Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в

Звіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в
Сторінка3/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Вступ

Поняття сучасних інформаційних технологій (ІТ) та систем інформаційно-аналітичної підтримки є надзвичайно широким і охоплює практично всі аспекти людської життєдіяльності. Стрімкий розвиток ІТ відкриває нові можливості для інформаційного обміну, а тому важко переоцінити важливість своєчасного доступу до інформації. Рівень впровадження нових технологій до певної міри визначає успішність наукової установи в її науковій діяльності.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

Слід зазначити, що питання такого впровадження є складним і тому повинно розглядатися зважено, комплексно і охоплювати широкий спектр задач: від діагностики та модернізації ліній зв’язку до введення в дію нових сервісів та моделей взаємодії. Оскільки основою для більшості сучасних комунікацій є інтернет, тому локальна комп’ютерна мережа установи потребує належного захисту за рядом параметрів: в першу чергу це конфіденційність документообігу, безпека серверів і робочих станцій працівників, обмеження несанкціонованого доступу, антивірусна безпека, контроль і облік мережевої активності. Водночас з міркуваннями безпеки слід розглядати питання зручності і ефективності інформаційних сервісів.

Окрім традиційних задач забезпечення установи доступом до ресурсів інтернет, сервісами електронної пошти і телефонії у Інституті розвиваються і інші напрямки інформаційного спрямування.

Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

Одним з таких аспектів є зберігання і каталогізація електронних ресурсів, введення системи електронного документообігу.

Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.

Цей напрям мотивується ростом кількості електронних документів. Серед них як статті, що розповсюджуються в електронній формі всіма провідними науковими журналами, так і оцифровані матеріали, документи розпоряджень та наказів. Електронні публікації мають низку важливих переваг, таких як легкодоступність, компактність у зберіганні, можливість роботи з текстом – пошук, коментування, автоматизований аналіз на зразок каталогізації посилань, тощо. Однак, із зростанням кількості таких публікацій, актуальною стає задача їх каталогізації та пошуку конкретної інформації. Крім того, через легкість копіювання, стихійно виникають підбірки таких матеріалів різного ступеню повноти та впорядкування, породжуючи нові труднощі. Рішенням задачі впорядкованого зберігання може бути електронна бібліотека.

Ще одним з напрямків роботи що ведеться є розробка нового сайту Інституту з врахуванням нових потреб та новітніх технічних можливостей, як програмних, так і апаратних. Попередній сайт розроблявся в кінці 90-х рр, що зумовлює ряд проблем у його використанні: • розрахований на розширення монітора 800х600 точок — на сучасних моніторах робочій простір використовується неефективно;

 • побудований на фреймах, як наслідок, проблеми з відображенням шляху у браузері та при звертанні до конкретної сторінки;

 • статичний підхід зумовлює ряд проблем:

  • для редагування потрібен ftp-доступ до сервера;

  • ускладнена процедура розмежування прав на редагування матеріалів;

  • у випадку великої кількості однотипних матеріалів потрібно створювати окрему сторінку на кожен запис;

  • при потребі внесення змін, що стосувалися спільного елемента потрібно проводити редагування всіх сторінок.

 • верстка ускладнювала індексування пошуковими системами.

  Пошуко́ва систе́ма (або скорочено пошукови́к) певна база даних - онлайн-служба (апаратно-програмний комплекс з веб-інтерфейсом), що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. У просторіччі під пошуковою системою розуміють веб-сайт, на котрому розміщено інтерфейс (фронт-енд) системи.

  Для прикладу, на запит “Інститут фізики конденсованих систем” (“Institute for condensed matter physics”) найбільш популярні пошукові системи не давали посилання на головну сторінку сайту серед перших 10-ти результатів пошуку. Хоча при цьому зустрічалися посилання на журнал Інституту.

Таким чином, застарілість технологій, з використанням яких будувався попередній сайт і які не були пристосовані для вирішення нових задач, зумовила необхідність розробки нової веб-сторінки інституту.

ІФКС щорічно публікує низку препринтів, видає науковий журнал, а отже спеціальної уваги заслуговують питання інформаційного забезпечення сучасного наукового періодичного видання. В умовах, коли публікується надзвичайно велика кількість наукових періодичних видань різного масштабу та напрямків, між ними існує високий рівень конкуренції. Адже опублікування наукових результатів саме у вигляді статей нині є найбільш вживаним та адекватним методом оцінювання наукової продуктивності, а отже – розподілення фінансових ресурсів, визначення фаховості окремого науковця та продуктивності наукових груп. Наукові періодичні видання, у яких публікуються нові наукові результати, стали важливими структурними елементами у системі сучасної науки [1,2]. З іншого боку, кожне із наукових видань саме по собі виступає як певна система, що функціонує за чіткими правилами та має низку специфічних завдань.

Фінансові ресурси - це кошти, що перебувають у розпорядженні підприємств і призначені для виконання ними певних фінансових зобов'язань.

Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.

Задача оптимізації, покращення якісного рівня та досягнення визнання наукового періодичного видання передбачає прийняття багатовекторної стратегії розвитку. При цьому серед різних напрямків роботи варто підкреслити важливість саме впровадження інформаційних технологій у весь процес підготовки видання: починаючи від організації збору рукописів і до створення якнайкращих умов для ознайомлення із ними наукової спільноти.
Мета роботи полягала у розробці та апробації засобів оптимізації телекомунікаційної інфраструктури, розвитку інтегрованої системи науково-інформаційних ресурсів, а також розвитку засобів підтримки науково-організаційної та господарської діяльності наукових установ та організацій НАН України на прикладі ІФКС НАН України.


1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Мета роботи