Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в

Звіт за договором №02/2010 від 27. 07. 2010 про виконання наукових досліджень за темою: Впровадження сучасних інформаційних технологій та систем інформаційно-аналітичної підтримки у сфері організації науково-дослідної роботи що виконується в
Сторінка9/9
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Висновки

Звіт включає в себе опис ряду інновацій та принципових схем для побудови аналогічних рішень з врахуванням специфіки окремих установ. Запропоновані впровадження відтестовано і запущено в дію. Слід відзначити, що завдяки впровадженню доступу до сервісу ІР-телефонії з усіх внутрішніх телефонів Інституту досягнуто значної економії коштів за телефонний зв’язок. За рахунок використання точок бездротового зв’язку досягнуто мобільності користувачів. Розроблено новий дизайн сайту Інституту, проведено налаштування та здійснено початкове наповнення. Новий сайт цілком відповідає вимогам, висунутим при його проектуванні. Він розроблений на основі актуальних технологій, що роблять подальше його наповнення та вдосконалення зручним і швидким. За допомогою сервісу електронної бібліотеки вирішено задачу каталогізації і спільного зберігання статей, препринтів та книжок, а впровадження електронного документообігу дозволяє спростити роботу з документами цільових груп користувачів.Всебічний аналіз, використання результатів поточного моніторингу та виявлення ускладнень, що перешкоджають його оптимальному функціонуванню є лише першим кроком до вирішення загальної проблеми оптимізації роботи наукового журналу. Досі такі завдання вирішувалися здебільшого на рівні експертних оцінок та формальних критеріїв, проте нині рівень сучасних інформаційних технологій відкриває можливості для автоматизації багатьох задач та ефективної інформаційної підтримки експертних рішень. Приклад комплексного аналізу роботи журналу Condensed Matter Physics підтверджує, що методи та підходи до вивчення складних мереж можуть бути ефективно використані для виявлення «обличчя видання», характерних взаємозв’язків між даними та у перспективі суттєво оптимізувати видавничий процес.

Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.


Пропозиції щодо впровадження отриманих результатів. Роботи виконані у рамках проекту дозволили суттєво покращити якість інформаційно-технічного забезпечення Інституту за низкою показників. Зокрема, широке застосування ресурсу ІР-телефонії дає змогу знизити затрати на телефонний зв’язок та розвантажити телефонні лінії. Розширення локальної комп’ютерної мережі за рахунок точок бездротового доступу у відповідності з сучасними стандартами безпеки допомагає підвищити мобільність користувачів без втрати конфіденційності та стійкості локальної мережі проти зламу. Введення в дію сервісу електронної бібліотеки вирішує питання централізованого зберігання, каталогізації, пошуку та обміну електронними документами, а підсистема документообігу спрощує співпрацю працівників у цільових групах. Застосування сучасних технологій до розробки веб-порталу допомагає гнучко і ефективно висвітлювати результати наукової діяльності установи. Впровадження компонент системи оперативного моніторингу та підтримки прийняття експертних рішень у роботу наукового періодичного видання дозволяє оптимізувати видавничий процес, спростити взаємодію редакції з авторами і рецензентами, визначати пріоритетні тематичні напрями. Усі ці результати можуть використовуватися і в інших наукових установах і закладах освіти.
Перспективи розвитку проекту. Створення VPN-шлюзу відкриє можливість роботи з внутрішніми ресурсами Інституту для віддалених (вдома, у відрядженні) користувачів. На основі ядра нового веб-порталу ІФКС будуть впроваджені також елементи підсистеми підтримки науково-організаційної діяльності Інституту, які з часом можуть бути інтегровані в загально-академічні системи. Буде створено ряд інтерактивних сервісів для покращення зворотного зв’язку з науковою спільнотою. Наступним етапом цього напрямку є розробка «мобільної» версії сайту для комфортного доступу з мобільних пристроїв на зразок нетбуків, телефонів, планшетів.

Смартфо́ни (з англ. smart - розумний, і англ. phone - телефон) - окрема категорія телефонів, які - на відміну від простих стільникових телефонів - мають більше оперативної пам'яті і власний потужний, як для кишенькових пристроїв процесор, працюють під операційною системою Symbian 6.

Впровадження т.зв. системи контролю за версіями дозволить суттєво розширити функціонал системи документообігу. У сфері видавничої діяльності Інститут демонструє досвід використання оригінальних програмних продуктів, зокрема, у роботі щоквартального наукового журналу “Condensed Matter Physics” та при виданні препринтів Інституту. У цьому напрямку буде зроблено наступний крок до створення функціональної підсистеми підтримки наукових періодичних видань. Вважаємо, що роботи направлені на розвиток вищеперелічених перспектив є актуальними і заслуговують на подальшу підтримку.


Список використаних джерел

 1. Основы науковедения / [ред. Н. Стефанов, Н. Яхиел, Я. Фаркаш, Г. Кребер, И. Малецкий, С. Микулинский, Р. Рихта]. – М. : Наука, 1985. – 431 с.

 2. Добров Г. М. Наука о науке / Г. М. Добров. – К. : Наукова думка, 1989. – 304 с. – ISBN 5-12-001112-8.

 3. Казиев В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем / В. М. Казиев. – БИНОМ. Лаборатория знаний. : ИНТУИТ, 2007. – 248 с. – ISBN: 978-5-9556-0108-3.

 4. Барсегян А. А. Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining / А. А. Барсегян, М. С. Куприянов, В. В. Сепаненко, И. И. Холод. – СПб. : БХВ-Петербург, 2004. – 336 с. – ISBN-5-94157-522-X.

 5. Грекул В. И. Проектирование информационных систем / Грекул В. И., Денищенко Г. Н., Коровкина Н. Л. – БИНОМ. Лаборатория знаний. : ИНТУИТ, 2008. – 300 с. – ISBN: 978-5-94774-817-8.

 6. Newman M. E. J. The Structure and Function of Complex Networks / M. E. J. Newman // SIAM Review. – 2003. – Vol. 45. – P. 167–256.

 7. Dorogovtsev S. N. Evolution of networks / S. N. Dorogovtsev, J. F. F. Mendes // Adv. Phys. – 2002. – Vol. 51. – P. 1079–1187.

 8. Dorogovtsev S. N. Evolution of Networks: From Biological Nets to the Internet and WWW / S. N. Dorogovtsev, J. F. F. Mendes. – Oxford : Oxford University Press, 2003. – 264 p.

  Видавництво Оксфордського університету (англ. Oxford University Press, OUP) - видавництво, що є складовою частиною Оксфордського університету, Англія. Це найбільше університетське видавництво у світі за фінансовим оборотом, більше за головні американські університетські видавництва та Cambridge University Press разом.

  – ISBN 0198515901.

 9. Albert R. Statistical mechanics of complex networks / R. Albert, A.-L. Barabási // Rev. Mod. Phys. – 2002. – Vol. 74. – P. 47–97.

 10. Vlado A. Pajek: Program for large network analysis; Borgatti, S.P. 2002.


1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Список використаних джерел