Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЗвіт за результатами комплексного дослідження забезпечення потреб та дотримання прав внутрішньо переміщених осіб дослідження проводилося на замовлення Центру політичних студій та аналітики в рамках проекту

Звіт за результатами комплексного дослідження забезпечення потреб та дотримання прав внутрішньо переміщених осіб дослідження проводилося на замовлення Центру політичних студій та аналітики в рамках проекту
Сторінка1/18
Дата конвертації28.03.2017
Розмір2.12 Mb.
ТипЗвіт
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

c:\users\toshiba\desktop\umbrella 2014\logo_umbrella_research.pngc:\users\титченко\desktop\umbrella переселенцы\logo klient.png

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Дослідження проводилося на замовлення Центру політичних студій та аналітики

в рамках проекту

«ЗАХИСТ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА БОРОТЬБА З ПОРУШЕННЯМ ЇХ ПРАВ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕІНТЕГРАЦІЇ»Проект здійснюється за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні в рамках Програми захисту прав людини
Виконавець дослідження: Umbrella Research

Листопад-грудень 2015


ЗМІСТ
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Комплексна якісна методологія з застосуванням методів глибинних інтерв’ю, етнографічних досліджень, фокус-групових дискусій

Дизайн дослідження:

 • фокус-групові дискусії з внутрішньо переміщеними особами (ФГД)

 • експертні інтерв’ю з представниками органів влади (ЕІ)

 • глибинні інтерв’ю з елементами етнографії (ГІ)

Локації дослідження: 6 міст (Запоріжжя, Львів, Херсон, Харків, Полтава та Дніпропетровськ - по одній фокус-груповій дискусії в кожному місті), а також 12 районних центрів або сіл - по 2 населених пункти в Запорізькій, Львівській, Херсонський, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, де мешкають ВПО

Цільова аудиторія дослідження:

Внутрішньо переміщені особи

визначаються як люди або групи людей, які були змушені рятуватися втечею чи покинути свої будинки або місця проживання, через / або для того, щоб уникнути наслідків збройного конфлікту в Луганській та Донецькій областях;

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.
Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Луга́нськ (МФА: [lʊˈɦɑɲsʲk]) - місто обласного підпорядкування на сході Україні, адміністративний центр Луганської області, найсхідніший обласний центр держави. Розташований у середньому Подінців'ї, у місці злиття річок Лугані та Вільхівки.
Полта́ва - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Полтавської області. Входить до складу північно-східного економічного району. Історичне населене місце.
Збро́я, заст. ору́жжя - сукупність технічних пристроїв та засобів, що застосовується для ураження живої сили противника, його техніки, спорудження та інших цілей під час ведення бойових дій; озброєння.
Доне́цьк (до 1917 - Олександрівка, 1917–1924 та 1941–1943 - Юзівка, у 1924–1941 та 1943–1961 - Сталін, Сталіне, Сталіно) - місто на сході України, адміністративний центр Донецької області.
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
Місце мешкання - юридичний термін, під яким мається на увазі юридично оформлене місце, в якому індивідуум має постійне та довгострокове помешкання.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
особи які мають довідку і перебувають на обліку

Представники органів місцевої влади: • Голова департаменту соціального захисту населення ОДА, чи його замісник, котрий координує роботу з вимушеними переселенцями, або радник із питань вимушених переселенців в області

 • Працівник управління праці та захисту населення, котрий безпосередньо контактує з вимушеними переселенцями

Квотування учасників груп: за основний критерій побудови квот для розподілу респондентів всередині групи взято модель циклу життя родини (Р.
Переселе́нці - село в Україні, в Миколаївському районі Одеської області. Населення становить 381 осіб.
Квотува́ння (лат. quote - скільки) - це встановлення державними органами відповідно до чинного законодавства, міжнародного права та різних міжнародних актів, угод обмежень щодо виробництва товарів, міжрегіональних товарних або фінансових операцій, експортно-імпортних поставок.
Респондент (від лат. respondere - відповідати, реагувати) - учасник інтерв'ю, соціологічного опитування, або психологічних тестів. Особа, яка відповідає на запитання інтрев'юєра, корреспондента або анкети.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Мігрант (лат. migrans, migrantis - переселенець; той, хто переселяється) - це людина, що свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання або без такої зміни.
Соціальне забезпечення (соціальний захист) - система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо).
Міністерство соціальної політики України - утворене 9 грудня 2010 року шляхом реорганізації Міністерства праці та соціальної політики України.
Хіллу), яка дозволяє враховувати склад сім'ї / домогосподарства і вік дітей.
Дома́шнє господа́рство або Ха́тнє господа́рство, домогоспода́рство (англ. Household) - суб'єкти економічної діяльності, пов'язані з веденням домашнього господарства, тобто переважно зі споживанням. Вони охоплюють економічні об'єкти і процеси, які відбуваються там, де постійно проживають людина, сім'я.

Серед інших критеріїв також враховано хвилю / термін переселення та тип і сферу зайнятості голови родини / годувальника.На групах були представлені наступні квоти:

 • Молода сім'я з 1 дитиною, дошкільний вік

 • Молода сім'я з двома і більше дітьми дошкільний та початкові класи

 • Сім'я з дітьми шкільного віку

 • Сім'я, де втрачено годувальника

 • «Пусте гніздо»

 • Молоді спеціалісти

 • Сім'я, де основний годувальник самозайнятий/ЧП

 • Сім'я, де основний годувальник не працює

Квотування учасників глибинних інтерв’ю з елементами етнографії:

 • ВПО, котрі мешкають в районних центрах області, сільській місцевості

 • ВПО, котрі мешкають в модульних містечках

Об’єм проведених робіт:

 • Загальна кількість проведених ФГД з ВПО: 6 ФГД, по 1 ФГД в кожній області

 • Загальна кількість глибинних інтерв’ю з елементами етнографії: здійснено 12 візитів по місцю проживання ВПО, по 2 на кожну область

 • Загальна кількість ЕІ: 12 ЕІ, по 2 ЕІ на кожне місто

Період проведення дослідження: листопад-грудень 2015
 1. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇЗагальні проблеми, з якими ми постійно стикалися в ході дослідження, до яких апелювали однаково, як ВПО так і представники органів місцевої влади:

 1. Відсутність координованої державної стратегії щодо майбутнього ВПО, відсутність окремої політики і окремого підрозділу на всіх рівнях: центральна влада, обласна, міська, районна.
  Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
  Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
  Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
  Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
  Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
  Проблемами ВПО, як додатковою роботою займаються спеціалісти органів місцевої влади.
  Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Для проведення дослідження було важко знайти експерта, який володів би повною інформацією про проблеми та наміри щодо ВПО в місті, області. З аналогічними труднощами зіштовхуються і ВПО - не мають окремо виділеного спеціаліста, який володів би повною інформацією та міг би приймати рішення

 1. Відсутність єдиної, концентрованої комунікації про план дій, події, заходи для ВПО між ВПО, державними органами влади, НГО

 2. Різні мотиваційно-поведінкові типи, які зустрічаються серед ВПО

Залежно від таких факторів як відповідальність за своє життя, пошук винних, орієнтованість на себе чи на інших зумовлений поділ ВПО на кілька типів, що корелює з проблемами працевлаштування, житла, фінансової допомоги.
Фа́ктор (лат. "facere" - "діяти", "виробляти", "примножувати") - умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
При розробці подальшої стратегії роботи з ВПО варто враховувати таку типологію, принаймні точно в комунікації
Правовий аспект

Реєстрація, надання статусу ВПО

Головна проблема, пов’язана з реєстрацієюнеобхідність створення повної бази ВПО.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Ефективній організації роботи перешкоджає:

 • Відсутність єдиного програмного комплексу, до якого мали б доступ усі служби, що обмежує їх можливості надавати дієву допомогу ВПО

 • Відсутність єдиного реєстру обліку, в якому містилась би вся інформація про ВПО, включаючи усі пересування по території країни

 • Відсутність бази щодо придбання ВПО житла чи транспортних засобів, без чого неможливо контролювати виплати

Шляхи вдосконалення, які пропонуються на регіональному рівні:

 1. об’єднання існуючих баз

 2. відкриття доступу до єдиної бази усім зацікавленим службам (правоохоронна, міграційна, центри зайнятості, пенсійний фонд, бази по інвалідах і т.
  Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
  Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
  Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
  Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
  ін.)

 3. оперативне поповнення бази всіма службами водночас

Найбільш очікуваним наслідком створення повної бази ВПО на регіональному рівні є радикальне зменшення бюрократичних процедур.
Фундаментальна послідовність - в математичному аналізі послідовність, члени якої наближаються як завгодно близько один до одного зі збільшенням порядкових номерів. Фундаментальні послідовності дійсних чисел завжди є збіжними, і тому послідовність можна перевірити на збіжність (так зв. збіжність за Коші)
Радикалізм (англ. radicalism) - духова настанова та спосіб мислення, наслідком якого є рішуча дія, що послідовно і прямолінійно прямує до наміченої мети, відкидаючи будь-який компроміс. Радикалізм проявляється в різних сферах: політиці, філософії, етиці, релігії, тощо, як напрям, який повністю не погоджується з панівними поглядами.
Бюрокрáтія (від фр. bureau - бюро, канцелярія та грец. κράτος - влада, панування) - спосіб побудови організації, що складається з ряду офіційних осіб, посади і пости яких утворюють ієрархію і які розрізняються формальними правами і обов'язками, що визначають їх дії і відповідальність.

Проблеми реєстрації, які потребують законодавчого врегулювання • Вироблення механізму реєстрації осіб, які фактично проживали на території, не маючи там реєстрації, на основі інших документів, які підтверджують факт проживання. На сьогодні права таких ВПО (діти сироти, колишні засуджені, члени подружжя, які після шлюбу змінили місце проживання без зміни попередньої реєстрації, сім’ї, які внаслідок якихось кредитних чи шахрайських дій втратили житло і т.
  Факт (від лат. factum - зроблене) - поняття, що має виражену суб'єкт-об'єктну природу, що охоплює справжню подію або наслідок діяльності (онтологічний аспект) і, що вживається для вираження особливого різновиду емпіричного знання, яке, з одного боку, здійснює вихідні емпіричні узагальнення, будучи безпосередньою основою теорії або здогадки, а з другого боку - несе у своєму вмісті сліди семантичного впливу останніх (логіко-гносеологічний аспект).
  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
  Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
  ін.) практично не захищені.

 • Реєстрація дітей родичами при наявності батьків (на сьогодні вирішена частково)


Реалізація права на житло.

Головна проблема – неможливість для переселенців вирішити це питання у спосіб, прописаний у законі.

За законом ці питання можуть вирішувати органи місцевої влади, якщо вони мають відповідний фонд житла. В усіх областях констатується відсутність (недостатність) такого фонду в комунальній власності. Навіть за умови існування на балансі місцевих органів влади житла, яке могло б бути передано переселенцям у користування, виявляється, що воно залишається незатребуваним через специфіку розташування і особливості самої категорії переселених (неготовність жити у сільській місцевості, відсутність роботи за фахом тощо).

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Проблемою є також включення до баз резервного житла приміщень, які фактично для житла не пристосовані.

Постанова КМУ від 01.10.2014 № 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг" перекладає відповідальність за розміщення ВПО за самими ВПО.

Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
На сьогодні переважна кількість переселених у всіх регіонах орендує житло.

Пропоновані шляхи вирішення проблеми житла передбачається реалізувати за рахунок іноземних донорів 1. створення резервного фонду житла у комунальній власності, яке б задовольнило на короткий термін потреби тих, хто не має можливості самотужки знімати житло.

Форма реалізації – модульні містечка, які не є заміною капітального житла.

Переваги проекту – задоволення базових потреб ВПО на достатньому рівні.
Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
Для ВПО це реальна можливість, в модульних містечках є все необхідне для проживання, оплата не висока.
Місте́чко (біл. мястэчка, пол. miasteczko, англ. Town, яп. 町, лит. miestelis, латис. miests, ідиш שטעטל (штетл)) - 1) різновид поселення в різних країнах світу меншого за місто, але більшого за село.
Хоча це тимчасове житло, є проблеми з кондиціюванням влітку, самі будинки малої площі, проте це реальне тимчасове рішення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18 • ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 • Проект здійснюється за підтримки Посольства Королівства
 • МЕТОДОЛОГІЯ
 • Квотування учасників груп
 • Квотування учасників глибинних інтерв’ю з елементами етнографії
 • Об’єм проведених робіт: Загальна кількість
 • Період проведення дослідження
 • Відсутність координованої державної стратегії щодо майбутнього
 • Відсутність єдиної, концентрованої комунікації про план дій, події, заходи для ВПО між
 • Реєстрація, надання статусу ВПО Головна проблема, пов’язана з реєстрацією
 • Відсутність єдиного програмного комплексу
 • Відсутність єдиного реєстру обліку
 • Шляхи вдосконалення, які пропонуються на регіональному рівні
 • які потребують законодавчого врегулювання Вироблення механізму реєстрації осіб, які фактично
 • Реалізація права на житло. Головна проблема
 • Форма реалізації – модульні містечка, які не є заміною капітального житла. Переваги проекту – задоволення