудови залежностей між різними параметрами з точки зору багатовимірності даних) та інтелектуального (для пошуку певних закономірностей в акумульованих даних, побудови моделей, прогнозування).

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

25

Висновки 28

Список використаних джерел 30


1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Програмне забезпечення
  • Google Scholar