Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт за результатами громадського обговорення проекту Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Від кого надійшло Зауваження (пропозиції) Враховано/не враховано

Скачати 266.38 Kb.

Звіт за результатами громадського обговорення проекту Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти Від кого надійшло Зауваження (пропозиції) Враховано/не враховано
Скачати 266.38 Kb.
Дата конвертації29.03.2019
Розмір266.38 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

за результатами громадського обговорення проекту Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти


Від кого надійшло

Зауваження (пропозиції)

Враховано/не враховано

Загальний опис і оцінка сучасного стану дуальної форми здобуття освіти в Україні

Харківський НАУ

Національна система освіти має багаторічний досвід поєднання роботи з навчанням як у форматі здобуття освіти за вечірньою або заочною формою навчання, так і у форматі практичної підготовки здобувачів вищої освіти денної форми навчання та здобувачів професійно-технічної освіти на реальних робочих місцях.

У період ринкової трансформації економіки відбулось знецінення традицій практичної підготовки здобувачів освіти, чимало організацій взагалі відмовились працювати зі студентами, посилаючись на збереження комерційної таємниці або складні конкурентні обставини. Внаслідок корпоратизації та приватизації держава втратила більшість важелів адміністративного впливу на підприємства, які дозволяли розглядати практичну підготовку студентів в позаекономічній площині, а податкові та інші ринкові преференції не набули сталості і після впровадження швидко скасовуються з міркувань бюджетної консолідації та запобігання корупції. Позитивні приклади останнього десятиліття нерозривно пов’язані з розвитком великих корпорацій, браком підготовлених вітчизняних фахівців з сучасним мисленням для досягнення їх бізнес-цілей та початком реального усвідомлення соціальної відповідальності бізнесу. Значна частина цих прикладів стосується сировинних галузей, енергетики, сільського господарства, є помітною на рівні професійно-технічної (професійної) освіти на тлі поодиноких проектів у сфері вищої освіти.

Впродовж тривалого часу важливими демпферами, які обмежують гостроту проблеми, є: робота випускників закладів освіти не за фахом (і тоді взагалі неможливо сформулювати критерії готовності до самостійної професійної діяльності) та здобуття надмірної для певного робочого місця кваліфікації (широко розповсюджені ситуації, коли молодший спеціаліст працює на робітничій посаді, бакалавр виконує характерні для молодшого спеціаліста функції, магістр або спеціаліст працюють там, де було б достатньо бакалавра, що дозволяє компенсувати брак виробничих навичок за рахунок більш високого рівня соціальної адаптації.

Враховано

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф. Я. Тимошенка

Внести до тексту, опису розділу, абзац такого змісту: «На законодавчому рівні зобов’язати підприємства, установи, фермерські господарства, приватні об’єднання і інші структурні підрозділи які запрошують на роботу випускників вищої освіти або здобувачів професійно-технічної освіти повинні мати вільні робочі місця «дублерів» для виробничих практик на протязі всього періоду навчання здобувачів за дуальною формою здобуття освіти».


Не враховано

Подільський ДАТУ

Впродовж багато років важливими демпферами які обмежують гостроту проблеми є:

- робота випускників не за фахом.

- здобуття надмірної кваліфікації для певного робочого місця формальної кваліфікації і так до кінця абзацу


Враховано

Проблема, яка потребує розв’язання

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф. Я. Тимошенка

Внести до переліку проблемних питань – «забезпечення випускників соціально-побутовими гарантіями» які надаються випускникові який здобував освіту за дуальною формою навчання»
Харківський НАУ

Ця проблема стала наслідком тривалого впливу таких факторів:

можливості здобуття практичних компетентностей освіти за межами закладів освіти залишаються обмеженимиВраховано

Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Варто додати:

брак фінансування, потрібного для створення сучасної матеріально-технічної бази, потрібної для формування практичних навичок;

відсутність у значної частини науково-педагогічних і педагогічних працівників компетентностей, необхідних для формування актуальних практичних навичок у здобувачів освіти.


Враховано

Харківський НАУ

брак у закладах вищої та професійно-технічної (професійної) освіти сучасного обладнання та ліцензійного програмного забезпечення для освоєння здобувачами вищої освіти новітніх технологій

Частково враховано

Подільський ДАТУ

У пропонованій редакції слово «брак» змінити синонімом – відсутність;


Не враховано

Липковатівський аграрний коледж

Слабке фінансування або його відсутність з боку держави і як наслідок брак або повна відсутність у закладах вищої освіти та професійно-технічної (професійної) освіти сучасного обладнання та технологій, до використання яких необхідно підготувати фахівця


Враховано частково

Харківський НАУ

невключеність більшості закладів вищої та професійно-технічної (професійної) освіти (які знаходяться здебільшого в статусі бюджетних установ) у сучасні бізнесові відносини та дуже складний механізм започаткування державно-приватного партнерства, що впливає на підготовку здобувачів освіти до самостійної професійної діяльності в бізнесовому середовищі

Враховано


Харківський НАУ

Проявами проблеми є:

вимоги до наявності досвіду самостійної професійної діяльності (або хоча б стажу будь-якої роботи) у випускників закладів вищої та професійно-технічної (професійної) освіти, які влаштовуються на роботуВраховано


Харківська державна зооветеринарна академія

не достатньо ефективна робота закладів вищої та професійно-технічної (професійної) освіти, включаючи низькоефективне використання бюджетних коштів, оскільки надмірно велика частка їх випускників не працюють (часто взагалі не планують працювати) за здобутим фахом


Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)


краще говорити про роботу за професіями, що потребують відповідної освіти, оскільки освітня кваліфікація сьогодні вже не є автоматично і професійною кваліфікацією

Не враховано

Харківська державна зооветеринарна академія

не достатньо ефективна використання трудових ресурсів роботодавцями, які завищують формальні кваліфікаційні вимоги до випускників закладів вищої та професійно-технічної (професійної) освіти, чим намагаються компенсувати недостатній рівень їх готовності до роботи в колективі


Враховано

Харківський НАУ

неефективне використання трудових ресурсів роботодавцями, які завищують формальні кваліфікаційні вимоги до випускників закладів вищої та професійно-технічної (професійної) освіти, чим намагаються компенсувати своє не бажання співпрацювати з ВНЗ у питаннях підготовки якісних фахівців;


Враховано

Харківський НАУ

неефективне використання найкращого для навчання часу здобувачів освіти в питанні здобуття професійних компетентностей


Враховано

Мета Концепції

Національна академія педагогічних наук

Метою Концепції є визначення ключових напрямків діяльності закладів вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти для підвищення якості професійної підготовки фахівців на основі дуальної форми здобуття освіти

Враховано частково

Шляхи і способи розв’язання проблем

Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

В багатьох випадках професійна діяльність є колективною, тому не варто акцентувати увагу на самостійності.

Краще не згадувати про фах, оскільки спеціальності вищої освіти напряму не пов’язані з професіями та посадами. Можна говорити про професійну діяльність на посадах, що потребують відповідної освіти. А можна просто про професійну діяльність. Особливо, якщо врахувати збільшення уваги до формування загальних компетентностейВраховано частково

Харківська державна зооветеринарна академія

У цій Концепції передбачається встановлення партнерства закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльності

Враховано

Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців

У цій Концепції передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльності. Розроблена концепція використовує досвід здобуття освіти у дуальній Вищій школі Гера-Айзенах (Федеративна Республіка Німеччина, Тюрінгія), який вивчається та впроваджується в України завдяки учасникам проекту «Дуальна освіта в діалозі» за участю Представництва Фонду імені Фрідріха Еберта, Німецько-Українського агрополітичного діалогу, закладів освіти різного рівня, Федерації роботодавців України, робочої групи Міністерства освіти і науки України, ДУ «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» та ГО «Українська Асоціація Маркетингу».

Необхідно доповнити Концепцію розділом «Основні терміни та їх визначення» наступного змісту:«Дуальна форма освіти – спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі відповідних договорів.

Роботодавець - юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа - підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб;

Здобувач освіти - особа, яка навчається у закладі вищої або професійно-технічної (професійної) освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації.»

Враховано

Липковатівський аграрний коледж

У цій концепції передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти, навчально-практичних центрів, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіту практичного застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльності

Враховано

Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Він здобуває освітню кваліфікацію. Тому вона не може відповідати певному робочому місцю. Можливо є сенс передбачити, що дуальна освіта спрямована на те, щоб одночасно з освітньою, випускник отримав і певну професійну кваліфікацію, яка відповідає його освітній спеціальності та кваліфікації

Не враховано

І. Вироблення стратегічного бачення дуальної форми здобуття освіти на основі ідентифікації реальних інтересів зацікавлених сторін та балансу інтересів закладів освіти, здобувачів освіти та роботодавців

Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців)

Федерація роботодавців України

«Заклад освіти:

забезпечує теоретичну підготовку, цілісність освітньої програми навчання та відповідність стандартам освіти, несе відповідальність за якість підготовки здобувачів освіти, при цьому кількість аудиторних занять у закладах вищої освіти повинно становити не менше, ніж 35 відсотків від загального часу навчання, передбаченого відповідними нормативними актами
Враховано частково

Подільський ДАТУ

ЗАУВАЖЕННЯ ДО НАЗВИ

Або змінити в назві розділу …заклади освіти, роботодавець і здобувач освіти, або представити по тексту відмовою назв в розділі (стор. 3-5).Не враховано

Харківська державна зооветеринарна академія

має право самостійно обирати та погоджувати з організаціями роботодавців спеціальності, освітні програми, навчання за якими проходитиме при організації освітнього процесу за дуальною формою

Враховано

Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Чи може дуальна форма навчання стосуватися складової вибору студента? Тобто застосовуватися лише до вибіркових дисциплін. У такому випадку можна було б наблизити результати навчання до потреб не тільки роботодавців, але і конкретних студентів

Не враховано

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф.Я. Тимошенка

До третього абзацу після слова «право» ввести речення «після укладання угоди із роботодавцем», тоді абзац 3 матиме редакцію:

«- має право, після укладання угоди із роботодавцем самостійно обирати спеціальності, освітні програми, навчання за якими проходитиме організація освітнього процесу за дуальною формою»Новий абзац «- забезпечує проведення лекційно-семінарських занять лекторами від роботодавців в обсязі не менше 20% педагогічного навантаження»

Враховано частково

Екологічний коледж Львівського НАУ

Має право самостійно обирати спеціальності та спеціалізації із ліцензованих та акредитованих, освітні програми, навчання за якими проходитиме організація освітнього процесу за дуальною формою

Враховано

Харківська державна зооветеринарна академія

може ініціювати налагодження співпраці між закладом освіти та роботодавцями, а також здійснює подальшу комунікацію сторін

Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Краще говорити про налагодження ефективної співпраці. Відповідати не може лише одна із сторін

Враховано


Харківська державна зооветеринарна академія

визначеними критеріями проводить залучення підприємств\установ\організацій, що надають місця практичної підготовки за дуальною формою освіти відповідно до стандартів освіти та розробленої разом підприємством\установою\організацією варіативною частиною освітньої програми

Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Краще говорити про частини освіти, а не підготовки. Підготовка передбачає, що відоме конкретне робоче місце чи хоча б конкретна професія
Екологічний коледж Львівського НАУ

Забезпечення узгодження змісту теоретичної та практичної частини підготовки з роботодавцем


Враховано


Українська інженерно-технічна педагогічна академія

Забезпечує первинну практичну підготовку на власній відповідній матеріально-технічній базі для надання можливості здобувачу освіти приступити до роботи на робочому місці підприємства /установи/організації в період практичної підготовки


Не враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Краще тут говорити про освітню програму. Навчальний план – це похідний документ

Враховано


Українська інженерно-технічна педагогічна академія

Забезпечує супровід навчання здобувача освіти на підприємстві, в тому числі шляхом використання технологій дистанційної освіти для забезпечення постійного доступу до теоретичних навчальних матеріалів та консультацій викладачів; разом з представником підприємства приймає звітність та оцінює результати.

При наявності відповідних матеріально-технічних ресурсів може організовувати проходження практичної підготовки здобувачів освіти на власній базі шляхом виконання замовлень підприємств/ установ / організацій з отриманням коштів від замовника для оплати праці студентів та розвитку закладу освітиВраховано частково


Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців

може ініціювати налагодження співпраці із закладом освіти щодо підготовки фахівців за дуальною формою освіти

Враховано


Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф.Я. Тимошенка

Гарантує випускнику який навчався за цільовим направленням дуального навчання, перше робоче місце, із забезпеченням житла та заробітної плати».

Враховано


Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській

Може пропонувати закладам освіти підготовку фахівців за дуальною формою освіти

ДОПОВНИТИ

- формує склад працівників, що навчають здобувача освіти на підприємстві

- несе відповідальність за якість професійної підготовки здобувачів освіти на підприємстві

- забезпечує виконання вимог стандартів, методики і нормативних документів впровадження дуальної форми освіти

- створює умови для підвищення професійного рівня працівників, що здійснюють навчання здобувачів освіти на виробництві

- застосовує форми та методики морального та матеріального стимулювання працівників, що здійснюють навчання здобувачів освіти на виробництвіВраховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Треба відокремити практику від дуальної форми здобуття освіти

Враховано


Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців

має відповідати визначеним критеріям до роботодавців, що надають робочі місця для організації навчання за дуальною формою освіти
Харківська державна зооветеринарна академія

бере участь у відборі здобувачів освіти (серед тих, які виявили бажання) для навчання за дуальною формою освіти

Враховано


Харківський НАУ

знаходиться в постійному діалозі із представником закладу освіти і здобувачем освіти щодо етапів та результатів роботи;

Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Це надмірна вимога стосовно роботодавців. Можна написати, що роботодавець узгоджує етапи і заплановані результати навчання та контролює діяльність здобувача освіти.

Враховано


Мирогощанський аграрний коледж

Бере участь в оцінюванні практичної підготовки здобувача освіти у виробничих умовах

Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Краще говорити про оцінювання результатів навчання. Оскільки може бути добре виконана некваліфікована робота, яка нічого не дає для виконання освітньої програми

Враховано


Харківська державна зооветеринарна академія

надає робоче місце здобувачу освіти на підприємстві, в установах чи організації, що передбачає грошову винагороду (оплату праці) на умовах договору, та забезпечує всі види інструктажу


Враховано


Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців

Надає робоче місце здобувачу освіти за фахом, що передбачає виплату заробітної плати на умовах трудового договору, та забезпечує інструктаж на робочому місці


Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Це потрапляє до дотримання правил охорони праці

Враховано


Харківська державна зооветеринарна академія)Закріплює за здобувачем освіти кваліфікованого фахівця (наставника), до якого застосовують заохочення


Враховано


Липковатівський аграрний коледж

Закріплює за здобувачем освіти кваліфікованого фахівця (наставника), який володіє знаннями з педагогіки та психології


Враховано


Запорізький національний технічний університет

(Бахрушин В. Є.)

Краще говорити про наставника, який має кваліфікацію, необхідну для надання здобувачу освіти допомоги у виконанні індивідуального навчального плану

Враховано


Українська інженерно-педагогічна академія)

Дає платні замовлення закладам освіти для виконання їх здобувачам освіти в рамках організацій їхньої практичної підготовки на власній базі цього закладу


Частково враховано

Білоцерківський НАУ

У підпункті «Здобувач освіти» речення «... має відповідально ставитися до виконання навчального плану згідно з графіком освітнього процесу, відповідно до цілей та завдань на робочому місці» замінити на «...має в обов’язковому порядку виконати навчальний план? згідно з графіком навчального процесу? відповідно до цілей та завдань на робочому місці»

У підпункті «Здобувач освіти» додати:

- має право вимагати дотримання правил техніки безпеки та гідного ставлення до себе, і у випадку порушення цих правил позиватися до захисту своїх прав, згідно чинного законодавства України;

- своєчасно та якісно виконувати завдання, покладені на нього під час проходження практики на підприємстві та індивідуальні завдання згідно навчального плануВраховано частково

Подільський ДАТУ

В розділі I (стор. 5 абзац 3) додати пункт на здобування освіти: строго дотримується правил техніки безпеки, охорони праці і виробничої санітарії

Враховано


ІІ. Засади створення моделей дуальної форми здобуття освіти

Харківська державна зооветеринарна академія

Заклад освіти приймає рішення про впровадження дуальної форми освіти, досліджує потенціал ринку праці, проводить налагодження співпраці з роботодавцями та їх відбір, визначається із переліком спеціальностей, для яких розроблятимуться дуальні навчальні плани, затверджує їх перелік, приймає відповідні внутрішні документи, призначає осіб\підрозділи, що відповідатимуть за впровадження дуальної форми

Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

За законом «Про вищу освіту» навчальні плани розробляються для освітніх програм

Враховано


Харківська державна зооветеринарна академія

Роботодавці можуть звертатися до закладу освіти із ініціативою щодо впровадження дуальної форми освіти за спеціальностями, в яких вони зацікавлені. Після укладення двостороннього договору роботодавці беруть участь у формуванні відповідної освітньої програми та дуального навчального плану, відборі здобувачів освіти для проходження практики на їх підприємстві, в установі чи організації, а також мають забезпечити виконання своїх обов’язків щодо організації проходження навчання на власній базі, що визначаються укладеними угодами


Враховано


Мирогощанський аграрний коледж

Після укладання тристороннього договору роботодавці можуть брати участь у формуванні відповідної освітньої програми Дальше в тексті тристоронній договір

Враховано


Запорізький національний технічний університет 

(Бахрушин В. Є.)

Закон «Про вищу освіту» не передбачає поняття дуального навчального плану. Відповідно до термінології закону, це має бути індивідуальний навчальний план, що передбачає застосування дуальної форми здобуття освіти

Враховано


Золотоніський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ

Дуальну форму можуть обирати здобувачі освіти, які навчаються за денною формою навчання на основі повної загальної середньої освіти та виявили особисте бажання. Здобувач освіти укладає тристоронню угоду із закладом освіти та роботодавцем\ями щодо навчання за дуальною формою та має виконувати свої зобов’язання в рамках договору.


Враховано


Кіровоградське обласне об'єднання організацій роботодавців)

Федерація роботодавців України


Дуальну форму можуть обирати здобувачі освіти, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання. Здобувач освіти укладає угоду з закладом освіти та роботодавцем щодо навчання за дуальною формою освіти (або тристоронню угоду), та має виконувати свої зобов’язання в рамках цих укладених договорів.»


Враховано


Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

п.2.3. Дуальну форму можуть обирати здобувачі освіти, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання


Враховано


Подільський ДАТУ

Підпункт 2.4 ….. ЕКТС між теоретичною і практичною підготовкою розподіляється за блочною (модульною) формою між закладом освіти і роботодавцем залежно від особливостей конкретної спеціальності

Враховано


Харківська державна зооветеринарна академія

Оцінюють знання, уміння, компетентності здобувачів освіти представники закладу освіти та роботодавці. Навчання за відповідною спеціальністю за дуальною формою освіти може закінчуватися присвоєнням академічної та професійної кваліфікації у відповідному кваліфікаційному центрі, зокрема фаховою асоціацією, на підприємстві тощо

Враховано


Харківський НАУ

Оцінюють знання, уміння, компетентності здобувачів освіти представники закладу освіти та за домовленістю, за необхідністю роботодавці. Навчання за відповідною спеціальністю за дуальною формою освіти закінчується присвоєнням професійної кваліфікації у відповідно до закону України «Про вищу освіту» та положення вищого навчального закладу про організацію освітнього процесу

Враховано


Немішаївський агротехнічний коледж

Оцінюють знання, уміння, компетентісності здобувачів освіти представники закладу освіти та роботодавці. Навчання за відповідною спеціальністю за дуальною формою освіти може закінчуватися присвоєнням професійної кваліфікації у відповідному кваліфікаційному центрі., зокрема фаховою асоуіацією, на підприємстві, що сертифіковані даною фаховою асоціацією тощо

Враховано


ІІІ. Критерії досягнення результатів для закладів освіти, здобувачів освіти та роботодавців

(Українська інженерно-педагогічна академія)

- розширення можливостей сприяння випускникам в отриманні першого робочого місця одразу після закінчення закладу освіти

- розширення можливостей для залучення позабюджетних коштів на свій подальший розвиток шляхом виконання замовлень підприємств/ установ/ організацій здобувачами освіти, які проходять практичну підготовку на базі закладу освіти
Враховано


(Українська інженерно-педагогічна академія)

Отримання більш якісної освіти завдяки поєднанню отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на одному чи декількох підприємствах, в установах чи організаціях;


Враховано


Подільський ДАТУ)

Нова редакція: збільшення шансів на отримання первинної посади одразу ж після закінчення закладу освіти.

Враховано


Українська інженерно-педагогічна академія)


Набуття навичок адаптації в умовах реальної професійної діяльності - одна отримання практичного досвіду під час навчання та можливості заробітку (отримання грошової винагороди) в процесі навчання: набуття навичок адаптації в умовах реальної професійної діяльності


Враховано частково

Завдання, що досягаються шляхом реалізації Концепції, є:

Немішаївський агротехнічний коледж

Зміцнення та удосконалення практичної складової освітнього процесу з урахуванням підвищення рівня ролі і заробітної плати майстрів виробничого навчання із збереженням достатнього рівня теоретичної підготовки

Враховано


Немішаївський агротехнічний коледж

Підвищення якості підготовки фахівців відповідно до реальних вимог ринку праці та забезпечення національної економіки кваліфікованими фахівцями. Сприяння відповідних відомств поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти


Враховано


Національна академія педагогічних наук

Посилення ролі роботодавців та фахових об’єднань у системі підготовки кваліфікованих кадрів: від формування змісту освітніх програм, стажування викладачів закладів освіти на виробництві, участі представників компаній у проведенні занять до оцінювання результатів навчання

Враховано


Харківська державна зооветеринарна академія)

Для реалізації положень Концепції передбачено розробку плану заходів на 2018–2022 роки, направлених на вдосконалення нормативно-правової бази з питань організації освітнього процесу, норм часу для оплати праці викладачів, стипендіального забезпечення студентів та податкових пільг чи матеріального стимулювання підприємств тощо

Враховано


Українська інженерно-педагогічна академія)

Для реалізації положень Концепції передбачено розробку плану заходів на 2018 – 2022 роки, направлених на вдосконалення нормативно-правової бази з питань організації освітнього процесу, норм часу для оплати праці викладачів, стипендіального забезпечення студентів, оплата праці студентів на умовах договору, виконання виробничих замовлень підприємств/ установ/ організацій закладами освіти з отриманням коштів від замовника для оплати праці студентів та розвитку закладу освіти тощо

Враховано частково

Обсяг фінансових матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Немішаївський агротехнічний коледж

Передбачити державне фінансування для створення центрів підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.

Створення без підприємств соціальних партнерів освітніх закладів щодо впровадження дуальної форми освіти та надання їм економічної та податкової преференції з метою стимулювання їх до підготовки фахівців в реальних умовах виробництва
Не враховано

Липковатівський аграрний коледж

Фінансування заходів щодо реалізації цієї Концепції потребує додаткового державного фінансування яке здійснюється коштом державного і місцевих бюджетів для забезпечення навчальних закладів необхідним обладнанням та уточненням з метою формування первісних знань з обраного фаху.

Додаткові кошти необхідно передбачити для закладів освіти, у державному бюджеті на відповідний рік, а також з інших джерел, не заборонених законодавством
Не враховано

Красноградський технікум механізації сільського господарства імені Ф.Я. Тимошенка

У другому абзаці слова речення «можуть також залучатися» вилучити, а на їх місце залишити слово «залучаються».

Нова редакція:

«Для виконання зазначеного плану заходів залучаються кошти юридичних (фізичних) осіб, підприємств (організацій, установ), благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги.


Враховано


Білоцерківський НАУ

Для виконання зазначеного плану заходів слід залучати кошти юридичних (фізичних осіб), благодійних фондів, міжнародної, технічної та фінансової допомоги

Враховано


Екологічний коледж Львівського НАУ

Фінансування заходів щодо реалізації цієї Концепції не потребує додаткового державного і місцевих бюджетів у межах асигнувань закладів освіти, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік, надаючи пріоритет навчальним закладам державної форми власності, а також інших джерел, не заборонених законодавством

Враховано


Основні етапи реалізації Концепції

Подільський ДАТУ

Основні етапи реалізації Концепції встановити такі терміни:

І етап – 2018 рік

ІІ етап – 2018 – 2019 рік

ІІІ етап – 2020 – 2021 рік
Враховано частковоСкачати 266.38 Kb.